An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT UM FHÓGRA ÍOSTA AGUS TÉARMAÍ FOSTAÍOCHTA, 1973) Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL Cearta Fostaí le linn na Tréimhse Fógra)

4 1973

AN tACHT UM FHÓGRA ÍOSTA AGUS TÉARMAÍ FOSTAÍOCHTA, 1973

AN CHEAD SCEIDEAL

Seirbhís Leanúnach a Ríomh

Alt 4

Leanúnachas Seirbhíse

1. Measfar gur seirbhís leanúnach seirbhís fostaí ina fhostaíocht mura bhfoirceanntar an fhostaíocht sin—

(a) tríd an bhfostóir do bhriseadh an fhostaí as a phost, nó

(b) tríd an bhfostaí d'fhágail a fhostaíochta dá dheoin féin.

2. Ní hionann frithdhúnadh agus an fostaí a bhriseadh as a phost ag a fhostóir.

3. Ní hionann asleagan agus fostóir d'fhoirceannadh seirbhíse a fhostaí.

4. Ní hionann stailc ag fostaí agus an fostaí sin d'fhágáil a fhostaíochta dá dheoin féin.

5. Fostaí a mbeidh fógra tugtha aige go bhfuil beartaithe aige íocaíocht iomarcaíochta a éileamh i leith asleagain nó gearr-ama measfar gur fhág sé a fhostaíocht dá dheoin féin.

6. Ní bhrisfear seirbhís leanúnach fostaí ina fhostaíocht má bhriseann a fhostóir an fostaí as a phost agus go n-athfhostófar an fostaí láithreach.

7. Má aistrítear trádáil nó gnó ó dhuine amháin go dtí duine eile (cibé acu roimh thosach feidhme an Achta seo nó dá éis don aistriú sin) measfar gur seirbhís leanúnach leis an aistrí seirbhís leanúnach fostaí sa trádáil nó sa ghnó sin tráth an aistrithe agus ní oibreoidh an t-aistriú chun leanúnachas seirbhís an fhostaí a bhriseadh.

Seirbhís Inríofa

8. Nuair a bheidh tréimhse seirbhíse á ríomh ní áireofar aon seachtain nach gceaptar de ghnáth do fhostaí oibriú ar feadh uair a chloig is fiche ar a laghad nó níos mó.

9. Má bhíonn fostaí as láthair óna fhostaíocht mar gheall ar sheirbhís sna hÓglaigh Cúltaca, áireofar gur tréimhse seirbhíse an tréimhse asláithreachta sin.

10. Má bhíonn fostaí as láthair óna fhostaíocht ar feadh tréimhse nach mó ná sé sheachtain is fiche idir tréimhsí fostaíochta as a chéile—

(a) mar gheall ar asleagan,

(b) mar gheall ar thinneas nó gortú, nó

(c) trí chomhaontú lena fhostóir,

áireofar gur tréimhse seirbhíse an tréimhse sin.

11. Más rud é, in aon seachtain nó cuid de sheachtain, go mbeidh fostaí as láthair óna fhostaíocht toisc é a bheith ag glacadh páirt i stailc i ndáil leis an trádáil nó leis an ngnó ina bhfuil sé fostaithe, ní áireofar gur tréimhse seirbhíse an tseachtain sin.

12. Más rud é, in aon seachtain nó cuid de sheachtain, go mbeidh fostaí as láthair óna fhostaíocht de bhíthin frithdhúnadh ag a fhostóir, áireofar gur tréimhse seirbhíse an tseachtain sin.

13. Más rud é, in aon seachtain nó cuid de sheachtain, go mbeidh fostaí as láthair óna fhostaíocht de bhíthin stailc nó frithdhúnadh i dtrádáil nó i ngnó seachas an trádáil nó an gnó ina bhfuil sé féin fostaithe, áireofar gur tréimhse seirbhíse an tseachtain sin.