An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil II. Coinnmheadh le linn tréimhse práinne.) Ar Aghaidh (CUID IV. Foralacha maidir le hOifigigh agus Saighdiuiri, le Saighdiuiri do Liostail, agus le Seirbhis Mhileata.)

11 1940

ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA) (Uimh. 2), 1940

CUID III.

Foralacha i dtaobh Ceannas agus Codheanamh agus Coghleasadh na bhForsai Cosanta.

Ceannas míleata.

13. —(1) Fé réir forálacha na nAchtanna agus an Achta so, beidh ceannas míleata na bhFórsaí Cosanta agus gach comhacht fheidhmiúcháin agus riaracháin maidir leis na Fórsaí Cosanta, le na n-áirmhítear an chomhacht chun ceannas agus údarás do leigint chun gníomhthóra, infheidhmithe ag an Riaghaltas tríd an Aire, fé stiúradh an Uachtaráin agus eisean ag gníomhú ar chomhairle an Riaghaltais.

(2) Féadfaidh an leigint ceannais agus údaráis chun gníomhthóra—

(a) do bhaint le haon ní no nithe aca so leanas—

(i) aon eagras trúpaí,

(ii) líomatáiste geógrafach,

(iii) long Stáit; agus

(b) do bheith fé réir na n-eisceacht agus na dteorann san is oiriúnach leis an údarás leiginte,

agus féadfaidh an tAire, chun críche fo-mhíre (ii) de mhír (a) den fho-alt so, an Stát do roinnt ina líomatáistí míleata mar is oiriúnach leis.

(3) Féadfaidh an tAire rialacháin, i dtaobh oifigeach, do dhéanamh maidir leis na daoine a hoirdneofar ina n-oifigigh go gceannas míleata ar na Fórsaí Cosanta no ar aon chuid den chéanna no ar dhuine ar bith a bheidh ionta, agus maidir leis an modh ina mbeidh an ceannas san le feidhmiú.

(4) Féadfar iniúchadh na bhFórsaí Cosanta no iniúchadh aon choda áirithe dhíobh do dhílsiú, fé réir an Achta so, san oifigeach san no sna hoifigigh sin a cheapfaidh an Riaghaltas.

An Cúltaca do roinnt ina dhreamanna.

14. —(1) Féadfaidh an tAire, pé uair agus chó minic agus is oiriúnach leis é, an Cúltaca Oifigeach agus an Cúltaca Fear do roinnt ina ndreamanna mar is oiriúnach leis agus an teideal tuairisceach san is oiriúnach leis do cheapadh d'aon dream den tsórt san.

(2) Féadfaidh an tAire, le hordú, ceiliúradh no leasú do dhéanamh ar aon ordú fén alt so (le n-a n-áirmhítear an fo-alt so).

An Cúltaca Oifigeach.

15. —(1) Isiad a bheidh sa Chúltaca Oifigeach ná—

(a) daoine atá coimisiúnta, ar dháta an Achta so do rith, mar oifigigh sa Chúltaca Oifigeach agus a bheidh ina n-oifigigh sa Chúltaca Oifigeach de thurus na huaire, agus

(b) daoine ceapfar, ar dháta an Achta so do rith no dá éis sin, ina n-oifigigh sa Chúltaca Oifigeach agus a bheidh ina n-oifigigh sa Chúltaca Oifigeach de thurus na huaire.

(2) Féadfar oifigigh den Chúltaca Oifigeach d'fhostú le haghaidh seirbhíse i dteanta aonaid ar bith, no do cheangal le haonad ar bith, de sna Fórsaí no den Chúltaca.

An Cúltaca Fear.

16. —Isiad a bheidh sa Chúltaca Fear ná—

(a) daoine do liostáladh le haghaidh seirbhíse sna Fórsaí agus do haistríodh, roimh an Acht so do rith, chun an Chúltaca de bhun Caibidle V de Chuid II den Phríomh-Acht agus a bheidh ina bhfir den Chúltaca de thurus na huaire,

(b) daoine do liostáladh roimh an Acht so do rith, no liostálfar dá éis sin, le haghaidh seirbhíse sna Fórsaí agus a haistreofar, tar éis an Achta so do rith, chun an Chúltaca de bhun Caibidle V de Chuid II den Phríomh-Acht,

(c) daoine go ndéanfar, de bhun Caibidle II de Chuid IV den Acht so, iad do liostáil le haghaidh seirbhíse sa Chúltaca Fear go lom díreach agus a bheidh ina bhfir den Chúltaca de thurus na huaire.

Céimeanna coimisiúnta sna Fórsaí Cosanta.

17. —(1) Isiad na céimeanna atá leagtha amach sa dara colún den Táible ghabhann leis seo bheidh ina ngrádanna de chéim míleata choimisiúnta sna Fórsaí Cosanta agus beidh grád ar bith de chéim míleata choimisiúnta, atá leagtha amach sa dara colún san roimh ghrád ar bith eile de chéim míleata choimisiúnta, ina ghrád is uachtaraighe ná an grád eile sin.

(2) Isiad na céimeanna atá leagtha amach sa tríú colún den Táible ghabhann leis seo bheidh ina ngrádanna de chéim muiridhe choimisiúnta sna Fórsaí Cosanta agus beidh grád ar bith de chéim muiridhe choimisiúnta, atá leagtha amach sa tríú colún san roimh ghrád ar bith eile de chéim muiridhe choimisiúnta, ina ghrád is uachtaraighe ná an grád eile sin.

(3) Chun crícheanna aon achtacháin (is reacht de chuid Shaorstáit Éireann no Acht den Oireachtas), le n-a n-áirmhítear an tAcht so, is tuigthe gach céim muiridhe choimisiúnta luaidhtear sa tríú colún den Táible ghabhann leis seo do bheith ina céim atá ar có-réir leis an gcéim míleata choimisiúnta a luaidhtear os a coinne sa dara colún den Táible sin, agus déanfar tagairtí in aon achtachán den tsórt san do chéim míleata choimisiúnta atá ar có-réir le céim muiridhe choimisiúnta do léiriú mar thagairtí fholuíonn tagairtí don chéim muiridhe choimisiúnta san.

TAIBLE DE CHEIMEANNA COIMISIUNTA.

Uimh. Thag.

Céimeanna Míleata

Céimeanna Muiridhe

(1)

(2)

(3)

1

Geinearál no (i mBéarla) General.

--

2

Lefteanant-Gheinearál no (i mBéarla) Lieutenant-General.

--

3

Maor-Gheinearál no (i mBéarla) Major-General.

Fo-Aimiréal no (i mBéarla) Commodore.

4

Coronal no (i mBéarla) Colonel.

Captaen no (i mBéarla) Captain.

5

Maor no (i mBéarla) Major.

Ceannasaí no (i mBéarla) Commander.

6

Ceannphort no (i mBéarla) Commandant.

Lefteanant-Cheannasaí no (i mBéarla) Lieutenant-Commander.

7

Captaen no (i mBéarla) Captain.

Lefteanant no (i mBéarla) Lieutenant.

8

Lefteanant no (i mBéarla) Lieutenant.

Fo-Lefteanant no (i mBéarla) Sub-Lieutenant.

9

Dara Lefteanant no (i mBéarla) Second-Lieutenant.

Meirgire no (i mBéarla) Ensign.

Céimeanna agus aicmí neachoimisiúnta sna Fórsaí Cosanta.

18. —(1) Isiad na céimeanna atá leagtha amach sa dara colún den Táible ghabhann leis seo bheidh ina ngrádanna de chéim míleata nea-choimisiúnta sna Fórsaí Cosanta agus beidh grád ar bith de chéim míleata nea-choimisiúnta, atá leagtha amach sa dara colún san roimh ghrád ar bith eile de chéim míleata neachoimisiúnta, ina ghrád is uachtaraighe ná an grád eile sin.

(2) Isí an chéim atá leagtha amach sa tríú colún den Táible ghabhann leis seo bheidh ina grád de chéim muiridhe neachoimisiúnta sna Fórsaí Cosanta, agus beidh sí níos uachtaraighe ná aon ghrád d'aicme nea-choimisiúnta atá leagtha amach sa cheathrú colún den Táible sin.

(3) Isiad na haicmí atá leagtha amach sa cheathrú colún den Táible ghabhann leis seo bheidh ina ngrádanna d'aicme mhuiridhe nea-choimisiúnta sna Fórsaí Cosanta agus beidh grád ar bith d'aicme mhuiridhe nea-choimisiúnta, atá leagtha amach sa cheathrú colún san roimh ghrád ar bith eile d'aicme mhuiridhe nea-choimisiúnta, ina ghrád is uachtaraighe ná an grád eile sin.

(4) Chun crícheanna na nAchtanna—

(a) is tuigthe an chéim mhuiridhe sin Oifigeach Barántais do bheith ina céim atá ar có-réir leis an gcéim míleata san Maor-Sháirsint, agus déanfar tagairtí sna hAchtanna don chéim sin Maor-Sháirsint do léiriú mar thagairtí fholuíonn tagairtí don chéim sin Oifigeach Barántais;

(b) is tuigthe gach aicme mhuiridhe luaidhtear sa cheathrú colún den Táible ghabhann leis seo do bheith ina céim atá ar có-réir leis an gcéim míleata a luaidhtear os a coinne sa dara colún den Táible sin, agus déanfar tagairtí sna hAchtanna do ghrád de chéim míleata neachoimisiúnta atá ar có-réir le grád d'aicme mhuiridhe nea-choimisiúnta do léiriú mar thagairtí fholuíonn tagairtí don ghrád san d'aicme mhuiridhe neachoimisiúnta.

(5) Féadfaidh an tAire a ordú le hordú, maidir le haon Chór no Seirbhís na cuid de Chór no de Sheirbhís, nach céim a luaidhtear sa dara colún den Táible ghabhann leis seo bheidh ag sealbhóir céime míleata nea-choimisiúnta sa chéanna, ach an chéim eile chó-ionann san a luadhfar san ordú san, agus i gcás den tsórt san déanfar, maidir leis an gCór no an Seirbhís sin no leis an gcuid sin de Chór no de Sheirbhís, tagairtí sna hAchtanna, do chéim a luaidhtear sa dara colún san, do léiriú mar thagairtí do dhuine ag á mbeidh an chéim chó-ionann a luadhfar san ordú san.

(6) Féadfaidh an tAire le hordú, pé uair agus chó minic agus is oiriúnach leis é, aon ghrád d'aicme mhuiridhe luaidhtear sa cheathrú colún den Táible ghabhann leis seo do roinnt ina dhreamanna mar is oiriúnach leis, agus féadfaidh an tuairisc shonnruithe sin is ceart dar leis do cheapadh le haghaidh gach dreama fé leith aca san, agus féadfaidh aon ordú den tsórt san do cheiliúradh no do leasú tráth ar bith.

TAIBLE DE CHEIMEANNA AGUS D'AICMI NEA-CHOIMISIUNTA.

Uimh. Thag.

Céimeanna Míleata

Céimeanna Muiridhe

Aicmí Muiridhe

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Maor-Sháirsint no (i mBéarla) Sergeant-Major.

Oifigeach Barántais no (i mBéarla) Warrant Officer.

--

2

Ceathrú - Sháirsint Catha no (i mBéarla) Battalion Quartermaster-Sergeant.

--

--

3

Sáirsint Complachta no (i mBéarla) Company-Sergeant.

--

Ard-Mhion-Oifigeach no (i mBéarla) Chief Petty Officer.

4

Ceathrú - Sháirsint Complachta no (i mBéarla) Company Quartermaster Sergeant.

--

--

5

Sáirsint no (i mBéarla) Sergeant.

--

Mion-Oifigeach no (i mBéarla) Petty Officer.

6

Ceannaire no (i mBéarla) Corporal.

--

Máirnéalach Ceannais no (i mBéarla) Leading Seaman.

7

Saighdiúir Singil no (i mBéarla) Private

--

Máirnéalach no (i mBéarla) Seaman.