An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CEAD SCEIDEAL. Achtachain a hAthghairmtear.) Ar Aghaidh (TRIU SCEIDEAL. Rialacha chun meid Iocaiochtai Seachtainiula d'Aireamh.)

9 1934

ACHT UM CHUIT EAMH DO LUCHT OIBRE, 1934

DARA SCEIDEAL.

Rialacha chun Cuitimh d'Aireamh i gCasanna Bais.

1. Má fhágann an t-oibrí ina dhiaidh aon chleithiúnaí fásta do bhí i lán chleithiúnas ar a thuilleamh beidh éifeacht ag na forálacha so leanas, fé réir Rialach 5 den Sceideal so, maidir leis an gcnapshuim do dhaoine fásta, sé sin le rá:—

(a) fé réir forálacha míre (b) den riail seo, isé is cnap-shuim do dhaoine fásta ann ná an tsuim is mó acu so leanas, sé sin le rá:—

(i) suim £200, no

(ii) suim is có-ionann leis an suim is lugha acu so leanas, sé sin le rá:—

I. suim £300,

II. suim is có-ionann le tuilleamh an oibrí sin i bhfostaíocht an aon fhostóra amháin i rith na dtrí mblian díreach roimh an díobháil ba thrúig bháis do no, má ba ghiorra ná na trí bliana san tréimhse fhostaíochta an oibrí sin ag an bhfostóir sin, ansan suim is có-ionann le hiolrú fé chéad go leith ar mheán-tuilleamh seachtainiúil an oibrí sin i rith tréimhse a fhostaíochta fén bhfostóir sin;

(b) más rud é go mbeadh an chnap-shuim do dhaoine fásta níos mó ná £200 dá mba do réir mhíre (a) den riail seo do háirmheofaí í agus go ndearnadh aon íocaíochtaí seachtainiúla leis an oibrí roimh a bhás isé is cnap-suim do dhaoine fásta ann ná an tsuim is mó acu so leanas, sé sin le rá:—

(i) suim £200;

(ii) an deifríocht do bheadh idir an chnap-shuim do dhaoine fásta, agus í d'áireamh do réir na míre sin (a), agus méid na n-íocaíocht seachtainiúil sin.

2. Mara bhfágaidh an t-oibrí sin ina dhiaidh aon chleithiúnaí fásta do bhí i lán-chleithiúnas ar a thuilleamh, ach go bhfágfaidh ina dhiaidh aon chleithiúnaí fásta do bhí i gcleithiúnas amhlaidh go leathrannach, ansan, fé réir Rialach 5 den Sceideal so, isé is cnap-shuim do dhaoine fásta ann ná pé suim, nách mó i gcás ar bith ná méid na cnap-shuime do dhaoine fásta do bheadh iníoctha fén riail deiridh sin roimhe seo dá mbeadh an cleithiúnaí fásta san i lán-chleithiúnas ar an tuilleamh san, a shocróidh an Chúirt do bheith réasúnta agus do réir mhéide na díobhála don chleithiúnaí fhásta san no, má fhágann an t-oibrí beirt chleithiúnaithe fásta no níos mó ina dhiaidh, do sna cleithiúnaithe sin.

3. (1) Má fhágann oibrí cleithiúnaí óg no cleithiúnaithe óga ina dhiaidh agus go raibh an cleithiúnaí sin no na cleithiúnaithe sin uile i lán-chleithiúnas ar a thuilleamh, beidh éifeacht ag na forálacha so leanas, fé réir Rialach 5 den Sceideal so, maidir leis an gcnap-shuim do leanbhaí, sé sin le rá:—

(a) ní raghaidh an chnap-shuim do leanbhaí gcás ar bith thar sé chéad púnt;

(b) má bhíonn an cúiteamh có-dhéanta den chnap-shuim do leanbhaí agus den chnap-shuim do dhaoine fásta le chéile agus ná beidh ach aon chleithiúnaí óg amháin ann isé is cnap-shuim do leanbhaí ann ná suim is cóionann leis an méid do gheobhfar tré £2 1s. 8d. d'iolrú fé uimhir is có-ionann leis an líon de mhíosa caileandair iomlána bheidh idir dáta báis an oibrí agus an dáta ar a slánóidh an cleithiúnaí óg san a chúig bliana déag;

(c) má bhíonn an cúiteamh có-dhéanta den chnap-shuim do leanbhaí agus den chnap-shuim do dhaoine fásta le chéile agus go mbeidh beirt chleithiúnaithe óga no níos mó ann, beidh éifeacht ag na forálacha so leanas, sé sin le rá:—

(i) i gcás gan ach beirt chleithiúnaithe óga do bheith ann, isé is cnap-shuim do leanbhaí ann ná suim is có-ionann le hiomlán na méideanna so leanas, sé sin le rá:—

I. an méid do gheobhfar tré £3 6s. 8d. d'iolrú fé uimhir is có-ionann leis an líon de mhíosa caileandair iomlána bheidh idir dáta báis oibrí agus an dáta ar a slánóidh an té is sine de sna cleithiúnaithe óga san a chúig bliana déag, agus

II. an méid a gheobhfar tré £2 1s. 8d. d'iolrú fé uimhir is có-ionann leis an líon de mhíosa caileandair iomlána bheidh idir an dáta ar a slánóidh an té is sine de sna cleithiúnaithe óga san a chúig bliana déag agus an dáta ar a slánóidh an té is óige de sna cleithiúnaithe óga san an aois sin;

(ii) i gcás gan ach triúr cleithiúnaithe óga do bheith ann isé is cnap-shuim do leanbhaí ann ná suim is cóionann le hiomlán na méideanna so leanas, sé sin le rá:—

I. an méid do gheobhfar tré £3 15s. 0d. d'iolrú fé uimhir is có-ionann leis an líon de mhíosa caileandair iomlána bheidh idir dáta báis an oibrí agus an dáta ar a slánóidh an té is sine de sna cleithiúnaithe óga san a chúig bliana déag, agus

II. an méid do gheobhfar tré £3 6s. 8d. d'iolrú fé uimhir is có-ionann leis an líon de mhíosa caileandair iomlána bheidh idir an dáta ar a slánóidh an té is sine de sna cleithiúnaithe óga san a chúig bliana déag agus an dáta ar a slánóidh an dara duine de sna cleithiúnaithe óga san an aois sin, agus

III. an méid do gheobhfar tré £2 1s. 8d. d'iolrú fé uimhir is có-ionann leis an líon de mhíosa caileandair iomlána bheidh idir an dáta ar a slánóidh an dara duine de sna cleithiúnaithe óga san a chúig bliana déag agus an dáta ar a slánóidh an té is óige de sna cleithiúnaithe óga san an aois sin;

(iii) i gcás gan ach ceathrar cleithiúnaithe óga do bheith ann, isé is cnap-shuim do leanbhaí ann ná suim is có-ionann le hiomlán na méideanna so leanas, sé sin le rá:—

I. an méid do gheobhfar tré £4 3s. 4d. d'iolrú fé uimhir is có-ionann leis an líon de mhíosa caileandair iomlána bheidh idir dáta báis an oibrí agus an dáta ar a slánóidh an té is sine de sna cleithiúnaithe óga san a chúig bliana déag, agus

II. an méid do gheobhfar tré £3 15s. 0d. d'iolrú fé uimhir is có-ionann leis an líon de mhíosa caileandair iomlána bheidh idir an dáta ar a slánóidh an té is sine de sna cleithiúnaithe óga san a chúig bliana déag agus an dáta ar a slánóidh an dara duine de sna cleithiúnaithe óga san an aois sin, agus

III. an méid do gheobhfar tré £3 6s. 8d. d'iolrú fé uimhir is có-ionann leis an líon de mhíosa caileandair iomlána bheidh idir an dáta ar a slánóidh an dara duine de sna cleithiúnaithe óga san a chúig bliana déag agus an dáta ar a slánóidh an tríú duine de sna cleithiúnaithe óga san an aois sin, agus

IV. an méid do gheobhfar tré £2 1s. 8d. d'iolrú fé uimhir is có-ionann leis an líon de mhíosa caileandair iomlána bheidh idir an dáta ar a slánóidh an tríú duine de sna cleithiúnaithe óga san a chúig bliana déag agus an dáta ar a slánóidh an té is óige de sna cleithiúnaithe óga san an aois sin;

(iv) i gcás cúigear cleithiúnaithe óga no níos mó do bheith ann, isé is cnap-shuim do leanbhaí ann ná suim is có-ionann le hiomlán na méideanna so leanas, sé sin le rá:—

I. an méid do gheobhfar tré £4 3s. 4d. d'iolrú fé uimhir is có-ionann leis an líon de mhíosa caileandair iomlána bheidh idir dáta báis an oibrí agus an dáta ar a slánóidh an té is sine den cheathrar is óige de sna cleithiúnaithe óga san a chúig bliana déag, agus

II. an méid do gheobhfar tré £3 15s. 0d. d'iolrú fé uimhir is có-ionann leis an líon de mhíosa caileandair iomlána bheidh idir an dáta ar a slánóidh an té is sine den cheathrar is óige de sna cleithiúnaithe óga san a chúig bliana déag agus an dáta ar a slánóidh an dara duine den cheathrar is óige de sna cleithiúnaithe óga san an aois sin, agus

III. an méid do gheobhfar tré £3 6s. 8d. d'iolrú fé uimhir is có-ionann leis an líon de mhíosa caileandair iomlána bheidh idir an dáta ar a slánóidh an dara duine den cheathrar is óige de sna cleithiúnaithe óga san a chúig bliana déag agus an dáta ar a slánóidh an tríú duine den cheathrar is óige de sna cleithiúnaithe óga san an aois sin, agus

IV. an méid do gheobhfar tré £2 1s. 8d. d'iolrú fé uimhir is có-ionann leis an líon de mhíosa caileandair iomlána bheidh idir an dáta ar a slánóidh an tríú duine den cheathrar is óige de sna cleithiúnaithe óga san a chúig bliana déag agus an dáta ar a slánóidh an té is óige de sna cleithiúnaithe óga san an aois sin;

(d) mara mbeidh sa chúiteamh ach an chnap-shuim do leanbhaí agus ná beidh ach aon chleithiúnaí óg amháin ann isé is cnap-shuim do leanbhaí ann ná an méid is mó acu so leanas, sé sin le rá:—

(i) an méid do gheobhfar tré £2 1s. 8d. d'iolrú fé uimhir is có-ionann leis an líon de mhíosa caileandair iomlána bheidh idir dáta báis an oibrí agus an dáta ar a slánóidh an cleithiúnaí óg san a chúig bliana déag, no

(ii) an méid do bheadh sa chnap-shuim do dhaoine fásta ar n-a háireamh fé Riail 1 den Sceideal so dá mb'í an chnap-shuim do dhaoine fásta an cúiteamh no dá mba chuid den chúiteamh an chnap-shuim sin;

(e) mara mbeidh sa chúiteamh ach an chnap-shuim do leanbhaí agus go mbeidh beirt chleithiúnaithe óga no níos mó ann, isé is cnap-shuim do leanbhaí ann ná an méid is mó acu so leanas, sé sin le rá:—

(i) an méid do bheadh sa chnap-shuim do leanbhaí ar n-a háireamh fé fho-mhír (b) den mhír seo dá mbeadh an cúiteamh có-dhéanta den chnap-shuim do dhaoine fásta agus den chnap-shuim do leanbhaí le chéile, no

(ii) an méid do bheadh sa chnap-shuim do dhaoine fásta ar n-a háireamh fé Riail 1 den Sceideal so dá mb'í an chnap-shuim do dhaoine fásta an cúiteamh no dá mba chuid den chúiteamh an chnapshuim sin.

(2) Déanfar tagairtí sa Riail seo don dáta ar a slánóidh cleithiúnaí óg a chúig bliana déag do léiriú mar thagairtí don dáta ar a slánóidh an cleithiúnaí óg san a chúig bliana déag mara bhfuighe sé bás roimhe sin.

4. Má fhágann an t-oibrí cleithiúnaí óg no cleithiúnaithe óga ina dhiaidh agus go raibh an cleithiúnaí óg no na cleithiúnaithe óga san no éinne acu i gcleithiúnas leathrannach ar thuilleamh an oibrí, ansan, fé réir Rialach 5 den Sceideal so, isé is cnap-shuim do leanbhaí ann ná pé cionúireacht a shocróidh an Chúirt do bheith réasúnta den tsuim do bheadh iníoctha fén riail deiridh sin roimhe seo dá mbeadh an cleithiúnaí óg san no na cleithiúnaithe óga san uile i lán-chleithiúnas ar thuilleamh an oibrí.

5. (1) Má rinneadh aon íocaíochtaí seachtainiúla dob iníoctha le hoibrí d'fhuascailt le hordú ón gCúirt no tré chó-aontú do rinneadh fén Acht so no má fuascladh, tré chó-aontú do rinneadh fén Acht so, an fhreagarthacht in íocaíochtaí seachtainiúla do dhéanamh no más rud é, i gcás fostóir do shéanadh a fhreagarthachta in íocaíocht sheachtainiúil do dhéanamh le hoibrí fén Acht so, go ndearna an fostóir sin agus an t-oibrí sin có-aontú fén Acht so le n-a ndearna an t-oibrí sin, i gcomaoin an fostóir sin d'íoc cnap-shuime leis an oibrí sin, an fostóir sin do shaoradh o n-a fhreagarthacht (má b'ann di) sna híocaíochtaí seachtainiúla san do dhéanamh agus más lugha ná sé chéad púnt an méid do híocadh alos na fuascailte no an tsaortha san beidh éifeacht ag na forálacha so leanas, sé sin le rá:—

(a) mara mbeidh sa chúiteamh i mbás an oibrí sin ach an chnap-shuim do dhaoine fásta no an chnap-shuim do leanbhaí laigheadófar an chnap-shuim do dhaoine fásta no an chnap-shuim do leanbhaí (pe'ca aca é) oiread agus is có-ionann leis an méid do híocadh alos na fuascailte no an tsaortha san;

(b) má bhíonn an cúiteamh san có-dhéanta den chnap-shuim do dhaoine fásta agus den chnap-shuim do leanbhaí le chéile déanfar an tsuim do híocadh alos na fuascailte no an tsaortha san do roinnt ina dhá páirt go mbeidh an cothrom céanna eatorra bheidh idir an chnap-shuim do dhaoine fásta agus an chnap-shuim do leanbhaí agus déanfar méid is có-ionann leis an bpáirt is mó acu san do bhaint as an gceann is mó de sna cnapshuimeanna san agus méid is có-ionann leis an bpáirt eile acu san do bhaint as an gceann is lugha de sna cnap-shuimeanna san.

(2) Má bhíonn an cúiteamh is iníoctha i mbás oibrí có-dhéanta den chnap-shuim do dhaoine fásta agus den chnap-shuim do leanbhaí le chéile agus gur mó ná sé chéad púnt iomlán na gcnapshuimeanna san, agus iad laigheaduithe fé mhír (1) den Riail seo más gá san sa chás, déanfar an deifríocht idir suim sé chéad púnt agus an t-iomlán san do roinnt ina dhá páirt go mbeidh an cothrom céanna eatorra bheidh idir an chnap-shuim do dhaoine fásta agus an chnap-shuim do leanbhaí agus déanfar méid is cóionann leis an bpáirt is mó aca san do bhaint as an gceann is mó de sna cnap-shuimeanna san agus méid is có-ionann leis an bpáirt eile aca san do bhaint as an gceann is lugha de sna cnapshuimeanna san.