An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID III Peitriliam) Ar Aghaidh (CUID V Tionóiscí a Chur in Iúl agus a Imscrúdú)

10 1972

AN tACHT UM SHUBSTAINTÍ CONTÚIRTEACHA, 1972

CUID IV

Substaintí Contúirteacha Eile

Substaint chontúirteach.

(Nua)

24. —(1) Is é is substaint chontúirteach ann chun críocha na Coda seo substaint a ndearbhaíonn an tAire le hordú gur substaint chontúirteach í ar an bhforas gurb é a thuairim go bhféadfadh an tsubstaint bheith ina hábhar contúirte do dhuine nó do mhaoin.

(2) Féadfaidh ordú faoi fho-alt (1) aon fhoráil den Acht seo a chur i mbaint leis an tsubstaint lena mbaineann an t-ordú.

(3) Sula ndéanfaidh an tAire ordú foilseoidh sé ar cibé modh is cuí leis fógra go bhfuil ar intinn aige sin a dhéanamh agus tabharfaidh sé do dhaoine ar mian leo uiríolla a dhéanamh maidir leis an ordú beartaithe deis chun sin a dhéanamh.

Réamhchúram sábháilteachta.

25. —Duine a bheidh ag gabháil d'aon substaint chontúirteach a stóráil, a lipéadú, a phacáil nó a iompar, déanfaidh sé gach beart is féidir chun priacal díobhála do dhuine nó do mhaoin a chosc.

Rialacháin sábháilteachta.

(cf. 1955, Uimh. 10 , a. 49)

26. —(1) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Sláinte, foráil a dhéanamh le rialacháin chun daoine a chosaint ar phriacal díobhála ó aon substaint chontúirteach.

(2) Féadfar dualgais a chur, le rialacháin, ar fhostóirí, ar dhaoine fostaithe, ar áititheoirí áitribh agus ar dhaoine eile.

(3) Sula ndéanfaidh an tAire aon rialacháin foilseoidh sé ar cibé modh is cuí leis fógra go bhfuil ar intinn aige sin a dhéanamh agus tabharfaidh sé do dhaoine ar mian leo uiríolla a dhéanamh maidir leis na rialacháin bheartaitbe deis chun sin a dhéanamh.