An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID VIII. Feidhm agus Réim Speisialta.) Ar Aghaidh (CUID X. Riarachán.)

10 1955

AN tACHT MONARCHAN, 1955

CUID IX.

Obair Bhaile.

Liostaí d'eachtaroibrithe a choimeád i gcearda áirithe.

91. —(1) I gcás daoine a fostaítear i goineálacha oibre a sonrófar ó am go ham le rialacháin ón Aire, déanfaidh áititheoir gach monarchan agus gach conraitheoir a bheas ar fostú ag aon áititheoir den tsaghas sin i ngnó na monarchan—

(a) liostaí a choimeád sa bhfoirm agus sa tslí fhorordaithe, maraon leis na sonraí forordaithe, a thaispeánfas ainmneacha agus seolta na ndaoine uile (dá ngairmtear eachtar-oibrithe anseo ina dhiaidh seo) atá ar fostú go díreach aige, mar fhir oibre nó mar chonraitheoirí, i ngnó na monarchan, lasmuigh den mhonarcha, agus ina luafar na háiteanna ina bhfuilid ar fostú,

(b) cóipeanna de na liostaí sin nó sleachta astu a chur chun cigire do réir mar iarrfas sé ó am go ham,

(c) cóipeanna de na liostaí sin, ina luafar na heachtaroibrithe uile, a bhí ar fostú amhlaidh aige i rith na sé mhí roimhe sin, a chur chun an údaráis sláintíochta i mí Feabhra agus i mí Lúnasa gach bliain.

(2) Cuirfidh gach údarás sláintíochta na liostaí a gheobhas sé de bhun an ailt seo dá scrúdú, agus déanfaidh sé ainm agus áit fhostaíochta gach eachtar-oibrí ar aon liosta acu sin a bhfuil áit a fhostaíochta lasmuigh de cheantar an údaráis sláintíochta a thabhairt don údarás sláintíochta ar ina cheantar atá áit a fhostaíochta.

(3) Beidh na liostaí a bheas á gcoimeád ag an áititheoir nó ag an gconraitheoir le fáil chun a n-iniúchta ag aon chigire, agus ag aon chigire sláinte nó oifigeach eile a bheas údaraithe go cuí ag an údarás sláintíochta, agus beidh na cóipeanna a cuireadh chun an údaráis sláintíochta agus na sonraí a thug aon údarás sláintíochta d'údarás sláintíochta eile le fáil chun a n-iniúchta ag aon chigire nó oifigeach d'aon Aire Stáit.

(4) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le haon áit óna dtugtar amach aon obair i ndáil le gnó monarchan (pé acu a sholáthraíos nó nach soláthraíonn an t-áititheoir na hábhair don obair) agus maidir le háititheoir na háite sin, agus maidir le gach conraitheoir a bheas fostaithe ag an áititheoir i ndáil leis an obair sin, amhail is dá mba mhonarcha an áit sin.

(5) Má sháraíonn áititheoir monarchan nó áite, nó conraithcoir, an t-alt seo, beidh an t-áititheoir nó an conraitheoir ciontach i gcion faoin alt seo agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná cúig puint a chur air.

Fostú duine in áitreabh mífholláin.

92. —(1) I gcás obair lena mbaineann an t-alt seo a bheith ar siúl le haghaidh nó i leith gnótha mhonarchan in aon áit is dóigh leis an údarás sláintíochta a bheith díobhálach nó contúirteach do shláinte na ndaoine a fostaítear ann, féadfaidh an t-údarás sláintíochta fógra i scríbhinn a thabhairt d'áititheoir na monarchan nó d'aon chonraitheoir a bheas ar fostú aige ina dtabharfaidh sonraí ar an gcuma inar dóigh leo an áit a bheith díobhálach nó contúirteach amhlaidh, agus na fátha ar dóigh leo sin, agus má dhéanann an t-áititheoir nó an conraitheoir, tar éis deich lá a bheith caite i ndiaidh an fhógra sin d'fháil dó, obair a thabhairt amach lena déanamh san áit sin, beidh sé, mura gcruthaítear chun sástachta na cúirte a thriailfeas an cás nach bhfuil an áit díobhálach ná contúirteach ar an gcuma a sonraíodh sa bhfógra, ciontach i gcion faoin alt seo.

(2) Chun críche an ailt seo measfar gur monarcha aon áit a dtugtar amach obair uaidh.

(3) Bainfidh an t-alt seo le pé cineálacha oibre a sonrófar i rialacháin ón Aire.