An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (ACHT AIRÍ AGUS RÚNAITHE, 1924)

16 1924

ACHT AIRÍ AGUS RÚNAITHE, 1924

SCEIDEAL

Céad Chuid.

Brainsí áirithe Riaracháin atá ceaptha don Roinn Airgid.

An gnó agus na feidhmeanna a bhíodh á riara agus á gcó-líona ag an gCisteán Briotáineach in Éirinn tráth.

Na Coimisinéirí Ioncuim.

Págh-mháistir Generálta agus Págh-mháistir Ionaid na hÉireann.

Achtuáire an Rialtais.

Coimisinéirí na nOibreacha Puiblí in Éirinn.

Coimisiún na Stát-Sheirbhíse.

Coimisinéir Luachála agus Suirbhéir Teorann na hÉireann.

Suirbhéireacht an Ordonáis.

Maoirseoir Oifig Phinsean na Múinteoirí.

Oifig an tSoláthair.

Na Pinsin Sean-Aoise ach amháin i dtaobh athchomharcanna fé rialú Reachta.

Banc Taisce Oifig an Phuist (a riartar tríd an Aire Puist agus Telegrafa mar ghníomhaire).

Clárathóir na gCara-Chumann.

Dara Cuid.

Brainsí áirithe Riaracháin atá ceaptha don Roinn Dlí agus Cirt.

Na Cúirteanna Breithiúnais go léir agus a nOifigí ach amháin sa mhéid go bhfuilid ar cosnamh don Ard-Chomhairle no curtha lasmuich d'údarás na hArd-Chomhairle no Aire den Ard-Chomhairle.

Póilíní.

Bord Generálta na bPríosún in Éirinn agus gach Príosún

Clárathóir na gCléireach Cúirte Dúithche.

Oifig na nAnnálacha Puiblí.

Oifig Chlárathacht na nDintiúirí.

Oifig Chlárathacht na Talmhan.

Coimisinéirí na dTabharthas agus na dTiomna Déirciúla in Éirinn.

Tríú Cuid.

Brainsí áirithe Riaracháin atá ceaptha don Roinn Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí.

Bord Rialtais Áitiúla na hÉireann, maraon le hathchomhairc fé Achtanna na bPinsean Sean-Aoise.

Cigirí Gealtlanna na hÉireann.

Coimisiún an Arachais Sláinte Náisiúnta.

An tArd-Chlárathóir Beireataisí, Básanna, agus Póstaíocha in Éirinn.

Roinn na mBóthar (a bhí ina hAireacht Iompair tráth).

Cléireach na Coróinneach agus an Hanaperium sa mhéid go mbaineann sé le Toghacháin.

An Príomh-Chomhairle Bhanaltrais agus Príomh-Bhord na mBan gCabhartha.

Ceathrú Cuid.

Brainsí áirithe Riaracháin atá ceaptha don Roinn Oideachais.

Coimisinéirí an Oideachais Náisiúnta in Éirinn.

Bord Oideachais Idirmheánaigh na hÉireann.

Coimisinéirí Oideachais na hÉireann (Scoileanna fé Bhronntanas).

Cigire na Scoileanna Ceartúcháin agus na Scoileanna Saothair.

Roinn Talmhaíochta agus Ceárd-Oideachais na hÉireann (gnó agus feidhmeanna a bhaineann le Ceárd-Oideachas amháin).

Coláiste na hEolaíochta.

Suirbhéireacht Gheolaighe na hÉireann.

Museum Náisiúnta na nEolaíocht agus na nEaladhan.

Leabharlann Náisiúnta na hÉireann.

Gealraí Náisiúnta na hÉireann.

Scoil Ealadhan na hArd-Chatharach.

Seirbhísí Méteoraíochta.

Cúigiú Cuid.

Brainsí áirithe Riaracháin atá ceaptha don Roinn Tailte agus Talmhaíochta.

Coimisiún Talmhan na hÉireann (maraon le Bord na gCeanntar gCumhang in Éirinn, a bhí ann le déanaí—na Brainsí Talmhaíochta agus Talmhan).

Roinn Talmhaíochta agus Ceárd-Oideachais na hÉireann (ach amháin an gnó agus na feidhmeanna a bhaineann le hIascach agus le Ceárd-Oideachas).

Aireacht na Talmhaíochta agus an Iascaigh ach amháin sa mhéid go mbaineann sí le Suirbhéireacht an Ordonáis.

Coláiste Ríoga Sréidliaghachta na hÉireann.

Iontaobhaí Puiblí na hÉireann.

Coimisiún na Foraoiseachta.

Fúndúireachta Feirme leis an Rialtas no fé chúram an Rialtais.

Garraí Ríoga na Lus.

Séú Cuid.

Brainsí áirithe Riaracháin atá ceaptha don Roinn Tionnscail agus Tráchtála.

Aireacht an Iompair (gan Roinn na mBóthar d'áireamh).

An Bord Trádála.

Clárathóir na gCuideachtan.

Clárathóir na nAinmneacha Gnótha.

Clárathacht na Loingeas.

Aire an Oibreachais.

Coimisinéirí Leictreachais.

Ard-Chigiro agus Cigirí eile na Monarchan

Seachtú Cuid.

Brainsí áirithe Riaracháin atá ceaptha don Roinn Iascaigh.

Roinn Talmhaíochta agus Ceárd-Oideachais na hÉireann—Brainse an Iascaigh.

Bord na gCeanntar gCumhang in Éirinn—Brainse an Iascaigh, agus Brainse na gCeárdaisí Tuatha.

Cimeádaithe an Iascaigh.

Ochtú Cuid.

Brainsí áirithe Riaracháin atá ceaptha don Roinn Puist agus Telegrafa.

Aire an Phuist.

Naoú Cuid.

Seirbhísí áirithe atá ceaptha don Phríomh-Atúrnae.

Ard-Atúrnae na Coróinneach in Éirinn.

Roinn an Ard-Atúrnae Stáit agus gach Atúrnae Stáit áitiúil.

Atúrnae Cisteáin na hÉireann.

An Dreachtóir Páirliminte.

Déarcaisí.

Estáit daoine nea-dhlisteannacha marbha.

Deichiú Cuid.

Airí a hainmnítear in Achtanna roimhe seo.

Na hAirí có-réire fén Acht so.

Aire Airgid.

Aire Airgid.

Aire um Ghnóthaí Dúithche.

Aire Dlí agus Cirt.

Aire um Rialtas Áitiúil.

Aire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí

Aire Oideachais.

Aire Oideachais

Aire um Thalmhaíocht.

Aire Tailte agus Talmhaíochta.

Aire um Thiúscal agus Thráchtáil.

Aire Tionnscail agus Tráchtála.

Aire um Iascach.

Aire Iascaigh.

Aire an Phuist.

Aire Puist agus Telegrafa.

Aire um Chosaint.

Aire Cosanta.

Aire um Ghnóthaí Coigríche.

Aire Gnóthaí Coigríche.