An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID VIII Udarais Slainte do Thogaint agus do Dhiuscairt Tailimh.) Ar Aghaidh (CUID X. Forala Ilghneitheacha.)

28 1947

AN tACHT SLÁINTE, 1947

CUID IX.

Forfheidhmiu an Achta.

Oifigigh údaraithe.

91. —Beidh gach duine acu seo a leanas ina oifigeach údaraithe chun críocha na Coda seo den Acht seo:—

(a) oifigeach don Aire arna cheapadh i scríbhinn ag an Aire chun bheith ina oifigeach údaraithe chun críocha na Coda seo den Acht seo,

(b) oifigeach don Aire Talmhaíochta arna cheapadh i scríbhinn ag an Aire, le toiliú an Aire Thalmhaíochta, chun bheith ina oifigeach údaraithe chun críocha na Coda seo den Acht seo,

(c) bainisteoir údaráis sláinte,

(d) príomh-dhochtúir oifigiúil,

(e) oifigeach d'údarás sláinte arna cheapadh i scríbhinn ag bainisteoir an údaráis sin chun bheith ina oifigeach údaraithe chun críocha na Coda seo den Acht seo,

(f) oifigeach d'údarás sláintíochta arna cheapadh i scríbhinn ag bainisteoir an údaráis sin chun bheith ina oifigeach údaraithe chun críocha na Coda seo den Acht seo.

Teorannú maidir le feidhmiú cumhacht ag oifigigh údaraithe.

92. —Na cumhachta a bheirtear leis an gCuid seo den Acht seo d'oifigeach údaraithe nach oifigeach don Aire ná don Aire Talmhaíochta, ní bheid infheidhmithe ach amháin laistigh den líomatáiste dá mbeidh an t-oifigeach údaraithe ag gníomhú.

É a bheith ina cheangal ainm agus seoladh a thabhairt.

93. —(1) Má bhionn cúis réasúnach ag oifigeach údaraithe chun a chreidiúint go bhfuil sárú déanta ag duine ar aon fhoráil san Acht seo nó sna rialacháin nó na horduithe faoin Acht seo agus go gcuirfidh sé sin in iúl don duine sin, féadfaidh an t-oifigeach údaraithe, faoi réir fo-ailt (2) den alt seo, a cheangal ar an duine sin a ainm agus a sheoladh a thabhairt agus, más dóigh leis an oifigeach údaraithe gur gá sin, fianaise chomhdhearfach ar a ainm agus a sheoladh a thabhairt ar aird.

(2) Ní chuirfidh oifigeach údaraithe (seachas bainisteoir nó príomh-dhochtúir oifigiúil) aon cheanglas faoin alt seo ar dhuine mura rud é—

(a) go mbeidh sé in éide a soláthraíodh chun é dá húsáid le linn dó bheith ag déanamh a dhualgas, nó

(b) go dtaispeánfaidh sé, chun a iniúchta ag an duine ar a gcuirfidh sé an ceanglas, ar an duine sin dá iarraidh sin air, an t-údarás scríofa iomchuí a thug an tAire nó an t-údarás sláinte, pé acu é, dhó.

(3) Má fhaillíonn nó má dhiúltaíonn duine a ainm nó a sheoladh a thabhairt nuair a chuirfeas oifigeach údaraithe sin de cheanglas air faoin alt seo nó má dhéanann sé, agus é go hairbheartach ag déanamh do réir an cheanglais, ainm nó seoladh a thabhairt nó fianaise chomhdhearfach a thabhairt ar aird a mbeidh cúis réasúnach ag an oifigeach údaraithe chun a chreidiúint é a bheith bréagach nó míthreorach, ansin, mura mbeidh cúis réasúnach ag an oifigeach údaraithe chun a chreidiúint gur dócha gur fáig aicídithe le galar aicídeach an duine sin, beidh éifeacht ag na forála seo a leanas—

(a) féadfaidh an duine údaraithe an duine sin a choinneáil agus é a thabhairt go dtí an stáisiún Gharda Síochána is comhgaraí,

(b) déanfar an duine sin, ar é a thabhairt go dtí an stáisiún Gharda Síochána is comhgaraí, a choinneáil ansin, ar feadh tréimhse nach sia ná cheithre huaire fichead, go dtí gur deimhin leis an oifigeach údaraithe cad é a ainm agus a sheoladh ceart,

(c) féadfar, más gá, neart d'úsáid chun aon fhoráil den fho-alt seo a chur i gcrích.

(4) Duine ar bith—

(a) a fhailleos nó a dhiúltós a ainm nó a sheoladh a thabhairt nuair a cuirfear sin de cheanglas air faoin alt seo, nó

(b) a thabharfas, agus é go hairbheartach ag déanamh do réir ceanglais faoin alt seo, ainm, seoladh nó fianaise chomhdhearfach a bheas bréagach nó míthreorach, nó

(c) a chomhraicfeas i gcoinne a choinneála faoin alt seo nó a thabhartha faoin alt seo go dtí stáisiún Gharda Síochána,

beidh sé ciontach i gcoin faoin alt seo agus ar a chiontú ann ar an slí achomair dlífear fíneáil nach mó ná fiche punt a chur air.

Dul isteach in áitreabh.

94. —(1) Faoi réir fo-ailt (a) den alt seo, féadfaidh oifigeach údaraithe (ina aonar nó in éineacht le pe cúntóirí is cuí leis) dul isteach gach tráth réasúnach in aon áitreabh agus é d'iniúchadh féachaint—

(a) an bhfuil aon tsárú á dhéanamh nó an ndearnadh aon tsárú, san áitreabh nó maidir leis, ar aon fhoráil den Acht seo nó de na rialacháin nó na horduithe faoi, nó

(b) cad é méid agus saghas aon tsáruithe den tsórt sin, nó

(c) an bhfuil cúrsaí ar bith san áitreabh nó maidir leis an áitreabh a bhéarfadh go mba ghá aon beart a dhéanamh faoin Acht seo no faoi na rialacháin faoin Acht seo.

(2) Ní raghaidh oifigeach údaraithe (seachas bainisteoir nó príomh-dhochtúir oifigiúil) isteach in aon áitreabh faoin alt seo mura dtaispeánfaidh sé chun a iniúchta ag a nduine a bheas ag áitiú nó i bhfeighil an áitribh, ar an duine sin dá iarraidh sin air, scríbhinn a cheaptha mar oifigeach údaraithe.

(3) Mura féidir le hoifigeach údaraithe dul isteach in áitreabh a gcumhachtaítear dó leis an alt seo dul isteach ann, toisc go ndiúltófar é a ligean isteach nó toisc ná beidh ar a chumas, tar éis dó fiosrú réasúnach a dhéanamh, duine d'fháil a n-éileodh sé air é a ligean isteach, féadfaidh sé briseadh isteach san áitreabh am ar bith idir 9 a.m. agus 6 p.m. aon lá.

(4) Ní dhéanfaidh oifigeach údaraithe is oifigeach d'údarás sláinte (seachas bainisteoir nó príomh-dhochtúir oifigiúil) nó oifigeach d'údarás sláintíochta na cumhachta a bheirtear dó le fo-alt (3) den Alt seo d'fheidhmiú gan údarás i scríbhinn ó bhainisteoir an údaráis sin chun déanamh amhlaidh sa chás áirithe.

(5) Duine ar bith a chuirfeas bac nó toirmeasc go toiliúil le oifigeach údaraithe a bheas ag feidhmiú cumhachta a bheirtear dó leis an alt seo, beidh sé ciontach i gcion faoin alt seo agus ar a chiontú ann ar an slí achomair dlífear fíneáil nach mó ná fiche punt a chur air.

(6) San alt seo, folaíonn an focal “áitreabh” áiteanna cónaithe sealadacha agus aerárthaí.

Cabhair ó chomhalta den Gharda Síochána.

95. —Féadfaidh oifigeach údaraithe a cheangal ar chomhalta den Gharda Síochána cabhrú leis ag feidhmiú aon chumhachta a bheirtear dó leis an Acht seo i gcás inar gá aon duine a choinneáil, aon duine a thabhairt go dtí áit ar bith, briseadh isteach in aon áitreabh nó aon ghníomh eile a dhéanamh ar gá agus ar dleathach neart d'úsáid chuige, agus aon chomhalta den Gharda Síochána a gcuirfear ceanglas den tsort sin air déanfaidh sé dá réir.

Forfheidhmiú ag an nGarda Síochána.

96. —(1) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Dhlí agus Cirt, socrú a dhéanamh, le hordú, chun an Garda Síochána d'fhorfheidhmiú aon fhorála sonraithe den Acht seo nó de na rialacháin nó na horduithe faoin Acht seo sa Stát ar fad nó i gcuid shonraithe dhe agus sin go ginearálta nó a mhéid a bhainfeas an fhoráil sin le habhar sonraithe.

(2) Féadfaidh ordú faoin alt seo socrú a dhéanamh go sonrach i dtaobh gach ní nó aon ní acu seo a leanas:—

(a) chun comhaltaí den Gharda Síochána do dhéanamh inchúisimh, in ionad údaráis áitiúil, i gcionta,

(b) chun aon chumhacht dá sonraítear in alt 93 nó alt 94 den Acht seo a thabhairt do chomhaltaí den Gharda Síochána,

(c) chun údarás sláinte do thabhairt íocaíocht don Aire Dlí agus Cirt i leith forfheidhmiú a dhéanamh ina líomatáiste feidhme ar na forála lena mbaineann an t-ordú,

(d) chun rialú a dhéanamh maidir le méid aon íocaíocht den tsórt sin, nó leis na trátha a thiocfaid chun bheith dlite agus an modh ina ndéanfar iad.

(3) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána, chun foráil lena mbainfidh ordú faoin alt seo d'fhorfheidhmiú i líomatáiste feidhme údaráis sláinte, a cheangal ar an údarás cabhrú leis trí sheirbhísí dhochtúra oifigiúil nó oifigigh eile a chur ar fáil, trí otharchóiste a sholáthar nó in aon tslí eile a bheas ar chumas an údaráis, agus déanfaidh an t-údarás do réir an cheanglais sin.

(4) Ní dhéanfaidh comhalta den Gharda Síochána, de bhuaidh orduithe faoin alt seo, cumhacht a sonraítear in alt 93 nó alt 94 den Acht seo d'fheidhmiú mura rud é—

(a) go mbeidh sé in éide, nó

(b) go dtaispeánfaidh sé chun a iniúchta ag an duine a mbeidh sé ag feidhmiú na cumhachta maidir leis nó ag an duine a bheas ag áitiú nó i bhfeighil an áitribh a mbeidh sé ag feidhmiú na cumhachta maidir leis, ar an duine sin dá iarraidh sin air, a chárta aitheantais oifigiúil.

Cead, etc., a chruthú.

97. —In aon inchúiseamh i leith ciona faoin Acht seo, ní gá aon chead, ceadúnas ná saoirse faoin Acht seo nó faoi aon rialacháin faoin Acht seo a shéanadh le fianaise agus is ar an duine a bheas ad iarraidh tairbhiú dhe a luífidh sé aon chead, ceadúnas nó saoirse den tsórt sin a chruthú.