An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (ACHT NA bPINSEAN SEIRBHÍSE MÍLEATA, 1934) Ar Aghaidh (DARA SCEIDEAL. Rialacha chun Meid Pinsean fen Acht so d'Aireamh.)

43 1934

ACHT NA bPINSEAN SEIRBHÍSE MÍLEATA, 1934

CEAD SCEIDEAL.

Rialacha chun a Chinneadh cadiad na Gradanna Tuigthe Ceime sna Forsai bhi ag Daoine bhi ag Fonamh sna Forsai.

1.—(1) Einne do bhí ar dháta ar bith ina Cheann Fuirinne, ina Leas-Cheann Fuirinne, ina Aidiútant Generálta, ina Oifigeach Roinne i gCeannas, no ina Cheathrú-mháistir Generálta tuigfear Céim A do bheith aige ar an dáta san.

(2) Einne do bhí ar dháta ar bith—

(a) ina Oifigeach Ceann-cheathrún Generálta ag gníomhú mar Stiúrthóir ar aon tseirbhís acu so leanas, eadhon, Có-ghléasadh, Faisnéis, Innealltóireacht agus Muinisin, no

(b) ina Oifigeach Briogáide i gCeannas nár lugha ná míle líon a bhriogáide ar an dáta san,

tuigfear Céim B do bheith aige ar an dáta san.

(3) Einne do bhí ar dháta ar bith—

(a) ina Oifigeach Briogáide i gCeannas gur lugha ná míle líon a bhriogáide ar an dáta san, no

(b) ina Leas-Oifigeach Roinne i gCeannas, no

(c) ina Aidiútant Roinne, no

(d) ina Cheathrú-mháistir Roinne, no

(e) ina Cheannphort Catha nár lugha ná trí chéad líon a chatha ar an dáta san, no

(f) ina Leas-Oifigeach Briogáide i gCeannas nár lugha ná míle líon a bhriogáide ar an dáta san, no

(g) ina Aidiútant Briogáide nár lugha ná míle líon a bhriogáide ar an dáta san, no

(h) ina Cheathrú-mháistir Briogáide nár lugha ná míle líon a bhriogáide ar an dáta san, no

(i) ina Cheannasaí Colúin nár lugha ná triocha líon a cholúin ar an dáta san, no

(j) ina Oifigeach Ceann-cheathrún Generálta do bhí, ar an dáta san, ag gníomhú mar Stiúrthóir Seirbhísí Leighis, no

(k) ina Oifigeach Ceann-cheathrún Generálta do bhí, ar an dáta san, ag gníomhú mar Stiúrthóir aon tSeirbhíse, seachas mar Stiúrthóir Seirbhísí Leighis no Seirbhíse dá luaidhtear i bhfo-mhír (a) den mhír dheiridh sin roimhe seo,

tuigfear Céim C do bheith aige ar an dáta san.

(4) Duine do bhí ar dháta ar bith—

(a) ina Cheannphort Catha gur lugha ná trí chéad líon a chatha ar an dáta san, no

(b) ina Chaptaen Complachta nár lugha ná seasca líon a chomplachta ar an dáta san, no

(c) ina Chaptaen, ar an dáta san, ar Fhuirinn na Ceann-Cheathrún Generálta no ar Fhuirinn Roinne, no

(d) i gcás complachta nár lugha ná céad agus fiche a líon ar an dáta san, má ba chomplacht aon Lefteanaint amháin í ar an dáta san, ina Lefteanant ar an gcomplacht san no, má ba chomplacht í gan ach dhá Lefteanant aici ar an dáta san, ar dhuine den dá Lefteanant san nó, má ba chomplacht trí Lefteanant no níos mó í ar an dáta san, ar dhuine den dá Lefteanant ba dhara fear agus tríú fear fé seach i gceannas ar an dáta san, no

(e) i gcás complachta gur lugha ná céad agus fiche ach nár lugha ná céad a líon ar an dáta san, má ba chomplacht aon Lefteanaint amháin í ar an dáta san, ina Lefteanant ar an gcomplacht san no, má ba chomplacht dhá Lefteanant no níos mó í ar an dáta san, ina Lefteanant ba dhara fear i gceannas ar an dáta san, no

(f) ina Oifigeach Briogáide, seachas Oifigeach Briogáide go dtuigtear de bhuadh míre (2) no (3) den Riail seo Céim B no Céim C do bheith aige ar an dáta san, no

(g) ina Leas-Oifigeach Catha i gCeannas nár lugha ná céad líon a chatha ar an dáta san, no

(h) ina Aidiútant Catha nár lugha ná céad líon a chatha ar an dáta san, no

(i) ina Cheathrú-Mháistir Catha nár lugha ná céad líon a chatha ar an dáta san, no

(j) ina Oifigeach Ceann-cheathrún Generálta seachas Oifigeach Ceann-cheathrún Generálta do bhí, ar an dáta san, ag gníomhú mar Stiúrthóir Seirbhíse ar bith, no

(k) ina Oifigeach Roinne seachas Oifigeach Roinne i gCeannas, Leas-Oifigeach Roinne i gCeannas, Aidiútant Roinne no Ceathrú-mháistir Roinne, no

(l) ina Cheannasaí Colúin gur lugha ná triocha líon a cholúin ar an dáta san, no

(m) ina Dhochtúir Oifigiúil seachas Oifigeach Ceann-cheathrún Generálta do bhí ag gníomhú, ar an dáta san, mar Stiúrthóir Seirbhísí Leighis,

tuigfear Céim D do bheith aige ar an dáta san.

(5) Einne bheidh do réir na gcoinníollacha so leanas, eadhon—

(a) do bhí ina oifigeach ar dháta ar bith, agus

(b) ná tuigtear, de bhuadh aon mhíre acu san roimhe seo den Riail seo, aon ghrád céime do bheith aige ar an dáta san,

tuigfear chun crícheanna an Achta so Céim E do bheith aige ar an dáta san.

(6) Duine ar bith ag á raibh céim oifigeach nea-choimisiúnta no céim shaighdiúra shingil ar dháta ar bith tuigfear Céim E do bheith aige ar an dáta san.

(7) Ní bhainfidh aon fhoráil acu san roimhe seo den Riail seo le héinne do bhí ar dháta ar bith ina bhall d'Fhianna Éireann no de Chumann na mBan agus ná raibh ar dháta ar bith ina bhall d'Óglaigh na hÉireann (Arm Poblachta na hÉireann) ná de sna Irish Volunteers, agus ina ionad san beidh éifeacht ag na forálacha so leanas maidir le haon duine den tsórt san, sé sin le rá:—

(a) éinne do bhí ar dháta ar bith—

(i) ina bhall d'fhuirinn cheann-cheathrún no d'árdchoiste Fhianna Éireann no Chumann na mBan, no

(ii) ina oifigeach d'Fhianna Éireann no de Chumann na mBan a bhí i gceannas céad ball no níos mó de cheachtar cólucht acu san, no

(iii) ina oifigeach d'Fhianna Éireann no de Chumann na mBan dob aoirde céim ná oifigeach de cheachtar cólucht acu san do bhí i gceannas céad ball no níos mó de cheachtar cólucht acu san

tuigfear Céim D do bheith aige ar an dáta san, agus

(b) duine ar bith do bhí ar dháta ar bith ina bhall d'Fhianna Éireann no de Chumann na mBan agus ná tuigtear de bhuadh na fo-mhíre (a) roimhe seo den mhír seo Céim D do bheith aige tuigfear Céim E do bheith aige ar an dáta san.

2. I gcás oifigigh go bhfuil a ghrád céime ar dháta ar bith le cinneadh, fé Riail 1 den Sceideal so, do réir na céime do bhí aige dáiríribh sna Fórsaí agus fós do réir líon an aonaid le n-ar bhain sé ar an dáta san, agus i gcás an oifigigh sin do bheith, ar an dáta san, as láthair o dhiúité de dheascaibh príosúntachta mar gheall ar a ghníomhartha mar bhall de sna Fórsaí, beidh éifeacht ag na forálacha so leanas, chun crícheanna na Rialach san 1, maidir leis an oifigeach san, sé sin le rá:—

(a) tuigfear gurb é céim sna Fórsaí do bhí ag an oifigeach san ar an dáta san ná an chéim do bhí aige ar dháta a ghabhála, agus

(b) tuigfear an líon céanna do bheith san aonad san ar an dáta san do bhí ann nuair do gabhadh an t-oifigeach san.

3. I gcás gan forálacha Rialach 1 den Sceideal so do bhaint le cás duine áirithe, féadfaidh an Réiteoir a chinneadh cadé an grád áirithe céime tuigfear do bheith ag an duine sin ar dháta ar bith, agus le linn san do bheith á chinneadh aige féachfaidh an Réiteoir do sna nithe seo leanas, sé sin le rá:—

(a) an ceapachán do bhí ag an duine sin,

(b) na seirbhísí do rinne an duine sin,

(c) na treoracha grádála atá leagtha amach sa Riail sin 1.

4. I gcás duine ar bith, go mbaineann forálacha Rialach 1 den Sceideal so le n-a chás mar a bhí san ar dháta áirithe, do bheith ag gabháil do sheirbhís de chineál speisialta ar an dáta san, féadfaidh an Réiteoir, nuair a bheidh a thuarasgabháil fén Acht so maidir leis an ngrád céime do bhí ag an duine sin ar an dáta san á tabhairt uaidh aige, a thuairisciú i dtaobh an ghráid chéime do bhí aige ar an dáta san gur grád céime é is aoirde ná an grád ba ghrád céime dho ar an dáta san mara mbeadh an Riail seo.