An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil VI. Forála Ilghnéitheacha.) Ar Aghaidh (Caibidil II. Cionta in aghaidh an Dlí Mhíleata.)

18 1954

AN tACHT COSANTA, 1954

CUID V.

Araíonacht.

Caibidil I.

Dliteanas i leith an Dlí Mhíleala.

Daoine a bheas faoin dlí míleata mar oifigigh.

118. —(1) Chun críocha an Achta seo, beidh gach duine dá luaitear san alt seo ina dhuine atá faoin dlí míleata mar oifigeach—

(a) oifigeach de na Buan-Óglaigh i gcónaí,

(b) oifigeach de na hÓglaigh Cúltaca—

(i) nuair a hordófar nó a fostófar é ar seirbhís nó dualgas a dhlíos sé a dhéanamh mar oifigeach de na hÓglaigh Cúltaca, nó

(ii) nuair a bheas sé in éide,

(c) oifigeach de na hÓglaigh Cúltaca (pé acu atá sé ag fáil páighe nó nach bhfuil) ar feadh agus i leith tréimhse—

(i) a bheas sé, lena thoil féin, ar ceangal, nó ag déanamh dualgais, le haon chomhlucht trúpaí atá de thuras na huaire faoin dlí míleata nó atá ordaithe ar dualgas ag na húdaráis mhíleata, nó

(ii) a bheas sé go saorálach ag freastal tréineála, nó

(iii) a bheas sé ag fáil céireála in ospidéal míleata,

(d) faoi réir aon díolúine ginearálta nó speisialta a bhéarfas an tAire (a mbeidh dualgas a cruthuithe ar an duine a bheas ag éileamh na díolúine), aon duine nach mbeadh dá éagmais seo faoin dlí míleata agus a mbeidh, faoi orduithe ginearálta nó speisialta ón Aire, aon chuid d'Óglaigh na hÉireann atá ar fianas á tionlacan aige i gcáil oifigiúil is ionann agus cáil oifigigh,

(e) aon duine nach mbeadh dá éagmais seo faoin dlí míleata agus a mbeidh cuid d'Óglaigh na hÉireann atá ar fianas á tionlacan aige agus a mbeidh aige, ó oifigeach ceannais na coda sin, cead, is inchúlghairmthe mar is áil leis an oifigeach ceannais sin, a thugas teideal dó cóir ar aon dul le cóir oifigigh a chur air.

(2) Chun críocha an ailt seo agus ailt 119, beidh cuid d'Óglaigh na hÉireann ar fianas—

(a) ar feadh tréimhse a bheas ordú faoi fho-alt (2) d'alt 5 i bhfeidhm, nó

(b) aon uair a bheas an chuid sin ag gabháil d'oibríochtaí i gcoinne namhad, nó

(c) aon uair a bheas an chuid sin ag gabháil d'oibríochtaí míleata in áit a bheas ar áitiú go hiomlán nó go formhór ag namhaid.

Daoine a bheas faoin dlí míleata mar fhir.

119. —Chun críocha an Achta seo, beidh gach duine dá luaitear san alt seo ina dhuine atá faoin dlí míleata mar fhear—

(a) fear de na Buan-Óglaigh i gcónaí,

(b) cúltacaire—

(i) nuair a bheas sé gairmthe amach ar buantseirbhís nó i gcabhair ar an gcumhacht shibhialta, nó

(ii) nuair a bheas sé gairmthe amach chun tréineála, freachnaimh nó dualgais eile faoin Acht seo, nó

(iii) nuair a bheas sé go saorálach ag freastal tréineála, nó

(iv) nuair a bheas sé ag fáil cóireála in ospidéal míleata, nó

(v) nuair a bheas sé ar fostú ar seirbhís mhíleata faoi orduithe oifigigh a bheas é féin faoin dlí míleata, nó

(vi) nuair a bheas sé in éide,

(c) faoi réir aon díolúine ginearálta nó speisialta a bhéarfas an tAire (a mbeidh dualgas a cruthuithe ar an duine a bheas ag éileamh na díolúine), aon duine nach mbeadh dá éagmais seo faoin dlí míleata agus a bheas ar fostú nó ar seirbhís ag aon chuid d'Óglaigh na hÉireann atá ar fianas,

(d) aon duine, nach mbeadh dá éagmais seo faoin dlí míleata, is leantóir ag aon chuid d'Óglaigh na hÉireann a bheas ar fianas nó is duine a bheas á tionlacan.

Dliteanas i leith an dlí mhíleata ó thaobh stádais.

120. —(1) Má rinne aon duine, le linn dó bheith faoin dlí míleata, cion in aghaidh an dlí mhíleata, féadfar, faoi réir fo-ailt (2) den alt seo, an duine sin a ghlacadh agus a choinneáil i gcoimeád seirbhíse agus é a thriail agus a phionósú i leith an chiona sin, d'ainneoin é féin nó an t-aonad lena mbaineann sé a scor de bheith faoin dlí míleata, amhail mar d'fhéadfaí é a ghlacadh agus a choinneáil i gcoimeád seirbhíse, é a thriail nó a phionósú, dá leanadh sé féin nó an t-aonad sin de bheith faoin dlí míleata.

(2) Más rud é—

(a) go ndearna aon duine, le linn dó bheith faoin dlí míleata, cion (seachas frithcheilg, tréigean nó liostáil chalaoiseach) in aghaidh an dlí mhíleata, agus

(b) gur scoir an duine sin, ón uair a rinne sé an cion sin de bheith faoin dlí míleata,

ní triailfear an duine sin sa chion sin mura rud é go dtosnóidh a thriail laistigh de thrí mhí tar éis dó scor de bheith faoin dlí míleata, ach ní forléireofar aon ní sa bhfo-alt seo mar ní a dhéanfas difir do dhlínse chúirte sibhialta má tá an cion intriala ag an gcúirt sin chomh maith lena bheith intriala ag armchúirt.

(3) Má thugann armchúirt pianbhreith phian-tseirbhíse, phríosúntachta, nó choinneála ar dhuine atá faoin dlí míleata, beidh feidhm ag an Acht seo maidir leis ar feadh téarma a phianbhreithe d'ainneoin é d'urscaoileadh nó a dhífhostú as Óglaigh na hÉireann nó é a scor ar shlí eile de bheith faoin dlí míleata, agus féadfar é a choimeád, d'aistriú, a phríosúnú, a chur faoi choinneáil agus a phionósú dá réir sin amhail is dá leanadh sé de bheith faoin dlí míleata.

Modhnú ar Chuid V maidir lena feidhm i gcás bhialtach a bheas faoin dlí míleata.

121. —Maidir le feidhm na Coda seo i gcás daoine nach mbaineann le hÓglaigh na hÉireann, déanfar na modhnuithe seo a leanas—

(a) i gcás aon duine a bheas faoin dlí míleata ach nach mbainfidh le hÓglaigh na hÉireann do dhéanamh ciona in aghaidh an dlí mhíleata, féadfaidh aon chineál armchúirte a chomórfas oifigeach a bheas údaraithe chun an cineál sin armchúirte a chomóradh an duine sin a thriail agus féadfar, ar é a chiontú, déiléail leis agus é a phionósú dá réir;

(b) aon duine a bheas faoin dlí míleata ach nach mbainfidh le hÓglaigh na hÉireann, measfar, chun críche na Coda seo, é a bheith faoi cheannas an oifigigh fhorordaithe, ach ní féadfar an duine sin a thriail go hachomair faoi Chaibidil IV den Chuid seo.

Ait triala cionta in aghaidh an dlí mhíleata.

122. —Féadfar aon duine faoin dlí míleata a rinne aon chion in aghaidh an dlí mhíleata a thriail agus a phionósú sa chion sin in aon áit laistigh nó lasmuigh den Stát.

Tórainn ama le triail chionta.

123. —(1) Ní déanfar, de bhun an Achta seo, aon duine a bheas faoin dlí míleata a thriail ná a phionósú in aon chion (ach amháin frithcheilg, tréigean nó liostáil chalaoiseach) is intriala ag armchúirt, tar éis trí bliana a bheith caite ón dáta a rinneadh an cion.

(2) Ní dhéanfaidh an t-alt seo difir do dhlínse chúirte sibhialta i gcás aon chiona is intriala ag an gcúirt sin i dteannta a bheith intriala ag armchúirt.