An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil VIII. Pianbhreitheanna a chur i bhfeidhm.) Ar Aghaidh (Caibidil X. Cionta Ilghnéitheacha ag Comhaltaí de na hÓglaigh Cúltaca.)

18 1954

AN tACHT COSANTA, 1954

Caibidil IX.

Rialacha Nós Imeachta.

Rialacha nós imeachta.

240. —(1) Féadfaidh an tAire rialacha (dá ngairmtear rialacha nós imeachta san Acht seo) a dhéanamh maidir le gach ní nó aon ní acu seo a leanas, is é sin le rá:—

(a) tionól agus nós imeachta cúirteanna fiosrúcháin agus bord;

(b) na bearta a déanfar chun duine a thabhairt chun a thriala ag armchúirt;

(c) comóradh agus comhdhéanamh armchúirteanna;

(d) armchúirteanna a chur ar atráth agus a lán-scor, agus suíonna armchúirteanna;

(e) an nós imeachta a leanfar i dtriala ag armchúirteanna;

(f) cinnte agus pianbhreitheanna armchúirteanna a dhaingniú agus d'athbhreithniú;

(g) pianbhreitheanna armchúirteanna a chur i bhfeidhm;

(h) tíolacadh achainíocha ó dhaoine nó thar ceann daoine ar ar thug armchúirteanna pianbhreith;

(i) foirm na n-orduithe a déanfar faoi na forála den Chuid seo a bhaineas le harmchúirteanna, pian-tseirbhís, príosúntacht nó coinneáil;

(j) aon ní nó rud dá dtagartar sa Chuid seo (seachas Caibidil IV agus X) mar ní nó rud forordaithe;

(k) aon ní nó rud eile atá foirstineach nó riachtanach chun an tAcht seo a chur in éifeacht, a mhéid a bhaineas le himscrúdú, triail agus pionósú cionta is intriala nó is inphionóis do réir an dlí mhíleata.

(2) Ní bheidh aon ní contrártha don Chuid seo ná ar neamhréir léi i rialacha nós imeachta.

(3) Bhéarfar aird bhreithiúnach ar rialacha nós imeachta.

(4) Féadfaidh rialacha nós imeachta a fhoráil go dtógfar faoi mhionn coimriú scríofa ar fhianaise, agus féadfaidh a chumhachtú d'oifigeach ceannais, nó d'aon oifigeach eile a dtreoróidh seisean an coimriú sin a thógaint os a chomhair, daoine a chur faoi mhionn chuige sin.

(5) Féadfaidh rialacha nós imeachta maidir le cúirteanna fiosrúcháin a fhoráil go dtógfar fianaise faoi mhionn agus féadfaid a chumhachtú do chúirteanna fiosrúcháin daoine a chur faoi mhionn chuige sin.

(6) Gach riail a déanfar faoin alt seo leagfar í faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a déanta agus má dhéanann ceachtar Teach den Oireachtas, laistigh den lá agus fiche a shuífeas an Teach sin tar éis an riail sin a leagadh faoina bhráid amhlaidh, rún a rith ag neamhniú na rialach sin, beidh an riail sin ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin riail sin.