An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil II. Forálacha bhaineann le mór-oifigí agus le hoifigí eile.) Ar Aghaidh (CUID III. Coru agus Nos Imeachta Udaras Áitiúil.)

23 1941

ACHT RIALTAIS ÁITIÚIL, 1941

Caibidil III.

Forálacha bhaineann le mór-oifigí amháin.

Srian le daoine do cheapadh chun móroifigí áirithe.

28. —(1) Ní dhéanfaidh údarás áitiúil aon cheapadh le n-a mbainfidh an t-alt so gan an tAire oiriúnach dá cheadú roimh ré mara mbeidh an ceapadh san ina cheapadh (dá ngairmtear ceapadh sealadach san alt so) a déanfar ar an gcoinníoll go scuirfidh an duine ceapfar de bheith i seilbh oifige láithreach má dhiúltuíonn agus nuair a dhiúltóidh an tAire oiriúnach don cheapadh san do cheadú.

(2) Má dheineann údarás áitiúil ceapadh sealadach beidh éifeacht ag na forálacha so leanas, sé sin le rá:—

(a) iarrfaidh an t-údarás áitiúil sin ar an Aire oiriúnach láithreach an ceapadh san do cheadú,

(b) air sin bhéarfaidh no diúltóidh an tAire oiriúnach an ceadú san, fé mar a mheasfaidh is ceart,

(c) má bheireann an tAire oiriúnach an ceadú san beidh an ceapadh san ina cheapadh sheasta agus éifeacht aige amhail ón lá do rinne an t-údarás áitiúil sin é, agus

(d) má dhiúltuíonn an tAire oiriúnach an ceadú san, scuirfidh an duine ceapfar de bheith i seilbh oifige láithreach.

(3) Bainfidh an t-alt so le gach ceapadh chun mór-oifige nach ceapadh ar n-a dhéanamh ar na Coimisinéirí um Cheapacháin Áitiúla do mholadh aon duine amháin chun a cheaptha.

An tAire oiriúnach do cheapadh luach saothair mór-oifige.

29. —Féadfaidh an tAire oiriúnach méid agus cineál luach saothair sealbhóirí aon mhór-oifige áirithe do cheapadh le hordú agus beidh feidhm dlí ag an ordú san do réir a théarmaí maidir leis an oifig sin agus le n-a sealbhóirí agus, má bhíonn agus sa mhéid go mbeidh sé contrárdha d'aon rialachán ar n-a dhéanamh fén gCuid seo den Acht so, sáróidh an rialachán san.

Srian maidir le luach saothair móroifigí i gcásanna áirithe.

30. —I gcás gan aon rialacháin ar n-a ndéanamh fén gCuid seo den Acht so do bheith i bhfeidhm de thurus na huaire, maidir le haon mhór-oifig áirithe, ag ceapadh luach saothair a sealbhóirí ní cheapfaidh ná ní atharóidh údarás áitiúil luach saothair sealbhóirí na hoifige sin no aon tsealbhóra áirithe aca gan ceadú an Aire oiriúnaigh.

Foráil a bhainfidh le cás ina gceapfar sealbhóir móroifige chun mór-oifige eile.

31. —(1) Má deintear duine is sealbhóir mór-oifige (dá ngairmtear an chéad oifig sa bhfo-alt so) do cheapadh le n-a thoil féin chun mór-oifige eile scuirfidh an duine sin leis sin de bheith i seilbh na céad oifige mara ndearna an tAire oiriúnach maidir leis an gcéad oifig a thoiliú roimhe sin leis an duine sin do leanúint i seilbh na céad oifige i gcás a cheaptha chun na mór-oifige eile sin.

(2) Duine scuirfidh fén alt so de bheith i seilbh mór-oifige ní bheidh i dteideal cúitimh i gcailliúint na hoifige sin ach beidh i dteideal, chun crícheanna na n-achtachán bhaineann le haoisliúntais, a thréimhse sheirbhíse san oifig sin agus a thréimhse sheirbhíse sa mhór-oifig eile dá gceapfar é d'áireamh mar aon tréimhse leanúnach amháin seirbhíse.

Mór-oifigí do chónascadh.

32. —(1) Másé an t-aon Aire amháin is Aire oiriúnach maidir le haon mhór-oifigí áirithe féadfaidh an tAire sin le hordú, fé réir forálacha an ailt seo agus tar éis dul i gcomhairle leis an údarás áitiúil no na húdaráis áitiúla le n-a mbainfidh, na hoifigí sin do chónascadh agus leis sin is tuigthe chun gach críche gurb aon oifig amháin na hoifigí sin.

(2) Ní cónascfar oifigí fén alt so maran rud é—

(a) go mbeidh gach oifig aca folamh, no

(b) go mbeidh na hoifigí sin uile i seilbh an aon duine amháin no

(c) go mbeidh oifig amháin aca gan bheith folamh agus go dtoileoidh a sealbhóir go ndéanfaí an t-ordú san, no

(d) in aon chás eile, gurb aon duine amháin a bheidh i seilbh na n-oifigí sin uile dhíobh ná beidh folamh agus go dtoileoidh an duine sin go ndéanfaí an t-ordú san.

(3) Maran fén aon údarás amháin d'oifigí cónascfar fén alt so féadfaidh an tAire oiriúnach, le hordú, socrú do dhéanamh chun aon cheann áirithe de sna húdaráis áitiúla le n-a mbainfidh do cheapadh daoine chun na hoifige cónasctha agus chun na húdaráis áitiúla san d'íoc luach saothair na hoifige sin do réir chionúireachtaí áirithe.