An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID V. Dlighinse na Cuirte Cuarda.) Ar Aghaidh (CUID VII. Malairt Leigheas do Lucht Oibre.)

9 1934

ACHT UM CHUIT EAMH DO LUCHT OIBRE, 1934

CUID VI.

Co-Aontuithe i dTaobh Cuitimh.

Nithe gur gá gurb í an Chúirt a dhéanfaidh iad.

44. —Má bhíonn cúiteamh iníoctha fén Acht so i ndíobháil d'oibrí ba thrúig bháis don oibrí sin agus má fhágann an t-oibrí sin aon chleithiúnaí fásta no cleithiúnaí óg ina dhiaidh isí an Chúirt a dhéanfaidh agus ní har aon tslí eile déanfar na nithe seo leanas, sé sin le rá:—

(a) méid an chúitimh sin do chinneadh;

(b) a fháil amach cé hé an duine no cé hiad na daoine atá i dteideal an chúitimh sin;

(c) a chinneadh conus a dáileofar an cúiteamh san.

Cláracha de Chó-aontuithe fén Acht um Chúiteamh do Lucht Oibre, 1934.

45. —Déanfar, chó luath agus a bheidh caoi ann chuige sin tar éis an Achta so do rith, clár da ngairmfear agus ar a dtabharfar an Clár de Chó-aontuithe fén Acht um Chúiteamh do Lucht Oibre, 1934, agus dá ngairmtear an clár sa Chuid seo den Acht so do bhunú i ngach Oifig Chúirte Cuarda agus déanfar, as san amach, an clár san do choimeád agus do choinneáil ar siúl ansan do réir rialachán ar n-a ndéanamh ag an Aire Dlí agus Cirt.

Is i scríbhinn a bheidh na có-aontuithe.

46. —Is i scríbhinn a bheidh gach có-aontú go n-iarrfar fén gCuid seo den Acht so é chlárú agus beidh sé sighnithe ag na páirtithe bheidh páirteach ann.

Có-aontú i dtaobh íocaíochta seachtainiúla.

47. —Má dheineann fostóir agus oibrí có-aontú (dá ngairmtear có-aontú i dtaobh íocaíochta seachtainiúla san Acht so) ag socrú méid na híocaíochta seachtainiúla déanfar leis an oibrí sin fén Acht so, ní oibreoidh an có-aontú san, ná ní oibreoidh íoc na suime is iníoctha fé, chun méid na híocaíochta seachtainiúla san do shocrú mara ndeintear ná go dtí go ndéanfar é chlárú go cuibhe fén gCuid seo den Acht so, ach ar bheith cláruithe dho amhlaidh oibreoidh an có-aontú san agus beidh feidhm aige, ón dáta bheidh air, fé is dá mb'ordú é ón gCúirt ag socrú méid na híocaíochta seachtainiúla san.

Có-aontuithe atharúcháin.

48. —I gcás méid íocaíochta seachtainiúla dhéanfaidh fostóir le hoibrí fén Acht so do bheith socair ag an gCúirt no tré chó-aontú agus an fostóir agus an t-oibrí sin do dhéanamh có-aontuithe (dá ngairmtear có-aontú atharúcháin san Acht so) le n-a ndéanfar an íocaíocht sheachtainiúil sin do chur ar ceal, do laigheadú, no do mhéadú, ní oibreoidh an có-aontú san, mara ndeintear ná go dtí go ndéanfar é chlárú go cuibhe fén Acht so, chun na híocaíochta seachtainiúla san do chur ar ceal, do laigheadú, ná do mhéadú (pe'ca aca é), ach ar bheith cláruithe amhlaidh don chó-aontú san oibreoidh sé agus beidh éifeacht aige, ón dáta bheidh luaidhte ann chuige sin, fé is dá mb'ordú é ón gCúirt ag cur na híocaíochta seachtainiúla san ar ceal no á laigheadú no á méadú (pe'ca aca é).

Iocaíocht sheachtainúil d'fhuascailt tré chó-aontú.

49. —I gcás méid íocaíochta seachtainiúla dhéanfaidh fostóir le hoibrí fén Acht so do bheith socair ag an gCúirt no tré chó-aontú idir na páirtithe agus i gcás na páirtithe do dhéanamh có-aontuithe (dá ngairmtear có-aontú fuascailte san Acht so) tré n-a gcó-aontóidh an t-oibrí sin, i gcomaoine an fostóir sin d'íoc cnap-shuime leis an oibrí sin, an fostóir sin do shaoradh o bheith freagarthach i leanúint den íocaíocht sheachtainiúil sin do dhéanamh, ní oibreoidh an có-aontú san ná íoc na cnap-shuime sin, mara ndeintear ná go dtí go ndéanfar an có-aontú san do chlárú go cuibhe fén Acht so, chun an fhostóra san do shaoradh o bheith freagarthach i leanúint den íocaíocht sheachtainiúil sin do dhéanamh, ach ar bheith cláruithe amhlaidh do oibreoidh sé agus beidh éifeacht aige dá réir sin chun an fhostóra san do shaoradh ón bhfreagarthacht san ón dáta bheidh luaidhte chuige sin sa chó-aontú san.

Có-aontuithe malartaíochta.

50. —I gcás fostóir d'admháil a fhreagarthachta in íocaíocht sheachtainiúil do dhéanamh fén Acht so le hoibrí, ach gan méid na híocaíochta seachtainiúla san do bheith socair ag an gCúirt ná tré chó-aontú idir na páirtithe agus i gcás na páirtithe do dhéanamh có-aontuithe (dá ngairmtear có-aontú malartaíochta san Acht so) tré n-a gcó-aontóidh an t-oibrí sin, i gcomaoine an fostóir sin d'íoc cnap-shuime leis an oibrí sin, an fostóir sin do shaoradh ón bhfreagarthacht san ní oibreoidh an có-aontú san, mara ndeintear ná go dtí go ndéanfar é chlárú go cuibhe fén Acht so, chun an fhostóra san do shaoradh ón bhfreagarthacht san, ach ar bheith cláruithe dho amhlaidh oibreoidh sé agus beidh éifeacht aige chun an fhostóra san do shaoradh ón bhfreagarthacht san.

Có-aontú i bhfuirm chó-rétigh i dtaobh éilimh a séanfar.

51. —Má shéanann fostóir a fhreagarthacht in íocaíocht sheachtainiúil do dhéanamh fén Acht so le hoibrí, féadfaidh an fostóir agus an t-oibrí sin có-aontú do dhéanamh (dá ngairmtear có-aontú i bhfuirm chó-réitigh san Acht so) tré n-a gcó-aontóidh an t-oibrí sin, i gcomaoine an fostóir sin d'íoc cnap-shuime leis an oibrí sin, an fostóir sin do shaoradh ón bhfreagarthacht san (más ann di) ní oibreoidh an có-aontú san, mara ndeintear ná go dtí go ndéanfar é chlárú go cuibhe fén Acht so, chun an fhostóra san do shaoradh ón bhfreagarthacht san (más ann di), ach ar bheith cláruithe dho amhlaidh oibreoidh sé mar shaoradh ón bhfreagarthacht san (más ann di).

Có-aontuithe i dtaobh cnap-shuime.

52. —(1) Luadhfar i ngach có-aontú fuascailte, có-aontú malartaíochta agus có-aontú i bhfuirm chó-reitigh an méid (más aon mhéid é) d'íoc an fostóir no is iníoctha aige, mar chostaisí, le hatúrnae an oibrí fén gcó-aontú san no alos an chó-aontuithe sin.

(2) Más rud é, ar aon chó-aontú den tsórt san do chur chun an chlárathóra chontae chun a chláruithe fén Acht so, gur léir an méid do híocadh no is iníoctha fé alos na gcostaisí sin do bheith iomarcach féadfaidh an clárathóir contae a ordú don atúrnae le n-ar híocadh na costaisí sin no le n-a bhfuilid iníoctha bille de sna costaisí sin do thabhairt uaidh agus ar an mbille sin do thabhairt amhlaidh déanfaidh an clárathóir contae, fé réir an Chúirt do dhéanamh ath-scrúduithe, na costaisí do mheasiniúchadh do réir Rialacha Cúirte agus más rud é, ar dhéanamh an mheas-iniúchta san, go laigheadófar na costaisí sin cuirfear méid an laigheaduithe sin, agus deighleálfear leis, chun tairbhe don oibrí no íocfar leis an bhfostóir é no deighleálfar leis ar shlí eile do réir mar ordóidh an Chúirt.

Iarrataisí ar chó-aontuithe do chlárú.

53. —(1) Féadfaidh duine ar bith go leas aige in aon chó-aontú i dtaobh íocaíochta seachtainiúla, có-aontú atharúcháin, có-aontú fuascailte, có-aontú malartaíochta no có-aontú i bhfuirm chóréitigh an có-aontú san do chur chun an chlárathóra chontae maraon le hiarratas ar é chlárú sa chlár.

(2) Déarfar san iarratas san ce'ca duine fé árachas an t-oibrí is páirtí sa chó-aontú no nách eadh agus más duine fé árachas é luadhfar san iarratas ainm agus seoladh an chumainn cheaduithe riarann sochar breoiteachta no mí-chumais fé sna hAchtanna um Arachas Sláinte Náisiúnta, 1911 go 1933, is iníoctha leis an oibrí sin agus beidh ann freisin pé mion-innste eile is gá do réir Rialacha Cúirté.

(3) Ar aon chó-aontú agus iarratas den tsórt san d'fháil do, déanfaidh an clárathóir contae fógra go bhfuair sé iad do sheirbheáil ar gach duine go leas aige ionta agus fós, más duine fé árachas an t-oibrí, ar an gcumann ceaduithe le n-a mbaineann an scéal agus ní clárófar aon chó-aontú den tsórt san fén Acht so go ceann seacht lá tar éis dáta seirbheála an fhógra san.

(4) San Acht so gairmtear fógra-pháirtí de gach duine ar ar gá, do réir an ailt seo, fógra do sheirbheáil i dtaobh iarratais ar chó-aontú do chlárú.

Cur i gcoinnibh cláruithe.

54. —(1) Duine ar bith ar a seirbheálfaidh an clárathóir contae fógra i dtaobh iarratais ar chó-aontú do chlárú, féadfaidh, laistigh de sheacht lá tar éis seirbheála an fhógra san, fógra (dá ngairmtear fógra agóide san Acht so) do chur chun an chlárathóra chontae ag cur i gcoinnibh cláruithe an chó-aontuithe sin do réir na bhforálacha so leanas, sé sin le rá:—

(a) féadfaidh duine ar bith den tsórt san cur i gcoinnibh cláruithe an chó-aontuithe sin ar aon scór no scóranna acu so leanas, eadhon—

(i) ná dearnadh aon chó-aontú den tsórt san;

(ii) nách leor an tsuim atá le n'íoc fén gcó-aontú san;

(iii) gur tré chalaois, tré fhábhar nea-chuibhe no ar shlí nea-cheart eile do fuarthas an có-aontú san;

(iv) ná fuil na téarmaí ar ar chó-aontuigh na páirtithe curtha síos sa cheart sa chó-aontú san;

(v) ná fuil an có-aontú san ar marthain ná infhoirfheidhmithe a thuilleadh;

(vi) aon scór, i dteanta na scór san roimhe seo, ar a ndéanfadh cúirt chothruim, dá mb'abhar do chúis dlí um shan-chólíonadh an có-aontú san, diúltadh do shan-chólíonadh an chéanna d'ordú; agus

(b) más có-aontú i dtaobh íocaíochta seachtainiúla an co-aontú san agus go n-iarrfaidh an t-oibrí go gclárófaí é féadfaidh an fostóir cur i gcoinnibh an chó-aontuithe sin do chlárú ar an scór go bhfuil an t-oibrí tar éis dul thar n-ais ag obair agus go bhfuil sé ag tuilleamh an pháigh chéanna do bhí á thuilleamh aige roimh an tionóisc.

(2) Gairmtear scór agóide reachtúil sa Chuid seo den Acht so d'agóid ar bith a bheidh bunuithe ar aon scór acu san roimhe seo.

Iarratas ar chlárú do chur fé bhráid na Cúirte.

55. —(1) Mara bhfuighidh an clárathóir contae, laistigh den aimsir a ceaptar leis an Acht so, aon fhógra agóide, bheidh agóide, bheidh bunuithe ar scór agóide reachtúil, i gcoinnibh có-aontú do chlárú is abhar d'iarratas ar chlárú fén Acht so ach gur dóich leis an gclárathóir contae, ar aon chúis is leor dar leis, nár cheart an có-aontú san do chlárú ach amháin do réir orduithe ón gCúirt cuirfidh an t-iarratas fé bhráid na Cúirte agus déanfaidh an Chúirt pé ordú sa chás is dóich léi is ceart.

(2) Má dheineann an clárathóir contae iarratas do chur fé bhráid na Cúirte fén alt so cuirfidh in úil do gach fógra-pháirtí go ndearna amhlaidh agus canathaobh go ndearna.

An nós imeachta leanfar mara gcuirtear i gcoinnibh cláruithe.

56. —(1) Mara bhfuighidh an clárathóir contae, laistigh den aimsir a ceaptar leis an Acht so, aon fhógra agóide, bheidh bunuithe ar scór agóide reachtúil, i gcoinnibh có-aontú do chlárú is abhar d'iarratas ar chlárú fén Acht so déanfaidh an clárathóir contae, mara gcuiridh an t-iarratas san fé bhráid na Cúirte fén alt deiridh sin roimhe seo, an có-aontú san do chlárú láithreach sa chlár de chó-aontuithe agus cuirfidh in úil go gach fógrapháirtí go ndearna an clárú san.

(2) I gcás có-aontú do rinneadh le duine fé mhí-chumas no aon chó-aontú atharúcháin, có-aontú fuascailte, no có-aontú i bhfuirm chó-réitigh do bheith cláruithe ag an gclárathóir contae do réir an ailt seo féadfaidh an Chúirt, ar n-a iarraidh sin uirthi d'aon fhógra-pháirtí laistigh de shé mhí o dháta an chláruithe sin, ordú do dhéanamh ag cur an chláruithe sin ar ceal más deimhin léi gur tré chalaois no tré fhábhar nea-chuibhe no ar shlí neacheart eile do tugadh an có-aontú san do dhéanamh.

(3) Má chuireann an Chúirt clárú có-aontuithe ar ceal fén alt so tuigfear nár cláruíodh riamh an có-aontú san.

An nós imeachta leanfar má cuirtear i gcoinnibh cláruithe.

57. —(1) Má gheibheann an clárathóir contae, laistigh den aimsir a ceaptar leis an Acht so, fógra agóide, bheidh bunuithe ar scór agóide reachtúil, i gcoinnibh có-aontú do chlárú is abhar d'iarratas ar chlárú fén Acht so diúltóidh an clárathóir contae don chó-aontú san do chlárú agus cuirfidh an diúltadh san in úil do gach fógra-pháirtí agus seirbheálfaidh cóip den fhógra san ar gach fógra-pháirtí seachas an páirtí do thug an fógra san.

(2) Má dhiúltann an clárathóir contae, do réir an ailt seo, do chó-aontú do chlárú féadfaidh fógra-pháirtí ar bith a iarraidh ar an gCúirt a ordú go gclárófar é agus féadfaidh an Chúirt, ar dhéanamh an iarratais sin, ordú do dhéanamh ag daingniú an diúltuithe sin no á ordú go gclárófar an có-aontú san.

Nithe eireoidh ar an gCúirt do thabhairt bhreithe ar iarratas ar chlárú.

58. —(1) Más fostóir a chuirfidh i gcoinnibh có-aontú i dtaobh íocaíochta seachtainiúla do chlárú agus san ar an scór go bhfuil an t-oibrí imithe thar n-ais chun oibre agus gur féidir do oiread páigh do thuilleamh agus do bhí á thuilleamh aige roimh an tionóisc agus más deimhin leis an gCúirt gur fíor an scór san féadfaidh an Chúirt, má orduíonn an có-aontú do chlárú, a ordú go gclárófar an có-aontú ar pé téarmaí is dóich léi is cóir sa chás.

(2) I gcás inar diúltadh d'iarratas ar chó-aontú do chlárú fén gCuid seo den Acht so no ina ndearnadh clárú có-aontuithe do chur ar ceal le hordú ón gCúirt agus ina mbeidh suim ar bith íoctha fén gcó-aontú san déanfaidh an Chúirt, do réir Rialacha Cúirte, pé ordú i dtaobh na suime sin is dóich leis an gCúirt is cóir.

An clár de chó-aontuithe do cheartú.

59. —Féadfaidh an Chúirt aon uair a chur fé ndeár an clár do cheartú (tré atharú no cur leis no leigint ar lár) ar pé slí is gá do réir chirt.