An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (ACHT FÓRSAÍ COSANTA, 1937) Ar Aghaidh (DARA SCEIDEAL. Achtachain a hAthghairmtear.)

41 1937

ACHT FÓRSAÍ COSANTA, 1937

CEAD SCEIDEAL.

Fuirmeacha Coimisiuin Oifigigh.

CUID I.

Forsai Cosanta na hÉireann.

Do (Ainm an Oifigigh)......................................................................

Le hiontaoibh as do dhílseacht d'Éirinn agus as do thairiseacht don Bhunreacht agus le muinighin mhóir as do mhisneach, t'onóir, do dheagh-iompar agus do thuisgint, deinim-se, .............................. ............................................., Uachtarán na hÉireann, ar chomhairle an Riaghaltais, tu do bhunú agus do cheapadh leis seo chun bheith it’ oifigeach sa chuid sin de sna Fórsaí Cosanta ar a dtugtar ........................................................................................... ................................. ón .......................................... lá de.................................., 19......, agus ón lá san amach. Coimhlíonfair go dílis do dhualgas mar ................................. no in aon chéim os a chionn san go dtuillfir tu cheapadh no tu árdú chúiche. Déanfair na saighdiúirí agus na hoifigigh íochtaracha bheidh ag fónamh fút d'aclú agus do thréineáil in airm agus iad do choimeád i ndeagh-ordú agus fé smacht agus leis seo naisctear ar gach n-aon díobh san agus orduítear dó rud do dhéanamh ort mar oifigeach uachtarach air. Leanfair agus coimhlíonfair féin, gan phlé, na horduithe agus na treoracha san a gheobhair o am go ham ón Aire Cosanta no o éinne is oifigeach uachtarach ort do réir dlighidh.

AR N-A THABHAIRT fém Shéala Oifigiúil

an ............adh lá so de ......................,

19.......

.......................................

Uachtarán na hÉireann.

L.S.

CUID II.

Forsai Cosanta na hÉireann.

Do (Ainm an Oifigigh) ......................................................................

Le hiontaoibh as do dhílseacht d'Éirinn agus as do thairiseacht don Bhunreacht agus le muinighin mhóir as do mhisneach, t'onóir, do dheagh-iompar agus do thuisgint, deinimíd-ne, go bhfuil ár lámh leis seo agus is comhaltaí den Choimisiún a hainmnítear le hAirteagal 57 (no 14) den Bhunreacht chun comhachta agus feidhmeanna Uachtarán na hÉireann d'oibriú, tu do bhunú agus do cheapadh leis seo, ar chomhairle an Riaghaltais, chun bheith it’ oifigeach sa chuid sin de sna Fórsaí Cosanta ar a dtugtar.......... ........................... ón .................................... lá de..................................19....... Coimhlíonfair go dílis do dhualgas mar........................... no in aon chéim os a chionn san go dtuillfir tu cheapadh no tu árdú chúiche. Déanfair na saighdiúirí agus na hoifigigh íochtaracha bheidh ag fónamh fút d'aclú agus do thréineáil in airm agus iad do choimeád i ndeagh-ordú agus fé smacht agus leis seo naisctear ar gach n-aon díobh san agus orduítear dó rud do dhéanamh ort mar oifigeach uachtarach air. Leanfair agus coimhlíonfair féin, gan phlé, na horduithe agus na treoracha san a gheobhair o am go ham ón Aire Cosanta no o éinne is oifigeach uachtarach ort do réir dlighidh.

AR N-A THABHAIRT fé Shéala Oifigiúil

Uachtarán na hÉireann an............lá so de

..............................19......