An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CAIBIDEAL XII. Baint an Dli Airm.) Ar Aghaidh (CUID IV. Foralacha Diombuana.)

30 1923

ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1923

CUID III.

An Cul-thaca.

Tógáil agus líon an Chúl-thaca.

210. —Beidh sé dleathach don Ard-Chomhairle fórsa chúlthaca (dá ngairmtear an Cúl-thaca ina dhiaidh seo anso) do thógáil agus do choinneáil suas i gcóir na bhFórsaí, fórsa a bheidh có-dhéanta de pé méid oifigeach, oifigeach nea-choimisiúnta agus fear a fhorálfidh an tOireachtas o am go ham.

Smacht ar an gCúl-thaca.

211. —Is san Ard-Chomhairle fé réir forálacha na Coda so den Acht so a bheidh smacht ar an gCúl-thaca dílsithe.

Pearsain an Chúl-thaca.

212. —Beidh an Cúl-thaca co-dhéanta—

1. Den Chúl-thaca d'Oifigigh.

2. Den Chúl-thaca d'Fheara.

Có-dhéanamh an Chúl-thaca Oifigeach.

213. —(1) Beidh an Cúl-thaca d'Oifigigh có-dhéanta d'oifigigh de sna Fórsaí a bheidh tar éis eirghe as na Fórsaí.

(2) Féadfar oifigigh a bhaineann leis an gCúl-thaca d'Oifigigh d'athghairm chun seirbhíse sna Fórsaí fé pé coiníollacha a hordófar.

(3) Oifigigh a bhaineann leis an gCúl-thaca d'Oifigigh fónfid fé pé coiníollacha a hordófar.

Có-dhéanamh an Chúl-thaca Fear.

214. —(1) Beidh an Cúl-thaca d'Fheara có-dhéanta d'oifigigh nea-choimisiúnta agus d'fheara a haistríodh chun an Chúl-thaca do réir Cuid II., Caibideal V. den Acht so tar éis dóibh bheith ag fónamh sna Fórsaí.

(2) Féadfar fir a bhaineann leis an gCúl-thaca d'Fheara d'athghairm chun seirbhíse sna Fórsaí fé mar a folártar leis an gCuid seo den Acht so.

I ngach áit ina n-úsáidtear sa Chuid seo den Acht so é folóidh an focal “fear” oifigeach nea-choimisiúnta mara mbeidh san bunoscionn leis an gcóthéacs.

Có-ghléasa generálta an Chúl-thaca.

215. —Có-ghléasfar an Cúl-thaca ag pé aontáin de sna géaga comhraic agus de sna seirbhísí roinne a hordófar.

Orduithe agus rialacháin i dtaobh an Chúl-thaca.

216. —(1) Fé réir forálacha na Coda so den Acht so beidh sé dleathach don Aire o am go ham orduithe a dhéanamh, agus, iad d'athghairm agus d'atharú tar éis a ndéanta, i dtaobh rialú, smacht, agus págh an Chúl-thaca agus i dtaobh nithe agus rudaí eile a bhaineann leis an gCúl-thaca ar a n-áirítear éinní go ndintar leis an gCuid seo den Acht so a údarú go n-ordófar é no a rá go bhfuil sé fé réir orduithe no rialachán.

(2) Gach ordú agus gach rialachán generálta a déanfar fén gCuid seo den Acht so leagfar fé bhráid dhá Thigh an Oireachtais iad chó luath agus is féidir é tar éis a ndéanta má bhíonn an dá Thigh ina suidhe an uair sin no, mara mbeidh an dá Thigh ina suidhe, chó luath agus is féidir é tar éis tosach an chéad shiosóin eile den Oireachtas.

An dáta ar a mbunófar an Cúl-thaca

217. —Beidh an Cúl-thaca bunuithe o dháta a ceapfar le furógra ón Ard-Chomhairle san Iris Oifigiúil.

An Cúl-thaca do ghlaoch amach mar chabhair don chomhacht shíbhialta.

218. —(1) Beidh sé dleathach d'Aire Feidhmiúcháin aon uair, má chítar do go n-éilíonn an ócáid é, an Cúl-thaca uile, no oiread de agus is dó leis is gá, do ghlaoch amach chun cabhrú leis an gcomhacht shíbhialta chun ordú puiblí do chimeád.

(2) Beidh sé dleathach d'aon oifigeach i gceannas na bhFórsaí in aon bhaile no ceanntar, ar iarratas scríbhte Giúistís Dúithche, na fir a bhaineann leis an gCúl-thaca agus a chomhnuíonn sa bhaile sin, no pé fir díobh is dó leis is gá, do ghlaoch amach chun na críche roimhráite.

Pionósú i gciontaí áirithe a dhéanfidh fir den Chúl-thaca.

219. —(1) Má dhineann fear a bhaineann leis an gCúl-thaca—

(a) Faillí do thabhairt gan leathscéal réasúnta, ar dhá ócáid as a chéile, i gcó-líona na n-orduithe no na rialachán a bheidh i bhfeidhm fén gCuid seo den Acht so maidir leis an gCúl-thaca d'íoc; no

(b) Nuair a déanfar do réir na n-orduithe no na rialachán a bheidh i bhfeidhm fén gCuid seo den Acht so, no leo, a éileamh air bheith in aon áit áirithe, faillí do thabhairt, gan leathscéal réasúnta, i mbeith san áit sin do réir an éilimh sin; no

(c) Caint bhagarthach no mhaslach do labhairt no é féin d'iompar ar chuma nea-ghéilliúnach le haon oifigeach no oifigeach nea-choimisiúnta a bheidh ag gníomhú i bhfeidhmiú a oifige do réir na n-orduithe agus na rialachán a bheidh i bhfeidhm fén gCuid seo den Acht so agus a bheadh ina oifigeach uachtarach ar an bhfear san dá mbeadh an fear san fé dhlí airm; no

(d) Le haon mheadhoin chalaoiseacha, aon phágh no suim eile d'fháil, no cabhrú chun é d'fháil, contrárdha do sna horduithe no na rialacháin a bheidh i bhfeidhm fén gCuid seo den Acht so; no

(e) Faillí do thabhairt, gan leathscéal réasúnta, i gcó-líona na n-orduithe no na rialachán a bheidh i bhfeidhm fén gCuid seo den Acht so;

beidh sé ciontach i gcionta.

(2) Aon fhear a bhaineann leis an gCúl-thaca agus a dhéanfidh cionta fén Alt so, pe'ca fé dhlí airm do ar aon tslí eile no nách ea, féadfidh—

(a) Arm-Chúirt é thriail agus, ar a fháil ciontach, é chur fé phríosúntacht no fé aon phionós fé n-a bhun san a luaidhtear i gCuid II., Caibideal I., den Acht so; no

(b) Cúirt Údaráis Achmair é fháil ciontach agus é dhaora chun fíneáil nách lú ná dachad scilling agus nách mó ná cúig púint ar fhichid agus, mara n-íoca sé, chun phríosúntachta, i dteanta no d'eamais daor-oibre, ar feadh aon téarma nách giorra ná seacht lá agus nách sia ná an téarma maximum a ceaduítear leis an dlí mar gheall ar neamh-íoc na fíneála agus in aon chás acu féadfar é thógaint i gcimeád mileata.

(3) Má dhineann fear a bhaineann leis an gCúl-thaca, i láthair aon oifigigh, cionta fén Alt so no aon chiontaí fé fho-alt a dó no fo-alt a trí d'Alt 135 den Acht so (a bhaineann le pionósú i gcás pearsanála) in ionad a ordú go dtógfar an fear san i gcimeád mileata, féadfidh an t-oifigeach san, más oiriúnach leis é, a ordú go ndéanfar é thógaint i gcimeád aon Ghárda Síochána agus é thabhairt i láthair Cúirte Údaráis Achmair chun go ndeighleálfidh an Chúirt sin leis.

(4) Aon deimhniú a dheabhróidh a bheith sighnithe ag oifigeach a bheidh luaidhte ann mar oifigeach a ceapadh chun fear a bhaineann leis an gCúl-thaca d'íoc, agus é ráite ann gur thug an fear san faillí, ar dhá ócáid as a chéile, i gcó-líona na n-orduithe no na rialachán a bhí i bhfeidhm fén gCuid seo den Acht so maidir leis an gCúl-thaca d'íoc, beidh sé ina fhianaise ar an bhfaillí sin gan aon chruthúnas ar shighniú ná ar cheapa an oifigigh sin.

(5) Sa chás gur dineadh do réir na n-orduithe no na rialachán a bhí i bhfeidhm fén gCuid seo den Acht so, no leo, a éileamh ar fhear a bhaineann leis an gCúl-thaca bheith in aon áit áirithe, aon deimhniú a dheabhróidh a bheith sighnithe ag oifigeach no ag duine a bheidh luaidhte sa deimhniú san mar oifigeach no mar dhuine a ceapadh chun bheith i láthair san áit sin chun iniúcha do dhéanamh ar fhir a bhaineann leis an gCúl-thaca no chun aon chríche eile a bhaineann leis an gCúl-thaca, agus é ráite ann gur thug an fear faillí i mbeith i láthair do réir an éilimh sin, beidh sé ina fhianaise ar an bhfaillí sin gan aon chruthúnas ar shighniú ná ar cheapa an oifigigh na an duine sin.

Tréineáil feara an Chúl-thaca.

220. —(1) Féadfar gach éinne no éinne de sna fir a bhaineann leis an gCúl-thaca do ghlaoch amach chun tréineála pé uaireanna agus i pé áit no áiteanna laistigh de Shaorstát Éireann agus ar feadh pé tréimhsí a hordófar ach gan iad a bheith níos sia ná deich lá fichead bliain ar bith.

(2) Gach fear a glaofar amach amhlaidh, le linn a thréineála, féadfar é chur i gceangal agus é thréineáil in éineacht le buidhin de sna Fórsaí.

Chun an Cúl-thaca do ghlaoch amach ar buan-tseirbhís.

221. —(1) I gcás conthabhairt náisiúnta bheith in achmaireacht no i gcás práinne móire beidh sé dleathach don Ard-Chomhairle a ordú, le furógra, go nglaofar an Cúl-thaca amach ar buantseirbhís ach an ócáid do chur in úil don Oireachtas ar dtúis má bhíonn an tOireachtas ina suidhe an uair sin no í fhoillsiú le furógra mara mbeidh an tOireachtas ina suidhe an uair sin.

(2) Beidh sé dleathach don Ard-Chomhairle a ordú d'Aire Feidhmiúcháin o am go ham, le haon fhurógra den tsórt san, pé orduithe do thabhairt a dheabhróidh a bheith riachtanach no ceart chun an fórsa a luadhfar sa bhfurógra no gach éinne no éinne de sna fir a bhaineann leis do ghlaoch amach agus, tar eís na horduithe do thabhairt, iad do cheartú no d'atharú.

(3) Déanfar beart do réir gach furógra den tsórt san, agus do réir na n-orduithe a tabharfar dá bharr, díreach fé mar a hachtófí san Acht so iad, agus gach fear a glaofar amach leis na horduithe sin de thuras na huaire beidh sé i láthair san áit agus san am a ceapfar leis na horduithe sin agus ar an am san agus dá éis tuigfar é bheith glaoite amach ar buan-tseirbhís.

(4) Chun críche Alt a céad caoga a cúig den Acht so tuigfar furógra fén Alt so a bheith ina fhurógra á éileamh ar shaighdiúirí sa Chúl-thaca dul i seirbhís airm arís.

Comórfar dhá Thigh an Oireachtais nuair a hordófar an Cúlthaca do ghlaoch amach ar buan-tseirbhís.

222. —Áon uair a ordóidh an Ard-Chomhairle an Cúl-thaca do ghlaoch amach ar buan-tseirbhís, má bhíonn an tOireachtas scaipthe an uair sin de bharr cur ar athló no cur ar sos ná raghaidh in éag laistigh de dheich lá ina dhiaidh sin, cuirfar amach furógra chun an tOireachtas do chomóra laistigh de dheich lá agus dá réir sin comórfar an tOireachtas agus suidhfidh sé ar an lá a ceapadh leis an bhfurógra san agus leanfidh sé de bheith ina suidhe agus ag gníomhú fé mar a déanfí an tOireachtas do chur ar athló no do chur ar sos go dtí an lá céanna.

Seirbhís na bhfear den Chúl-thaca a glaofar amach.

223. —(1) Nuair a déanfar fear a bhaineann leis an gCúl-thaca do ghlaoch amach ar buan-tseirbhís féadfar é chimeád ar seirbhís go dtí ná beidh a thuille gnótha ag an Ard-Chomhairle dá sheirbhís, ar shlí, ámh, ná beidh air fónamh ar feadh tréimhse is sia ar fad ná iarsma nea-chaithte a théarma seirbhíse sa Chúl-thaca i dteanta aon tréimhse eile, nách sia ná dhá mhí dhéag, is féidir é chimeád i seirbhís, fé Alt a céad caoga a cúig den Acht so, mar shaighdiúir de sna Fórsaí, tar éis an ama a bheadh sé i dteideal a scurtha.

(2) Ar feadh a sheirbhíse beidh fear a glaofar amach ar buan-tseirbhís ina chuid de sna Fórsaí agus beidh sé fé réir Cuid II. den Acht so dá réir sin agus an t-údarás is údarás mileata orduithe do réir brí Caibideal V. de Chuid II. den Acht so féadfa sé, má chítar do gur ceart san, é cheapa chun aon chóir mar shaighdiúir de sna Fórsaí, agus laistigh de thrí mhí tar éis an ceapa san do dhéanamh féadfidh an t-údarás mileata orduithe sin é aistriú chun aon chóir eile de sna Fórsaí.

Pionós mar gheall ar gan bheith i láthair i gcóir tréineála bliantúla no buantseirbhíse, etc.

224. —(1) Nuair a déanfar fear a bhaineann leis an gCúl-thaca do ghlaoch amach chun tréineála bliantúla no ar buan-tseirbhís, no nuair a déanfar fear a bhaineann leis an gCúl-thaca do ghlaoch amach chun cabhrú leis an gcomhacht shíbhialta, agus más rud é, gan cead a bheith deonta dho go dleathach, no gan pé breoiteacht a bheith air no leathscéal eile réasúnta a bheith aige a lomhálfar ar an gcuma orduithe, go dtabharfidh an fear san faillí i dteacht aon uair agus go haon áit fé mar a héilíodh air nuair a glaodhadh amach amhlaidh é—

(a) Más ar buan-tseirbhís no chun cabhrú leis an gcomhacht shíbhialta a glaodhadh amach é, beidh sé ciontach do réir an cháis i dtréigean do réir brí Alt a dó is dachad den Acht so no i mbeith as láthair gan cead do réir brí Alt a cúig is dachad den Acht so; agus

(b) Más chun tréineála bliantúla a glaodhadh amach é, beidh sé ciontach i mbeith as láthair gan cead do réir Alt a cúig is dachad den Acht so.

(2) Aon fhear a bhaineann leis an gCúl-thaca agus a dhéanfidh cionta fén Alt so no fé Alt a dó is dachad no fé Alt a cúig is dachad den Acht so, pe'ca fé dhlí airm do ar aon tslí eile no nách ea, féadfidh—

(a) Arm-Chúirt é thriail agus é fháil ciontach agus é phionósú dá réir; no

(b) Cúirt Údaráis Achmair é fháil ciontach agus é dhaora chun fíneáil nách lú ná dachad scilling agus nách mó ná cúig púint ar fhichid agus, mara n-íoca sé, chun príosúntachta, i dteanta no d'éamais daor-oibre, ar feadh aon téarma nách goire ná seacht lá agus nách sia ná an téarma maximum a ceaduítear leis an dlí mar gheall ar neamh-íoc na fíneála,

agus in aon chás acu féadfar é thógaint i gcimeád mileata.

Forálacha breise i dtaobh treigthes oirí agus nealáithreach.

225. —(1) Bainfidh alt a céad a nócha den Acht so le fear atá ina thréigtheoir no ina nea-láithreach as an gCúl-thaca do réir brí na Coda so den Acht so fé mar a bhaineann sé le tréigtheoir a luaidhtear san Alt san, agus má dintear fén Alt san fear a chur i gcimeád mileata no a choimiteáil chun é chur i gcimeád mileata féadfar é thriail mar a foráltar leis an gCuid seo den Acht so.

(2) Einne a leigfidh air gur tréigtheoir no nea-láithreach gan cead as an gCúl-thaca é, ar a fháil ciontach do Chúirt Údaráis Achmair féadfar é chur fé phríosúntacht, i dteanta no d'éamais daor-oibre, ar feadh téarma nách sia ná trí mhí.

Pionós mar gheall ar fhear den Chúl-thaca do mhealla chun tréigean a dhéanamh no chun bheith as láthair.

226. —(1) Einne a dhéanfidh ar aon tsórt slí—

(a) Aon fhear a bhaineann leis an gCúl-thaca do thabhairt no do mhealla chun bheith as láthair gan cead do réir brí na Coda so den Acht so no tabhairt fé aon fhear a bhaineann leis an gCúl-thaca do thabhairt no do mhealla chun an cionta san do dhéanamh; no

(b) Ar bheith in eolas ar fhear a bhaineann leis an gCúlthaca do bheith chun bheith as láthair gan cead do réir brí na Coda so den Acht so, cabhrú no cuidiú leis chun é dhéanamh; no

(c) Ar bheith in eolas ar fhear a bhaineann leis an gCúlthaca do bheith ina nea-láithreach gan cead do réir brí na Coda so den Acht so, an fear san do cheilt no cabhrú no cuidiú leis chun é féin do cheilt no é a fhostú no é a chimeád i bhfostaíocht no cabhrú no cuidiú chun é a fhuascailt;

ar a fháil ciontach do Chúirt Údaráis Achmair féadfar é chur fé fhineáil nách mó ná fiche púnt.

(2) Bainfidh Alt a céad ochtó a hocht den Acht so le cás fé is dá mba shaighdíuir fear a bhaineann leis an gCúl-thaca agus fé is dá bhfolódh an focal “tréig,” agus aon fhocail eile le n-a dtagartar do thréigean, tréigean do réir brí na Coda so den Acht so chó maith le tréigean do réir brí Cuid II., Caihideal I., den Acht so; agus éinne a fhostóidh no a chimeádfidh i bhfostaíocht aon fhear a bhaineann leis an gCúl-thaca agus a fhios aige gur tréigtheoir an fear san do réir brí an Achta so, tuigfar é bheith ag cabhrú leis an bhfear san chun é féin do cheilt do réir brí an Ailt sin.

Cuirfar ar breaca nea-láithreacht nea-dhleathach aon fhir den Chúl-thaca.

227. —(1) I gcás fear a bhaineann leis an gCúl-thaca do bheith fé dhlí airm agus é bheith as láthair ó n-a dhiúité go nea-dhlíthiúil, féadfar cúirt fiosrúcháin do thabhairt le chéile, fé Alt a céad a naoi déag den Acht so, ar bheith caithte do lá is fiche o dháta na nea-láithreachta san, bíodh gur giorra ná lá is fiche an tréimhse a bhí an fear san fé dhlí airm, no go raibh deire léi sara raibh lá is fiche caithte; agus féadfar an breacachán a luaidhtear san Alt san d'iontráil ar an slí a foráltar leis an Alt san, no féadfidh pé oifigeach a hordófar é iontráil i pé leabhair reisiminte a hordófar.

(2) I gcás fear a bhaineann leis an gCúl-thaca do thabhairt faillí i dteacht san am agus san áit gur héilíodh air teacht nuair a glaodhadh amach chun tréineála no ar buan-tseirbhís é, agus nách lú ná ceithre lá déag a bheidh sé as láthair, déanfidh an t-oifigeach orduithe an nea-láithreacht san d'iontráil ar an gcuma orduithe agus sna leabhair reisiminte orduithe agus beidh an iontráil sin ina fianaise dho-chlaoite ar an nealáithreacht san.

Feidhmiú comhachtanna atá dílsithe i sealbhóir oifige mileata.

228. —(1) Aon chomhacht no údarás a tugadh d'éinne i seilbh aon oifige mileata, agus aon ghníomh no ní a bheidh le déanamh aige no chuige no ina láthair, féadfidh éinne eile, go mbeidh údarás aige chuige sin de thuras na huaire do réir nós na seirbhíse, é fheidhmiú no é dhéanamh, no féadfar é dhéanamh chuige no ina láthair, chó fada is bhaineann leis an gCúl-thaca.

(2) Sa chás go n-údaruítear leis an gCuid seo den Acht so, no go n-údarófar le haon ordú no rialachán a bheidh i bhfeidhm fén gCuid seo den Acht so, aon údarás mileata do dhéanamh aon ordú, féadfar an t-ordú san do chur in úil le hordú, le treoir, no le leitir fé láimh oifigigh dar húdaruíodh orduithe do thabhairt amach thar ceann an údaráis mhileata, agus aon ordú, treoir no leitir a dheabhróidh a bheith sighnithe ag oifigeach a bheidh luaidhte ann mar oifigeach dar tugadh an t-údarás san beidh sé ina fhianaise ar an údarás san a bheith aige.

Bainfidh leis an gCúl-thaca na hachtacháin a bhaineann le saoirse o chustuim agus leis na Fórsaí d'iompar.

229. —(1) Chun críche Alt a céad tríocha a naoi den Acht so agus chun críche gach achtacháin eile a bhaineann leis na diúitéthe, na custuim agus na calaithe a luaidhtear san Alt san, tuigfar gur oifigigh agus saighdiúirí de sna Fórsaí ar diúité oifigigh agus fir den Chúl-thaca le linn iad a bheith ag dul go haon áit no ag fille o aon áit nar héilíodh ortha dul ann agus na bhféadfar iad a phionósú mar gheall ar gan dul ann.

(2) Forálacha Alt a dhá chéad a sé den Acht so agus gach achtachán eile a bheidh de thuras na huaire i bhfeidhm i dtaobh aon chuid de sna Fórsaí agus a gcuid bagáiste, stóranna, arm, amuinisin agus riachtanaisí agus rudaí eile d'iompar ar bhóthar iarainn, bainfid leis an gCúl-thaca fé is dá mba chuid de sna Fórsaí an Cúl-thaca.

Fógraí.

230. —Maidir le fógraí is gá a thabhairt d'fheara den Chúlthaca do réir orduithe no rialachán i bhfeidhm fén gCuid seo den Acht so, beidh éifeacht ag na forálacha so a leanas:—

(i) Féadfar fógra do sheirbheáil ar aon fhear den tsórt san tré n-a chur tríd an bpost chun na háite comhnaithe cláruithe is déanaí aige no tré n-a sheirbheáil ar an gcuma orduithe;

(ii) Is fianaise ar fhógra do chur in úil d'fhear den Chúlthaca fianaise ar an bhfógra san do sheachada ag an áit chomhnaithe chláruithe is déanaí ag an bhfear san no ar leitir fé sheola an fhir sin, agus an fógra san inti, do sheachada amhlaidh;

(iii) Is leor mar fhógra d'fhear a bhaineann leis an gCúlthaca fógra d'fhoillsiú ar an gcuma orduithe sa pharóiste ina luíonn an áit chomhnaithe chláruithe is déanaí ag an bhfear san, agus san in ainneoin gan cóip den bhfógra san do bheith seirbheálta air;

(iv) Ar a éileamh san air don Aire no thar ceann an Aire, déanfidh gach Gárda Síochána do réir na n-orduithe agus na rialachán a bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire fén gCuid seo den Acht so i dtaobh foillsiú agus seirbheáil fógraí, agus mara ndine sé amhlaidh féadfar fíneáil nách mó ná fiche punt do chur air ar a fháil ciontach ag Cúirt Údaráis Achmair.

Ciontaí do thriail.

231. —(1) Chun an ciontathóir do ghabhaíl, do thriail agus do phionósú agus chun na gcrícheanna a bhaineann leis na nithe sin, maraon le n'Oifigeach Ceannais do dheighleáil leis an gcás ar an slí achmair, tuigfar gur cionta fé Chuid II. den Acht so aon chionta is inphionósuithe fén Acht so tar éis d'Arm-Chúirt daora do dhéanamh ann, ach amháin go léireofar tagartha i gCuid II. den Acht so do cháinficthe agus do stoptha mar thagartha do pé cáinficthe agus stoptha a hordófar.

(2) Féadfar próiseacht do dhéanamh ar aon chionta is inphionósuithe fén gCuid seo den Acht so tar éis do Chúirt Údaráis Achmair daora dhéanamh ann, agus aon fhíneáil is féidir a bhaint amach tar éis an daora san a bheith déanta féadfar í bhaint amach ar an gcuma a foráltar le hAlt a céad nócha a naoi den Acht so (fé mar a déanfí an tAlt san d'athachtú anso i dtéarmaí a chuirfadh i mbaint leis an gCuid seo den Acht so é).

(3) Ach amháin mar a foráltar leis an Alt san a céad nócha a naoi leanfidh Cúirteanna Údaráis Achmair go cuibhe den mhinimum a socruítear leis an gCuid seo den Acht so i gcóir méid aon fhíneála no i gcóir téarma aon phríosúntachta agus, in ainneoin éinní atá in aon Acht eile, ní luíodófar an minimum san mar mhaolú ná ar aon tslí eile.

(4) Chun crícheanna an Ailt seo folóidh an focal “é thriail fé Arm-Chúirt” “deighleáil leis ar an slí achmair.”

Forálacha i dtaobh ciontaí.

232. —Maidir le triail agus pionósú feara a cúisíodh i gciontaí is intrialta, do réir an Achta so, ag Arm-Chúirt agus ag Cúirt Údaráis Achmair, beidh éifeacht ag na forálacha so a leanas:—

(i) Ní féadfar duine cúisithe do thriail fé Arm-Chúirt agus fé Chúirt Údaráis Achmair, ach féadfar é thriail fé aon Chúirt díobh, fé mar a hordófar le horduithe no le rialacháin fén gCuid seo den Acht so.

(ii) Féadfar imeachta i gcoinnibh duine chúisithe i láthair Arm-Chúirte no a Oifigigh Cheannais no Cúirte Údaráis Achmair, do bhunú, pe'ca bheidh téarma a sheirbhíse sa Chúl-thaca caithte no ná beidh, agus in ainneoin éinní in aon Acht féadfar iad do bhunú aon uair laistigh de dhá mhí tar éis na huaire a tháinig an cionta in eolas d'oifigeach na mbeidh aige, fé sna comhachta no na rialacháin a bheidh i bhfeidhm fén gCuid seo den Acht so, comhacht chun a ordú go dtrialfar an ciontathóir fé Arm-Chúirt no fé Chúirt Údaráis Achmair, sé sin, má gabhadh an ciontathóir an uair sin, no, mar ar gabhadh é an uair sin, féadfar iad do bhunú laistigh de dhá mhí tar éis na huaire a gabhadh é, pe'ca údarás síbhialta no údarás mileata a dhin an ghabháil sin, agus aon teora atá in aon Acht eile maidir leis an am chun cionta d'éisteacht agus chun breith do thabhairt air, ní bhainfe sí le cás aon imeachta a bunófar amhlaidh.

Fianaise

233. —(1) Bainfidh alt a céad nócha a seacht den Acht so (i dtaobh fianaise ar shaora no daora síbhialta a bheith déanta ar dhuine atá fé dhlí airm) le fear den Chúl-thaca a trialfar fé Chúirt Shíbhialta, pe'ca bheidh sé fé dhlí airm le linn na trialach san no ná beidh.

(2) Bainfidh alt a céad nócha a sé den Acht so (i dtaobh fianaise) le gach imeacht fén gCuid seo den Acht so.