An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN CHEAD SCEIDEAL Scala de Phinsin Chreachta.) Ar Aghaidh (AN TRIU SCEIDEAL. Liuntaisi do Churam Saighdiuiri.)

26 1923

ACHT ARM-PHINSEAN, 1923

AN DARA SCEIDEAL.

Liuntaisi do Churam Oifigeach.

1

Baintreach

...

...

£90 sa bhliain le linn baintreachais agus aisce £120 an chéad uair eile a phósfa sí.

2

Gach mac fé bhun 18 mbliana

(a) Le beo a mháthar £24 sa bhliain.

(b) Tar éis bháis a mháthar, £40 sa bhliain.

3

Gach iníon fé bhun 21 bhliain

(a) Le beo a máthar, £24 sa bhliain.

(b) Tar éis bháis a máthar, £40 sa bhliain.

4

Gach duine cloinne atá 12 bhliain no as a chionn san, agus atá fé bhun 18 mbliana.

Aisíoc an méid a crúthofar a caitheadh go riachtanach agus go ceart ar tháillí oideachais, ach gan é do dhul thar £35 in aon bhliain chaileandair áirithe.

5

(a) Máthair

...

...

Aon liúntas amháin do réir £1 sa

(b) Athair os cionn 60 bliain no fé mhíchumas tré dhroch-shláinte

(c) Drítháir no drifiúr atá ina bhuan-bhreoiteachán

(d) Aithreacha móra agus máithreacha móra.

tseachtain. Má bhíonn beirt no níos mó dá leithéidí ann, ní bheidh ach aon liúntas amháin le n'íoc agus san le pé duine dhíobh a ordóidh an tAire Cosanta.

6

Gach dritháir fé bhun 18 mbliana agus gach drifiúr fé bhun 21 bliain.

Liúntais 7s. 6d. sa tseachtain, ach ní raghaidh iomlán na liúntaisí fén alt so thar £1 sa tseachtain i gcás aon oifigigh áirithe, agus ní bheidh aon liúntas iníoctha fén alt so in aon chás ina bhfuil aon liúntas iníoctha fé aon cheann de sna hailt sin roimhe seo.

7. I gcás oifigeach d'fhágaint dílleachtaithe fé chúram éinne de sna daoine a luaidhtear in alt 5 den. Sceideal so agus atá ina chúram air, ní raghaidh iomlán na liúntaisí is iníoctha i dtaobh an duine sin agus na ndílleachtaithe sin (lasmuich den liúntas a bheidh, má bhíonn sé, iníoctha fé alt 4) ní ragha sé thar méid na liúntaisí go léir a bheadh iníoctha fé ailt 1 agus 2 le linn baintreachais na baintrí dá bhfágfadh an t-oifigeach baintreach ina dhiaidh.

8. Ní bheidh aon liúntas iníoctha le haon duine fé sna forálacha san roimhe seo den Sceideal so mara raibh lán-chúram an duine sin, ar dháta báis an oifigigh 'na mbeidh an liúntas á éileamh mar gheall air, ar an oifigeach san.

9. I gcás oifigeach d'fhágaint daoine a bhí ina leath-chúram air ní deonfar aon liúntaisí do sna daoine sin, ach i gcásanna gátair no i gcásanna speisialta eile féadfar aisce no aiscí do dheona do gach duine no d'aon chuid dá leithéidí sin. Ní raghaidh thar £150 méid iomlán na n-aiscí a deonfar fén alt so mar gheall ar aon oifigeach áirithe.

10. I gcás aon duine 'na raibh a lán-chúram no a leath-chúram ar bhreis agus éinne amháin de dhaoine atá marbh, ní bhfuighfidh eisean, mar gheall ar na daoine sin atá marbh, liúntaisí ná aisce 'na raghaidh a n-iomlán thar an liúntas maximum dob fhéidir a dheona dho fén Sceideal so mar gheall ar éinne amháin áirithe de sna daoine sin atá marbh. Sa chlás so foluíonn an focal “daoine atá marbh” oifigigh atá marbh chó maith le saighdiúirí atá marbh.