An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (ACHT ARM-PHINSEAN, 1927) Ar Aghaidh (DARA SCEIDEAL. Scálaí de phinsin mhí-ábaltachta, de phinsin chréachta, agus de phinsin fhear pósta do dhaoine do scuireadh as na fórsaí roimh an 1adh lá de Dheire Fomhair, 1924.)

12 1927

ACHT ARM-PHINSEAN, 1927

CEAD SCEIDEAL.

LEASUITHE AR AN bPRIOMH-ACHT.

Alt agus fo-alt den Phríomh-Acht.

Conus a leasuítear é.

Alt 1, fo-ailt (1), (2), agus (3).

(a) Tríd na focail “toisc gan é do bheith infheadhma a thuille do reir an dochtúra” do scrios amach as gach áit ina bhfuil na focail sin;

(b) Tríd na focail agus na figiúirí “agus roimh an 1adh lá de Dheire Fomhair, 1923” do chur isteach i ndiaidh na bhfigiúirí agus na bhfocal “1922, no ina dhiaidh sin” i ngach áit ina bhfuil na figiúirí agus na focail sin.

Alt 1, fo-alt (4)

Tríd an bhfocal “amhlaidh” do scrios amach as an áit ina bhfuil an focal san, agus na focail “mar adubhradh” do scrios amach.

Alt 3, fo-alt (1).

(a) Tríd na focail agus na figiúirí “roimh an 1adh lá d'Abrán, 1922” do scrios amach agus na focail “agus é ag tabhairt seirbhíse uaidh in Oglaigh na hÉireann no in Arm Cathránach na hÉireann” do chur isteach ina n-ionad;

(b) Tríd na focail agus na figiúirí “agus roimh an 1adh lá de Dheire Fomhair, 1923” do chur isteach i ndiaidh na bhfigiúirí “1922” sa dara háit ina bhfuil na figiúirí sin;

(c) Tríd na focail “toisc gan é do bheith infheadhma a thuille do réir an dochtúra” do scrios amach.

Alt 4, fo-alt (3).

Tríd na focail go léir o sna focail “maran rud é” go deire an fho-ailt do scrios amach agus na focail seo do chur ina n-ionad: “ach má dineadh ball de sna fórsaí den duine sin ní bheidh an pinsean san iníoctha in aghaidh ná ar son na tréimhse ina raibh no ina mbeidh sé ina bhall de sna fórsaí.”

Alt 4.

Tré fho-alt nua do chur isteach ag deire an ailt mar leanas:—

“(4) Aon phinsean créachta a deonfar do dhuine do créachtnuíodh agus é i mbun a dhualgais mar bhall d'Oglaigh na hÉireann an 1adh lá d'Abrán, 1922, no ina dhiaidh sin, tosnóidh sé ar dháta créachtnuithe an duine sin, ach má dineadh ball de sna fórsaí den duine sin ní bheidh an pinsean san iníoctha in aghaidh ná ar son na tréimhse ina raibh no ina mbeidh sé ina bhall de sna fórsaí.”

Alt 5, fo-alt (1).

Tríd an bhfo-alt do scrios amach agus tré fho-alt nua do chur isteach ina ionad, mar leanas:—

“(1) Féadfidh an tAire, o am go ham, le toiliú an Aire Airgid, pé fearaistí máinleagha agus fearaistí leagha is gá do sholáthar d'éinne dar deonadh pinsean créachta (buan no neambuan) no aisce fén Acht so agus socrú do dhéanamh i gcóir deisiú agus athnuachaint aon fhearaistí den tsórt san.”

Alt 5, fo-alt (2).

Tríd na focail “oifigeach no saighdiúir” do scrios amach as gach áit ina bhfuil na focail sin agus an focal “duine” do chur isteach ina n-ionad.

Alt 6, fo-alt (1)

Tríd na focail “oifigigh agus saighdiúirí” do scrios amach agus an focal “dhaoine” do chur isteach ina n-ionad.

Alt 6, fo-alt (2)

Tríd na focail “oifigeach ná d'aon tsaighdiúir” agus na focail “oifigeach no don tsaighdiúir” do scrios amach agus an focal “duine” do chur isteach ina n-ionad fé seach.

Alt 7, fo-alt (1)

Tríd na focail agus na figiúirí “agus roimh an 1adh lá de Dheire Fomhair, 1923” do chur isteach i ndiaidh na bhfigiúirí agus na bhfocal “1922, no ina dhiaidh sin” i ngach áit ina bhfuil na figiúirí agus na focail sin.

Alt 7, fo-alt (1)

Tríd na focail “thrí bliana” do scrios amach as mír (b) agus na focail “cheithre bliana” do chur isteach ina n-ionad.

Alt 8, fo-alt (1).

(a) Tríd na focail agus na figiúirí “roimh an 1adh lá d'Abrán, 1922” do scrios amach as an gcéad áit agus as an dara háit ina bhfuilid agus na focail “agus é ag tabhairt seirbhíse uaidh in Oglaigh na hÉireann no in Arm Cathránach na hÉireann” do chur isteach ina n-ionad i ngach cás;

(b) Tríd na focail agus na figiúirí “agus roimh an 1adh lá de Dheire Fomhair, 1923” do chur isteach i ndiaidh na bhfigiúirí agus na bhfocal “1922, no ina dhiaidh sin.”

Alt 8, fo-alt (1)

Tríd na focail “laistigh de thrí bliana” do scrios amach agus na focail “laistigh de cheithre bliana” do chur isteach ina n-ionad.

Alt 8, fo-alt (2).

Tríd an bhfo-alt do scrios amach agus fo-alt nua do chur isteach ina ionad mar leanas:—

“(2) Gach liúntas a deonfar fén alt so tosnóidh sé an 1adh lá d'Abrán, 1922, no ar dháta bháis an té 'na mbeidh sé iníoctha mar gheall air, pe'ca dáta aca san is déanaí.”

Alt 11, fo-alt (1).

Tríd na focail “oifigeach no saighdiúir” agus “t-oifigeach no an saighdiúir” do scrios amach agus an focal “duine” do chur isteach ina n-ionad fé seach.

Alt 12, fo-alt (1).

Tríd an bhfo-alt do scrios amach agus fo-alt nua do chur isteach ina ionad mar leanas:—

“(1) Gach éinne a dhéanfidh, a shighneoidh, no a úsáidfidh aon fhaisnéis, iarratas, no ráiteas eile i scríbhinn agus a fhios aige é bheith bréagach, d'fhonn deona no íoc pinsin, liúntais, no aisce fén Acht so d'fháil do féin no d'éinne eile, beidh sé ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfar fíneáil nách mó ná cúig púint ar fhichid do chur air no, más rogha leis an gcúirt é, príosúntacht ar feadh aon téarma nách sia ná sé mhí no an fhíneáil sin agus an phríosúntacht san le chéile.”

Alt 13, fo-ailt (1), agus (2)

Tríd na focail “oifigeach ná saighdiúir” “oifigigh no saighdiúra” agus “oifigeach no don tsaighdiúir” do scrios amach agus an focal “duine” do chur isteach ina n-ionad fé seach.

Alt 13, fo-alt (2).

Tríd na focail “no aon chúiteamh a mholfidh an tAire Airgid ar mhola an Choiste um Dhíobháil Phearsanta” do chur isteach i ndiaidh na bhfocal “oifigigh no saighdiúra.”

 

Céad Sceideal

Tríd na focail agus na figiúirí seo do scrios amach:—

Díth méireanna uile an dá chos   ..

20

40

8/4

3

2

Agus na focail agus na figiúirí seo do chur isteach ina n-ionad —

Díth méireanna uile an dá chos   ..

30

60

12/7

4/6

3