An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN DARA SCEIDEAL. Táible Taislí.)

10 1955

AN tACHT MONARCHAN, 1955

AN TRIU SCEIDEAL.

An Nós Imeachta chun Rialacháin Speisialta a Dhéanamh.

Alt 99.

1. Sara ndéanfaidh an tAire aon rialacháin speisialta, foilscoidh sé san Iris Oifigiúil, agus ar pé modh eile is dóigh leis is oiriúnaí chun é a chur in iúl do na daoine lena mbaineann, fógra á rá go bhfuil beartaithe na rialacháin a dhéanamh, agus ag lua na háite ina bhféadfar cóipeanna de na dréacht-rialacháin d'fháil agus na tréimhse (nach lú ná lá agus fiche) ina gcaithfear aon agóid maidir leis na dréacht-rialacháin, ó dhaoine nó thar ceann daoine lena mbainid, a chur chun an Aire.

2. Ní foláir gach agóid a bheith i scríbhinn agus na nithe seo a lua inti—

(a) forais sonracha na hagóide,

(b) na nithe a n-iarrtar iad d'fhágaint ar lár, a chur isteach nó a mhodhnú.

3. Breithneoidh an tAire aon agóid a cuirfear chuige laistigh den tréimhse shonraithe ó aon daoine nó thar ceann aon daoine ar dóigh leis go mbaineann na rialacháin leo, agus féadfaidh sé, más oiriúnach leis é, na dréacht-rialacháin a leasú agus, tar éis dó sin a dhéanamh, cuirfidh sé faoi deara, mura ndearnadh fiosrúchán faoin Sceideal seo, go ndéanfar i gcás an dréachta leasaithe mar rinneadh leis an dréacht bunaidh.

4. Más rud é, tar éis an fógra maidir le haon dréacht-rialacháin (pé acu dréacht bunaidh nó dréacht leasaithe é) d'fhoilsiú, go ndéanfar aon agóid ghinearálta mar mínítear anseo ina dhiaidh seo laistigh den tréimhse shonraithe maidir leis an dréacht agus nach dtarraingeofar siar í, ansin, mura ndearnadh fiosrúchán roimhe sin faoin Sceideal seo maidir leis an dréacht nó le dréacht éigin roimhe sin de na rialacháin nó mura dtarraingeoidh an tAire na dréacht-rialacháin siar, ordóidh sé, sara ndéanfaidh sé na rialacháin, fiosrúchán a dhéanamh ar an modh a foráltar anseo ina dhiaidh seo. Féadfaidh an tAire, más oiriúnach leis é, a ordú freisin fiosrúchán den tsaghas sin a dhéanamh maidir le haon agóid, d'ainneoin nach ndearnadh aon agóid ghinearálta den tsaghas sin nó go ndearnadh fiosrúchán roimhe sin den tsaghas adúradh.

5. Nuair a bheas aon fhiosrúchán den tsaghas sin le déanamh maidir le haon dréacht-rialacháin, beidh éifeacht maidir leis an bhfiosrúchán ag na forála seo a leanas:

(a) ceapfaidh an tAire duine inniúil nó daoine inniúla chun an fiosrúchán a dhéanamh agus tuarascáil a thabhairt dó air,

(b) déanfar an fiosrúchán go poiblí, agus féadfaidh aon chigire agus aon agóideoir agus aon duine eile, más dóigh leis an duine a bheas ag déanamh an fhiosrúcháin nó, má bhíonn níos mó ná duine amháin den tsaghas sin ann, leis an duine a bheas i gceannas an fhiosrúcháin, go mbaineann na dréacht-rialacháin leis, láithriú ag an bhfiosrúchán go pearsanta nó trí abhcóide, aturnae nó gníomhaire,

(c) féadfar, más oiriúnach leis an duine a bheas ag déanamh nó i gceannas an fhiosrúcháin é, na finnéithe a cheistiú faoi mhionn (agus cumhachtaítear leis seo don duine sin iad a chur faoi mhionn),

(d) faoi réir a ndúradh, déanfar an fiosrúchán agus na himeachta uile roimhe agus i leith leis a sheoladh do réir rialacha a dhéanfas an tAire, agus féadfaidh na rialacha foráil a dhéanamh maidir le costais an fhiosrúcháin agus na n-imeacht eile, lena n-áirítear luach saothair an duine nó na ndaoine a dhéanfas an fiosrúchán.

6. Chun críocha an Sceidil seo ciallaíonn an abairt “agóid ghinearálta”, maidir le haon dréacht-rialacháin, agóid—

(a) a dhéanfas, nó a déanfar thar ceann, tromlach áititheoirí na monarchan lena mbaineann na dréacht-rialacháin, nó a dhéanfas an t-áititheoir nó na háititheoirí a fhostaíos tromlach na ndaoine a fostaítear sna monarchana sin, nó a déanfar thar a cheann nó thar a gceann; nó a dhéanfas aon duine a shásós an tAire go bhfuil sé féin, nó comhlachas a bhfuil sé ag gníomhú thar a cheann, ag ionadú tromlach na ndaoine a fostaítear sna monarchana sin, nó

(b) a dhéanfas, nó a déanfar thar ceann, tromlach áititheoirí aon chineáil nó sóirt mhonarchan lena mbaineann na dréacht-rialacháin agus ar dóigh leis an Aire ina leith, toisc coinníollacha speisialta a bheith ann ina gcás sin, go bhfuil cúis ann chun a chreidiúint go mbeadh aon cheann de cheanglais na ndréachtrialachán neamhriachtanach nó neamhchuí i gcás an chineáil nó an tsóirt sin, nó a dhéanfas an t-áititheoir nó na háititheoirí a fhostaíos tromlach na ndaoine a fostaítear in aon chineál nó sórt monarchan mar adúradh, nó a déanfar thar a cheann nó thar a gceann; nó a dhéanfas aon duine a shásós an tAire go bhfuil sé féin, nó comhlachas a bhfuil sé ag gníomhú thar a cheann, ag ionadú tromlach na ndaoine a fostaítear in aon chineál nó sort monarchan mar adúradh.