Faoin Suíomh Seo

Is é atá sa bhunachar sonraí seo ná Achtanna an Oireachtais ó 1922 i leith i nGaeilge agus i mBéarla. Tá an leagan Gaeilge agus an leagan Béarla de gach Acht nasctha le chéile ionas gur féidir dul ó alt áirithe d'Acht i dteanga amháin go dtí an t-alt céanna den Acht céanna sa teanga eile. Ina theannta sin, is féidir cuardach a dhéanamh ar fhocail agus ar abairtí laistigh den dá leagan ar leithligh, is é sin le rá, focail Ghaeilge a chuardach sa bhunachar sonraí Gaeilge agus focail Bhéarla a chuardach sa bhunachar sonraí Béarla. I láthair ná huaire tá roinnt leaganacha Gaeilge nach bhfuil ann (go háirithe Achtanna a bhaineann leis na blianta ó 1993 go 1997) ach tá sé i gceist na bearnaí sin a líonadh a luaithe is féidir. In aon chás nach bhfuil an leagan Gaeilge ar fáil ní bheidh aon nasc le feiceáil sa leagan Béarla.

About this site

This database contains the Acts of the Oireachtas in Irish and in English from 1922 to the present day. The Irish and English language versions of each Act are linked together so that it is possible to move from a particular section in an Act in one language to the same section of the Act in the other language. Additionally, searches can be carried out for words and phrases in the two languages, that is to say, Irish language words can be searched for within the Irish language database and English language words can be searched for in the English language database. At present, some Irish language versions of Acts are not included in the database (especially Acts passed in the years from 1993 to 1997) but it is intended include these Acts as soon as possible. Where an Irish language version is not available no link will appear in the English version.