An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID VII. Malairt Leigheas do Lucht Oibre.) Ar Aghaidh (CUID IX. Foralacha Riarachain.)

9 1934

ACHT UM CHUIT EAMH DO LUCHT OIBRE, 1934

CUID VIII.

Baint an Achta so le hAicmi Airithe Daoine.

A bhaint le lucht oibre ar fostú ag an Stát.

64. —(1) Baineann an tAcht so le lucht oibre ar fostú ag an Stát no fén Stát le n-a mbainfeadh an tAcht so dá mba dhuine príobháideach an fostóir agus, chun crícheanna na bainte sin, beidh éifeacht ag na forálacha so leanas, sé sin le rá:—

(a) tuigfear gurb é an tAire Airgid an fostóir, agus

(b) d'ainneoin éinní atá in aon achtachán eile féadfar imeachta fén Acht so do bhunú i gcoinnibh an Aire sin gan fiat an Phríomh-Atúrnae d'fháil.

(2) Féadfaidh an tAire Airgid, tré bharántas a leagfar fé bhráid gach Tighe den Oireachtas, atharú do dhéanamh, chun crícheanna an Achta so, ar an mbarántas do rinneadh fé alt 7 den Superannuation Act, 1887, agus féadfaidh d'ainneoin éinní atá san Acht san, no d'ainneoin aon bharántais den tsórt san, scéimeanna do cheapadh d'fhonn go ndéanfadh Clárathóir na gCara-Chumann i Saorstát Éireann iad do dheimhniú fén Acht so.

A bhaint le fir a bheidh á dtréineáil in obair thárrthála i mianaigh no ag gabháil don obair sin.

65. —(1) Nuair a bheidh socrú déanta do réir rialachán fén Coal Mines Act, 1911, no fé ordú ar bith go n-éifeacht aige fé is dá mba fén Acht so déanfaí é, chun briogáide tárrthála do bhunú no do thréineáil, ansan, tionóisc ar bith a thárlóidh d'oibrí, a bheidh ar fostú i mianach no timpeal mianaigh le n-a mbaineann an tAcht san agus a bheidh le toiliú a fhostóra á thréineáil mar bhall den bhriogáid tárrthála, agus a thiocfaidh as a thréineáil agus i gcúrsa a thréineála tuigfear, chun críche an Achta so, í do theacht as a fhostaíocht agus i gcúrsa a fhostaíochta sa mhianach.

(2) Oibrí ar bith a bheidh ag gabháil d'aon obair thárrthála no obair chéad-fhóirthne ag aon mhianach den tsórt san, tuigfear, chun crícheanna an Achta so, faid a bheidh sé ag gabháil don obair sin amhlaidh, é bheith ar fostú ag únaer an mhianaigh, mar a mínítear san leis an Coal Mines Act, 1911.

Baint an Achta le fóirne long áirithe.

66. —(1) Baineann an tAcht so le máistrí, le maraithe, agus le príntísigh sa tseirbhís mhara agus le príntísigh sa tseirbís mhuiriascaireachta is lucht oibre do réir bhrí an Achta so agus is baill d'fhuirinn aon luinge le n-a mbaineann an t-alt so, fé réir na n-atharuithe seo leanas, sé sin le rá:—

(a) marab é an máistir an té dá ndearnadh an díobháil féadfar an fógra i dtaobh tionóisce do thabhairt do mháistir na luinge fé is dá mb'é an fostóir é ach más ar bord na luinge do thárla an tionóisc agus do thosnuigh an mí-chumas ní gá aon fhógra do thabhairt i dtaobh na tionóisce;

(b) bainfidh forálacha fo-alt (1) agus (2) d'alt 29 den Acht so (alt a bhaineann le fógraí i dtaobh tionóiscí i mianaigh agus i monarchana) le longa agus le n-a máistrí fé mar a bhaineann sé le monarchana agus le n-a sealbhairí;

(c) i gcás an máistír, an maraí, no an príntíseach d'fháil bháis déanfar imeachta chun cúitimh do bhaint amach do thosnú laistigh de shé mhí tar éis scéala i dtaobh an bháis tré thionóisc d'fháil don éilitheoir;

(d) más rud é—

(i) go scaoilfear chun siúil no go bhfágfar i dtír ar bith lasmuich de Shaorstát Éireann máistir, maraí no príntíseach dar thárla díobháil, agus

(ii) go ndéanfaidh an máistir, an maraí no an príntíseach san no go ndéanfar thar a cheann imeachta do bhunú fén Acht so, agus

(iii) go mbeidh teastaíocht aon fhínné i dtaobh cúrsaí agus cineál na díobhála tógtha fé mhionn in aon tír den tsórt san ag duine go dteideal do réir dlí chun dearbhóidí do thógaint sa tír sin chun iad d'úsáid i gcúrsaí bheidh os cóir na hArd-Chúirte, agus

(iv) go dtabharfaidh an teastaíocht san le tuisgint í bheith séaluithe le séala an duine sin agus a shighniú do bheith uirthi:

ansan, ar n-a chruthú go cuibhe ná fuil an fínné sin i Saorstát Éireann, glacfar an teastaíocht san sna himeachta san mar fhianaise prima facie ar na nithe bheith ráite inti gan cruthúnas ar shéala ná ar shighniú an duine sin ná ar status ná ar cháilíocht oifigiúil an duine sin;

(e) i gcás máistir, maraí no príntíseach d'fháil bháis gan aon chleithiúnaithe d'fhágaint ina dhiaidh ní bheidh cúiteamh ar bith iníoctha má dhligheann únaer na luinge, fén Merchant Shipping Act, 1894, na costaisí adhlacain d'íoc;

(f) ní bheidh an íocaíocht sheachtainiúil iníoctha in aghaidh na tréimhse go ndlighfidh únaer na luinge, fén Merchant Shipping Act, 1894, mar a leasuítear é le haon achtacháin ina dhiaidh sin, no ar shlí ar bith eile, costaisí an mháistir, an mharaí no an phríntísigh dá ndearnadh an díobháil d'íoc le n-a linn;

(g) déanfar suim ar bith is iníoctha mar chúiteamh ag únaer luinge fén Acht so d'íoc ina hiomlán d'ainneoin éinní in alt 503 den Merchant Shipping Act, 1894, ach an teora chuireann an t-alt san le freagarthacht an únaera bainfe sí leis an méid is ionbhainte amach mar shlánaíocht fé alt 61 den Acht so (alt a bhaineann le leighis i gcoinnibh fostóra agus i gcoinnibh stróinséara), fé is dá mb' airgead damáiste i gcailliúint anama no maoine pearsanta an tslánaíocht;

(h) beidh feidhm ag fo-ailt (2) agus (3) d'alt 174 den Merchant Shipping Act, 1894, maidir le himeachta, ag cleithiúnaithe máistrí, maraithe agus príntíseach do cailleadh maraon le n-a luing, chun cúitimh do bhaint amach fé mar atá feidhm acu maidir le himeachta chun páigh do bhaint amach a bhíonn dlite do mharaithe agus do phríntísigh agus sa chás san is ionsuidhte imeachta chun cúitimh do bhaint amach má bunuítear iad laistigh de 18 mí ón dáta tuigfear do bádhadh an long agus gach éinne bhí ar bord uirthi.

(2) Ní bhainfidh an tAcht so, de bhuadh an fho-ailt deiridh sin roimhe seo, leis na baill sin d'fhuirinn bháid iascaireachta is long le n-a mbaineann an t-alt so gurb é is luach saothair ar fad no nách mór ar fad dóibh ná scaireanna den bhrabús no den mhór-thuilleamh a thagann as an mbád san d'oibriú.

(3) Le linn píolóta le n-a mbaineann an Pilotage Act, 1913, do bheith ar fostú ar aon luing le n-a mbaineann an t-alt so tuigfear chun crícheanna an ailt seo gur maraí é agus gur ball d'fhuirinn na luinge sin é.

(4) Baineann an t-alt so—

(a) le gach luing atá cláruithe i Saorstát Éireann fé sna hAchtanna Loingis Cheannaíochta, agus fós

(b) le gach luing ná fuil cláruithe amhlaidh agus atá do réir na gcoinníoll so leanas, eadhon—

(i) is long í atá i dteideal a cláruithe i Saorstát Éireann fé sna hAchtanna Loingis Cheannaíochta no long atá i dteideal a cláruithe lasmuich de Shaorstát Éireann fé sna hAchtanna san no long atá cláruithe lasmuich de Shaorstát Éireann fé sna hAchtanna san; agus

(ii) is long í gur i Saorstát Éireann atá áit chomhnaithe no príomh-áit ghnótha a húnaera no (má tá níos mó ná únaer amháin ann) a húnaera bhainistí no a bainisteora.

Baint an Achta le daoine (seachas maraithe) ar fostú ar longa áirithe.

67. —Baineann an tAcht so le duine ar bith, seachas máistir no maraí no príntíseach sa tseirbhís mhara no sa tseirbhís mhuiriascaireachta, ar fostú ar bord aon luinge le n-a mbaineann an t-alt deiridh sin roimhe seo más chun crícheanna na luinge sin atá sé ar fostú amhlaidh no chun crícheanna aon phaisnéirí no lasta no postanna iompruíonn an long san agus más oibrí ar gach slí eile é do réir bhrí an Achta so.

An tAcht do chur i mbaint le scair-iascairí áirithe.

68. —(1) Fé réir forálacha an ailt seo ní bhainfidh an tAcht so leis na baill sin d'fhuirinn bháid iascaireachta gurb é is luach saothair ar fad no nách mór ar fad dóibh ná scaireanna den bhrabús no den mhór-thuilleamh a thagann as an mbád san d'oibriú.

(2) Féadfaidh an tAire le hordú fén alt so a dhearbhú go mbainfidh an tAcht so, fé réir pé atharuithe bheidh luaidhte san ordú san, leis na baill sin d'fhuirinn bháid iascaireachta gurb é is luach saothair ar fad no nách mór ar fad dóibh ná scaireanna den bhrabús no den mhór-thuilleamh a thagann as an mbád san d'oibriú agus pé uair a déanfar ordú den tsórt san agus a thiocfa sé i bhfeidhm bainfidh an tAcht so, agus na hathruithe sin déanta air a bheidh luaidhte san ordú san, leis na baill sin.

(3) Ní thiocfaidh ordú fén alt so i bhfeidhm go dtí go leagfar é fé bhráid gach Tighe den Oireachtas ar feadh tréimhse de lá agus fiche ar a laighead a shuidhfidh an Tigh sin agus má dheineann ceachtar Tigh, i rith na tréimhse sin, rún do rith, i gcoinnibh an orduithe sin no i gcoinnibh aon choda dhe ní déanfar a thuilleadh dá réir ach beidh san gan dochar d'ordú nua do dhéanamh.

Longa do choinneáil.

69. —(1) Má deirtear go ndligheann únaerí luinge ar bith, mar únaerí den tsórt san, cúiteamh d'íoc fén Acht so agus go bhfuighfear an long san uair ar bith in aon phort no abhainn i Saorstát Éireann no i ngiorracht trí mhíle do chósta Shaorstáit Éireann, ansan, ar aon duine dhéanfaidh iarratas do réir Rialacha na Cúirte dá chruthú do bhreitheamh den Ard-Chúirt no den Chúirt Chuarda gur dócha go ndligheann na húnaerí, mar únaerí, an cúiteamh san d'íoc agus ná comhuíonn éinne de sna húnaerí i Saorstát Éireann, féadfaidh an breitheamh san ordú do thabhairt amach, agus é dírithe chun aon oifigigh custum agus máil no duine eile ainmneoidh an breitheamh, á cheangal air an long san do choinneáil go dtí pé am a dhéanfaidh a húnaerí, a gníomhaire, a máistir no a consighní an cúiteamh san d'íoc no urrús le n-a mbeidh an breitheamh sásta do thabhairt ar fhanúint ar thora aon imeacht a bunófar chun an chúitimh sin do bhaint amach agus ar pé cúiteamh agus costaisí molfar de dhruim na n-imeacht san d'íoc; agus aon oifigeach custum agus máil no duine eile chun a ndíreofar ordú den tsórt san coinneoidh sé an long dá réir sin.

(2) An té bhéarfaidh urrús uaidh isé is cosantóir in aon imeacht dlí chun an chúitimh sin do bhaint amach agus beidh sé ina fhianaise dho-chlaoite ar fhreagarthacht an chosantóra maidir leis an imeacht an t-ordú do thabhairt i láthair do rinne an breitheamh i dtaobh an urrúis.

(3) Más rud é, maidir le luing go mbeidh iarratas le déanamh ina taobh fén alt so, go ndéanfar gearán leis an Aire go mbeidh sí imithe, sarar féidir an t-iarratas san do dhéanamh, lasmuich de sna teoranta gur féidir í do ghabháil laistigh díobh, déanfar, má orduíonn an tAire é, an long do choinneáil go ceann pé aimsir is leor chun an iarratais do dhéanamh agus a thora do chur in úil don oifigeach no don duine choinneoidh an long agus ní dhlighfidh an t-oifigeach no an duine sin aon chostaisí ná airgead damáiste d'íoc mar gheall ar an gcoinneáil sin más do réir orduithe an Aire do rinneadh an choinneáil.

(4) Bainfidh alt 692 den Merchant Shipping Act, 1894, le luing do choinneáil fén Acht so fé mar a bhaineann le luing do choinneáil fén Acht san agus, más corpráid únaer luinge, tuigfear chun crícheanna an ailt seo gur i Saorstát Éireann a chomhnuíonn sí má bhíonn oifig aici i Saorstát Éireann inar féidir seirbheáil do dhéanamh.

(5) I gcás long do leithliú d'fhostóirí bainfidh forálacha an ailt seo le héilithe i gcoinnibh fostóirí na luinge fé mar a bhainid le héilithe i gcoinnibh únaerí luinge ach fostóirí do bheith in ionad únaerí; ach beidh san fé réir na forála so, eadhon, ná coinneofar aon long de bhíthin éilimh i gcoinnibh fostóirí na luinge tar éis deireadh an téarma gur ar a feadh a bheidh an long leithlithe dhóibh.

Convensiúin le Stáit eile.

70. —I gcás aon Chonvensiún do bheith déanta ag Saorstát Éireann no thar a cheann le haon Stát eile ag socrú i dtaobh comhair i gcúrsaí bhaineann le cúiteamh do lucht oibre i ndíobháil de dheascaibh tionóisce no i gcás daingniú do bheith déanta go cuibhe ag Saorstát Éireann agus ag aon Stát eile no thar a gceann ar aon Chonvensiún le Cóghléasa Eadarnáisiúnta Chumann na Náisiún ag socrú i dtaobh comhair i gcúrsaí bhaineann le cúiteamh do lucht oibre i ndíobháil de dheascaibh tionóisce beidh sé dleathach don Ard-Chomhairle socrú do dhéanamh le hordú i dtaobh gach ní no éinní acu so leanas—

(a) an tAcht so d'atharú maidir le n-a bhaint le cásanna dá ndeineann an Convensiún san deifir, ach san i slí ná hatharófar méid an chúitimh in aon chás le n-a mbainfidh an tAcht so;

(b) breith do thabhairt, i gcásanna ina n-eireoidh cirt chun cúitimh fén Acht so agus fé dhlí an Stáit eile sin, ar an gceist i dtaobh ce'ca fén Acht so no fé dhlí an Stáit eile sin a bheidh an t-oibrí i dteideal cúiteamh do bhaint amach;

(c) comhachta do bhronnadh ar an gCúirt chun glacadh le fianaise tógfar lasmuich de Shaorstát Éireann agus fianaise d'fháil agus do thógaint chun í d'úsáid lasmuich de Shaorstát Éireann no chun éinní eile do dhéanamh chun a chur in usacht imeachta do bhunú chun cúitimh do bhaint amach fé dhlithe Shaorstáit Éireann agus an Stáit eile sin fé seach.

(2) Le haon ordú déanfar fén alt so féadfar go sonnrách, ach gan baint o gheneráltacht forálacha an fho-ailt sin roimhe seo, pé atharuithe do dhéanamh ar an Acht so, sa mhéid go mbaineann sé le lucht oibre is saoránaigh Fhrancacha, is dóich leis an Ard-Chomhairle is gá chun éifeachta do thabhairt do Chonvensiún (go bhfuil cóip de leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Workmen's Compensation (Anglo-French Convention) Act, 1909) do sighníodh i bParis an tríú lá d'Iúl, sa bhliain naoi gcéad déag agus a naoi, agus is fé réir na n-atharuithe bheidh san ordú san a bhainfidh an tAcht so le lucht oibre den tsórt san.