An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN DARA SCEIDEAL. Liuntaisi do Churam Oifigeach.)

26 1923

ACHT ARM-PHINSEAN, 1923

AN TRIU SCEIDEAL.

Liuntaisi do Churam Saighdiuiri.

1.

Baintreach     ...     ...

17s. 6d. sa tseachtain le linn baintreachais agus aisce £45 10s. 0d. an chéad uair eile a phósfa sí.

2.

Clann atá fé bun 16 bliana más clann mhac iad, no fé bhun 18 mbliana más clann iníon iad.

(a) Le beo a máthar, 5s. sa tseachtain in aghaidh na céad-gheine agus 3s. 6d. in aghaidh gach geine eile.

(b) Tar éis bháis a máthar 8s. 6d. sa tseachtain in aghaidh gach geine.

3.

Gach duine cloinne atá 12 bhliain, no as a chionn san, agus atá fé bhun 18 mbliana.

Aisíoc an méid a cruthófar a caitheadh go riachtanach agus go ceart ar tháillí oideachais, ach gan é do dhul thar £35 in aon bhliain chaileandair, má soláthruítear fianaise a chuirfidh ina luighe ar an Aire go dtairfeodh leanbh saighdiúra d'oideachais is aoirde ná an t-oideachas a tugtar i mBunscoileanna agus go ndeabhródh an scéal gur chaill sé an t-oideachas san tré bhás a athar.

4.

(a) Máthair     ...     ...

(b) Athair os cionn 60 bliain no fé mhí-chumas tré dhroch-shláinte.

(c) Drítháir no drifiúr atá ina bhuan-bhreoiteachán.

(d) Aithreacha móra agus máithreacha móra.

Aon liúntas amháin do réir 15s. sa tseachtain. Má bhíonn beirt no níos mó dá leithéidí ann, ní bheidh ach aon liúntas amháin le n‘íoc, agus íocfar an liúntas san le pé duine dhíobh a ordóidh an tAire Cosanta.

5.

Gach dritháir fé bhun 18 mbliana agus gach drifiúr fé bhun 21 bliain.

Liúntais 5s. sa tseachtain; agus ní raghaidh iomlán na liúntaisí fén alt so thar 15s. sa tseachtain i gcás aon tsaighdiúra áirithe. Ní bheidh aon liúntas iníoctha fén alt so in aon chás ina bhfuil aon liúntas iníoctha fé aon cheann de sna hailt sin roimhe seo.

6. I gcás saighdiúra d'fhágaint dílleachtaithe fé chúram duine dá luaidhtear in alt 4 den Sceideal so agus atá ina chúram air, ní raghaidh iomlán na liúntaisí is iníoctha i dtaobh an duine sin agus na ndílleachtaithe sin ní ragha sé thar méid na liúntaisí go léir a bheadh iníoctha fé ailt l agus 2 le linn baintreachais na baintrí dá bhfágfadh an saighdiúir baintreach ina dhiaidh.

7. Ní bheidh aon liúntas iníoctha le haon duine fé sna forálacha san roimhe seo den Sceideal so mara raibh lán-chúram an duine sin, ar dháta báis an tsaighdiúra 'na mbeidh an liúntas á éileamh mar gheall air, ar an saighdiúir sin.

8. I gcás saighdiúir d'fhágaint daoine a bhí ina leath-chúram air ní deonfar aon liúntaisí do sna daoine sin, ach i gcásanna gátair no i gcásanna speisialta féadfar aisce no aiscí do dheona do gach duine no d'aon chuid dá leithéidí sin. Ní raghaidh thar £100 méid iomlán na n-aiscí a deonfar fén alt so mar gheall ar aon tsaighdiúir áirithe.

9. I gcás aon duine 'na raibh a lán-chúram no a leath-chúram ar bhreis agus éinne amháin de dhaoine atá marbh, ní bhfuighfidh eisean, mar gheall ar na daoine sin atá marbh, liúntaisí ná aiscí 'na raghaidh a n-iomlán thar an liúntas maximum dob fhéidir a dheona dho fén Sceideal so mar gheall ar éinne amháin áirithe de sna daoine sin atá marbh. Sa chlás so, foluíonn an focal “daoine atá marbh” oifigigh atá marbh chó maith le saighdiúirí atá marbh.