An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II. Sláinte (Forála Ginearálta).) Ar Aghaidh (CUID IV. Leas (Forála Ginearálta).)

10 1955

AN tACHT MONARCHAN, 1955

CUID III.

Sábháltacht (Forála Ginearálta).

Príomhghluaisneoirí.

21. —(1) Déanfar gach roth codroime a bheas i gceangal díreach le haon phríomh-ghluaisneoir agus gach páirt ghluaisteach d'aon phríomh-ghluaisneoir, ach amháin príomh-ghluaisneoirí den tsaghas a luaitear i bhfo-alt (3) den alt seo, d'fhálú go daingean, pé acu i dteach innill nó nach ea atá an roth codroime nó an príomh-ghluaisneoir.

(2) Déanfar rás cinn agus rás cúil gach rotha uisce agus gach tuirbín uisce d'fhálú go daingean.

(3) Déanfar gach páirt de ghineadóirí, mótair agus claochladáin roithleánacha leictreachais, agus gach roth codroime a bheas i gceangal díreach leo, d'fhálú go daingean, mura bhfuil sí in ionad nó mura de dhéanamh í a bheir go bhfuil sí chomh sábháilte do gach duine a fostaítear nó a oibríos san áitreabh agus dá mbeadh sí fálaithe go daingean.

Inneallra tiomarnaíochta.

22. —(1) Déanfar gach páirt den inneallra tiomarnaíochta d'fhálú go daingean, mura bhfuil sí in ionad nó mura de dhéanamh í a bheir go bhfuil sí chomh sábháilte do gach duine a fostaítear nó a oibríos san áitreabh agus dá mbeadh sí fálaithe go daingean.

(2) Cuirfear ar fáil agus cothabhálfar i ngach seomra nó áit ina mbíonn obair ar siúl feisteanna nó fearais éifeachtúla lena bhféadfar an chumhacht a scor go grod ón inneallra tiomarnaíochta sa tseomra nó san áit sin.

(3) Nuair nach mbeidh sé á úsáid ní fágfar aon chrios tiomána ina luí ná ag marcaíocht ar fhearsaid roithleánach is páirt den inneallra tiomarnaíochta.

(4) Déanfar gléas comhghabhála a bheas oiriúnach nó fearais mheicniúla eile a bheas éifeachtúil a chur ar fáil agus a chothabháil agus d'úsáid chun criosanna tiomána d'aistriú chun ulóga daingeana agus scaoilte, is páirt den inneallra tiomarnaíochta, agus uathu, agus beidh aon ghléasa nó fearais den tsórt sin de dhéanamh, agus suífear agus cothabhálfar iad ar chuma, nach ligfidh don chrios tiomána sní ar ais ar an ulóg dhaingean.

(5) Más deimhin leis an Aire nach gá nó nach féidir de dheasca imthosca speisialta aon cheann de cheanglais fho-alt (2), (3) agus (4) den alt seo a chomhlíonadh, féadfaidh sé ordú a dhéanamh á ordú nach mbeidh feidhm ag an gceanglas sin sna himthosca sin.

Inneallra seachas príomhghluaisneoirí agus inneallra tiomarnaíochta.

23. —(1) Déanfar gach páirt chontúirteach d'aon inneallra, seachas príomh-ghluaisneoirí agus inneallra tiomarnaíochta, d'fhálú go daingean mura bhfuil sí in ionad nó mura de dhéanamh í a bheir go bhfuil sí comh sábháilte do gach duine a fostaítear nó a oibríos san áitreabh agus dá mbeadh sí fálaithe go daingean.

(2) Sa mhéid nach féidir páirt chontúirteach d'aon inneallra a dhéanamh sábháilte le cumhdach tuinithe mar gheall ar chineál na hoibríochta, measfar ceanglais fho-ailt (1) den alt seo a bheith comhlíonta má cuirtear feiste ar fáil a choiscfeas go huathoibreach an t-oibritheoir ó theacht i dteagmháil leis an bpáirt sin.

(3) Déanfar aon pháirt de stoc-bharra a bheas ag gobadh amach thar cheann-stoc deile d'fhálú go daingean mura bhfuil sí in ionad a bheir go bhfuil sí chomh sábháilte do gach duine a fostaítear nó a oibríos san áitreabh agus dá mbeadh sí fálaithe go daingean.

Feisteanna sábhála.

24. —(1) Más deimhin leis an Aire go bhfuil ar fáil, agus í oiriúnach lena húsáid i ndáil le hinneallra d'aon chineál, feiste shábhála d'aon chineál nó d'aon tsórt—

(a) a bheir rabhadh faoi dhúiseacht innill,

(b) a choisceas páirt chontúirteach d'inneallra ó theacht ar fhis le linn gluaiseachta, nó

(c) a stopas inneall láithreach i gcás contúirte,

féadfaidh sé rialacháin a dhéanamh á ordú go gcuirfear an cineál nó an sórt sin feiste ar fáil lena húsáid i ndáil le pé cineál inneallra a sonrófar sna rialacháin.

(2) In aon imeachta maidir le sárú ar rialacháin faoin alt seo, is leor mar chosaint a chruthú go raibh feiste shábhála á húsáid i ndáil leis an inneallra a ndearnadh an sárú ina leith a bhí ar a laghad chomh héifeachtúil leis an bhfeiste ba ghá do réir na rialachán.

Abhair nó earraí d'fhálú.

25. —Féadfaidh an tAire, maidir le haon inneall nó le haon phróis ina n-úsáidtear inneall, rialacháin a dhéanamh á cheangal go bhfálófar ábhair nó earraí atá contúirteach le linn dóibh bheith ar gluaiseacht san inneall.

Forála i dtaobh inneallra neamhfhálaithe.

26. —(1) Nuair a beifear á chinneadh, chun críocha ailt 21, 22, nó 23 den Acht seo, an bhfuil aon pháirt d'inneallra in ionad nó de dhéanamh go bhfuil sí chomh sábháilte do gach duine a fostaítear nó a oibríos san áitreabh agus dá mbeadh sí fálaithe go daingean—

(a) ní tabharfar aon aird ar aon duine a bheas, le linn an pháirt den inneallra a bheith ar gluaiseacht, ag scrúdú na páirte nó ag déanamh aon bhealuithe nó coigeartuithe a thaispeáin an scrúdú sin a bheith ag teastáil láithreach, más scrúdú, bealú nó coigeartú é is gá a dhéanamh le linn an pháirt den inneallra a bheith ar gluaiseacht,

(b) i gcás aon pháirte d'inneallra tiomarnaíochta a húsáidfear in aon phróis a sonrófar i rialacháin ón Aire, más próis í a gcuirfeadh stopadh na páirte sin isteach go mór uirthi toisc gur próis leanúnach í, ní tabharfar aon aird ar aon duine a bheas ar na modhanna agus sna imthosca a sonrófar sna rialacháin, ag déanamh aon bhealuithe nó aon ghléasta nó feistithe ar chriosanna.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) den alt seo más amhlaidh a bheas an scrúdú, an bealú nó an oibríocht eile á dhéanamh ag pé daoine, is daoine fireannacha ag a mbeidh ocht mbliana d'éag d'aois slán, a sonrófar i rialacháin ón Aire, agus má comhlíontar na coinníollacha eile go léir a sonrófar amhlaidh.

Fálta a dhéanamh agus a chothabháil.

27. —Beidh déanamh taithiceach ar gach fál nó cosaint eile a cuirfear ar fáil de bhun ailt 21, 22 nó 23 nó de bhun rialachán faoi alt 24 nó 25 den Acht seo, agus cothabhálfar agus coimeádfar ina ionad é i gcónaí le linn na páirteanna is gá d'fhálú nó a chosaint a bheith ar gluaiseacht nó in úsáid, ach amháin nuair is gá aon pháirteanna den tsórt sin a bheith ar fhis chun iad a sorúdú agus chun aon bhealú nó coigeartú a dhéanamh a thaispeáin an scrúdú sin a bheith ag teastáil láithreach, agus a comhlíonfar gach coinníoll a sonrófar i rialacháin ón Aire.

Déanamh inneallra.

28. —I gcás aon innill i monarcha is inneall atá le tiomáint le cumhacht mheicniúil—

(a) déanfar gach docht-scriú, bolta nó eochair, ar aon fhearsaid, sníomhaire, roth nó piniún a rothlaíos, a bháitheadh, a chásáil, nó a chumhdach go héifeachtúil ar chuma eile ionas nach ngabhfaidh contúirt leis,

(b) déanfar gach spor-ghléas agus gach gléas eile, fiaclach nó cuimilteach, nach gá a choigeartú go minic le linn dó bheith ag gluaiseacht, a chásáil go hiomlán mura bhfuil sé in ionad a bheir go bhfuil sé chomh sábháilte agus dá mbeadh sé cásáilte go hiomlán.

Soithigh ina mbeidh leachta contúirteacha.

29. —(1) Déanfar gach soitheach tuinithe, déanmhas, sloc nó poll a bhfuil a fhóir níos lú ná trí troithe os cionn na talún nó na leibhinne atá ag tadhall leis, má bhíonn aon leacht scóltach, creimneach nó nimhiúil ann, a chlúdach go daingean nó é d'fhálú go daingean i gcomhairde leis sin ar a laghad, nó mura féidir mar gheall ar an gcineál oibre é a chlúdach go daingean ná é d'fhálú go daingean go dtí an airde sin, déanfar gach beart is féidir, trína chlúdach, trína fhálú nó eile, chun daoine a chosc ó thitim isteach sa soitheach, sa déanmhas, sa sloc, nó sa pholl.

(2) Féadfaidh an tAire, le hordú, aon chineál soithigh, déanmhais, sloic nó poill a dhíolmhadh ó cheanglais an ailt seo más deimhin leis na ceanglais a bheith neamhriachtanach nó neamhchuí.

Innill féinghníomhacha.

30. —(1) Ní ligfear d'aon pháirt toirimeachta d'aon inneall féin-ghníomhach ná d'aon ábhar a hiomprófar uirthi rith níos gaire, ar a toirimeacht isteach ná amach, ná ocht n-orlach déag d'aon déanmhas tuinithe nach páirt den inneall, más spás a bhféadfadh duine bheith ag gabháil thairis, pé acu i gcúrsa a fhostaíochta é nó nach ea, an spás ar a ritheann sí.

(2) Ní thabharfaidh aon ní i bhfo-alt (1) den alt seo nach bhféadfar ligint d'aon chuid de charráiste toirimeachta aon mhiúlach sníomhacháin féin-ghníomhaí rith go dtí pointe dhá orlach dhéag ó aon pháirt de cheann-stoc innill eile den tsórt céanna.

(3) Déanfar gach beart is féidir, trí threoracha don duine i bhfeighil an innill agus ar mhodhanna eile, chun a chinntiú nach mbeidh aon fhostaí sa spás idir aon pháirt toirimeachta de mhiúil shníomhacháin féin-ghníomhach agus aon pháirt tuinithe den inneall chun a ngluaiseann an pháirt toirimeachta ag rith isteach di, ach amháin nuair a stopfar an t-inneall le linn an pháirt toirimeachta a bheith ag rith amach.

Glanadh inneallra ag mná agus ógánaigh.

31. —Ní ghlanfaidh bean ná ógánach aon pháirt de phríomhghluaisneoir ná d'aon inneallra tiomarnaíochta le linn an príomhghluaisneoir nó an t-inneallra tiomarnaíochta a bheith ag gluaiseacht ná ní ghlanfaidh aon pháirt d'aon inneall dá gcuireadh an glanadh sin an bhean nó an t-ógánach i mbaol díobhála ó aon pháirt ghluaisteach den inneall sin nó d'aon inneallra ina aice.

Oiliúint agus maoirsiú daoine a bhíos ag obair ag innill chontúirteacha.

32. —(1) Ní oibreoidh duine ag aon inneall lena mbaineann an fo-alt seo mura rud é go bhfuair sé lán-teagasc ar na contúirtí a bhaineas leis agus ar an gcúram nach foláir a ghlacadh, agus—

(a) go bhfuair sé leor-oiliúint ar obair ag an inneall, nó

(b) go bhfuil sé faoi leor-mhaoirseacht ag duine a bhfuil eolas agus cleachtadh barainneach aige ar an inneall.

(2) Baineann fo-alt (1) den alt seo le pé innill a sonrófar i rialacháin ón Aire agus is innill is dóigh leis a bheith chomh contúirteach sin nach cóir do dhaoine bheith ag obair acu mura gcomhlíontar ceanglais fho-ailt (1) den alt seo.

(3) San alt seo—

folaíonn “inneall” aon choire ghaile, glacadán gaile nó glacadán aeir;

déanfar aon tagairt d'obair ag inneall d'fhorléiriú—

(a) i gcás coire gaile, mar thagairt a fholaíos tagairt d'obair i ndáil le gail a ghint ón gcoire sin,

(b) i gcás glacadáin ghaile, mar thagairt a fholaíos tagairt d'obair i ndáil le húsáid ghaile sa ghlacadán sin, agus

(c) i gcás glacadáin aeir, mar thagairt a fholaíos tagairt d'obair i ndáil le húsáid aeir chomhfháiscthe sa ghlacadán sin.

Ardaitheoirí.

33. —(1) Beidh déanamh maith meicniúil ar gach ardaitheoir, agus ábhar fónta agus leor-neart ann, agus cothabhálfar i gceart é.

(2) Scrúdóidh duine inniúil gach ardaitheoir go barainneach uair amháin ar a laghad i ngach tréimhse shé mhí, agus i gcás gach scrúduithe den tsórt sin síneoidh an duine a dhéanfas an scrúdú tuarascáil sa bhfoirm fhorordaithe ina mbeidh na sonraí forordaithe ar thoradh an scúduithe agus, laistigh de cheithre lá déag, taifeadfar an tuarascáil sa chlár ginearálta nó greamófar de í.

(3) Déanfar gach bealach ardaitheora a chosaint go héifeachtúil le hiamhlann taitheacach ar a mbeidh geataí, agus a bheas de shaghas a choiscfeas, le linn na geataí a bheith dúnta, aon duine ó thitim síos an bealach ardaitheora nó ó theacht i dtadhall le aon pháirt ghluaisteach den ardaitheoir.

(4) Cuirfear ar aon gheata den tsórt dá dtagartar i bhfo-alt (3) den alt seo feisteanna éifeachtúla idirghlasála nó eile chun nach féidir an geata d'oscailt ach amháin nuair a bheas an carbad nó an t-urlár ag an laindín agus nach féidir an carbad nó an t-urlár a ghluaiseacht ón laindín go dtí go mbeidh an geata dúnta, ach, i gcás ardaitheora a rinneadh nó a hathrinneadh roimh an Acht seo a rith agus nach féidir go réasúnach feisteanna den tsórt adúradh a chur air, is leor go mbeadh ar an ngeata córacha a dhéanfas na feidhmeanna adúradh, a mhéid is féidir sin go réasúnach, agus in aon chás go gcoimeádfar dúnta daingnithe é ach amháin le linn an carbad nó an t-urlár a bheith ar stad ar an laindín.

(5) Beidh gach ardaitheoir agus gach iamhlann den tsórt dá dtagartar i bhfo-alt (3) den alt seo déanta ar chuma nach bhféadfaidh aon chuid d'aon duine ná d'aon earraí a hiomprófar san ardaitheoir dul in achrann idir aon pháirt den ardaitheoir agus aon déanmhas tuinithe nó idir an frithmheáchan agus aon pháirt ghluaisteach eile den ardaitheoir.

(6) Marcálfar go feiceálach ar gach ardaitheoir an t-ualach oibre uasta is féidir leis d'iompar go sábháilte agus ní hiomprófar ar aon ardaitheoir aon ualach is mó ná sin.

(7) Bainfidh na ceanglais bhreise seo a leanas le hardaitheoirí a húsáidfear chun daoine d'iompar, pé acu i dteannta earraí é nó nach ea:—

(a) cuirfear ar fáil agus cothabhálfar feisteanna uathoibreacha éifeachtúla chun an carbad nó an t-urlár a chosc ó ghabháil thar a sprioc,

(b) ar gach uile charbad beidh geata ar gach taobh óna mbeidh rochtain chun laindín, agus i ndáil le gach geata den tsórt sin cuirfear feisteanna éifeachtúla ar fáil ionas nach bhféadfar, le linn daoine nó earraí a bheith sa charbad, an carbad d'ardú ná d'ísliú gan an geata a bheith dúnta, agus go stadfaidh sé nuair a hosclófar an geata, ach, i gcás ardaitheora a rinneadh nó a hathrinneadh roimh dháta an Achta seo a rith agus nach féidir go réasúnach na feisteanna adúradh a chur ar fáil i ndáil leis, is leor má cuirtear córacha ar fáil a dhéanfas na feidhmeanna adúradh, a mhéid is féidir sin go réasúnach, agus in aon chás go gcoimeádfar an geata dúnta daingnithe ach amháin le linn an carbad a bheith ar stad nó folamh,

(c) i gcás ardaitheora a déanfar nó a hathdhéanfar tar éis an tAcht seo a rith, má bhíonn an t-urlár nó an carbad ar crochadh as rópa nó slabhra, beidh ar a laghad dhá rópa nó dhá shlabhra i gceangal ar leithligh leis an urlár nó leis an gcarbad, agus beidh gach rópa nó slabhra ar leithligh díobh gona ghabhálais acmhainneach ar mheáchan iomlán an urláir nó an charbaid agus a ualaigh oibre uasta d'iompar, agus cuirfear ar fáil agus cothabhálfar feisteanna éifeachtúla a fhulaingeos an t-urlár nó an carbad gona ualach oibre uasta i gcás na rópaí nó na slabhraí nó aon cheann dá ngabhálais a bhriseadh.

(8) I gcás ardaitheora chomhleanúnaigh ní bheidh feidhm ag fo-ailt (3) go (7) den alt seo agus i gcás ardaitheora nach bhfuil i gceangal le cumhacht mheicniúil ní bheidh feidhm ag fo-ailt (4) agus (7) den alt seo, agus sa dá chás réamhráite, cuirfear tagairt do dhá mhí dhéag i bhfo-alt (2) den alt seo in ionad na tagairte do shé mhí atá sa bhfo-alt sin.

(9) Más gá do réir fo-ailt (3) den alt seo bealach ardaitheora a bheith cosanta le hiamhlann ar a mbeidh geataí ach, toisc gan an t-ardaitheoir a bheith i gceangal le cumhacht mheicniúil, nach bhfuil feidhm ag fo-alt (4) den alt seo, coimeádfar aon gheata den tsórt sin dúnta daingnithe ach amháin le linn an carbad nó an t-urlár a bheith ar stad ag an laindín.

(10) I gcás ardaitheora nach gcomhlíonann na ceanglais a sonraítear i bhfo-alt (7) den alt seo (nach ardaitheoir comhleanúnach ná ardaitheoir nach bhfuil i gceangal le cumhacht mheicniúil), marcálfar go feiceálach ar an ardaitheoir nach cead é d'úsáid chun daoine d'iompar.

(11) Chun críocha an ailt seo measfar nach ardaitheoir é inneall nó fearas tógála mura bhfuil urlár nó carbad air a bhfuil treorán nó treoráin ag srianadh treo a ghluaiseachta.

(12) Fálófar go daingean gach aon bhéal téacla nó doras dá shamhail a húsáidfear chun earraí nó ábhair d'ardú nó d'ísliú, pé acu le cumhacht mheicniúil é nó nach ea, agus cuirfear lámhghreim dhaingean ar gach taobh den bhéal nó den doras. Cothabhálfar an fál i gceart agus, ach amháin le linn earraí nó ábhar d'ardú nó d'ísliú ag an mbéal nó ag an doras, coimeádfar ina ionad é.

(13) Má taispeántar chun sástachta an Aire go mbeadh sé míréasúnach in imthosca speisialta an cháis aon cheanglas áirithe san alt seo a chur i bhfeidhm maidir le haon chineál nó sórt ardaitheora, bealaigh ardaitheora, nó béil théacla nó dorais dá shamhail, féadfaidh sé, le hordú, a ordú nach mbeidh feidhm ag an gceanglas sin maidir leis an gcineál nó an sórt sin.

Slabhraí, rópaí, agus tácla tógála.

34. —(1) Comhlíonfar na forála seo a leanas maidir le gach slabhra, rópa nó tácla tógála a húsáidfear chun daoine, earraí nó ábhair d'ardú nó d'ísliú:

(a) ní húsáidfear slabhra, rópa ná tácla tógála mura bhfuil déanamh maith air, ábhar fónta agus leor-neart ann, agus é glan ó locht follas;

(b) déanfar táible a thaispeánfas ualaí oibre sábháilte gach cineáil agus gach tuise slabhra, rópa nó tácla tógála a húsáidtear agus, i gcás ilirise, ualach oibre sábháilte na mbrionglán ag uilleanna éagsúla, a choimeád crochta suas sa stór ina gcoimeádtar na slabhraí, na rópaí nó an tácla tógála agus in ionaid fheiceálacha san áitreabh, agus ní húsáidfear aon tslabhra, rópa ná tácla tógála nach beidh luaite sa táible, i dtreo, áfach, nach mbeidh feidhm ag na forála roimhe seo den mhír seo maidir le haon tácla tógála má tá a ualach oibre sábháilte nó, i gcás ilirise, ualach oibre sábháilte na mbrionglán ag uilleanna éagsúla, marcáilte go soiléir air;

(c) ní húsáidfear aon tslabhra, rópa ná tácla tógála le haghaidh aon ualaigh is mó ná an t-ualach oibre sábháilte a bheas sonraithe ina leith sa táible adúradh nó a bheas marcáilte air mar adúradh;

(d) déanfaidh duine inniúil gach slabhra, rópa agus tácla tógála a bheas á úsáid a scrúdú go barrainneach uair amháin ar a laghad i ngach tréimhse shé mhí nó i gceann pé trátha is sia ná sin a fhorordós an tAire;

(e) ní cuirfear chun úsáide in aon mhonarcha den chéad uair sa mhonarcha sin aon tslabhra, rópa ná tácla tógála ach amháin rópa snáithrigh nó iris rópa shnáithrigh, mura bhfuil sé tástáilte agus scrúdaithe go barainneach ag duine inniúil agus mura bhfuarthas, agus go bhfuil á choimeád ar fáil chun a iniúchta, deimhniú ar thástáil agus scrúdú den tsaghas sin a shonraíos an t-ualach oibre sábháilte agus a shínigh an duine a rinne an tástáil agus an scrúdú;

(f) déanfar mallfhuaradh uair amháin ar a laghad i ngach ceithre mhí dhéag ar gach slabhra agus tácla tógála, ach amháin iris rópa, mura de chineál nó de shórt é a díolmhadh le deimhniú ón Aire ar an bhforas gur d'ábhar nó de dhéanamh é a bheir nach féidir é a chur faoi chóireáil teasa gan baol damáiste nó gur cuireadh faoi chóireáil teasa de shaghas éigin é (seachas mallfhuaradh) a cheadaigh an tAire, nó, i gcás slabhraí nó irisí de thinne leathorlaigh nó níos lú nó slabhraí a húsáidtear i ndáil le miotal leaighte nó le sal miotail leaighte, uair amháin ar a laghad i ngach sé mhí, i dtreo, áfach, nach gá mallfhuaradh a dhéanamh ach amháin nuair is riachtanach sin ar shlabhraí agus tácla tógála nach mbíonn in úsáid go rialta;

(g) coimeádfar clár ina mbeidh na sonraí forordaithe maidir le gach slabhra, rópa nó tácla tógála den tsaghas sin, ach amháin irisí rópa shnáithrigh.

(2) Mura mbeidh an tAire sásta i dtaobh inniúlacht an duine a fostaíodh chun aon scrúdú faoin alt seo a dhéanamh, nó i dtaobh barrainneacht an scrúduithe, féadfaidh sé a cheangal go ndéanfaidh duine a ainmneos sé athscrúdú, agus bhéarfaidh an t-áititheoir na saoráidí is gá le haghaidh an athscrúduithe sin.

(3) San alt seo ciallaíonn “tácla tógála” irisí slabhra, irisí rópa, fáinní, crúcaí, lúbáin agus sclóinte.

Cruinn tógála agus innill tógála eile.

35. —(1) Beidh déanamh maith ar gach páirt agus gach gléas oibre, tuinithe nó so-ghluaiste, lena n-áirítear na fearais chun ancairithe agus tuinithe, de gach inneall tógála, agus beidh ábhar fónta agus leor-neart iontu, agus beid glan ó locht follas agus cothabhálfar i gceart iad.

(2) Déanfaidh duine inniúil gach páirt agus gléas den tsaghas a sonraítear i bhfo-alt (1) den alt seo a scrúdú go barrainneach uair amháin ar a laghad i ngach tréimhse cheithre mhí dhéag agus coimeádfar clár ina mbeidh na sonraí forordaithe ar gach scrúdú den tsaghas sin.

(3) Beidh gach ráille ar a ngluaiseann crann tógála aistreach, agus gach rian ar a ngluaiseann carráiste iomparóra nó reathaire, den mhéid cheart, agus beidh leor-neart ann agus foraghaidh chomhréidh reatha air, agus cuirfear síos i gceart aon ráillí nó rianta den tsórt sin, agus bhéarfar leorthacaíocht nó crochadh leor-cheart dóibh agus cothabhálfar i gceart iad.

(4) Marcálfar go soiléir ar gach inneall tógála a ualach nó a ualaí oibre sábháilte, ach i gcás géag-chrann tógála a bheas déanta chun go bhféadfar an t-ualach oibre sábháilte d'athrú tríd an ngéag d'ardú nó d'ísliú, ceanglófar air taispeántóir uathoibreach a thaispeánfas na hualaí oibre sábháilte nó táible a thaispeánfas na hualaí oibre sábháilte ag claontais chomhréire na géige nó ag gathanna comhréire an ualaigh.

(5) Ní cuirfear ar inneall tógála, ach amháin le haghaidh tástála, ualach is mó ná an t-ualach oibre sábháilte do réir mar bheas marcáilte nó taispeánta faoi fho-alt (4) den alt seo.

(6) Ní cuirfear inneall tógála chun úsáide in aon mhonarcha den chéad uair sa mhonarcha sin mura bhfuil sé tástáilte agus gach páirt agus gléas oibre den inneall a sonraítear i bhfo-alt (1) den alt seo scrúdaithe go barrainneach ag duine inniúil agus mura bhfuarthas, agus go bhfuil á choimeád ar fáil chun a iniúchta, deimhniú ar thástáil agus scrúdú den tsaghas sin a shonraíos ualach nó ualaí oibre sábháilte an innill agus a shínigh an duine a rinne an tástáil agus an scrúdú.

(7) Má bhíonn aon duine ar fostú nó ag obair ar roth-rian, nó i ngar do roth-rian, crainn tógála aistrigh lasnairde in aon ionad inar bhaol dó an crann tógála dá bhualadh, déanfar bearta éifeachtúla trí rabhadh a thabhairt do thiománaí an chrainn tógála nó ar mhodh eile chun a chinntiú nach dtiocfaidh an crann tógála níos gaire ná fiche troigh don ionad sin.

(8) San alt seo ciallaíonn “inneall tógála” crann tógála, orúbán, crann tochrais, téacla, ulóg-bhloc, roth tógála, iomparóir nó reathaire.

Déanamh urlár, pasáistí agus staighrí, agus a gcothabháil.

36. —(1) Beidh déanamh fónta ar gach urlár, céim, staighre, pasáiste agus coisbhealach agus cothabhálfar i gceart iad.

(2) Cuirfear ar fáil agus cothabhálfar lámh-ráille taithiceach ar gach staighre atá i bhfoirgneamh nó a bheir slí amach as foirgneamh, agus má tá taobh oscailte ar an staighre is ar an taobh sin a bheas sé agus, i gcás staighre a bhfuil an dá thaobh oscailte air, nó staighre lena ngabhann baol speisialta tionóisce mar gheall ar an déanamh atá air nó an staid ina bhfuil uachtar na gcéimeanna nó imthosca speisialta eile, cuirfear ar fáil agus cothabhálfar lámh-ráille den tsórt sin ar an dá thaobh. Ina theannta sin déanfar ráille íochtair nó cóir éifeachtúil eile a churmar chosaint ar aon taobh oscailte de staighre agus a chothabháil.

(3) Déanfar gach oscailt in urláir d'fhálú go daingean, ach amháin sa mhéid nach féidir an fálú sin a dhéanamh mar gheall ar chineál na hoibre.

(4) Beidh déanamh fónta ar gach dréimire agus cothabhálfar i gceart é.

Slí shábháilte rochtana agus áit shábháilte fostaíochta.

37. —(1) Cuirfear ar fáil agus cothabhálfar, a mhéid is féidir sin go réasúnach, slí shábháilte rochtana chun gach áite ina mbeidh ar dhuine ar bith obair a dhéanamh tráth ar bith.

(2) Nuair a bheas aon duine le bheith ag obair in áit a bhféadfadh sé titim síos de níos mó ná deich dtroithe, ansin, murab áit é ina bhfuil cos-ghreim dhaingean aige agus, más gá, lámhghreim dhaingean, déanfar, a mhéid is féidir sin go réasúnach, fál nó deis eile a chur ann chun a chinntiú nach baol dó.

Aireachas in áiteanna ina mbeadh múchanna contúirteacha.

38. —(1) Nuair a bheas obair le déanamh istigh in aon tseomra, dabhach, stanna, poll, píopa, múchán nó spás comhdhúnta dá samhail a bhféadfadh oiread sin múchanna contúirteacha a bheith ann gur bhaolach go gcloífidís duine—

(a) mura bhfuil leor-shlí eile amach as an spás comhdhúnta, cuirfear duine-pholl ann, a fhéadfas a bheith dronuilleogach, ubhchruthach nó cearclach ina chrot agus nach mbeidh níos lú ná ocht n-orlach déag ar fhaid agus sé órlach déag ar leithead nó (más cearclach dó) níos lú ná ocht n-orlach déag ar trastomhas, nó i gcás dabhach-bhaigíní agus gléasra gluaisteach eile níos lú ná sé orlach déag ar fhaid agus ceithre orlach déag ar leithead nó (más cearclach dó) níos lú ná sé orlach déag ar trastomhas,

(b) ní raghaidh aon duine isteach sa spás comhdhúnta chun críche ar bith mura gcomhlíontar na ceanglais seo a leanas—

(i) déanfar gach beart is féidir chun aon mhúchanna a bheas ann a bhaint as agus chun aon mhúchanna a chosc ó dhul isteach ann agus, murar cinntíodh trí thástáil oiriúnach go bhfuil an spás glan ó mhúchanna contúirteacha, beidh á chaitheamh ag an duine a raghas isteach ann crios a mbeidh rópa i gceangal daingean leis agus a mbeidh duine lasmuigh ag coinneáil greim ar an gceann scortha de, nó

(ii) beidh goireas análuithe oiriúnach á chaitheamh ag an duine a raghas isteach ann,

(c) cuirfear ar fáil agus cothabhálfar, i dtreo go mbeidh teacht orthu go héasca, goireas análuithe oiriúnach agus goireas athbheochana oiriúnach agus criosanna agus rópaí oiriúnacha, agus scrúdóidh duine inniúil iad go barrainneach uair amháin ar a laghad sa mhí, nó i gceann pé trátha eile a forordófar,

(d) bhéarfar oiliúint agus cleachtadh ar úsáid ghoiris den tsórt sin agus ar athmhuscailt anála do leor-líon de na daoine a fostaítear,

(e) coimeádfar ar fáil chun a hiniúchta tuarascáil ar gach scrúdú faoi mhír (c) den fho-alt seo, arna síniú ag an duine a rinne an scrúdú.

(2) Gan dochar d'fho-alt (1) den alt seo, ní raghaidh duine isteach, ná ní fhanfaidh sé istigh, chun críche ar bith, in aon tseomra, dabhach, stanna, poll, píopa, múchán nó spás comhdhúnta dá samhail mura rud é—

(a) gur deimhin dó a dhóthain aeir a bheith aige chun análuithe agus chun aon mhúchanna a dhéanamh neamhdhíobhálach, nó

(b) go bhfuil goireas análuithe oiriúnach á chaitheamh aige.

(3) Féadfaidh an tAire, le deimhniú, díolúine a dheonadh, faoi réir aon choinníollacha a sonrófar sa deimhniú, ó chomhlíonadh aon cheann de cheanglais fho-ailt (1) den alt seo in aon chás inar deimhin leis nach gá nó nach féidir an ceanglas a chomhlíonadh.

(4) Ní ceadófar obair in aon choire-fhoirnéis nó coiremhúchán go dtí go mbeidh sé fuaraithe go leor, trí aerú nó eile, lena bheith sábháilte ag na daoine a fostaítear bheith ag obair ann.

Aireachas maidir le deannach, gás, galán nó substaint atá pléascach nó lasúil.

39. —(1) Má tharlann, i ndáil le haon mheilt, criathrú, nó próis eile as a dtagann deannach, go n-éalóidh isteach in aon tseomra oibre an oiread sin agus an saghas sin deannaigh gur baol go bpléascfaidh sé ar é d'adhaint, déanfar gach beart is féidir chun an pléascadh sin a chosc tríd an ngléasra a húsáidtear sa phróis d'iamh isteach agus tríd an deannach a thabhairt chun siúil nó gan ligint dó carnadh, agus trí ábhair adhainte a choimeád amach nó trína n-iamh isteach go héifeachtúil.

(2) Má bhíonn in aon ghléasra a húsáidfear in aon phróis den tsórt dá dtagartar i bhfo-alt (1) den alt seo an oiread sin agus an saghas sin deannaigh gur baol go bpléascfaidh sé ar é d'adhaint, ansin, mura bhfuil an gléasra déanta ar chuma go bhfuil acmhainn aige ar an mbrú is dócha a thiocfadh d'aon phléascadh den tsórt sin, déanfar gach beart is féidir chun leathadh agus éifeacht aon phléasctha den tsaghas sin a laghdú trí thachtóirí, treo-chomhlaí agus poill éalóidh nó fearais eile chomh héifeachtúil céanna a chur ar fáil i ndáil leis an ngléasra.

(3) Má bhíonn in aon chuid de ghléasra aon ghás nó galán pléascach nó lasúil faoi bhrú is mó ná brú an atmaisféir, ní hosclófar an chuid sin, ach amháin do réir na bhforál seo a leanas—

(a) sara mbogtar ceangal aon tsiúnta ar aon phíopa a ghabhas leis an gcuid sin den ghléasra nó ceangal an chlúdaigh ar aon oscailt sa chuid sin, stopfar go héifeachtúil le cosc-chomhla nó eile sní aon gháis nó galáin den tsaghas sin isteach sa chuid sin nó isteach in aon phíopa den tsaghas sin,

(b) sara mbaintear as a ionad aon cheangal den tsaghas adúradh, déanfar gach beart is féidir chun brú an gháis nó an ghaláin sa phíopa nó sa chuid sin den ghléasra a laghdú go dtí brú an atmaisféir,

agus má bogtar nó má baintear as a ionad mar adúradh aon cheangal den tsaghas sin, ní ligfear aon ghás ná galán atá pléascach nó lasúil isteach sa phíopa nó sa chuid sin den ghléasra go dtí go mbeidh an ceangal daingnithe, nó, do réir mar bheas, curtha ar ais go daingean.

(4) Ní bhainfidh fo-alt (3) den alt seo le gléasra a feistíodh faoi bhéal an aeir.

(5) Ní déanfar aon táthú, prásáil ná lionntáthú, ná aon ghearradh a n-úsáidtear teas chuige, ar aon ghléasra, dabhach, ná soitheach ina bhfuil, nó ina raibh, aon tsubstaint phléascach nó lasúil go dtí go mbeidh gach beart is féidir déanta chun an tsubstaint agus aon mhúchanna aisti a thabhairt chun siúil, nó chun iad a dhéanamh neamhphléascach nó neamhlasúil, agus má rinneadh aon oibríocht mar adúradh ar aon ghléasra, dabhach nó soitheach, ní ligfear aon tsubstaint phléascach ná lasúil isteach sa ghléasra, sa dabhach ná sa soitheach go dtí go mbeidh an miotal chomh fuar sin nach bhfuil baol ar bith go n-adhanfar an tsubstaint.

(6) I bhfo-alt (5) den alt seo, folaíonn aon tagairt do ghearradh a n-úsáidtear teas chuige tagairt d'aon oibríocht ina n-úsáidtear teas chun an gléasra, an dabhach nó an soitheach nó aon chuid de a bhaint ó chéile nó a thabhairt chun siúil.

(7) Féadfaidh an tAire, le deimhniú, díolúine a dheonadh, faoi réir aon choinníollacha a sonrófar sa deimhniú, ó chomhlíonadh aon cheann de cheanglais fho-alt (3) agus (5) den alt seo in aon chás inar deimhin leis nach gá nó nach féidir an ceanglas a chomhlíonadh.

Coirí gaile.

40. —(1) I gcás gach coire ghaile, pé acu ar leithligh nó ina cheann de shreath dhó—

(a) beidh ag gabháil leis—

(i) comhla shábhála oiriúnach, ar leithligh ó aon chosc-chomhla, a coigeartófar i dtreo go gcuirfidh sí cosc leis an gcoire d'oibriú faoi bhrú is mó ná an t-uas-bhrú ceadmhach oibre agus a feisteofar go díreach ar an gcoirc féin nó chomh gar dó agus is féidir,

(ii) cosc-chomhla oiriúnach a cheanglós an coire leis an bpíopa gaile,

(iii) brúmhéadar beacht gaile a bheas i gceangal leis an spás gaile agus so-fheisce ag freastalaí an choire, agus a thaispeánfas brú na gaile sa choire, agus ar a mbeidh an t-uas-bhrú ceadmhach oibre marcáilte i ndath sainiúil,

(iv) uisce-mhéadar amháin ar a laghad d'ábhar tréimhdhearcach nó de chineál eile a bheas ceadaithe ag an Aire chun cothrom an uisce sa choire a thaispeáint agus, más méadar de chineál an fheadáin ghloine é agus gur gnáth an bru oibre sa choire a dhul thar dachad punt an t-orlach cearnach, cuirfear cumhdach éifeachtúil ar an méadar ach sin i dtreo nach bac é ar léamh an mhéadair.

(v) pláta ar a mbeidh uimhir shainiúil sofheicse,

(b) cuirfear deis air chun brúmhéadar tástála a ghreamú dhe,

(c) mura ón taobh amuigh a déantar tine d'fhreastal leis, beidh plocóid inleaighte oiriúnach air nó feiste rabhaidh éifeachtúil chun dísciú an uisce a chur in iúl.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-mhír (ii) de mhír (a) d'fho-alt (1) den alt seo maidir le tíobhasóirí, agus ní bheidh feidhm ag fomhíreanna (iii), (iv) agus (v) de mhír (a), ná ag míreanna (b) agus (c), den fho-alt sin, maidir le tíobhasóirí ná forthéitheoirí.

(3) Chun críocha fo-ailt (1) den alt seo, ní measfar luastarchomhla a bheith ina comhla shábhála oiriúnach mura bhfuil an meáchan daingnithe ina cheart-ionad ar an luastar.

(4) Ní cead do dhuine ar bith dul isteach, ná bheith istigh, in aon choire gaile is ceann de shreath dhá choire ghaile nó níos mó mura rud é—

(a) go mbeifear tar éis gach inraon a scaoileadh ó aon chuid eile den tsreath má d'fhéadfadh gal nó uisce te dul isteach tríd sa choire ón gcuid sin mura scaoiltí amhlaidh é, nó

(b) go mbeidh gach comhla nó buacaire a rialaíos an dul isteach sin dúnta agus glasáilte go daingean agus, i gcás an traoth-phíopa céanna a bheith ag an gcoire maraon le coire nó coirí eile nó é a bheith ag sileadh isteach sa soitheach traotha nó sa slocán céanna, go mbeidh an traoth-chomhla nó an traoth-bhuacaire ar gach coire den tsórt sin déanta ar chuma nach féidir é d'oscailt ach le heochair nach féidir a bhaint amach go dtí go mbeidh an chomhla nó an buacaire dúnta agus arb í an t-aon eochair í atá in úsáid don fhoireann sin traoth-chomhlaí nó traoth-bhuacairí.

(5) Beidh déanamh maith ar gach páirt de gach coire gaile, agus ábhar fónta agus leor-neart inti, agus beidh sí glan ó locht follas.

(6) Cothabhálfar i gceart gach coire gaile agus gach ní a bheas feistithe agus greamaithe air.

(7) Déanfaidh duine inniúil gach coire gaile agus gach ní a bheas feistithe agus greamaithe air a scrúdú go barrainneach uair amháin ar a laghad i ngach tréimhse de cheithre mhí dhéag agus freisin tar éis aon deisiúcháin mhóir.

Ach, i gcás aon tsreatha choirí a bheas á n-úsáid ar dháta an Achta seo a rith le haghaidh próise dá dteastaíonn soláthar leanúnach gaile má tá aon chosc-chomhla ar an sreath nach féidir a dheighilt ó ghail faoi bhrú ní gá í a scrúdú ach an méid is féidir sin gan í a dheighilt amhlaidh, ach scoirfidh an coinníoll seo d'éifeacht a bheith aige a luaithe a thiocfas caoi réasúnach chun feisteanna a chur isteach lena bhféadfaí an chomhla a dheighilt amhlaidh, agus in aon chás i gceann tréimhse trí mblian ó dháta an Achta seo a rith.

(8) In aon scrúdú do réir ceanglas fo-ailt (7) den alt seo déanfar, ar an gcéad ásc, scrúdú ar an gcoire le linn é a bheith fuar agus tar éis a ullmhuithe sa tslí fhorordaithe, laistigh agus lasmuigh, agus ar an dara ásc déanfar, ach amháin i gcás tíobhasóra nó forthéitheora, scrúdú ar an gcoire le linn é a bheith faoi ghnáthbhrú gaile, agus féadfaidh daoine ar leith an dá chuid den scrúdú a dhéanamh; déanfar an scrúdú faoi bhrú gaile an chéad uair a hardófar gail i ndiaidh an scrúduithe ar an gcoire le linn é a bheith fuar, nó a luaithe is féidir ina dhiaidh sin, agus féachfaidh an duine a bheas ag déanamh an scrúduithe chuige go bhfuil an chomhla shábhála coigeartaithe i dtreo nach bhféadfar an coire d'oibriú faoi bhrú is mó ná an t-uas-bhrú ceadmhach oibre.

(9) Déanfar tuarascáil sa bhfoirm fhorordaithe ina mbeidh na sonraí forordaithe (lena n-áirítear an t-uas-bhrú ceadmhach oibre) ar thoradh gach scrúduithe faoi fho-alt (7) den alt seo a thaifeadadh sa chlár ginearálta nó a ghreamú dhe a luaithe is féidir, agus in aon chás laistigh d'ocht lá fichead i ndiaidh an scrúduithe a chríochnú, agus síneoidh an duine a rinne an scrúdú an tuarascáil, agus más cigire do chuideachta nó comhlachas iniúchta coirí an duine sin comh-shíneoidh príomh-innealltóir na cuideachtan nó an chomhlachais í nó pé oifigeach freagarthach eile den chuideachta nó don chomhlachas a bheas údaraithe i scríbhinn chuige sin ag an bpríomh-innealltóir.

Chun críocha an fho-ailt seo agus na bhforál ina dhiaidh seo den alt seo a bhaineas le tuarascála ar scrúduithe, áireofar mar scrúduithe ar leithligh an scrúdú ar choire le linn é a bheith fuar agus an scrúdú air le linn é a bheith faoi bhrú gaile.

(10) Ní déanfar aon choire gaile a bhí á úsáid cheana a chur chun úsáide in aon mhonarcha den chéad uair sa mhonarcha sin go dtí go mbeidh sé scrúdaithe agus tuarascáil tugtha air do réir fo-ailt (7), (8) agus (9) den alt seo.

(11) Ní cuirfear aon choire gaile nua chun úsáide in aon mhonarcha mura rud é go bhfuarthas ó mhonaróir an choire, nó ó chuideachta nó comhlachas iniúchta coirí, deimhniú a shonraíos a uas-bhrú ceadmhach oibre agus a luas an cineál tástála faoinar cuireadh an coire agus na feistis, agus go gcoimeádtar an deimhniú ar fáil chun a iniúchta, agus go bhfuil an coire marcáilte ar chuma go bhféadfar a aithint gurb é an coire é lena mbaineann an deimhniú.

(12) Má shonraíonn an tuarascáil ar aon scrúdú faoin alt seo coinníollacha chun a dheimhniú go n-oibreoidh coire gaile go sábháilte, ní húsáidfear an coire ach do réir na gcoinníollacha sin.

(13) Déanfaidh an duine a bhéarfas an tuarascáil ar aon scrúdú faoin alt seo nó, i gcás cuideachtan nó comhlachais iniúchta coirí, príomh-innealltóir na cuideachtan nó an chomhlachais sin, laistigh d'ocht lá fichead tar éis an scrúduithe a chríochnú, cóip den tuarascáil a chur chun an Aire i ngach cás inar laghdaíodh an t-uas-bhrú ceadmhach oibre nó inar chruthaigh an scrúdú nach féidir leanúint go sábháilte den choire d'úsáid mura ndéantar deisiúchán áirithe láithreach nó laistigh de thréimhse shonraithe.

(14) Má mhainníonn an duine a fostaíodh chun aon scrúdú a dhéanamh faoin alt seo scrúdú barrainneach a dhéanamh mar ceanglaítear leis an alt seo nó má thugann sé tuarascáil a bheas bréagach nó easnamhach in aon tsonra ábhartha, nó má cheadaíonn príomh-innealltóir aon chuideachtan nó chomhlachais iniúchta coirí aon tuarascáil den tsórt sin a thabhairt, beidh sé ciontach i gcion faoin alt seo agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná caoga punt a chur air, agus má mhainníonn aon duine nó príomh-innealltóir den tsórt sin cóip d'aon tuarascáil a chur chun an Aire mar ceanglaítear le fo-alt (13) den alt seo, beidh sé ciontach i gcion faoin alt seo.

(15) Mura mbeidh an tAire sásta i dtaobh inniúlacht an duine a fostaíodh chun aon scrúdú a dhéanamh faoin alt seo nó i dtaobh barrainneacht an scrúduithe, féadfaidh sé a cheangal go gcuirfear an coire dá athscrúdú ag duine a ainmneos sé, agus bhéarfaidh an t-áititheoir na saoráidí is gá le haghaidh an athscrúduithe sin.

(16) Má dhealraíonn sé, de thoradh aon athscrúduithe faoi fho-alt (15) den alt seo, go raibh tuarascáil an scrúduithe neamhdhóthaineach nó neamhchruinn in aon tsonra ábhartha, féadfar costas an athscrúduithe a ghnóthú ón áititheoir mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla, agus beidh an tuarascáil ar an athscrúdú a airbheartós a bheith arna síniú ag an duine a thug í inghlactha mar fhianaise ar na fíorais a bheas luaite inti.

(17) Sa Chuid seo den Acht seo—

ciallaíonn “uas-bhrú ceadmhach oibre,” i gcás coire ghaile nua, an t-uas-bhrú den tsaghas sin a bheas sonraithe sa deimhniú dá dtagartar i bhfo-alt (11) den alt seo agus, i gcás coire ghaile a scrúdaíodh do réir an ailt seo, an t-uas-bhrú den tsaghas sin a bheas sonraithe sa tuarascáil ar an scrúdú deiridh;

ciallaíonn “coire gaile” aon tsoitheach iata ina ndéantar, chun aon chríche, gail a ghint faoi bhrú is mó ná brú an atmaisféir, agus folaíonn sé aon tíobhasóir a húsáitear ag téamh uisce a bhíos á chur chun aon tsoithigh den tsórt sin agus aon fhorthéitheoir a húsáidtear chun gal a théamh.

(18) Ní bhainfidh an t-alt seo le coire aon loinge nó aon ghluaisteora is le haon chomhlucht corpraithe atá ag bainistí agus ag rialú iarnróid, agus a úsáideas an comhlucht sin.

Glacadáin ghaile agus coimeádáin ghaile.

41. —(1) Beidh feistithe ar gach glacadán gaile nach mbeidh déanta agus á chothabháil i dtreo gurb acmhainn dó go sábháilte uas-bhrú ceadmhach oibre an choire nó an brú is mó is féidir d'fháil sa phíopa a cheanglaíos an glacadán le haon fhoinse sholáthair eile—

(a) comhla laghduithe oiriúnach nó fearas uathoibreach oiriúnach eile chun nach féidir dul thar an mbrú sábháilte oibre,

(b) comhla shábhála oiriúnach a bheas coigeartaithe i dtreo go ligfidh sí don ghail éaló a luaithe a téitear thar an mbrú sábháilte oibre, nó fearas oiriúnach chun an soláthar gaile a scor go huathoibreach a luaithe a téitear thar an mbrú sábháilte oibre,

(c) brúmhéadar beacht gaile a thaispeánfas brú na gaile sa ghlacadán,

(d) cosc-chomhla oiriúnach,

(e) ach amháin i gcás gan ach aon ghlacadán gaile amháin a bheith á úsáid, pláta ar a mbeidh uimhir shainiúil sofheicse.

Feisteofar an chomhla shábhála agus an brúmhéadar ar an nglacadán gaile nó ar an bpíopa soláthair idir an glacadán agus an chomhla laghduithe nó an fearas eile chun an brú a chosc ó dhul thar an mbrú sábháilte oibre.

(2) Chun críche forál fo-ailt (1) den alt seo, ach amháin mír (e), féadfar aon fhoireann ghlacadán a soláthraítear gal dóibh trí phíopa aonair, agus is cuid d'inneall aonair, d'áireamh mar aon ghlacadán amháin, agus chun críche na bhforál sin, ach amháin míreanna (d) agus (e), féadfar aon fhoireann eile ghlacadán a soláthraítear gal dóibh trí phíopa aonair d'áireamh mar aon ghlacadán amháin.

(3) Ní bhainfidh fo-alt (2) den alt seo le haon fhoireann ghlacadán a soláthraítear gal dóibh trí phíopa aonair mura bhfuil an chomhla laghduithe, nó an fearas eile chun an brú a chosc ó dhul thar an mbrú sábháilte oibre, feistithe ar an bpíopa aonair.

(4) Beidh déanamh maith ar gach páirt de gach glacadán gaile, agus beidh ábhar fónta agus leor-neart inti, agus beidh sí glan ó locht follas.

(5) Cothabhálfar i gceart gach glacadán gaile agus gach ní a bheas feistithe air, agus déanfaidh duine inniúil é a scrúdú go barrainneach, a mhéid a ligfeas déanamh an ghlacadáin é, uair amháin ar a laghad i ngach tréimhse de shé mhí fichead.

(6) Déanfar tuarascáil ina mbeidh na sonraí forordaithe (lena n-áirítear sonraí ar an mbrú sábháilte oibre) ar thoradh gach scrúduithe faoi fho-alt (5) den alt seo a thaifeadadh sa chlár ginearálta nó a ghreamú dhe.

(7) Déanfar gach coimeádán gaile a chothabháil i dtreo go gcoimeádfar an t-asraon oscailte agus saor ó bhacainn i gcónaí.

(8) Sa Chuid seo den Acht seo—

ciallaíonn “brú sábháilte oibre”, i gcás glacadáin ghaile nua, an brú den tsaghas sin a bheas sonraithe ag an déantóir, agus i gcás glacadáin ghaile a scrúdaíodh do réir forál an ailt seo, an brú den tsaghas sin a bheas sonraithe sa tuarascáil ar an scrúdú deirigh;

ciallaíonn “glacadán gaile” aon tsoitheach nó goireas (seachas coire gaile, coimeádán gaile, píopa nó tochardán gaile, nó páirt de phríomh-ghluaisneoir) a húsáidtear chun gal a choimeád faoi bhrú is mó ná brú an atmaisféir;

ciallaíonn “coimeádán gaile” aon tsoitheach (seachas píopa nó tochardán gaile) a mbeidh asraon buan as chun an atmaisféir nó chun spáis nach bhfuil an brú ann níos mó ná brú an atmaisféir agus trína gcuirtear gal, faoi bhrú an atmaisféir nó faoi bhrú i ngar dó sin, chun téamh, fiuchadh, tiormú, galú nó ní eile dá samhail sin a dhéanamh.

Glacadáin aeir.

42. —(1) I gcás gach glacadáin aeir—

(a) beidh an brú sábháilte oibre marcáilte go sofheicse air,

(b) más glacadán é atá i gceangal leis an ngléasra comhfháiscthe aeir, beidh sé déanta i dtreo gurb acmhainn dó go sábháilte an brú is mó is féidir d'fháil sa chomhfháscadán a sheasamh, nó beidh comhla laghduithe oiriúnach air nó fearas oiriúnach eile chun nach féidir dul thar brú sábháilte oibre an ghlacadáin,

(c) beidh comhla shábhála oiriúnach air a bheas coigeartaithe i dtreo go ligfidh sí don aer éaló a luaithe a téitear thar an mbrú sábháilte oibre,

(d) beidh brúmhéadar beacht air a thaispeánfas an brú sa ghlacadán,

(e) beidh fearas oiriúnach air leis an nglacadán a shiltean,

(f) beidh duine-pholl nó lámhpholl oiriúnach nó deis oiriúnach eile air chun gur féidir an taobh istigh a ghlanadh go barrainneach, agus

(g) má tá níos mó ná aon ghlacadán amháin á úsáid sa mhonarcha, beidh marc sainiúil sofheisce air.

(2) Ní bhainfidh ceanglas míre (e) d'fho-alt (1) den alt seo le haon tsoitheach den tsórt a luaitear i mír (c) nó i mír (d) d'fho-alt (8) den alt seo.

(3) Chun críche na bhforál d'fho-alt (1) den alt seo a bhaineas le comhlaí sábhála agus brúmhéadair, féadfar aon fhoireann ghlacadán aeir a soláthraítear aer dóibh trí phíopa aonair d'áireamh mar aon ghlacadán amháin.

(4) I gcás inar gá comhla laghduithe oiriúnach, nó fearas oiriúnach eile chun an brú a chosc ó dhul thar an mbrú sábháilte oibre, d'fheistiú ar fhoireann ghlacadán aeir a soláthraítear aer dóibh trí phíopa aonair, ní bheidh feidhm ag fo-alt (3) den alt seo mura bhfuil an chomhla nó an fearas feistithe ar an bpíopa aonair.

(5) Beidh déanamh fónta ar gach glacadán aeir agus ar gach ní a bheas feistithe air agus cothabhálfar i gceart iad.

(6) Déanfar gach glacadán aeir a ghlanadh agus a scrúdú go barrainneach uair amháin ar a laghad i ngach tréimhse de shé mhí fichead, ach i gcás glacadáin a múnlaíodh trína shlántharraingt—

(a) féadfaidh an duine a dhéanfas aon scrúdú den tsaghas sin tréimhse a shonrú i scríbhinn, a bheas níos mó ná sé mhí fichead ach nach mbeidh níos mó ná ceithre bliana, ina mbeidh an chéad scrúdú eile le déanamh, agus

(b) má tá sé déanta ar shlí nach féidir an fhoraghaidh laistigh a scrúdú go barrainneach, déanfar tástáil udrálach oiriúnach ar an nglacadán in ionad é a scrúdú laistigh.

(7) Is duine inniúil a dhéanfas gach scrúdú agus tástáil faoi fho-alt (6) den alt seo, agus déanfar tuarascáil ina mbeidh na sonraí forordaithe (lena n-áirítear sonraí ar an mbrú sábháilte oibre) ar thoradh gach scrúduithe agus tástála den tsórt sin a thaifeadadh sa chlár ginearálta nó a ghreamú dhe.

(8) Sa Chuid seo den Acht seo, ciallaíonn “glacadán aeir”—

(a) aon tsoitheach (seachas píopa nó tochardán, nó gabhálas, feisteas nó páirt de chomhfháscadán) chun aer comhfháiscithe a choimeád atá ceangailte leis an ngléasra comhfháiscithe aeir,

(b) aon tsoitheach tuinithe chun aer comhfháiscithe nó gása caite comhfháiscithe a choimeád a húsáidtear chun inneall dócháin inmheánaigh a dhúiseacht,

(c) aon tsoitheach tuinithe nó iniompair (nach páirt de phiostal spréála) a húsáidtear chun aon phéint, líomhnán, laicear nó ábhar dá samhail sin a spréáil le haer comhfháiscithe, nó

(d) aon tsoitheach ina stóráltar íle agus as a dtiomáintear í le haer comhfháiscthe.

Eisceachta maidir le coirí gaile, glacadáin agus coimeádáin ghaile agus glacadáin aeir.

43. —Féadfaidh an tAire, le deimhniú, aon chineál nó sórt coire ghaile, glacadáin ghaile, coimeádáin ghaile nó glacadáin aeir d'eisceadh ó aon cheann d'fhorála alt 40, 41 agus 42 den Acht seo más deimhin leis nach féidir do réir réasúin feidhm a thabhairt ina leith don fhoráil sin, agus féadfaidh aon eisceadh den tsórt sin bheith ina eisceadh neamhchoinníollach nó bheith faoi réir pé coinníollacha a bheas sa deimhniú.

Aireachas maidir le gás choimeádáin uisce-shéalaithe.

44. —(1) Beidh déanamh fónta ar gach cás-choimeádán agus cothabhálfar i gceart é.

(2) Serúdóidh duine inniúil gach gás-choimeádán go barrainneach ar an taobh amuigh uair amháin ar a laghad i ngach tréimhse de dhá bhliain, agus déanfar taifead ina mbeidh na sonraí forordaithe ar gach scrúdú den tsórt sin a chur sa chlár ginearálta nó a ghreamú dhe.

(3) I gcás gás-choimeádáin a bhfuil aon ardaitheoir a ghabhas leis in úsáid le breis agus fiche bliain, scrúdóidh duine inniúil an taobh istigh den leathánra uair amháin ar a laghad i ngach tréimhse de dheich mbliana agus freisin, i gcás gás-choimeádáin a bheas á úsáid i dtosach feidhme an ailt seo, uair amháin ar a laghad sa tréimhse de dhá bhliain ón tosach feidhme sin, trí shamplaí a ghearradh de mhullach agus de thaobha an choimeádáin nó ar leor-chuma eile agus coimeádfar ar fáil chun a n-íniúchta gach sampla a gearrfar amhlaidh maraon le tuarascáil ar gach scrúdú den tsórt sin arna síniú ag an duine a rinne an scrúdú.

(4) Coimeádfar ar fáil chun a iniúchta taifead arna shíniú ag áititheoir na monarchan nó ag oifigeach freagrach a bheas údaraithe chuige sin ina luafar, chomh cruinn agus is féidir a fháil amach, an dáta a rinneadh an t-ardaitheor is sine i ngach gás-choimeádán sa mhonarcha.

(5) I gcás níos mó ná gás-choimeádán amháin a bheith sa mhonarcha, beidh gach gás-choimeádán marcáilte in áit fheiceálach le huimhir nó litir shainiúil.

(6) Ní déanfar deisiú ná scartáil ar ghás-choimeádán ach amháin faoi mhaoirseacht dhíreach dhuine atá inniúil ar an obair sin a mhaoirsiú de bharr a oiliúna, a thaithí agus a eolais ar an aireachas is gá in aghaidh baol pléasctha agus baol go gcloífí daoine ag an ngás.

(7) San alt seo, ciallaíonn “gás-choimeádán” gás-choimeádán uisce-shéalaithe de luchtmhaireacht nach lú ná cúig mhíle troigh ciúbach.

Slí ealuithe i gcás tine.

45. —(1) Beidh i bhfeidhm ag áititheoir monarchan lena mbaineann an t-alt seo deimhniú faoin alt seo (dá ngairmtear deimhniú feasta san alt seo) ón údarás sláintíochta á dheimhniú go bhfuil sa mhonarcha do na daoine a fostaítear inti na slite éaluithe sin i gcás tine is gá do réir réasúin in imthosca an cháis.

(2) Má déantar sárú ar fho-alt (1) den alt seo maidir le monarcha lena mbaineann an t-alt seo, beidh an t-áititheoir ciontach i gcion faoin alt seo agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear fíneáil nach mó má caoga punt a chur air, agus má leantar i ndiaidh é a chiontú den tsárú ar ciontaíodh ina leith amhlaidh é, beidh sé (faoi réir ailt 102 den Acht seo) ciontach i gcion eile faoin alt seo agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear fíneáil a chur air nach mó ná deich bpuint in aghaidh gach lae a leanadh amhlaidh den chion.

(3) Beidh de dhualgas ar an údarás sláintíochta monarcha lena mbaineann an t-alt seo a scrúdú agus—

(a) deimhniú a thabhairt i leith na monarchan, más deimhin leo go bhfuil sa mhonarcha do na daoine a fostaítear inti na slite éaluithe sin i gcás tine is gá do réir réasúin in imthosca an cháis, nó

(b) deimhniú a dhiúltú i leith na monarchan, mura deimhin leo sin.

(4) Sonrófar go mionchruinn i ndeimhniú na slite éaluithe atá sa mhonarcha agus beidh sonraí ann i dtaobh an líon uasta daoine atá ar fostú nó le bheith ar fostú sa mhonarcha ar fad, agus, más oiriúnach leis an údarás sláintíochta é, in aon chuid shonrach di, agus i dtaobh aon ábhair phléascaigh nó shárlasúil a stóráltar nó a húsáidtear agus i dtaobh aon nithe eile a cuirfear i gcuntas nuair a bheas an deimhniú á dheonadh.

(5) Déanfaidh áititheoir na monarchan deimhniú a ghreamú den chlár ginearálta agus cuirfidh an t-údarás sláintíochta cóip de chun an Aire.

(6) Cothabhálfar i gceart agus coimeádfar saor ó bhacainn na slite éaluithe go léir a bheas sonraithe i ndeimhniú.

(7) Beidh teideal ag áititheoir monarchan—

(a) ar tugadh deimhniú ina leith de bhun fo-ailt (1) d'alt 14 den Factory and Workshop Act, 1901, nó

(b) ar comhlíonadh ina leith fógra a heisíodh de bhun fo-ailt (2) den alt sin, nó

(c) ar tugadh dámhachtain ina leith faoi fho-alt (3) den alt sin agus ar comhlíonadh an dámhachtain sin,

deimhniú d'fháil i leith na monarchan agus, go dtí go bhfaighidh sé an deimhniú sin, ní measfar aon chion a bheith déanta de dheasca gan deimhniú agus é i bhfeidhm a bheith ag an áititheoir.

(8) Bainfidh fo-alt (7) den alt seo le monarcha i gcás agus le linn na slite éaluithe inti a bheith á gcothabháil i gceart, agus sa chás sin agus lena linn sin amháin, agus ní bhainfidh le monarcha más rud é, ón tráth a tugadh an deimhniú nó a comhlíonadh an fógra nó an dámhachtain (pé acu é) faoi alt 14 den Factory and Workshop Act, 1901, go ndearnadh aon ghníomh ar ghá, dá mbeadh an t-alt seo i bhfeidhm agus deimhniú tugtha faoi, fógra a thabhairt ina thaobh don údarás sláintíochta.

(9) I gcás monarcha a rinneadh nó a hathraíodh chun a húsáidte mar mhonarcha roimh theacht i ngníomh don alt seo (nach monarcha lena mbaineann fo-alt (7) den alt seo), ní measfar aon chion a bheith déanta de dheasca gan deimhniú agus é i bhfeidhm a bheith ag an áititheoir i gcaitheamh aon tréimhse idir an tráth a thiocfas an t-alt seo i ngníomh agus an tráth a bhéarfas nó a dhiúltós an t-údarás sláintíochta deimhniú tar éis an mhonarcha a scrúdú faoin alt seo, agus má dhiúltaíonn an t-údarás sláintíochta deimhniú a thabhairt i leith na monarchan mura ndéantar athruithe, ní measfar aon chion den tsórt sin a bheith déanta le linn na hathruithe a bheith á ndéanamh do réir ceanglas an údaráis sláintíochta.

(10) Más rud é, tar éis deimhniú a thabhairt, go mbeartófar aon mhéadú mór ar áitreabh na monarchan nó aon athrú mór ar a dhéanmhas, nó méadú mór ar líon na daoine a fostaítear sa mhonarcha nó in aon chuid di a bheas sonraithe sa deimhniú, nó tosnú ar ábhar pléascach nó sár-lasúil a stóráil nó d'úsáid sa mhonarcha nó an stóráil nó an úsáid sin a mhéadú go mór, bhéarfaidh an t-áititheoir fógra i scríbhinn don údarás sláintíochta i dtaobh an ní atá beartaithe.

(11) Más dóigh leis an údarás sláintíochta, ar fhógra d'fháil faoi fho-alt (10) den alt seo maidir le monarcha, go ndéanfar difir do na cúrsaí a bhaineas le héaló i gcás tine, nó más deimhin leo aon tráth nach leor a thuilleadh na slite éaluithe atá ann mar gheall ar athrach cúrsaí, féadfaid, trí fhógra i scríbhinn, a cheangal ar an áititheoir pé athruithe a sonrófar sa bhfógra a dhéanamh laistigh de na tréimhsí a sonrófar ann.

(12) Má mheasann an tAire cúrsaí contúirteacha maidir le héaló i gcás tine a bheith in aon mhonarcha lena mbaineann an t-alt seo, féadfaidh sé fógra ina thaobh sin a thabhairt i scríbhinn don údarás sláintíochta, agus beidh de dhualgas ar an údarás sláintíochta an mhonarcha a scrúdú láithreach, agus féadfaid, trí fhógra i scríbhinn, a cheangal ar an áititheoir pé athruithe a sonrófar sa bhfógra a dhéanamh laistigh de pé tréimhse a sonrófar ann.

(13) Má cheanglaíonn fógra ón údarás sláintíochta faoin alt seo ar áititheoir monarchan athruithe a dhéanamh laistigh de thréimhse shonraithe—

(a) déanfaidh an t-áititheoir na hathruithe laistigh den tréimhse sin,

(b) ar na hathruithe a bheith déanta, leasóidh an t-údarás sláintíochta an deimhniú nó eiseoid deimhniú nua, agus cuirfid cóip den deimhniú leasaithe nó den deimhniú nua chun an Aire,

(c) mura ndéantar na hathruithe amhlaidh, cealóidh an t-údarás sláintíochta an deimhniú gan dochar d'imeachta eile a thionscnamh.

(14) Má thugann an tAire fógra d'údarás sláintíochta faoi fho-alt (12) den alt seo, cuirfidh an t-údarás sláintíochta in iúl don Aire aon bheart a déanfar chun na cúrsaí contúirteachta a leigheas agus, mura ndéana an t-údarás sláintíochta aon bheart den tsórt sin laistigh de mhí tar éis dóibh an fógra d'fháil, féadfaidh an tAire an beart céanna a dhéanamh d'fhéadfadh an t-údarás sláintíochta a dhéanamh, agus beidh teideal aige chun go ngnóthóidh sé ón údarás sláintíochta mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla na caiteachais uile faoina ndeachaigh an tAire á dhéanamh sin agus nár gnóthaíodh ó aon duine eile nó nach caiteachais a ndeachthas fúthu in aon imeachta dlí neamhghnóiteacha ná ina leith.

(15) Más ábhar éagóra ag áititheoir monarchan an t-údarás sláintíochta dá dhiúltú deimhniú a thabhairt faoin alt seo nó an t-údarás sláintíochta nó an tAire dá cheangal air faoin alt seo aon athruithe a dhéanamh sa mhonarcha nó deimhniú dá chealú—

(a) féadfaidh an t-áititheoir achomharc a dhéanamh trí ghearán chun na Cúirte Dúiche, laistigh de cheithre lá déag ón lá a tugadh an diúltú, nó an fógra á cheangal athruithe a dhéanamh, nó a rinneadh an cealú,

(b) go dtí go gcinnfear go críochnaitheach an t-achomharc, ní measfar aon chion a bheith déanta faoin alt seo de dheasca gan deimhniú agus é i bhfeidhm a bheith ag an áititheoir i leith na monarchan,

(c) beidh an bhreith ar an achomharc ina ceangal ar an áititheoir agus ar an údarás sláintíochta nó an tAire.

(16) Má mheasann an tAire na cúrsaí maidir le héaló i gcás tine in aon mhonarcha lena mbaineann an t-alt seo a bheith chomh contúirteach sin nach cóir an mhonarcha nó aon chuid áirithe di d'úsáid, nó nach cóir í d'úsáid le haghaidh próise nó oibre áirithe, go dtí go ndéantar bearta chun an chontúirt a leigheas—

(a) féadfaidh an tAire, in ionad fógra a thabhairt faoi fho-alt (12) den alt seo, gearán a dhéanamh chun na Cúirte Dúiche,

(b) féadfaidh an Chúirt le hordú, ar bheith deimhin di i dtaobh na nithe réamhráite, úsáid na monarchan nó aon choda áirithe dhi, nó a húsáid le haghaidh na próise nó na hoibre áirithe, a thoirmeasc go dtí go mbeidh pé oibreacha déanta is dóigh leis an gcúirt a bheith riachtanach chun an chontúirt a leigheas,

(c) nuair a bheas aon oibreacha déanta de bhun aon orduithe den tsaghas sin, bhéarfaidh an tAire fógra ina thaobh sin don údarás sláintíochta, agus leasóidh an t-údarás sin aon deimhniú a bheas i bhfeidhm i leith na monarchan, nó eiseoid deimhniú nua, do réir mar is gá sa chás.

(17) Aon scrúdú a bheas le déanamh ag údarás sláintíochta faoin alt seo, is oifigigh don údarás sláintíochta a mbeidh acu i scríbhinn údarás chun an scrúdú áirithe sin a dhéanamh nó údarás ginearálta chun scrúduithe faoin alt seo a dhéanamh, agus iad sin amháin, a dhéanfas é.

(18) Baineann an t-alt seo le gach monarcha acu seo a leanas:

(a) monarcha ina bhfostaítear breis agus fiche duine,

(b) monarcha a bheas á tógáil nó á hathrú lena húsáid mar mhonarcha ar dháta an Achta seo a rith, nó a tógfar nó a hathrófar amhlaidh tar éis an dáta sin, agus ina mbeidh breis agus cúigear ar fostú sa bhfoirgneamh céanna ar aon urlár os cionn bun-urláir an fhoirgnimh,

(c) monarcha a bheas tógtha roimh dháta an Achta seo a rith agus ina mbeidh breis agus cúigear ar fostú sa bhfoirgneamh céanna os cionn céad urláir an fhoirgnimh nó níos mó ná fiche troigh os cionn cothrom talún,

(d) monarcha a stóráltar nó a n-úsáidtear ábhair phléascacha nó sár-lasúla inti nó fúithi.

(e) monarcha a bhfuil a háitreabh monarchan ina chuid d'áitreabh a n-úsáidtear cuid eile de mar theaghas.

(19) Chun críocha fo-ailt (18) den alt seo—

(a) áireofar gurb é an líon daoine a fostaítear i monarcha nó sa bhfoirgneamh céanna ar aon urlár os cionn bunurláir an fhoirgnimh, nó breis agus fiche troigh os cionn cothrom talún, an líon is mó daoine a fostaítear amhlaidh aon tráth áirithe,

(b) más ina sealanna a fostaítear na daoine, is do réir an lín is mó a bheas ag obair aon tráth áirithe a ríomhfar an líon daoine a fostaítear.

Rialacháin agus fo-dhlithe maidir le slite éaluithe i gcás tine.

46. —(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh maidir leis na slite éaluithe i gcás tine a bheas le cur ar fáil i monarchana nó in aon chineál nó sórt monarchan.

(2) Beidh de dhualgas ar an údarás sláintíochta rialacháin faoin alt seo a chur i bhfeidhm, agus beidh feidhm ag alt 19 den Acht seo i gcás ina mainneofar na rialacháin sin a chur i bhfeidhm amhail mar atá feidhm aige i gcás ina mainnítear alt 17 den Acht seo a chur i bhfeidhm.

(3) Má heisíodh deimhniú faoi alt 45 den Acht seo maidir le monarcha nach bhfuil i gcomhréir leis na rialacháin faoin alt seo, ceanglóidh an t-údarás sláintíochta, trí fhógra i scríbhinn, ar an áititheoir pé athruithe a dhéanamh, laistigh de thréimhse shonraithe, is dóigh leo is riachtanach chun an mhonarcha a chur i gcomhréir leis na rialacháin, agus beidh feidhm maidir le haon fhógra den tsórt sin ag forála ailt 45 den Acht seo amhail mar atá feidhm acu maidir le fógra ón údarás sláintíochta faoin alt sin.

(4) I dteannta aon chumhacht atá ag an údarás sláintíochta maidir le tine a chosc, beidh acu freisin cumhacht chun fo-dhlithe a dhéanamh maidir leis na slite éaluithe i gcás tine a bheas le cur ar fáil i monarchana nó in aon chineál nó sórt monarchan, ach beidh na fo-dhlithe sin ar neamhní sa mhéid go mbeidh aon fhoráil iontu ar neamhréir le haon rialacháin ón Aire faoin alt seo.

(5) Beidh feidhm ag forála alt 219 go 223 den Public Health (Ireland) Act, 1878, maidir le fo-dhlithe faoin alt seo.

Forála sábháltachta i gcás tine.

47. —(1) Le linn d'aon duine bheith istigh i monarcha le haghaidh fostaíochta nó béilí, ní déanfar doirse na monarchan, ná doirse aon tseomra inti a mbeidh an duine ann, ná aon doirse a bheir slí amach do dhaoine a fostaítear sa mhonarcha ó aon fhoirgneamh nó ó aon iamhlann ina bhfuil an mhonarcha, a ghlasáil ná a cheangal ar chuma nach féidir iad d'oscailt láithreach go héasca ón taobh istigh.

(2) Ach amháin doirse sleamhnáin, is ar chuma go n-osclóidh siad amach a déanfar aon doirse chun aon staighre nó pasáiste as aon tseomra ina bhfostaítear breis agus deichniúr agus, i gcás aon mhonarchan a tógfar nó a hathrófar lena húsáid mar mhonarcha tar éis teacht i ngníomh don alt seo, gach doras eile a bheir slí amach ón monarcha do dhaoine a fostaítear inti.

(3) In aon mhonarcha a bheas tógtha nó athraithe lena húsáid mar mhonarcha roimh theacht i ngníomh don alt seo agus ina mbeidh breis agus deichniúr ar fostú sa bhfoirgneamh céanna os cionn an bhun-urláir, is ar chuma go n-osclóidh sé amach a déanfar aon doras, ach amháin doirse sleamhnáin, ag bun staighre a bheir slí amach ón bhfoirgneamh.

(4) Gach bealach ardaitheora laistigh d'fhoirgneamh a déanfar tar éis teacht i ngníomh don alt seo, comhdhúnfar go hiomlán é le hábhair neamh-dhóiteacha, agus cuirfear doirse d'ábhair neamh-dhóiteacha ar gach slí isteach san ardaitheoir, ach comhdhúnfar, ar a bharr amháin, aon bhealach ardaitheora den tsaghas sin, le hábhar éigin a bheas so-bhriste ag tine, nó cuirfear oscailt ina bharr.

(5) Féadfaidh an tAire, le deimhniú, díolúine a dheonadh, faoi réir aon choinníollacha a sonrófar sa deimhniú, ó chomhlíonadh aon cheann de cheanglais fho-ailt (4) den alt seo in aon chás inar deimhin leis nach bhfuil sé oiriúnach nó inmhianuithe na ceanglais sin a chomhlíonadh.

(6) Marcálfar go sainiúil agus go feiceálach le fógra clóbhuailte i litreacha dearga leormhóra gach fuinneog, doras nó bealach amach eile, a bheir slí éaluithe i gcás tine nó a bheir rochtain ar shlí éaluithe i gcás tine (seachas na bealaigh amach a bhíonn i ngnáth-úsáid).

(7) Más rud é, in aon mhonarcha, go mbeidh breis agus fiche duine ar fostú sa bhfoirgneamh céanna, nó go mbeidh ábhair phléascacha nó sár-lasúla á stóráil nó á n-úsáid in aon fhoirgneamh ina bhfostaítear daoine, déanfar socrú éifeachtúil chun rabhadh a bheas so-chloiste ar fud an fhoirgnimh a thabhairt i gcás tine.

(8) Chun críocha fo-ailt (7) den alt seo—

(a) áireofar gurb é an líon daoine a fostaítear sa bhfoirgneamh céanna an líon is mó daoine a fostaítear ann aon tráth áirithe,

(b) más ina sealanna a fostaítear na daoine, is do réir an lín is mó a bheas ag obair aon tráth áirithe a ríomhfar an líon daoine a fostaítear.

(9) Déanfar na rithe a bheas in aon tseomra ina bhfostaítear daoine a shocrú nó a chóiriú ar chuma go mbeidh saor-bhealach chun slí éaluithe i gcás tine ag gach duine a fostaítear sa tseomra.

Teagasc maidir le húsáid slite éaluithe i gcás tine.

48. —(1) Más rud é, in aon mhonarcha, go bhfostaítear breis agus fiche duine sa bhfoirgneamh céanna os cionn an chéad urláir nó níos mó ná fiche troigh os cionn cothrom talún, nó go mbeidh ábhair phléascacha nó sár-lasúla á stóráil nó á n-úsáid in aon fhoirgneamh ina bhfostaítear daoine, déanfar bearta éifeachtúla chun a chinntiú go mbeidh na daoine go léir a fostaítear fíor-eolach ar na slite éaluithe i gcás tine agus ar a n-úsáid agus ar an ngnáthamh is inleanta i gcás tine.

(2) Chun críocha fo-ailt (1) den alt seo—

(a) áireofar gurb é an líon daoine a fostaítear sa bhfoirgneamh céanna os cionn an chéad urláir, nó níos mó ná fiche troigh os cionn cothrom talún, an líon is mó daoine fostaítear amhlaidh aon tráth áirithe,

(b) más ina sealanna a fostaítear na daoine, is do réir an lín is mó a bheas ag obair aon tráth áirithe a ríomhfar an líon daoine a fostaítear.

(3) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh maidir leis na bearta a déanfar chun na gcríocha a luaitear i bhfo-alt (1) den alt seo sna monarchana a luaitear sa bhfo-alt sin nó in aon chineál nó sórt monarchan díobh sin.

Cumhacht an Aire chun a cheangal go ndéanfar socruithe speisialta sábháltachta chun tionóiscí a chosc.

49. —Más dóigh leis an Aire, mar gheall ar an méid agus an saghas tionóiscí a tharlaíos in aon mhonarcha nó in chineál nó sórt monarchan, gur cóir socrú speisialta a dhéanamh, sa mhonarcha sin nó i monarchana den chineál nó den tsórt sin chun sábháltacht daoine a fostaítear ansin a chinntiú, féadfaidh sé rialacháin speisialta a dhéanamh á cheangal ar an áititheoir pé réiteach réasúnach a dhéanamh, trí shocruithe le haghaidh maoirseachta speisialta maidir le sábháltacht, fiosrú imthosca agus fátha tionóiscí, agus eile, a sonrófar sna rialacháin.

Cumhacht na Cúirte Dúiche chun orduithe a dhéanamh maidir le coinníollacha agus cleachtais chontúirteacha.

50. —(1) Más rud é, ar ghearán ón Aire, gur deimhin leis an gCúirt Dúiche—

(a) go bhfuil aon chuid de na bealaigh, de na hoibreacha, den inneallra nó den ghléasra a húsáidtear i monarcha sa riocht, nó déanta nó suite sa chuma, nach féidir í d'úsáid gan baol díobhála coirp, nó

(b) go bhfuil aon phróis nó obair á seoladh nó aon rud á dhéanamh nó déanta i monarcha ar chuma gur baol díobháil choirp a theacht de,

déanfaidh an Chúirt, do réir mar is gá sa chás, le hordú—

(i) toirmeasc a chur le húsáid na coda sin de na bealaigh, de na hoibreacha, den inneallra nó den ghléasra nó, más féidir í a dheisiú nó í d'athrú, toirmeasc a chur lena húsáid go dtí go mbeidh sí deisithe nó athraithe go cuí, nó

(ii) a cheangal ar an áititheoir pé bearta a dhéanamh a sonrófar san ordú chun an chontúirt a gearánadh a leigheas.

(2) I gcás gearán a dhéanamh faoi fho-alt (1) den alt seo maidir le haon chuid de na bealaigh, de na hoibreacha, den inneallra nó den ghléasra a húsáidtear i monarcha nó maidir le haon phróis nó obair a seoltar nó aon rud a déantar nó a rinneadh i monarcha, féadfaidh an Chúirt Dúiche, ar iarratas ex parte ón Aire agus ar fhianaise d'fháil di go ngabhann gar-bhaol mór-dhíobhála coirp le húsáid na coda sin nó, do réir mar bheas, le seoladh na próise nó na hoibre sin nó déanamh an ruda sin, ordú eatramhach a dhéanamh ag cur toirmisc, go hiomlán nó faoi réir coinníollacha, le húsáid na coda sin, le seoladh na próise nó na hoibre sin nó le déanamh an ruda sin go dtí an tráth is túisce a bheas caoi ann chun an gearán d'éisteacht agus a chinneadh.

Cumhacht na Cúirte Dúiche chun orduithe a dhéanamh maidir le monarcha chontúirteach.

51. —(1) Féadfaidh an Chúirt Dúiche le hordú, ar ghearán ón Aire, agus ar bheith deimhin di go bhfuil aon mhonarcha nó aon chuid de mhonarcha sa riocht, nó déanta nó suite sa chuma, nach féidir aon phróis nó obair a seoltar inti a sheoladh amhlaidh maille le haird chuí ar shábháltacht, sláinte, agus leas na ndaoine a fostaítear, toirmeasc a chur lena húsáid le haghaidh na próise nó na hoibre sin.

(2) Féadfar, le hordú faoi fho-alt (1) den alt seo, seoladh aon phróise nó oibre a thoirmeasc ar feadh tréimhse éiginnte nó go dtí go ndéanfar pé bearta a sonrófar san ordú chun go bhféadfar an phróis nó an obair a sheoladh maille le haird chuí ar shábháltacht, sláinte agus leas na ndaoine a fostaítear nó gan sárú den tsaghas adúradh, do réir mar bheas; ach féadfar aon ordú den tsaghas sin a chúlghairm nó d'athrú ar iarratas i modh gearáin ó áititheoir nó únaer na monarchan nó an áitribh.

(3) Ar aon iarratas á iarraidh ordú faoi fho-alt (1) den alt seo a chúlghairm nó d'athrú, beidh an tAire i dteideal éisteacht d'fháil.