Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach)

12 1967


Uimhir 12 de 1967


AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL, 1967

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO BHUNÚ NÓS IMEACHTA NUA LE hAGHAIDH REAMHSCRÚDÚ CIONTA INDIOTÁILTE AGUS CHUN NA CRÍCHE SIN AGUS CHUN CRÍOCHA EILE DO LEASÚ AN DLÍ CHOIRIÚIL AGUS RIARADH AN DLÍ CHOIRIÚIL. [13 Meitheamh, 1967]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—