First Previous (SIXTH SCHEDULE. Form of Oath or Declaration to be taken or made by Officers of the Permanent Defence Force.) Next (EIGHTH SCHEDULE. Form of Oath or Declaration to be taken or made by Men Enlisting in the Permanent Defence Force under section 53.)

18 1954

DEFENCE ACT, 1954

SEVENTH SCHEDULE.

Form of Oath or Declaration to be taken or made by Officers of the Reserve Defence Force.

Section 43 (2).

PART I.

Mionnaímse (nó dearbhaímse), ___________, go solamanta go mbead dílis d'Eirinn agus tairiseach don Bhunreacht agus, faid a bhead im oifigeach de na hOglaigh Cúltaca, go gcomhlíonfad gach ordú dleathach a bhéarfas m'oifigigh uachtaracha dhom agus nach gceanglód le haon chumann rúnda ar bith ná nach mbead im chomhalta den chéanna ná nach dtaobhód leis an gcéanna.

PART II.

I,___________, do solemnly swear (or declare) that I will be faithful to Ireland and loyal to the Constitution and that while I am an officer of the Reserve Defence Force I will obey all lawful orders issued to me by my superior officers and will not join or be a member of or subscribe to any secret society whatsoever.