An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID VIII. Baint an Achta so le hAicmi Airithe Daoine.) Ar Aghaidh (CUID X. An tAcht do Bhaint le Galair Airithe Tionnscail.)

9 1934

ACHT UM CHUIT EAMH DO LUCHT OIBRE, 1934

CUID IX.

Foralacha Riarachain.

Cúiteamh d'aistriú chun a riartha i Stát eile.

71. —(1) Más rud é, fé dhlí ar bith a bheidh i bhfeidhm o am go ham in aon Stát eile, go mbeidh cúiteamh iníoctha i ndíobháil do lucht oibre beidh sé dleathach don Ard-Chomhairle socrú sealadach do dhéanamh le Rialtas an Stáit eile sin tré n-a bhféadfar suimeanna molfar sa Stát eile sin fén dlí sin do dhaoine bheidh no thiocfaidh chun bheith ina gcomhnaí i Saorstát Éireann d'aistriú chun Breithimh den Chúirt Chuarda bheidh ceaptha le Rialacha Cúirte agus tré n-a bhféadfaidh an Breitheamh san na suimeanna san do riaradh agus tré n-a bhféadfar suimeanna molfar i Saorstát Éireann mar chúiteamh fén Acht so do dhaoine bheidh no thiocfaidh chun bheith ina gcomhnaí sa Stát eile sin d'aistriú chun údaráis inniúla sa Stát eile sin agus tré n-a bhféadfaidh an t-údarás san na suimeanna san do riaradh.

(2) Pé uair a déanfar aon tsocrú sealadach den tsórt san beidh sé dleathach don Ard-Chomhairle éifeacht reachtúil do thabhairt, le hordú, don tsocrú shealadach san agus leis sin beidh éifeacht ag an socrú sealadach san, o dháta an orduithe sin no a aon dáta ina dhiaidh sin luadhfar san ordú san ach fé réir forálacha an ailt seo, fé is dá mba san alt so do hachtófaí é.

(3) Ní bheidh éifeacht de bhuadh an ailt seo ag ordú dhéanfaidh an Ard-Chomhairle fén alt so ach amháin i gcás agus le linn éifeacht dlí do bheith ag an socrú le n-a mbainfidh an t-ordú san, sa Stát eile le n-a ndéanfar an socrú san, sa mhéid go mbainfidh an socrú san le suimeanna d'aistriú chun na Cúirte i Saorstát Éireann a molfar sa Stát eile sin, fén dlí bhaineann le cúiteamh i ndíobháil do lucht oibre, do dhaoine bheidh no thiocfaidh chun bheith ina gcomhnaí i Saorstát Éireann.

(4) Pé uair a dhéanfaidh an Ard-Chomhairle ordú fén alt so féadfar, le Rialacha Cúirte, socrú do dhéanamh—

(a) chun aon airgid a híocfar isteach sa Chúirt fén Acht so agus fé rialacha déanfar fén Acht so d'aistriú, i pé slí forálfar leis an socrú le n-a mbainfidh an t-ordú san, chun an Stáit le n-a ndéanfar an socrú san, mar airgead is ionchurtha chun tairbhe d'éinne bheidh ina chomhnaí no chun bheith ina chomhnaí sa Stát san;

(b) chun na Cúirte d'fháil agus do riaradh aon airgid a bheidh, fé aon tsocrú den tsórt san, curtha ón Stát san mar airgead is ionchurtha chun tairbhe d'éinne bheidh ina chomhnaí no chun bheith ina chomhnaí i Saorstát Éireann.

Toirmeasc ar íocaíochtaí seachtainiúla do chur fé mhuirear no do shannadh.

72. —Ní féadfar suim ar bith is iníoctha fén Acht so no fé aon scéim a deimhneofar fén Acht so ná suim ar bith is iníoctha fé ordú ón gCúirt le n-a bhfuasclófar íocaíocht sheachtainiúil no fé chó-aontú fuascailte, fé chó-aontú mhalartaíochta no fé chó-aontú i bhfuirm chó-réitigh do shannadh ná do chur fé mhuirear no fé cheangal, agus ní raghaidh chun éinne eile tré oibriú dlí, ná ní cuirfear aon éileamh i gcoinnibh an chéanna.

Iocaíocht as cóir leighis no mháinliaghachta.

73. —I gcás—

(a) cúiteamh do bheith iníoctha fén Acht so i ndíobháil d'oibrí, agus

(b) an t-oibrí sin d'fháil chórach leighis no máinliaghachta don díobháil sin, pe'ca in óspidéal no in áit eile é, agus

(c) aon táillí do bheith ag dochtúir leighis ar an oibrí sin ar son na córach san, agus

(d) an cúiteamh san do shocrú le hordú ón gCúirt no fé chó-aontú i dtaobh íocaíochta seachtainiúla, fé chó-aontú mhalartaíochta no fé chó-aontú i bhfuirm chó-réitigh do cláruíodh le hordú na Cúirte fé Chuid VI den Acht so,

féadfaidh an Chúirt, más oiriúnach léi é, ar n-a iarraidh sin don dochtúir leighis sin díreach ar dhéanamh an orduithe sin, a ordú don fhostóir pé suim nách mó ná cúig púint a cheapfaidh an Chúirt d'íoc leis an dochtúir leighis sin alos na dtáillí sin chó maith leis an gcúiteamh d'íoc agus má bheirtear an t-ordú san tuigfear gurb ionann an fostóir sin d'íoc na suime ceapfar amhlaidh leis an dochtúir leighis sin agus an t-oibrí sin do dhéanamh íocaíochta leis an dochtúir leighis sin alos na dtáillí sin.

Tuairisceáin o fhostóirí.

74. —(1) Ar an lá orduithe no roimhe sin gach bliain orduithe cuirfidh gach fostóir in aon tionnscal orduithe chun an Aire tuairisceán ceart ina luadhfar an méid díobhálanna inar íoc sé cúiteamh fén Acht so i rith na bliana roimhe sin, méid an chúitimh sin agus pé mion-innste eile bheidh orduithe.

(2) Má dheineann aon fhostóir in aon tionnscal orduithe faillí do thabhairt san alt so do chólíonadh beidh sé ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil ná raghaidh thar cúig púint do chur air.

Alt 18 den Coal Mines Act, 1911, do leasú.

75. —Deintear leis seo mír (b) d'fho-alt (1) d'alt 18 den Coal Mines Act, 1911, do leasú tré sna focail ‘and disabled, for more than three days, any person employed in or about the mine from earning full wages at the work at which he was employed’ do chur in ionad na bhfocal ‘and disabled, for more than seven days, any person employed in or about the mine from working at his ordinary work’ atá anois sa mhír sin agus léireofar an t-alt san agus beidh éifeacht aige dá réir sin.