An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL, 1946) Ar Aghaidh (CUID II. Costais Udaras Áitiúla Airithe.)

24 1946

AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL, 1946

CUID I.

Reamhraiteach agus Ginearalta.

Gearr-theideal, comhluadh agus léiriú.

1. —(1) Féadfar an tAcht Rialtais Áitiúil, 1946 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchta Rialtais Áitiúil, 1925 go 1946, a ghairm de na hAchta Rialtais Áitiúil, 1925 go 1941, agus den Acht seo le chéile.

(3) Léireofar mar aon Acht amháin na hAchta Rialtais Áitiúil, 1925 go 1941, agus an tAcht seo.

Mínithe.

2. —San Acht seo—

Acht 1941.

ciallaíonn an abairt “Acht 1941” an t Acht Rialtais Áitiúil, 1941 (Uimh. 23 de 1941) ;

muirir ar an gcontae iomlán.

tá leis an abairt “muirir ar an gcontae iomlán” an bhrí a sonraítear i bhfo-alt (2) d'alt 10 den Acht seo;

an ciste contae.

tá leis an abairt “an ciste contae” an bhrí a sonraítear in alt 7 den Acht seo;

an ráta contae.

tá leis an abairt “an ráta contae” an bhrí a sonraítear i bhfo-alt (1) d'alt 12 den Acht seo;

oidhreachtán.

folaíonn an focal “oidhreachtán” tionóntán;

an tAire.

ciallaíonn an abairt “an tAire” an tAire Rialtais Áitiúil agus Sláinte Poiblí;

an ciste bardasach.

tá leis an abairt “an ciste bardasach,” maidir le húdarás uirbeach, an bhrí a sonraítear i bhfo-alt (1) d'alt 15 den Acht seo;

an ráta bardasach.

tá leis an abairt “an ráta bardasach,” maidir le húdarás uirbeach, an bhrí a sonraítear i bhfo-alt (1) d'alt 18 den Acht seo;

ordaithe.

ciallaíonn rud a bheith “ordaithe” é a bheith ordaithe ag an Aire le rialacháin arna ndéanamh faoin Acht seo;

údarás rátúcháin.

ciallaíonn an abairt “údarás rátúcháin”—

(a) comhairle chontae,

(b) bardas contae-bhuirge, nó

(c) údarás uirbeach líomatáiste uirbigh;

feidhm fhorcoimeádta.

ciallaíonn an abairt feidhm fhorcoimeádta—

(a) maidir le comhairle chontae nó comhlacht toghaí chun críocha na n Acht um Bainistí Chontae, 1940 agus 1942, feidhm fhorcoimeádta chun críocha na nAcht um Bainistí Contae, 1940 agus 1942, agus

(b) maidir le bardas contae-bhuirge, feidhm fhorcoimeáta chun críocha na nAcht a bhaineas le bainistí na buirge;

údarás bóthar.

ciallaíonn an abairt “údarás bóthar”—

(a) comhairle chontae,

(b) bardas contae-bhuirge, nó

(c) údarás uirbeach líomatáiste uirbigh;

muirir bhaile.

tá leis an abairt “muirir bhaile” an bhrí a sonraítear i bhfo-alt (4) d'alt 10 den Acht seo;

líomatáiste uirbeach.

ciallaíonn an abairt “líomatáiste uirbeach”—

(a) buirg seachas contae-bhuirg, nó

(b) ceantar uirbeach;

údarás uirbeach.

ciallaíonn an abairt “údarás uirbeach” bardas nó comhairle (pé acu é) líomatáiste uirbigh;

muirir uirbeacha.

tá leis an abairt “muirir uirbeacha” an bhrí a sonraítear i bhfo-alt (3) d'alt 10 den Acht seo;

ciste feabhsuithe chathartha toildheonach.

ciallaíonn an abairt “ciste feabhsuithe chathartha toildheonach” ciste feabhsuithe chathartha toildheonach do réir bhrí an Achta Údarás Áitiúla (Bronntais a Ghlacadh), 1945 ( Uimh. 30 de 1945 ).

Tosach feidhme.

3. —Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh pé lá nó lacthe a ceapfar chuige sin le hordú nó orduithe ón Aire, go ginearálta nó maidir le haon chríoch nó foráil áirithe, agus féadfar laethe difriúla a cheapadh amhlaidh chun críocha difriúla agus forála difriúla den Acht seo.

Rialacháin.

4. —Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh ag ordú aon ní nó ruda dá dtagartar san Acht seo mar ní nó rud atá ordaithe nó le hordú.

Athghairm.

5. —Déantar leis seo na hachtacháin a luaitear sa Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht seo a athghairm a mhéid a luaitear sa tríú colún den Sceideal sin.

Achtacháin láithreacha a oiriúnú.

6. —(1) Féadfaidh an tAire, le hordú, pé oiriúnuithe a dhéanamh, ar aon achtachán nó ordú a bheas i bhfeidhm tráth an Achta seo a rith agus a bhainfeas le ní ar bith dá ndéanann an tAcht seo difir, a mheasfas sé is gá chun go mbeadh éifeacht ag an achtachán i gcomhréir leis an Acht seo.

(2) Gach ordú a déanfar faoin alt seo, leagfar é faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is caothúil tar éis a dhéanta agus, má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den lá agus fiche a shuífeas an Teach sin tar éis an t-ordú a leagadh faoina bhráid, rún a rith ag cur an orduithe ar neamhbhrí, beidh an t-ordú arna chur ar neamhbhrí dá réir sin ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a bheas déanta roimhe sin faoin ordú sin.