An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT ARM-PHINSEAN, 1949) Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL. Achtachain a hAthghairmtear,)

19 1949

AN tACHT ARM-PHINSEAN, 1949

AN CHEAD SCEIDEAL.

An scala pinsean creachta agus pinsean posta faoi alt 12 d'acht 1927 do dhaoine a hurscaoilfear as na forsai ar dhata an achta seo a rith no da eis sin.

Alt 5 (1).

CUID I.

Pinsin Chreachta—Oifigigh.

An grád míchumais

An Scála Pinsin

(1)

(2)

faoin gcéad

100

60 faoin gcéad den pháigh bhliantúil ar dháta an urscaoilte nó £120, pé acu is mó.

90

54 faoin gcéad den pháigh bhliantúil ar dháta an urscaoilte nó £108, pé acu is mó.

80

48 faoin gcéad den pháigh bhliantúil ar dháta an urscaoilte nó £96, pé acu is mó.

70

42 faoin gcéad den pháigh bhliantúil ar dháta an urscaoilte nó £84, pé acu is mó.

60

36 faoin gcéad den pháigh bhliantúil ar dháta an urscaoilte nó £72, pé acu is mó.

50

30 faoin gcéad den pháigh bhliantúil ar dháta an urscaoilte nó £60, pé acu is mó.

40

24 faoin gcéad den pháigh bhliantúil ar dháta an urscaoilte nó £48, pé acu is mó.

30

18 faoin gcéad den pháigh bhliantúil ar dháta an urscaoilte nó £36, pé acu is mó.

20

12 faoin gcéad den pháigh bhliantúil ar dháta an urscaoilte nó £24, pé acu is mó.

Nota:—Ní fholaíonn “Páigh Bhliantúil” liúntais, ná páigh bhreise i leith dualgais shealadaigh, dualgais ar promhadh ná dualgais ghníomhaigh.

An pinsean pósta is iníoctha le hoifigeach atá ag fáil pinsin faoi alt 12 d'Acht 1927 agus atá i dteideal pinsin phósta is do réir an rata, is iomchiú dá ghrád míchumais, atá leagtha amach i gCuid III den Sceideal seo a bheas sé.

CUID II.

Pinsin Chreachta—Saighdiuiri.

An grád míchumais

An Ráta Pinsin sa tseachtain

(1)

(2)

faoin gcéad

£

s.

d.

100

2

10

0

90

2

5

0

80

2

0

0

70

1

15

0

60

1

10

0

50

1

5

0

40

1

0

0

30

0

15

0

20

0

10

0

An pinsean pósta is iníoctha le saighdiúir atá ag fáil pinsin faoi alt 12 d'Acht 1927 agus atá i dteideal pinsin phósta is do réir an ráta, is iomchuí dá ghrád míchumais, atá leagtha amach i gCuid III den Sceideal seo a bheas sé.

CUID III.

Pinsin Phosta—Oifigigh agus Saighdiuiri.

An Pinsean Pósta sa tseachtain

An grád míchumais

I leith mná céile

I leith gach linbh leis an bpinsinéir a rugadh tráth nach déanaí ná naoi mí tar éis dáta a urscaoilte agus is mac atá de thurus na huaire faoi bhun 18 mbliana d'aois nó is iníon atá de thuras na huaire, má ba oifigeach an pinsinéir, faoi bhun 21 bhliain d'aois agus neamhphósta nó, má ba shaighdiúir an pinsinéir, faoi bhun 18 mbliana agus neamhphósta.

(1)

(2)

(3)

faoin gcéad

s.

d.

s.

d.

100

7

6

4

0

90

6

9

3

7

80

6

0

3

2

70

5

3

2

10

60

4

6

2

5

50

3

9

2

0

40

3

0

1

7

30

2

3

1

2

20

1

6

0

10

Scoirfidh an tsuim a sonraítear sa dara colún den Sceideal seo de bheith iníoctha má gheibheann bean chéile an phinsinéara bás nó má déantar go dleathach an pósadh a neamhniú nó a dhíscaoileadh.