An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil III. Ordaithe Glactha Othair Ionmhuirir Shealadaigh agus Ordaithe Glactha Othair Phríobháidigh Shealadaigh.) Ar Aghaidh (CUID XVI. Daoine a Bheas a gCoinneail faoi Ordaithe Glactha.)

19 1945

AN tACHT CÓIREÁLA MEABHAIR-GHALAR, 1945

CUID XV.

Daoine a Ghlacadh i bhForais Cheadaithe mar Othair Thoildheonacha.

Iarratas á iarraidh duine a ghlacadh mar othar thoildheonach agus mar othar ionmhuirir.

190. —(1) I gcás inar mian go ndéanfaí duine do ghlacadh mar othar thoildheonach agus mar othar ionmhuirir i bhforas ceadaithe a bheas á chothabháil ag an údarás óspidéil mheabhair-ghalar don cheantar óspidéil mheabhair-ghalar ina mbíonn gnáth-chomhnaí ar an duine sin nó i bhforas ceadaithe ina bhféadfar, de bhun socraithe arna dhéanamh faoi alt 102 den Acht so, othair thoildheonacha de chuid an údaráis sin a ghlacadh, féadfaidh an t-iarratasóir iomchuibhe iarratas chuige sin a chur sa bhfoirm ordaithe chun feighilteoir an fhorais sin.

(2) I bhfo-alt (1) den alt so, ciallaíonn an abairt “an t-iarratasóir iomchuibhe”—

(a) i gcás gur duine faoi bhun sé bliana déag an duine a mbeifear á iarraidh é ghlacadh—tuismitheoir nó caomhnóir an duine sin,

(b) in aon chás eile—an duine sin é féin.

(3) Beidh ag gabháil le hiarratas faoin alt so moladh ón dochtúir oifigiúil údaraithe á rá gur scrúdaigh an dochtúir sin, ar dháta sonnraithe nach luaithe ná seacht lá roimh dháta an iarratais, an duine a mbeifear á iarraidh é ghlacadh agus gurb é a thuairim go ragha sé chun tairbhe dhó é ghlacadh mar a hiarrtar.

Iarratas á iarraidh duine a ghlacadh mar othar thoildheonach agus mar othar phríobháideach.

191. —(1) I gcás inar mian go ndéanfaí duine do ghlacadh mar othar thoildheonach agus mar othar phríobháideach i bhforas ceadaithe, féadfaidh an t-iarratasóir iomchuibhe iarratas chuige sin i scríbhinn a chur chun feighilteoir an fhorais.

(2) I bhfo-alt (1) den alt so, ciallaíonn an abairt “an t-iarratasóir iomchuibhe”—

(a) i gcás gur duine faoi bhun sé bliana déag an duine a mbeifear á iarraidh é ghlacadh—tuismitheoir nó caomhnóir an duine sin,

(b) in aon chás eile—an duine sin é féin.

(3) Beidh ag gabháil le hiarratas faoin alt so moladh ó dhochtúir leighis cláraithe á rá gur scrúdaigh an dochtúir sin, ar dháta sonnraithe nach luaithe ná seacht lá roimh dháta an iarratais, an duine a mbeifear á iarraidh é ghlacadh agus gurb é a thuairim go ragha sé chun tairbhe dhó é ghlacadh mar a hiarrtar.

Othar toildheonach a ghlacadh agus a chóireáil.

192. —Má déantar iarratas go cuibhe faoin gCuid seo den Acht so á iarraidh duine do ghlacadh i bhforas ceadaithe mar othar thoildheonach, féadfar, má bhíonn cóiríocht don duine sin sa bhforas ná fuil ag teastáil le haghaidh duine mí-mheabhrach, an duine sin do ghlacadh sa bhforas mar othar thoildheonach agus féadfar é chóireáil ann agus, ar é bheith téarnaithe, féadfar é d'urscaoileadh.

Costas iomluaite othair thoildheonaigh is ionghlactha mar othar ionmhuirir d'íoc.

193. —(1) I gcás ina nglacfar mar othar ionmhuirir duine a bheas le glacadh faoin gCuid seo den Acht so i bhforas ceadaithe, íocfaidh an t-oifigeach cúnaimh iomchuibhe na costais réasúnta faoina raghfar maidir leis an duine sin d'iomluadh go dtí an foras.

(2) Féadfaidh an t-údarás cúnaimh phoiblí a bheas i gceist na costais a híocfar faoin alt so d'aisghabháil faoin Acht um Chúnamh Phoiblí, 1939 (Uimh. 27 de 1939) , fé is dá mba é a bhí sna costais sin costas cúnaimh phoiblí, do réir bhrí an Achta san, a thug an t-údarás san don duine do hiomluadh.

Fógra ó othar thoildheonach gur mian leis foras ceadaithe d'fhágaint.

194. —(1) Duine a bheas sé bliana déag d'aois ar a laghad agus a bheas á chóireáil mar othar thoildheonach i bhforas ceadaithe féadfa sé fógra i scríbhinn a thabhairt gur mian leis an foras d'fhágaint tráth nach luaithe ná dhá uair sheachtód a chloig ó am an fhógra do thabhairt, agus beidh sé i dteideal, agus ligfear dó, an foras d'fhágaint i gceann an dá uair sheachtód a chloig sin nó tráth ar bith ina dhiaidh sin.

(2) Féadfaidh tuismitheoir nó caomhnóir duine faoi bhun sé bliana déag d'aois a bheas á chóireáil mar othar thoildheonach i bhforas ceadaithe fógra i scríbhinn a thabhairt gur mian leis an duine sin d'aistriú as an bhforas, agus beidh sé i dteideal, agus ligfear dó, an duine sin d'aistriú as an bhforas tráth ar bith tar éis dó an fógra san a thabhairt.

(3) Is d'fheighilteoir an fhorais iomchuibhe do bhéarfar fógra faoin alt so.

Othar toildheonach do theacht chun bheith éagumasach ó thaobh meabhrach ar a thoil a chur in iúl.

195. —I gcás duine a bheas á chóireáil mar othar thoildheonach i bhforas ceadaithe do theacht chun bheith éagumasach ó thaobh meabhrach ar a chur in iúl cé acu is toil nó nach toil leis fanúint sa bhforas, déanfar é d'urscaoileadh as an bhforas, chun a choimeáta ag pé duine a cheadóidh feighilteoir an fhorais, tráth nach déanaí ná ocht lá fichead tar éis dó teacht chun bheith éagumasach amhlaidh mura dtárlaí roimhe sin go dtiocfa sé chun bheith cumasach ar a thoil nó a neamhthoil a chur in iúl mar adúradh nó go bhfaghfar ordú glactha ina thaobh.

Othar toildheonach faoi bhun 16 bliana d'aois do scor de thuismitheoir nó caomhnóir a bheith aige.

196. —I gcás duine faoi bhun sé bliana déag d'aois a bheas á chothabháil mar othar thoildheonach i bhforas ceadaithe do scor de thuismitheoir nó caomhnóir a bheith aige nó an tuismitheoir nó an caomhnóir a bheith éagumasach ar a dhualgais mar thuismitheoir nó caomhnóir a chomhlíonadh nó é do dhiúltú nó do mhainneachtain iad a chomhlíonadh, déanfaidh feighilteoir an fhorais tuarascáil ar thosca an cháis a chur chun an Aire agus déanfa sé do réir gach ordacháin is oiriúnach leis an Aire do thabhairt de dhruim na tuarascála san.

Fógra i dtaobh othar toildheonach do ghlacadh, d'imeacht, nó d'éag.

197. —(1) Déanfar, tráth nach déanaí ná trí lá glan tar éis duine do ghlacadh i bhforas ceadaithe mar othar thoildheonach, fógra sa bhfoirm ordaithe i dtaobh a ghlactha do thabhairt don Aire.

(2) Déanfar, tráth nach déanaí ná trí lá glan tar éis duine do bhí á chóireáil i bhforas ceadaithe mar othar thoildheonach d'imeacht as an bhforas san, fógra sa bhfoirm ordaithe i dtaobh a imeachta do thabhairt don Aire.

(3) Déanfar, tráth nach déanaí ná trí lá glan tar éis duine a bhí á chóireáil i bhforas ceadaithe mar othar thoildheonach d'éag sa bhforas san, fógra i dtaobh a éaga do thabhairt don Aire.

Clár d'othair thoildheonacha.

198. —Coimeádfaidh an tAire clár de dhaoine a glacfar i bhforais cheadaithe mar othair thoildheonacha agus iontrálfaidh sa chlár san na sonnraí ordaithe maidir le gach duine faoi leith den tsórt san.