Ar Aghaidh (CUID I. Réamhráiteach agus Ginearálta.)

24 1961


Uimhir 24 de 1961.


AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1961.

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE FEITHICLÍ INNEALLGHLUAISTE AGUS FEITHICLÍ EILE, LE RIALÚ AGUS STIÚRADH TRÁCHTA AR BHÓITHRE AGUS ÚSÁID FEITHICLÍ INNEALLGHLUAISTE CHUN PAISINÉIRÍ A IOMPAR, DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH ÁRACHAIS ÉIGEANTAIGH I gCOINNE DLITEANAS DE DHROIM FEITHICLÍ INNEALLGHLUAISTE A ÚSÁID, D'AISGHAIRM AN ACHTA UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1933 , AGUS ACHTACHÁN ÁIRITHE EILE, DÁ ÚDARÚ MUIRIR ÁIRITHE A GHEARRADH AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [29 Iúil, 1961.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—