An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (SCEIDEAL 1 Reachtanna a Choimeádtar)

28 2007

TODO

SCEIDEAL 2

Reachtanna a Aisghairtear go Sonrach

Alt 3 .

CUID 1

Reachtanna Éireannacha Réamh-Aontachta

Bliain, seisiún agus caibidil

Ábhar

Gearrtheideal (más ann)

Reacht dar dáta éiginnte (1169-89) (Hen. 2) [P.R.O. vol. 1, Appendix]

Príomh-Ghobharnóir ar Éirinn a thoghadh

1171-72 (17 & 18 Hen. 2)

Cairt ó Anraí 2 do Bhaile Átha Cliath

1172 (18 Hen. 2)

Cairt ó Anraí 2 trínar deonaíodh an Mhí do Hugh of Lassy

Reacht dar dáta éiginnte (tar éis 1171-72) (Hen. 2) [H.M.D.I.]

An Dara Cairt ó Anraí 2 do Bhaile Átha Cliath

Reacht dar dáta éiginnte (1189-99) (Ric. 1) [H.M.D.I.]

Leann agus meá Bhaile Átha Cliath

Reacht dar dáta éiginnte (1189-99) (Ric. 1) [H.M.D.I.]

Muilte agus muilleoirí i mBaile Átha Cliath

1192 (3 Ric. 1) [H.M.D.I.]

Cairt an Iarla Seon do Bhaile Átha Cliath

1200 (2 John) [C.D.I. vol. 1 no. 125]

Daingniú caisleán

1200 (2 John) [C.D.I. vol. 1 no. 126]

Meirleachas

1200 (2 John) [H.M.D.I.]

Cairt Bhaile Átha Cliath ón Rí Seon

1204 (5 John) [C.D.I. vol. 1 no. 201]

Eascairí arna n-eisiúint chun cúnamh nó fóirdheontas a dheonú

1204 (5 John) [C.D.I. vol. 1 no. 203]

Díshealbhú nuálach

1204 (6 John) [P.R.O. vol. 1]

Eascairí le bheith reatha; iad a theorannú

1207 (9 John) [P.R.O. vol. 1]

Eascairí agus pléadálacha Corónacha an Rí

1207 (9 John) [P.R.O. vol. 1]

Déileálfar le robálaithe Éireannacha, etc., de réir dhlí Shasana

1207 (9 John) [C.D.I. vol. 1 no. 349]

Margaí a sheoladh

1210 (12 John) [P.R.O. vol. 1, Appendix]

Is ceart dlíthe agus nósanna Shasana a urramú

1215 (18 John) [C.D.I. vol. 1 no. 574]

Daingniú tailte

1216 (1 Hen. 3) [C.D.I. vol. 1 no. 723]

Saoirsí Éireannacha

1216-17 (2 Hen. 3) [C.D.I. vol. 1 no. 739]

Toghcháin nó arduithe céime in ard-eaglaisí

1217 (2 Hen. 3) [C.D.I. vol. 1 no. 759]

Saoirsí Éireannacha

1218 (2 Hen. 3) [C.D.I. vol. 1 no. 849]

Dlínse eaglasta

1220 (4 Hen.3) [H.M.D.I.]

Trácht abhann

1221 (5 Hen. 3) [H.M.D.I.]

Dolaí ar olann, ar sheithí agus ar fhíon

1221 (5 Hen. 3) [C.D.I. vol. 1 no. 985]

Giúistísí taistil

1222 (6 Hen. 3) [P.R.O. vol. 1]

Pléadálacha maidir le teorainneacha in Éirinn mar an gcéanna leo sin i Sasana

1222 (6 Hen. 3) [P.R.O. vol. 1]

Teorannú eascairí ar bhás sinsir mar an gcéanna le Sasana

1222 (6 Hen. 3) [C.D.I. vol. 1 no. 1046]

Saoirse i bPort Láirge, scot agus lucht, etc.

1223 (7 Hen. 3) [C.D.I. vol. 1 no. 1081]

Eascaire teorainneacha

1226 (10 Hen. 3) [P.R.O. vol. 1]

Dlíthe agus nósanna Shasana le coimeád ar bun in Éirinn

1227 (12 Hen. 3) [P.R.O. vol. 1]

Eascairí Sasanacha in Éirinn

1228 (12 Hen. 3) [P.R.O. vol. 1]

Cairt an Rí Seon maidir le hurramú dlíthe agus nósanna Shasana atá le hurramú in Éirinn

1228 (12 Hen. 3) [H.M.D.I.]

Droichead agus trádáil Dhroichead Átha

1229 (13 Hen. 3) [C.D.I. vol. 1 no. 1679]

Nós Shasana — ceart oidhreachta an mhic is óige

1229 (13 Hen. 3) [H.M.D.I.]

Daingniú Chairteacha Bhaile Átha Cliath

1229 (14 Hen. 3) [H.M.D.I.]

Foraoisí agus coillte i gCúige Laighean

1230 (14 Hen. 3) [H.M.D.I.]

Talláiste Bhaile Átha Cliath

1233 (17 Hen. 3) [H.M.D.I.]

Mór-Rámhlong Bhaile Átha Cliath

1233 (18 Hen. 3) [H.M.D.I.]

Marsantas Bhaile Átha Cliath

1233 (18 Hen. 3) [P.R.O. vol. 1]

Gan pléadálacha maidir le feothailte tuata agus ceart bronnta eaglaisí a phléadáil i gcúirt Chríostaí

1234 (19 Hen. 3) [P.R.O. vol. 1]

Eascaire maidir le teorainneacha a chur i bhfeidhm in Éirinn mar atá i Sasana

1234 (19 Hen. 3) [C.D.I. vol. 1 no. 2229]

An dlí coiriúil

1234 (18 Hen. 3) [H.M.D.I.]

Leann-chustam Bhaile Átha Cliath

1236 (20 Hen. 3) [P.R.O. vol. 1]

Maidir le comhoidhirsigh

1236 (21 Hen. 3) [P.R.O. vol. 1]

Teorannú eascairí in Éirinn

1237 (21 Hen. 3) [P.R.O. vol. 1]

Eascaire teorainneacha

1241 (25 Hen. 3) [H.M.D.I.]

Rámhlonga Bhaile Átha Cliath, Phort Láirge, Dhroichead Átha, Chorcaí agus Luimnigh

1243 (27 Hen. 3) [H.M.D.I.]

Iascach na Life

1244 (28 Hen. 3) [C.D.I. vol. 1 no. 2713]

Meáchain agus tomhais

1245 (30 Hen. 3) [H.M.D.I.]

Uisce do Chathair agus do chaisleán Bhaile Átha Cliath

1246 (30 Hen. 3) [P.R.O. vol. 1]

Dlíthe agus nósanna Shasana le hurramú in Éirinn

1246 (30 Hen. 3) [H.M.D.I.]

Státchiste arna shocrú i mBaile Átha Cliath — soláthairtí as Éirinn, etc.

1250 (34 Hen. 3) [H.M.D.I.]

Trácht Bhaile Átha Cliath

1252 (36 Hen. 3) [C.D.I. vol. 2 no. 41]

Cosaint do shaoránaigh an Rí agus d’fhir Bhaile Átha Cliath; ní dhéanfaidh breithiúna na hÉireann iad a bhuaireamh de shárú ar chairteacha réamhtheachtaithe an Rí

Reacht dar dáta éiginnte (circa 1252) (Hen. 3) [H.M.D.I.]

Dolaí ag aontaí agus margaí Bhaile Átha Cliath

1253 (37 Hen. 3) [C.D.I. vol. 2 no. 220]

Tailte an Rí

1253 (37 Hen. 3) [C.D.I. vol. 2 no. 222]

Meáchain agus tomhais

1254 (38 Hen. 3) [H.M.D.I.]

Deonú Bhaile Átha Cliath, Luimnigh agus Bhaile Átha Luain don Phrionsa Éadbhard

1264 (48 Hen. 3) [P.R.O. vol. 1, Appendix]

Is ceart do gach duine a eastát i dtailte, i dtionóntachtaí, i gcaisleáin, i mbardachtaí, in earraí agus in airnéisí a ghnóthú, amhail mar a bhí siad lá San Nioclás an bhliain sin

1269 (53 Hen. 3) [P.R.O. vol. 1]

Meáchain agus tomhais aonfhoirmeacha ar fud na hÉireann

1274 (2 Edw. 1) [C.D.I. vol. 2 no. 1021]

Sirriamaí agus airí eile de chuid an Rí a cheapadh agus a chur as oifig

1275 (3 Edw. 1)

An Reacht maidir le Deonú Custaim ar olann allmhairithe, etc. a urramú

1276 (4 Edw. 1) [H.M.D.I.]

Oifig an Bháille Uisce

1277 (5 Edw. 1) [H.M.D.I.]

Meáchain agus tomhais in Éirinn

1278 (6 Edw. 1) [H.M.D.I.]

Trácht agus marsantas

1280 (8 Edw. 1) [H.M.D.I.]

Oifig an Bháille Uisce

1281-82 (10 Edw. 1) [H.M.D.I.]

Muileann i mBaile Átha Cliath

1284 (12 Edw. 1) [H.M.D.I.]

Balla-cháin Bhaile Átha Cliath

1285 (13 Edw. 1) [P.R.O. vol. 1]

Eascaire maidir le reachtanna Westminster agus Gloucester, agus reachtanna Ceannaithe, a urramú in Éirinn

1285 (13 Edw. 1) [C.D.I. vol. 3 no. 58]

Custaim thiarna talún agus tionónta

1288 (17 Edw. 1) [C.D.I. vol. 3 no. 470]

Airgead bréagach

1290 (18 Edw. 1) [C.D.I. vol. 3 no. 580]

Deachúna agus ofrálacha a bhailiú agus a íoc

1290 (18 Edw. 1) [H.M.D.I.]

Balla-cháin Bhaile Átha Cliath a leathnú

1291 (19 Edw. 1) [H.M.D.I.]

Robert de Bree

1291 (19 Edw. 1) [P.R.O. vol. 1]

Airteagail na cléire

1291 (19 Edw. 1) [C.D.I. vol. 3 no. 897]

Saoirse gluaiseachta ag Francaigh sa ríocht

1293 (21 Edw. 1) c. 2 [P.R.O. vol. 1]

Tailte a shealbhaítear in ainm an Rí: coimhthiú gan cheadúnas

1293 (21 Edw. 1) c. 3 [P.R.O. vol. 1]

Ní bheidh seanascal ina Ghiúistís i gcás ina bhfuil díolúintí le triail

1293 (21 Edw. 1) c. 4 [P.R.O. vol. 1]

Bailiú an “Cúigiú Ceann Déag” (cánachas)

1293 (21 Edw. 1) c. 5 [P.R.O. vol. 1]

Atógáil, agus athléasú tailte

1293 (21 Edw. 1) c. 6 [P.R.O. vol. 1]

Táillí giúistísí, etc., is iníoctha i ndeireadh téarma

1294 (22 Edw. 1) [C.D.I. vol. 4 no. 162]

Cisteoir agus Barúin an Státchiste do dhíol marsantais, earraí, airnéisí agus fiach de chuid ceannaithe agus eachtrannach eile

1294 (22 Edw. 1) [C.D.I. vol. 4 no. 163]

Cisteoir agus Barúin an Státchiste do dhéanamh socrú, maidir le gach ceannaí a onnmhairíonn olann, seithí, etc. as Éirinn, go bhfuil dóthain urrúis acu gan iad a onnmhairiú go dtí an Fhrainc

1294 (22 Edw. 1) [C.D.I. vol. 4 no. 164]

Ordú ón Rí go ndéanfar an t-airgead a éiríonn as brabúis na hÉireann a úsáid chun arbhar, fíonta, feoil agus bia eile a chur ó Éirinn go dtí an Bhreatain Bheag

1294 (22 Edw. 1) [C.D.I. vol. 4 no. 179]

Dleachtanna onnmhairithe le linn cogaidh i gcás olla, seithí, etc.

1295 (23 Edw. 1) [H.M.D.I.]

Balla-cháin Bhaile Átha Cliath

1297 (25 Edw. 1) [P.R.O. vol. 1]

Do roinnt contaetha agus do rialú na ríochta ar shlí níos fearr

1297 (25 Edw. 1) [H.M.D.I.]

Balla-cháin Bhaile Átha Cliath

1297 (26 Edw. 1) [C.D.I. vol. 4 no. 459]

Dleachtanna onnmhairithe le linn cogaidh i gcás olann, craicne, seithí, etc

1299 (27 Edw. 1) [P.R.O. vol. 1]

Do chur i gcoinne airgid bhréagaigh agus do rialú an airgeadra

1299 (27 Edw. 1) [P.R.O. vol. 1]

Airgead

1299 (27 Edw. 1) [P.R.O. vol. 1, Appendix]

Orduithe arna ndéanamh maidir le fórsaí breise a bheith ag Peter de Bermyngham i gcoinne na bhfeileon Éireannach, etc.

1299 (27 Edw. 1) [C.D.I. vol. 4 no. 648]

Cosc ar úsáid a bhaint as boinn choigríche gnáthmhiotail (pollaird agus crocaird)

1299 (27 Edw. 1) Writ Statutes of the Realm vol. 1,

Feidhm an Reachta um Ghiúistísí Ardseisiún in Éirinn

1300 (28 Edw. 1) [P.R.O. vol. 1]

Airgead arna bhailiú chun cosc reibiliúin in Alban a mhaoiniú

1300 (28 Edw. 1) [C.D.I. vol. 4 no. 731]

Cosc ar úsáid a bhaint as boinn choigríche gnáthmhiotail (pollaird agus crocaird)

1300 (28 Edw. 1) [H.M.D.I.]

Saor-Ósta Ridirí San Eoin

1303 (31 Edw. 1) [H.M.D.I.]

Iascach, sráideanna agus dolaí Bhaile Átha Cliath

1303 (31 Edw. 1) [H.M.D.I.]

Muilte i mBaile Átha Fhirdhia

1303 (32 Edw. 1) [C.D.I. vol. 5 no. 262]

Bailitheoirí na deachún pápaí (deachúna)

1303 (32 Edw. 1) [C.D.I. vol. 5 no. 263]

Cisteoir agus Barúin an Státchiste

1303-04 (32 Edw. 1) [C.D.I. vol. 5 no. 291]

Custaim olla, craicne caorach agus seithí

1304 (32 Edw. 1) [C.D.I. vol. 5 no. 311]

Airgead a fhaightear mar bhrabús ón deachú phápach (deachúna)

1304 (32 Edw. 1) [C.D.I. vol. 5 no. 334]

Meáchain agus tomhais

1304 (32 Edw. 1) [H.M.D.I.]

Saoirse chathrach a shárú

1307 (35 Edw. 1) [P.R.O. vol. 1]

Feidhm an Reachta maidir le Daoine Reiligiúnacha in Éirinn

1307 (1 Edw. 2) [P.R.O. vol. 1, Appendix]

Eascaire lena dtarchuirtear ordú a bhaineann le hord míleata an Teampaill in Éirinn, maidir lena dtailte, etc.

1307 (1 Edw. 2) [H.M.D.I.]

Trádálaithe fíona

1308 (2 Edw. 2) [H.M.D.I.]

Dolaí de chuid Geffrey de Morton

1310 (3 Edw. 2) c. 6 [P.R.O. vol. 1]

Bealach chun prionsabal an eiséata a sheachaint

1310 (3 Edw. 2) c. 7 [P.R.O. vol. 1]

Ní sholáthróidh aon duine bia ná cúnamh d’aon duine a ghabhann do reibiliún

1310 (3 Edw. 2) c. 8 [P.R.O. vol. 1]

Ní thabharfaidh aon duine seachas an Rí cosaintí

1310 (3 Edw. 2) c. 9 [P.R.O. vol. 1]

Déanfaidh daoine a bhfuil tailte acu sna máirsí (an teorainn leis na hÉireannaigh dhúchasacha) na tailte sin a chosaint

1310 (3 Edw. 2) c. 10 [P.R.O. vol. 1]

Ní dhéanfar ach daoine de chuid náisiún Shasana a ghlacadh isteach in oird reiligiúnacha

1310 (3 Edw. 2) c. 11 [P.R.O. vol. 1]

Foilseofar orduithe áirithe; coinnealbháfar ciontóirí

1310 (3 Edw. 2) Stat. of Kilkenny [P.R.O. vol. 1]

Déanfaidh sirriamaí ionadaithe a thoghairm, etc.

1312 (5 Edw. 2) [H.M.D.I.]

Trádálaithe Bhriostó i mBaile Átha Cliath

1312 (5 Edw. 2) [H.M.D.I.]

Balla-cháin Bhaile Átha Cliath

1315 (8 Edw. 2) [H.M.D.I.]

Soláthar d’Iarla Lancaster

Reacht dar dáta éiginnte. (circa 1315) [H.M.D.I.]

Trádálaithe fíona

1316 (10 Edw. 2) [P.R.O. vol. 1]

Déanfar cíosanna ó thailte neamhláithrithe eachtrannacha a chaitheamh ar chosaint na tíre

1316 (10 Edw. 2) [H.M.D.I.]

Droichead Átha i dtreo Oirialla

1317 (11 Edw. 2) [H.M.D.I.]

Cosaintí Bhaile Átha Cliath i gcoinne na nAlbanach

1318 (12 Edw. 2) [H.M.D.I.]

Balla-cháin Dhroichead Átha

1318 (12 Edw. 2) [H.M.D.I.]

Cosaintí Chathair Bhaile Átha Cliath i gcoinne na nAlbanach

1319 (13 Edw. 2) [H.M.D.I.]

Deisiú an chloigthí in eaglais San Muire an Dáma

1320 (13 Edw. 2) c. 1 [P.R.O. vol. 1]

Saoirsí, custaim, díolúintí, etc. de chuid na hEaglaise Naofa le teachtadh gan chur isteach

1320 (13 Edw. 2) c. 3 [P.R.O. vol. 1]

I gcoinne daoine atá ciontach i ndiomailt

1320 (13 Edw. 2) c. 4 [P.R.O. vol. 1]

Ní thabharfaidh aon duine cosaint, seachas an Rí agus tiarnaí saoirsí

1320 (13 Edw. 2) c. 5 [P.R.O. vol. 1]

Giúistís, in éineacht le beirt ridire, i ngach contae do sheoladh ardseisiún, seachadadh príosúin, etc.

1320 (13 Edw. 2) c. 6 [P.R.O. vol. 1]

Le linn thurais an Phríomh-Ghiúisteora, déanfaidh sé fiosrú maidir le hoifigigh an Státchiste agus giúistísí an Bhinse

1320 (13 Edw. 2) c. 7 [P.R.O. vol. 1]

Coimhthiú arna dhéanamh d’fhonn dul i mbun cogaidh

1320 (13 Edw. 2) c. 8 [P.R.O. vol. 1]

Tráth le haghaidh pléadálacha sa Státchiste

1320 (13 Edw. 2) c. 9 [P.R.O. vol. 1]

Tomhas amháin agus meáchan amháin le húsáid in Éirinn

1320 (13 Edw. 2) c. 10 [P.R.O. vol. 1]

Ní dhéanfar aon duine a chur faoi urrús láithrithe (cineál coimeádta) mura bhfuil sé sin indéanta le dlí

1320 (13 Edw. 2) c. 11 [P.R.O. vol. 1]

Seanascal saoirsí do thabhairt cúnaimh i ndáil le feileoin a ghabháil sna Crosa

1320 (13 Edw. 2) c. 12 [P.R.O. vol. 1]

Seanascal de chuid saoirse amháin do thabhairt cúnaimh i gcás feileon i saoirse eile

1320 (13 Edw. 2) c. 13 [P.R.O. vol. 1]

Orduithe áirithe le foilsiú; ciontóirí le coinnealbhá

1320 (13 Edw. 2) [P.R.O. vol. 1, Appendix]

Achainí ó John de Tuyt, ar mhaithiúnas i leith riaráistí, ar achainí í a dheonaigh an Rí a d’ordaigh don Státchiste é a scaoileadh óna leath

1321 (13 Edw. 2) [P.R.O. vol. 1]

An dlí Sasanach a bhaineann le beatha agus géaga a úsáid in Éirinn

1323 (17 Edw. 2) c. 1 [P.R.O. vol. 1]

Ní dhéanfaidh breithiúna agus oifigigh in Éirinn talamh a cheannach laistigh dá ndlínsí

1323 (17 Edw. 2) c. 2 [P.R.O. vol. 1]

Ní dhéanfaidh oifigigh áirithe bia a ghlacadh i gcoinne thoil aon duine, ach amháin de riachtanas

1323 (17 Edw. 2) c. 3 [P.R.O. vol. 1]

Ní dhéanfaidh oifigigh áirithe longa áirithe nó earraí strainséirí, etc. a ghaibhniú

1323 (17 Edw. 2) c. 4 [P.R.O. vol. 1]

Táille ar shéala, etc. ar bhillí cairde

1323 (17 Edw. 2) c. 5 [P.R.O. vol. 1]

Táille Marascail príosúin

1323 (17 Edw. 2) c. 6 [P.R.O. vol. 1]

Ní thabharfar maithiúnas maidir le dúnbhású ná feileonacht gan sainordú speisialta ón Rí

1323 (17 Edw. 2) c. 7 [P.R.O. vol. 1]

Séalú ar eascairí bunaidh

1323 (17 Edw. 2) c. 8 [P.R.O. vol. 1]

Imthosca ina gceadaítear ardseisiún Díshealbhaithe Nuálaigh a chur ar atráth

1323 (17 Edw. 2) [P.R.O. vol. 1]

Na hairteagail atá in ordú a fhoilsiú i dtír na hÉireann

1324 (17 Edw. 2) [P.R.O. vol. 1]

An dlí coiteann, orduithe Bhaile Átha Cliath agus úsáid na talún le coimeád ar bun

1325 (19 Edw. 2) [P.R.O. vol. 1]

Reacht na hÉireann (lena ndearbhaítear orduithe arna gcomhaontú i bparlaimintí roimhe sin le linn réimeas Éadbhard 2)

1326 (19 Edw. 2) c. 1 [P.R.O. vol. 1]

Marglann d’Éirinn le seoladh i mBaile Átha Cliath, i nDroichead Átha agus i gCorcaigh

1326 (19 Edw. 2) c. 2 [P.R.O. vol. 1]

Ní ceadmhach d’aon eachtrannach ceannach a dhéanamh in áit eile gan phionós

1326 (19 Edw. 2) c. 3 [P.R.O. vol. 1]

Ní dhéanfar earraí a dhíol le heachtrannaigh ach amháin ag na marglanna

1326 (19 Edw. 2) c. 4 [P.R.O. vol. 1]

Ní dhéanfaidh ceannaithe comhcheilg chun praghas olla, etc. a laghdú, pionós

1326 (19 Edw. 2) c. 5 [P.R.O. vol. 1]

Beidh ceannaithe faoi rialú dlí ceannaithe

1326 (19 Edw. 2) c. 6 [P.R.O. vol. 1]

Ní úsáidfidh saoránaigh agus gnáthdhaoine ach éadach arna dhéanamh i Sasana, in Éirinn nó sa Bhreatain Bheag

1326 (19 Edw. 2) c. 7 [P.R.O. vol. 1]

Féadfar éadach a dhéanamh i bhfoirm fhada nó i bhfoirm ghearr

1326 (19 Edw. 2) c. 8 [P.R.O. vol. 1]

Chun saothrú éadaigh a spreagadh, deonófar díolúintí d’úcairí, do sníomhadóirí, etc.

1326 (19 Edw. 2) c. 9 [P.R.O. vol. 1]

Beidh méara marglainne ag ceannaithe olla

1326 (19 Edw. 2) c. 10 [P.R.O. vol. 1]

Ceannaithe is strainséirí le tabhairt faoi chosaint an Rí

1326 (19 Edw. 2) [P.R.O. vol. 1, Appendix]

Cúnamh fórsaí arna dheonú chun feileoin agus reibiliúnaigh i dTiobraid Árann a chosc

1331 (5 Edw. 3) c. 1 [P.R.O. vol. 1]

Teorannú cairteacha maithiúnais, etc.

1331 (5 Edw. 3) c. 2 [P.R.O. vol. 1]

Ní bheidh cosaint ag feileoin i gcoillte

1331 (5 Edw. 3) c. 3 [P.R.O. vol. 1]

An dlí céanna d’Éireannaigh atá ann do Shasanaigh, ach amháin i gcás seirbhís biatach agus viléineach (saothraithe atá faoi cheangal saothrú ar an talamh)

1331 (5 Edw. 3) c. 4 [P.R.O. vol. 1]

Bardasachtaí agus póstaí an Rí le díol ar mhaithe le brabús dó féin

1331 (5 Edw. 3) c. 5 [P.R.O. vol. 1]

Sirriamaí agus cróinéirí le toghadh ag pobail na gcontaetha

1331 (5 Edw. 3) c. 6 [P.R.O. vol. 1]

Ní thabharfaidh aon mhóruasal urra i leith láithriú os comhair an Rí

1331 (5 Edw. 3) c. 7 [P.R.O. vol. 1]

Gialla síochána le coinneáil i gcaisleáin an Rí, etc.

1331 (5 Edw. 3) c. 8 [P.R.O. vol. 1]

Ní thabharfar cosaint ar bith d’aon neach i gcoinne shíocháin an Rí

1331 (5 Edw. 3) c. 9 [P.R.O. vol. 1]

Ní dhéanfar aon oifigeach de chuid an Rí a chur i ngeall air

1331 (5 Edw. 3) c. 10 [P.R.O. vol. 1]

Airgead atá le tógáil i bhfíneáil

1331 (5 Edw. 3) c. 11 [P.R.O. vol. 1]

Urramófar sos cogaidh idir na Sasanaigh agus na hÉireannaigh

1331 (5 Edw. 3) c. 12 [P.R.O. vol. 1]

Maidir le haon eisreachtaí i dtalamh inchánach, ní ghlacfar leo i Saoirsí, etc.

1331 (5 Edw. 3) c. 13 [P.R.O. vol. 1]

Tabharfaidh sirriamaí, etc. cuntas uair amháin sa bhliain

1331 (5 Edw. 3) c. 14 [P.R.O. vol. 1]

Ní bheidh seanascal tiarna ina oifigeach de chuid an Rí

1331 (5 Edw. 3) c. 15 [P.R.O. vol. 1]

Déanfaidh an Cisteoir iniúchadh ar chaisleáin an Rí uair amháin sa bhliain

1331 (5 Edw. 3) c. 16 [P.R.O. vol. 1]

Cuirfidh sirriamaí a n-ainmneacha i dtuairisceáin i leith eascairí

1331 (5 Edw. 3) c. 17 [P.R.O. vol. 1]

Baileoidh buirgéisigh custaim i mbailte móra

1331 (5 Edw. 3) c. 18 [P.R.O. vol. 1]

Déanfaidh na breithiúna fiosrú uair amháin sa bhliain maidir le hoifigigh an Rí, etc.

1331 (5 Edw. 3) c. 19 [P.R.O. vol. 1]

Ní choimeádfaidh aon duine ceithearnaigh (saighdiúirí coise) nó díomhaointigh, ach amháin laistigh dá mháirsí (teorainneacha talún) féin

1331 (5 Edw. 3) c. 20 [P.R.O. vol. 1]

Gheobhaidh oifigigh an Rí urra in Éirinn chun bheith freagrach as a gcuntas ansin

1331 (5 Edw. 3) c. 21 [P.R.O. vol. 1]

Gach duine ag a bhfuil tailte in Éirinn, rachaidh siad chun cónaí ansin nó cuirfidh siad garda iontu

1331 (5 Edw. 3) c. 22 [P.R.O. vol. 1]

Ní thabharfaidh aon duine fabhar do na hÉireannaigh sin atá i gcoinne shíocháin an Rí

1331 (5 Edw. 3) [P.R.O. vol. 1: Memoranda Roll of the Exchequer.]

Déanfar caisleáin, tailte, etc. arna ndeonú tar éis don Rí an rialtas a ghlacadh de láimh a chur ar ais ina láimh

1331 (5 Edw. 3) Stat. on wardship [Calendar of the Close Rolls]

Dlí Shasana maidir le bardasacht

1332 (6 Edw. 3)

Roinnt reachtanna a urramú in Éirinn

1342 (16 Edw. 3) c. 1 [P.R.O. vol. 1]

Cúiseanna le heaspa brabúis ó thailte an Rí

1342 (16 Edw. 3) c. 2 [P.R.O. vol. 1]

Oifigigh nach bhforghníomhaíonn an dlí le fórsa arm

1342 (16 Edw. 3) c. 3 [P.R.O. vol. 1]

Eilliú ag Oifigigh an Rí a dhéanann sluamharcaíocht d’fhonn táillí a éileamh

1342 (16 Edw. 3) c. 4 [P.R.O. vol. 1]

Caisleáin, etc., i lámha an namhad de mhainneachtain oifigigh an Rí

1342 (16 Edw. 3) c. 5 [P.R.O. vol. 1]

Toirmeasc ar tháillí arna n-íoc i leith caisleán nach bhfuil ann a thuilleadh

1342 (16 Edw. 3) c. 6 [P.R.O. vol. 1]

Íocaíocht as bia a thógtar

1342 (16 Edw. 3) c. 7 [P.R.O. vol. 1]

Oifigigh arna gceapadh, ní leor sin chun bheith freagrach don Rí

1342 (16 Edw. 3) c. 8 [P.R.O. vol. 1]

Ní cheadaítear costais a ghabhann le tailte léasaithe, etc. a chothabháil

1342 (16 Edw. 3) c. 9 [P.R.O. vol. 1]

Oifigigh a shealbhaíonn roinnt oifigí

1342 (16 Edw. 3) c. 10 [P.R.O. vol. 1]

Tiarnaí Sasanacha in Éirinn a cuireadh as seilbh a ruílsí

1342 (16 Edw. 3) c. 11 [P.R.O. vol. 1]

Tailte feofheirme arna n-atógáil i lámha an Rí

1342 (16 Edw. 3) c. 12 [P.R.O. vol. 1]

Oifigigh an Rí d’urghabháil earraí, etc. de chuid féichiúnaí corónach

1342 (16 Edw. 3) c. 13 [P.R.O. vol. 1]

Oifigigh nach dtugann tailte urghafa, etc. ar ais

1342 (16 Edw. 3) c. 14 [P.R.O. vol. 1]

Táillí éaséatóirí ar urghabháil éagórach

1342 (16 Edw. 3) c. 15 [P.R.O. vol. 1]

Maidir le feileonachtaí a dhéantar in Éirinn, ní mór do dhaoine freagra a thabhairt ina leith i Sasana

1342 (16 Edw. 3) c. 16 [P.R.O. vol. 1]

Sosanna cogaí páirteacha nó síocháin pháirteach

1342 (16 Edw. 3) c. 17 [P.R.O. vol. 1]

Tailte arna n-áitiú ag an namhaid Éireannach le linn sosanna cogaidh le sealbhú aige ina dhiaidh sin

1342 (16 Edw. 3) c. 18 [P.R.O. vol. 1]

Cothabháil chuí tailte, etc.

1342 (16 Edw. 3) c. 19 [P.R.O. vol. 1]

Barántais chun tochsal a dhéanamh i gcás go ndeonaítear téarmaí maidir le híoc fiach

1342 (16 Edw. 3) c. 20 [P.R.O. vol. 1]

Drochbhearta i dtoghchán sirriamaí, etc.

1342 (16 Edw. 3) c. 21 [P.R.O. vol. 1]

Táillí arna n-íoc le marascal acu siúd a ghabhtar

1342 (16 Edw. 3) c. 22 [P.R.O. vol. 1]

Eascairí trí mhailís, etc.

1342 (16 Edw. 3) c. 23 [P.R.O. vol. 1]

Déanfaidh oifigigh an Rí bia, etc. a thógáil gan íocaíocht

1342 (16 Edw. 3) c. 24 [P.R.O. vol. 1]

Seirbhís ríoga arna dlúthshocrú in airgead (srian i gcásanna áirithe seirbhíse feodaí i dtaca le talamh, etc.)

1342 (16 Edw. 3) c. 25 [P.R.O. vol. 1]

Cónaitheoirí i máirsí (limistéir atá teorantach leis an namhaid Éireannach) le fíneáil nó le pionósú go réasúnach

1342 (16 Edw. 3) c. 26 [P.R.O. vol. 1]

Príosúnú gan díotáil, agus urghabháil earraí

1342 (16 Edw. 3) c. 27 [P.R.O. vol. 1]

Ceapadh oifigeach áirithe le haghaidh calafort, etc., amhail mar atá i Sasana

1342 (16 Edw. 3) [P.R.O. vol. 1, Appendix]

Cloí le 15 Edw. 3 St. 2 in Éirinn

1342-43 (16 & 17 Edw. 3) [P.R.O. vol. 1, Appendix]

An Rí do dhéanamh reacht ársa arna úsáid i Státchiste Shasana a tharchur chuig a Chisteoir agus chuig a Bharúin, ar reacht é a bhaineann le tobhach ór na Banríona, rollú an méid sin a ordú agus a urramú in Éirinn

1344 (18 Edw. 3) [P.R.O. vol. 1]

Ní thabharfaidh aon duine soláthairtí do na hÉireannaigh atá i mbun cogaíochta i gcoinne an Rí

1349 (23 Edw. 3) [P.R.O. vol. 1]

Seirbhísigh agus saothraithe

1349-50 (24 Edw. 3) [P.R.O. vol. 1]

A gcuid fear cogaidh féin a bheith ag móruaisle i Sasana ag a bhfuil tailte in Éirinn

1351 (25 Edw. 3) c. 1 [P.R.O. vol. 1]

Saoirsí, custaim, díolúintí, etc. de chuid na hEaglaisí Naofa le teachtadh gan chur isteach: daingniú na Cairte Móire

1351 (25 Edw. 3) c. 2 [P.R.O. vol. 1]

Ní choimeádfaidh aon duine ceithearnaigh (saighdiúirí coise), etc., ach amháin sna máirsí (an teorainn leis na hÉireannaigh dhúchasacha) agus ar a gcostas féin

1351 (25 Edw. 3) c. 3 [P.R.O. vol. 1]

Beidh talamh ag díomhaointigh lena shaothrú

1351 (25 Edw. 3) c. 4 [P.R.O. vol. 1]

Maidir le cainteanna, etc., idir lucht na máirsí (iad sin a bhfuil cónaí orthu ar an teorainn leis na hÉireannaigh dhúchasacha) agus an namhaid

1351 (25 Edw. 3) c. 5 [P.R.O. vol. 1]

Pionósóidh taoisigh a gcuid seirbhíseach féin, etc.

1351 (25 Edw. 3) c. 6 [P.R.O. vol. 1]

Síocháin amháin agus cogadh amháin ar fud na hÉireann

1351 (25 Edw. 3) c. 7 [P.R.O. vol. 1]

Féadfaidh oifigigh díolúintí feileoin a leanúint isteach i dtalamh inchánach, agus féadfaidh sirriamaí leanúint a dhéanamh isteach i ndíolúintí

1351 (25 Edw. 3) c. 8 [P.R.O. vol. 1]

Beidh aistriú (deonú tailte) atá calaoiseach neamhbhailí

1351 (25 Edw. 3) c. 9 [P.R.O. vol. 1]

Maoir síochána i ngach contae

1351 (25 Edw. 3) c. 10 [P.R.O. vol. 1]

Táille Mharascail na mBinsí

1351 (25 Edw. 3) c. 11 [P.R.O. vol. 1]

Ní bheidh aon chomhghuaillíocht idir na Sasanaigh agus na naimhde Sasanacha nó Éireannacha

1351 (25 Edw. 3) c. 12 [P.R.O. vol. 1]

Déanfar glacadóirí feileon a phríosúnú

1351 (25 Edw. 3) c. 13 [P.R.O. vol. 1]

Déanfar Sasanaigh a sháraíonn sos cogaidh a phríosúnú

1351 (25 Edw. 3) c. 14 [P.R.O. vol. 1]

Cuirfear reacht na saothraithe chuig gach sirriam, méara, etc., lena fhorógairt

1351 (25 Edw. 3) c. 15 [P.R.O. vol. 1]

Ní dhéanfaidh Sasanaigh gríosú chun cogaidh

1351 (25 Edw. 3) c. 16 [P.R.O. vol. 1]

Úsáidfidh Sasanaigh an dlí coiteann, seachas an Féineachas nó dlí na máirsí

1351 (25 Edw. 3) c. 17 [P.R.O. vol. 1]

Ní chuirfear bac ar oifigigh an Rí

1351 (25 Edw. 3) c. 18 [P.R.O. vol. 1]

Déanfaidh daoine ag a bhfuil tailte sna tailte máirsí (limistéir theorann) na máirsí a chothabháil agus tabharfaidh siad cúnamh ina leith

1351 (25 Edw. 3) c. 19 [P.R.O. vol. 1]

Déanfaidh cónaitheoirí i Sasana ag a bhfuil tailte in Éirinn ranníoc a thabhairt i dtaca le cosaint na dtailte sin

1351 (25 Edw. 3) c. 20 [P.R.O. vol. 1]

Ní dhéanfar robálaithe, coirigh, etc. a chothabháil

1351 (25 Edw. 3) c. 21 [P.R.O. vol. 1]

Déanfaidh sáirsintí feo forghníomhú cuí

1351 (25 Edw. 3) c. 22 [P.R.O. vol. 1]

Urghabhfaidh sirriamaí earraí a fhorghéilltear trí eisreachtú, etc.

1351 (25 Edw. 3) c. 23 [P.R.O. vol. 1]

Maidir le cuntais sirriamaí a ghlacadh, contaetha Chúige Laighean

1351 (25 Edw. 3) c. 24 [P.R.O. vol. 1]

Táillí sirriamaí ina sealanna

1351 (25 Edw. 3) c. 25 [P.R.O. vol. 1]

Ní bheidh aon phléadálacha tochsail thánaistigh os comhair sirriamaí

1351 (25 Edw. 3) Stat. on weights and measures [Calendar of the Patent Rolls]

Meáchain agus tomhais

1351 (25 Edw. 3) Writ Statutes of the Realm vol. 1

Urramú 25 Edw. 3 st. 5

1355 (29 Edw. 3) [P.R.O. vol. 1]

Ceartú earráidí i bParlaimintí atá le comóradh in Éirinn

1360 (34 Edw. 3) [P.R.O. vol. 1, Appendix]

Eascaire i gcoinne daoine a bhfuil baint acu leis na hÉireannaigh, a úsáideann a dteanga, nó a chuireann a gcuid leanaí ar altranas ina measc

1360 (35 Edw. 3) [P.R.O. vol. 1]

Toirmeasc ar Éireannaigh dhúchasacha feidhmiú mar mhéara, báillí, etc.

1360 (35 Edw. 3) c. 1 [P.R.O. vol. 1]

Brabúis ó thailte an Rí

1360 (35 Edw. 3) c. 2 [P.R.O. vol. 1]

Toghfaidh gach contae sirriamaí, etc.

1360 (35 Edw. 3) c. 3 [P.R.O. vol. 1]

Gníomhóidh sirriamaí mar eiséatóirí

1360 (35 Edw. 3) c. 4 [P.R.O. vol. 1]

Maidir le tailte i lámha an Rí a ligean ar cíos

1360 (35 Edw. 3) c. 5 [P.R.O. vol. 1]

Ceapadh seanascal, etc. ar thailte an Rí

1360 (35 Edw. 3) c. 6 [P.R.O. vol. 1]

Déanfar cuntais ar thobhach fhiacha an Rí a thabhairt sa Státchiste

1360 (35 Edw. 3) c. 7 [P.R.O. vol. 1]

Déileálfaidh sealbhóirí mór-sháirsinteachtaí le cuntais sirriamaí

1362 (36 Edw. 3)

Urramú 36 Edw. 3 st. 1 agus st. 2

1363 (37 Edw. 3) [Calendar of the Close Rolls]

Urramú 36 Edw. 3 st. 1 agus st. 2

1368 (42 Edw. 3) [P.R.O. vol. 1]

Ordú arna dhéanamh i dtaca le talamh na hÉireann

1377 (1 Ric. 2) [P.R.O. vol. 1]

Fóirdheontas do Mhurgh Obryen, ar choinníoll go dtarraingíonn sé siar as Cúige Laighean

1378 (1 Ric. 2) [P.R.O. vol. 1, Appendix]

Orduithe maidir le garda speisialta a shannadh do Cheatharlach agus do chomharsanacht Cheatharlach le linn na parlaiminte; maidir le táillí agus liúntais an Bhreithimh taistil, etc., go mbeidh garda speisialta aige

1380 (3 Ric. 2) [P.R.O. vol. 1]

Achainíocha thar ceann na hÉireann arna ndéanamh sa pharlaimint láithreach, mar aon leis na freagraí arna dtabhairt ar an gcéanna

1380 (4 Ric. 2) [P.R.O. vol. 1]

Custaim bheaga nua le tobhach

1380 (4 Ric. 2) [P.R.O. vol. 1]

Fóirdheontas arna dheonú ag préaláidí agus ag an gcléir

1380 (4 Ric. 2) [P.R.O. vol. 1]

Daingniú reacht 40 Edw. 3 c. 14

1385 (9 Ric. 2) [P.R.O. vol. 1]

Pobal thalamh na hÉireann, gan é a chiapadh i gcoinne saoirse

1385 (9 Ric. 2) [P.R.O. vol. 1]

An Rí a bheith i láthair

1385 (9 Ric. 2) [P.R.O. vol. 1, Appendix]

Eascaire ina luaitear téarmaí 3 reacht Shasanacha: 27 Edw. 3, 31 Edw. 3, 4 Ric. 2

1388 (12 Ric. 2) [P.R.O. vol. 1, Appendix]

Réamhaithrisí lena ndeonaítear fóirdheontais agus fir armtha mar chúnamh do na cogaí

1388 (12 Ric. 2) [P.R.O. vol. 1]

Bardas Bhaile Átha Cliath

1390 (13 Ric. 2) [P.R.O. vol. 1, Appendix]

Imeachtaí i bParlaimint, a bhaineann le scaoileadh saor Nelan O’Neel, tar éis dó gialla a thabhairt

1393 (17 Ric. 2) [Calendar of the Patent Rolls]

Urramú ordaithe d’Éirinn, 1357

1394 (18 Ric. 2) [P.R.O. vol. 1]

Ní dhíolfaidh aon duine riachtanais le haon Éireannach nach gcónaíonn i measc vasáilligh Shasanacha

1399 (1 Hen. 4) [P.R.O. vol. 1]

Reacht na Neamhláithrithe

1402 (3 Hen. 4) [P.R.O. vol. 1]

Saoirsí, custaim, díolúintí, etc., de chuid na hEaglaise Naofa le teachtadh gan chur isteach

1402 (3 Hen. 4) [P.R.O. vol. 1]

Reacht i gcoinne aimiréal

1402 (3 Hen. 4) [P.R.O. vol. 1]

Dlínse aimiréal

1409-10 (11 Hen. 4) [P.R.O. vol. 1]

Reacht á leagan síos nach ndéanfaidh aon mhairnéalach aon saothraí a iompar amach as an tír seo

1410 (11 Hen. 4) c. 1 [P.R.O. vol. 1]

Daingniú shaoirsí na hEaglaise

1410 (11 Hen. 4) c. 2 [P.R.O. vol. 1]

Saoirsí, etc.

1410 (11 Hen. 4) c. 3 [P.R.O. vol. 1]

Teachtfaidh Cathair Bhaile Átha Cliath agus cathracha eile a gcuid díolúintí

1410 (11 Hen. 4) c. 4 [P.R.O. vol. 1]

Cill Chainnigh: daingniú reachtanna

1410 (11 Hen. 4) c. 5 [P.R.O. vol. 1]

Díscaoileadh nó atráthú parlaimintí, etc.

1410 (11 Hen. 4) c. 6 [P.R.O. vol. 1]

Coinmheadh (billéad) agus seachadadh

1410 (11 Hen. 4) c. 8 [P.R.O. vol. 1]

Daingniú oifig chléireach an mhargaidh

1410 (11 Hen. 4) c. 9 [P.R.O. vol. 1]

Ní fheidhmeoidh sealbhóirí áirithe oifige mar eiséatóir, cléireach an mhargaidh, etc.

1410 (11 Hen. 4) c. 10 [P.R.O. vol. 1]

Tabharfar tréimhse 3 sheachtain do chosantóirí le haghaidh turais chun láithriú agus cosaint a dhéanamh

1410 (11 Hen. 4) c. 11 [P.R.O. vol. 1]

Áitritheoirí Colie i mbarúntacht Dhún Dealgan

1410 (11 Hen. 4) c. 12 [P.R.O. vol. 1]

Neamh-inordaitheacht maidir le láithriú os comhair giúistís nó oifigigh síochána ar laethanta áirithe

1410 (11 Hen. 4) c. 13 [P.R.O. vol. 1]

Nós imeachta maidir le cead a thabhairt chun bheith as láthair ó Éirinn gan táinseamh, etc.

1410 (11 Hen. 4) c. 14 [P.R.O. vol. 1]

Oifigí bréagacha arna dtógáil ag eiséatóirí agus leigheasanna ina leith sin, etc.

1410 (11 Hen. 4) c. 16 [P.R.O. vol. 1]

Cáilíochtaí eiséatóirí, etc.

1410 (11 Hen. 4) c. 17 [P.R.O. vol. 1]

Comhlíonfaidh eiséatóirí feidhmeanna a n-oifige i bpearsa, etc.

1410 (11 Hen. 4) c. 18 [P.R.O. vol. 1]

Sealbhú talún

1410 (11 Hen. 4) c. 19 [P.R.O. vol. 1]

Aisghairm paitinní

1410 (11 Hen. 4) c. 20 [P.R.O. vol. 1]

Ní bhainfear Binse an Rí ón tír i gcás go gceaptar é i gcéaduair gan cúis réasúnach, etc.

1410 (11 Hen. 4) c. 21 [P.R.O. vol. 1]

An tslí a gcaithfear le daoine a thugann cosaint d’fheileoin

1410 (11 Hen. 4) c. 22 [P.R.O. vol. 1]

Srian ar ghluaiseacht gráin

1410 (11 Hen. 4) c. 23 [P.R.O. vol. 1]

Giúistísí Síochána

1410 (11 Hen. 4) c. 24 [P.R.O. vol. 1]

An tslí a gcaithfear le daoine a thaobhaíonn le naimhde

1411 (13 Hen. 4) [P.R.O. vol. 1]

Eascaire paitinne as Sasana chun na reachtanna a rollú agus a fhorógairt i gcoinne Riarthóirí

1421 (9 Hen. 5) c. 1 [P.R.O. vol. 1]

Mar gheall ar chogadh agus ar easaontais, is gá don Rí a bheith i láthair in Éirinn

1421 (9 Hen. 5) c. 2 [P.R.O. vol. 1]

Cáin ioncaim ón talamh le coimeád chun críoch poiblí

1421 (9 Hen. 5) c. 3 [P.R.O. vol. 1]

Déanfar boinn airgid a bhualadh in Éirinn mar a dhéantar i Sasana

1421 (9 Hen. 5) c. 4 [P.R.O. vol. 1]

Déanfar ceadú an Phápa a lorg i leith crosáide i gcoinne na naimhde Éireannacha

1421 (9 Hen. 5) c. 5 [P.R.O. vol. 1]

Gearán maidir le Sir Laurence Merbury, Seansailéir, tar éis diúltú an Séala Mór a ghreamú de theachtaireacht don Rí

1421 (9 Hen. 5) c. 6 [P.R.O. vol. 1]

Iarraidh ar leigheas i gcoinne muirear trom

1421 (9 Hen. 5) c. 7 [P.R.O. vol. 1]

Iallach a chur ar oidhrí John de Stanley, leifteanant nach maireann, a chuid fiach a íoc, etc.

1421 (9 Hen. 5) c. 8 [P.R.O. vol. 1]

Modh rialtais Thomáis, ardeaspag Bhaile Átha Cliath, Breitheamh Taistil, sampla maith le leanúint

1421 (9 Hen. 5) c. 9 [P.R.O. vol. 1]

Déanfaidh Sir John Talbot, leifteanant, agus a chuid oifigeach, slánú maidir le sracadh, etc.

1421 (9 Hen. 5) c. 10 [P.R.O. vol. 1]

Ceapfar Coimisinéirí chun fiosrúchán a dhéanamh maidir le hiompar leifteanant, oifigeach, etc.

1421 (9 Hen. 5) c. 11 [P.R.O. vol. 1]

Iarraidh ar chúnamh agus ar thacaíocht chuig an leifteanant láithreach, a chuir deireadh le coinmheadh (billéad), etc.

1421 (9 Hen. 5) c. 12 [P.R.O. vol. 1]

Sracadh trí fhir neamhliteartha do chomhlíonadh oifige sa Státchiste trí ionadaí

1421 (9 Hen. 5) c. 13 [P.R.O. vol. 1]

Ní dhéanfar seirbhísigh Shasanacha a rugadh in Éirinn a ghlacadh isteach in Óstaí na Cúirte a thuilleadh

1421 (9 Hen. 5) c. 14 [P.R.O. vol. 1]

An mhuir idir Sasana agus Éire ina seilbh ag naimhde Caistíleacha agus Albanacha: ceannaithe á robáil, etc.

1421 (9 Hen. 5) c. 15 [P.R.O. vol. 1]

Ní cheapfaidh eiséatóirí in Éirinn ionadaithe mura bhfuil dóthain tailte acu, etc.

1421 (9 Hen. 5) c. 16 [P.R.O. vol. 1]

Maithiúnas i leith fiach corónach

1421 (9 Hen. 5) c. 17 [P.R.O. vol. 1]

Réamhaithris Reacht Sasanach 3 Ric. 2 maidir le neamhláithrithe

1421 (9 Hen. 5) c. 18 [P.R.O. vol. 1]

Maidir le pátrúnacht na mbeo i nGalatroim, deoise na Mí, etc.

1421 (9 Hen. 5) c. 19 [P.R.O. vol. 1]

Cumhacht a thabhairt don leifteanant chun umhlóid a ghlacadh agus tíolacadh a dhéanamh maidir le beathúnais an Rí

1427 (5 Hen. 6) [P.R.O. vol. 2]

Prióireacht an Mhuilinn Chearr

1428 (7 Hen. 6) c. 1 [P.R.O. vol. 2]

Saoirsí, custaim, díolúintí, etc., na hEaglaise Naofa le teachtadh gan chur isteach

1428 (7 Hen. 6) c. 2 [P.R.O. vol. 2]

Beidh a cuid custam, saoirsí féin go léir, etc., ag Éirinn

1428 (7 Hen. 6) c. 3 [P.R.O. vol. 2]

Beidh a gcuid díolúintí, etc., ag Baile Átha Cliath, Droichead Átha.

1428 (7 Hen. 6) c. 4 [P.R.O. vol. 2]

Saintuairiscí ar pháirtithe atá le cur san áireamh in inchoisní

1428 (7 Hen. 6) c. 5 [P.R.O. vol. 2]

Ní bheidh Comóntaigh faoi dhliteanas i leith éalú feileon in aimsir cogaidh

1428 (7 Hen. 6) c. 6 [P.R.O. vol. 2]

Íocfar as earraí, etc., arna dtógáil ag soláthróirí, etc.

1428 (7 Hen. 6) c. 7 [P.R.O. vol. 2]

Cuirfear fíneáil ar sholáthróirí as earraí, etc., a thógáil

1428 (7 Hen. 6) c. 9 [P.R.O. vol. 2]

Fóirdheontas ó Chontae Lú mar chúnamh i leith caisleáin a thógáil

1428 (7 Hen. 6) c. 10 [P.R.O. vol. 2]

Íocaíochtaí le tabhairt as bia, etc., le haghaidh slógaí

1428 (7 Hen. 6) c. 11 [P.R.O. vol. 2]

Ní dhíolfaidh aon duine éadach seachas éadach de mhiosúr dleathach

1428 (7 Hen. 6) c. 12 [P.R.O. vol. 2]

Gabháil saothraithe agus seirbhíseach a fhágann Éire

1428 (7 Hen. 6) c. 13 [P.R.O. vol. 2]

Ceangal ar cheannaithe a thugann craicne etc., amach as Éirinn custaim a íoc ag margadh coigríche

1428 (7 Hen. 6) c. 13* [P.R.O. vol. 2] (*2ú reacht “c. 13”)

Ní dhíolfaidh aon duine bia, etc., le naimhde gan cheadúnas

1430 (8 Hen. 6) c. 1 [P.R.O. vol. 2]

Saoirsí, custaim, díolúintí, etc., na hEaglaise Naofa le teachtadh gan chur isteach

1430 (8 Hen. 6) c. 2 [P.R.O. vol. 2]

Beidh a saoirsí féin, etc., ag Éirinn

1430 (8 Hen. 6) c. 3 [P.R.O. vol. 2]

Beidh a saoirsí féin ag Baile Átha Cliath, Luimneach, Droichead Átha, etc.

1430 (8 Hen. 6) c. 4 [P.R.O. vol. 2]

Reachtanna arna ndéanamh in Éirinn le coimeád

1430 (8 Hen. 6) c. 5 [P.R.O. vol. 2]

Ní cheadófar aon soláthróirí etc., in Éirinn

1430 (8 Hen. 6) c. 6 [P.R.O. vol. 2]

Ní shealbhóidh aon reibiliúnach oifigí, tailte ná tionóntáin de chuid an Rí

1430 (8 Hen. 6) c. 7 [P.R.O. vol. 2]

Gan aon fhóirdheontais a bheith ann seachas na cinn sin arna ndeonú i Mór-Chomhairle an Rí

1430 (8 Hen. 6) c. 8 [P.R.O. vol. 2]

Déanfar reachtanna i gcoinne coinmhidh (billéad), buannachta, etc., a chur i bhfeidhm

1430 (8 Hen. 6) c. 9 [P.R.O. vol. 2]

Coimirceoirí gadaithe agus reibiliúnach le breithniú ina mbrathadóirí

1430 (8 Hen. 6) c. 10 [P.R.O. vol. 2]

Is tréas é ionsaí a dhéanamh ar ghéillseanaigh an Rí ar mhuin capaill nó de chois, gan chead

1430 (8 Hen. 6) c. 11 [P.R.O. vol. 2]

Ní dheonófar aon chosaint mura rud é go mionnaíonn an páirtí go bhfuil an fhírinne sa chlásal quia profecturus

1430 (8 Hen. 6) c. 12 [P.R.O. vol. 2]

Fóirdheontas ó chontaetha Bhaile Átha Cliath, na Mí, Chill Dara agus Lú, mar chúnamh i leith caisleáin a thógáil

1430 (8 Hen. 6) c. 13 [P.R.O. vol. 2]

Ní dhéanfaidh aon duine caoraíocht, capaill, etc., a thógáil amach as talamh máirse isteach i dtalamh síochána dá ngairtear “Machaire” gan cheadúnas

1430 (8 Hen. 6) c. 14 [P.R.O. vol. 2]

Meirse i gcás páirtithe nár thug cúnamh i gcomhair thuras Sir John Sutton, de réir mar a ordaíodh

1431 (10 Hen. 6) c. 1 [P.R.O. vol. 2]

Saoirsí, custaim, díolúintí, etc., na hEaglaise Naofa le teachtadh gan chur isteach

1431 (10 Hen. 6) c. 2 [P.R.O. vol. 2]

Beidh a cuid custam féin ag Éirinn

1431 (10 Hen. 6) c. 3 [P.R.O. vol. 2]

Beidh a gcuid saoirsí féin ag Baile Átha Cliath, Droichead Átha, etc.

1431 (10 Hen. 6) c. 4 [P.R.O. vol. 2]

Aisghairm coimisiúin maidir le ciapadh i gcás chontaetha na Mí, Bhaile Átha Cliath, Chill Dara agus Lú

1431 (10 Hen. 6) c. 7 [P.R.O. vol. 2]

Déanfar saothraithe i gContae Lú a thabhairt isteach chun caisleáin a thógáil

1441 (20 Hen. 6) [P.R.O. vol. 2]

Gearán ó Thiarnaí agus ó Chomóntaigh na hÉireann chuig an Rí Hen. 6 i gcoinne James Butler, Iarla Urmhumhan

1447 (25 Hen. 6) c. 3 [P.R.O. vol. 2 as c. 17]

Custam a thobhach go mídhleathach

1447 (25 Hen. 6) [c. 1] [P.R.O. vol. 2]

Saoirsí, custaim, díolúintí, etc., na hEaglaise Naofa le teachtadh gan chur isteach

1447 (25 Hen. 6) [c. 2] [P.R.O. vol. 2]

Beidh a cuid saoirsí féin ag Éirinn, etc.

1447 (25 Hen. 6) [c. 3] [P.R.O. vol. 2]

Cead do Sir John Talbot, Seansailéir, chun ionadaí a cheapadh

1447 (25 Hen. 6) [c. 4] [P.R.O. vol. 2]

Daingniú litreacha paitinne lena gceaptar Robert Plunket mar Phríomh-Bhreitheamh Pléadálacha

1447 (25 Hen. 6) [c. 5] [P.R.O. vol. 2]

Daingniú litreacha paitinne lena gceaptar Edward Somerton mar dhara breitheamh Pléadálacha

1447 (25 Hen. 6) [c. 6] [P.R.O. vol. 2]

Neamhniú litreacha paitinne lena gceaptar Michael Gryffyn mar Phríomh-Bharún an Státchiste

1447 (25 Hen. 6) [c. 8] [P.R.O. vol. 2]

Daingniú litreacha paitinne lena gceaptar Hugh Wogan mar Chléireach na Corónach sa tSeansaireacht

1447 (25 Hen. 6) [c. 9] [P.R.O. vol. 2]

Breithnítear Thomas Belyane, Déan dúmais Osraí ina bhrathadóir agus forghéilltear a chuid beathúnas agus dínití

1447 (25 Hen. 6) [c. 10] [P.R.O. vol. 2]

Aisghairm an reachta maidir le haistriú an Státchiste agus an Bhinse Choitinn amach as Baile Átha Cliath

1447 (25 Hen. 6) c. 11 [P.R.O. vol. 2]

Maidir le tobhach riaráistí airgid a bhailítear le haghaidh cogaidh, agus atá dlite do William Welles agus do dhaoine eile

1447 (25 Hen. 6) c. 12 [P.R.O. vol. 2]

Féadfaidh oifigigh an Rí in Éirinn tailte, etc., a cheannach ansin

1447 (25 Hen. 6) c. 15 [P.R.O. vol. 2]

Daingniú an reachta maidir le ceannaithe coigríche a thagann go hÉirinn a bheith faoi chosaint an Rí

1447 (25 Hen. 6) c. 18 [P.R.O. vol. 2]

Cuirfidh saoránaigh Phort Láirge i gcoinne na reibiliúnach agus na mbrathadóirí

1447 (25 Hen. 6) c. 19 [P.R.O. vol. 2]

Baintear Eiséatóireacht Éireann de Sir John Pilkyngton, faoin Acht Parlaiminte, mar gheall ar asláithreacht

1447 (25 Hen. 6) c. 23 [P.R.O. vol. 2]

Beidh Dún Luáin saor ó thalláistí, etc, ar feadh 5 bliana

1447 (25 Hen. 6) c. 24 [P.R.O. vol. 2]

Beidh Cill Mhaighneann, etc., saor ó thalláistí, etc, ar feadh 5 bliana

1447 (25 Hen. 6) c. 26 [P.R.O. vol. 2]

Déanfar forógra go láithreoidh Thomas Veldon agus daoine eile, mar bhrathadóirí, os comhair na Comhairle

1447 (25 Hen. 6) c. 27 [P.R.O. vol. 2]

Déanfar forógra go láithreoidh Gerrot Cruys agus daoine eile, mar bhrathadóirí, os comhair Leifteanant an Rí

1447 (25 Hen. 6) c. 28 [P.R.O. vol. 2]

Daingniú litreacha paitinne, lena ndíolmhaítear Ab Tintern ó fhreastal ar pharlaimint nó ar mhórchomhairlí

1447 (25 Hen. 6) c. 30 [P.R.O. vol. 2]

Deimhneofar an fhírinne don Rí maidir le cleachtadh asarlaíochta in Éirinn

1447 (25 Hen. 6) c. 31 [P.R.O. vol. 2]

Déanfar forógra go láithreoidh Gerrot Cruys agus daoine eile os comhair leifteanant an Rí, chun iad féin a shaoradh ó chionta líomhnaithe

1447 (25 Hen. 6) c. 32 [P.R.O. vol. 2]

Díscaoiltear méara, etc., Dhroichead Átha ó chuntas a thabhairt sa Státchiste ar chustaim agus ar dholaí

1447 (25 Hen. 6) c. 33 [P.R.O. vol. 2]

Déanfar seisiún Dhiúc Eabhrac i saoirse na Mí, seisiún nár seoladh mar gheall ar asláithreacht an tseanascail a bhí ar thuras i gCúige Uladh, a sheoladh níos déanaí

1447 (25 Hen. 6) c. 34 [P.R.O. vol. 2]

Tobhach speisialta i leith caisleáin a thógáil

1449 (27 Hen. 6) c. 1 [P.R.O. vol. 2]

Saoirsí, custaim, díolúintí, etc., na hEaglaise Naofa le teachtadh gan chur isteach

1449 (27 Hen. 6) c. 2 [P.R.O. vol. 2]

Teachtfaidh Éire a cuid saoirsí féin, etc.

1449 (27 Hen. 6) c. 3 [P.R.O. vol. 2]

A gcuid díolúintí féin, etc., a bheith ag Baile Átha Cliath, ag Port Láirge, ag Droichead Átha

1449 (27 Hen. 6) c. 4 [P.R.O. vol. 2]

Ní dhéanfaidh aon choimisiún ón tSeansaireacht fiosrúchán i dtaobh feileonachtaí, etc., i gContae Bhaile Átha Cliath, etc., ach amháin na cinn sin a dhéantar chun giúistísí síochána

1449 (27 Hen. 6) c. 5 [P.R.O. vol. 2]

Déanfaidh príomhsháirsint shaoirse na Mí cuntas a thabhairt ar shaincheisteanna

1449 (27 Hen. 6) c. 6 [P.R.O. vol. 2]

Déanfaidh breithiúna fíneálacha, etc. a gheobhaidh siad a thaifeadadh ina n-ainmneacha féin

1449 (27 Hen. 6) c. 7 [P.R.O. vol. 2]

Ní bheidh aon tiarna parlaiminte ina shirriam i leith an Rí nó i leith díolúine

1449 (27 Hen. 6) c. 8 [P.R.O. vol. 2]

Déanfar díotálacha ar thréas, etc., i mBaile Átha Cliath agus i gCill Dara a neamhniú, ach amháin i gcás Cahyll Carragh

1449 (27 Hen. 6) c. 9 [P.R.O. vol. 2]

Déanfar tailte, etc., a shealbhaíonn tiarnaí tuata agus a muirearaítear cíosanna, etc., orthu mar dhéirc do thithe crábhaidh agus nach fondúireacht ársa de chuid an chéanna iad a mheasúnú i gcomhair fóirdheontas agus cánacha

1449 (27 Hen. 6) c. 10 [P.R.O. vol. 2]

Giúistísí, barúin agus oifigigh áirithe de chuid an Rí do theachtadh a n-oifigí, de réir éifeacht na litreacha paitinne

1449 (27 Hen. 6) c. 11 [P.R.O. vol. 2]

Daingniú chuig Christopher Plunket, Tiarna Chillín, maidir le margadh i gCillín

1449 (27 Hen. 6) c. 12 [P.R.O. vol. 2]

Urscaoileadh 20 marc chuig Christopher Plunket, pionós ó tharla nár tógadh caisleán i mBaile Phiarais sa Mhí, agus neamhniú litreacha paitinne

1449 (27 Hen. 6) c. 13 [P.R.O. vol. 2]

Déanfar forógra go scaoilfear saor Ab Dhún Brot a urghabhadh le linn teacht chuig an bparlaimint

1449 (27 Hen. 6) c. 14 [P.R.O. vol. 2]

Féadfaidh John Wykes agus daoine eile ionadaithe a cheapadh le linn asláithreachta, agus beidh a gcuid tailte, etc., faoi chosaint an Rí

1449 (27 Hen. 6) c. 15 [P.R.O. vol. 2]

Neamhniú deonuithe mírialta oifigí áirithe

1449 (27 Hen. 6) c. 16 [P.R.O. vol. 2]

Ní dhéanfar forghníomhú cúirtbhannaí i gcoinne Nicholas Husse, barún Ghalatroma

1449 (27 Hen. 6) c. 17 [P.R.O. vol. 2]

Urscaoileadh 20 marc chuig William Nugent, pionós ó tharla nár tógadh caisleán i mBaile Dardas sa Mhí, agus neamhniú litreacha paitinne

1449 (27 Hen. 6) c. 18 [P.R.O. vol. 2]

Déantar prióir Foure de William Crose

1449 (27 Hen. 6) c. 19 [P.R.O. vol. 2]

Urscaoileadh urrús maidir le tógáil caisleáin i gCill Phádraig sa Mhí

1449 (27 Hen. 6) c. 20 [P.R.O. vol. 2]

Urscaoileadh John Bombose agus urrús maidir le tógáil caisleáin i gCroyneston sa Mhí, agus maidir le tobhach i gcabhair

1449 (27 Hen. 6) c. 21 [P.R.O. vol. 2]

Urscaoileadh meirse £20 ó Easpag Leithghlinne mar gheall ar neamhláithriú i mórchomhairle

1449 (27 Hen. 6) c. 22 [P.R.O. vol. 2]

Urscaoileadh meirse £20 ó Easpag Osraí mar gheall ar neamhláithriú i mórchomhairle

1449 (27 Hen. 6) c. 23 [P.R.O. vol. 2]

Urscaoileadh meirse £20 ó Easpag Choinnire agus an Dúin mar gheall ar neamhláithriú i mórchomhairle

1449 (27 Hen. 6) c. 24 [P.R.O. vol. 2]

Maithiúnas d’Eoin, Easpag Luimnigh, i leith meirse £20 mar gheall ar neamhláithriú i mórchomhairle

1449 (27 Hen. 6) c. 25 [P.R.O. vol. 2]

Comhairlíodh don Rí a cheadú go mbeadh John Kevernok ina Chisteoir in Ardeaglais Luimnigh

1449 (27 Hen. 6) c. 26 [P.R.O. vol. 2]

Cearta shaoránaigh Luimnigh chun vótáil i dtoghchán méara agus báillí

1449 (28 Hen. 6 (Dublin)) c. 1 [P.R.O. vol. 2]

An Eaglais Naofa a bheith saor agus do theachtadh a saoirsí agus a díolúintí, etc.

1449 (28 Hen. 6 (Dublin)) c. 2 [P.R.O. vol. 2]

Teachtadh díolúintí agus saoirsí in Éirinn

1449 (28 Hen. 6 (Dublin)) c. 3 [P.R.O. vol. 2]

Cathracha Bhaile Átha Cliath agus Phort Láirge, baile Dhroichead Átha agus cathracha agus bailte eile do theachtadh a gcuid saoirsí, díolúintí agus custaim mhaithe, etc.

1449 (28 Hen. 6 (Dublin)) c. 5 [P.R.O. vol. 2]

Sáirsintí chun bheith freagrach as eisiúintí dá gcuid a thugtar ar ais

1449 (28 Hen. 6 (Dublin)) c. 7 [P.R.O. vol. 2]

Port Láirge, Corcaigh, etc., do lódáil arbhair ó Bhaile Átha Cliath, etc.

1449 (28 Hen. 6 (Dublin)) c. 10 [P.R.O. vol. 2]

Impí ar an Rí maidir le hIarla Osmond

1449 (28 Hen. 6 (Dublin)) c. 11 [P.R.O. vol. 2]

Caisleáin áirithe a choimeád

1449 (28 Hen. 6 (Dublin)) c. 12 [P.R.O. vol. 2]

Urscaoileadh Ard Fhíonáin ó chustaim agus smachtbhannaí

1449 (28 Hen. 6 (Dublin)) c. 13 [P.R.O. vol. 2]

Imfhálú Bhaile Mhic Andáin

1449 (28 Hen. 6 (Dublin)) c. 14 [P.R.O. vol. 2]

Ardmholtaí arna gcur chuig an Rí thar ceann Ardeaspag Bhaile Átha Cliath

1449 (28 Hen. 6 (Dublin)) c. 15 [P.R.O. vol. 2]

Imfhálú bhaile na Mí

1449 (28 Hen. 6 (Dublin)) c. 16 [P.R.O. vol. 2]

Paitinní i gcomhair foirgneamh de chuid caisleán

1449 (28 Hen. 6 (Dublin)) c. 17 [P.R.O. vol. 2]

Ní ligfidh Luimneach a gcuid tailte ar cíos le naimhde Éireannacha gan aontú a fháil ó na báillí, etc.

1449 (28 Hen. 6 (Dublin)) c. 18 [P.R.O. vol. 2]

Tobhach ar Chúige Uladh

1449 (28 Hen. 6 (Dublin)) c. 19 [P.R.O. vol. 2]

Ordú i gcoinne Alexander Shelton mar gheall ar urscaoileadh bréagach a chur ar taispeáint ar a chuntas sa Státchiste

1449 (28 Hen. 6 (Dublin)) c. 20 [P.R.O. vol. 2]

Tobhach do bhaile Fiddert

1449 (28 Hen. 6 (Dublin)) c. 21 [P.R.O. vol. 2]

Pribhléid; urscaoiltear gabháil saoránaigh de chuid Luimnigh

1449 (28 Hen. 6 (Dublin)) c. 22 [P.R.O. vol. 2]

Deonú saoirsí saora d’oilithrigh atá ag teacht ó Mhainistir Bhaile Átha Troim agus ag dul chuici

1449 (28 Hen. 6 (Dublin)) c. 23 [P.R.O. vol. 2]

Blianacht do Chairdinéal Carthelaghe

1449 (28 Hen. 6 (Dublin)) c. 24 [P.R.O. vol. 2]

Ní scoirfear de sheisiúin i saoirse na Mí

1449 (28 Hen. 6 (Dublin)) c. 25 [P.R.O. vol. 2]

Tailte i seilbh sinsir le sealbhú ag an Tiarna Barrey ar feadh a shaoil

1449 (28 Hen. 6 (Dublin)) c. 26 [P.R.O. vol. 2]

Tailte i seilbh sinsir le sealbhú ag an Tiarna de Róiste ar feadh a shaoil

1449 (28 Hen. 6 (Dublin)) c. 27 [P.R.O. vol. 2]

Tailte i seilbh sinsir le sealbhú ag an Tiarna Coursey ar feadh a shaoil

1449 (28 Hen. 6 (Dublin)) c. 28 [P.R.O. vol. 2]

Oneale a chur ó thalamh áirithe

1449 (28 Hen. 6 (Dublin)) c. 29 [P.R.O. vol. 2]

Féadfaidh Sir William Wells, ridire, eiséatóir na Mí, ionadaí a cheapadh

1449 (28 Hen. 6 (Dublin)) c. 30 [P.R.O. vol. 2]

Daingniú ar an reacht i gcoinne riarthóirí, etc.

1450 (28 Hen. 6 (Drogheda)) c. 1 [P.R.O. vol. 2]

Saoirsí, custaim, díolúintí, etc., na hEaglaise Naofa le teachtadh gan chur isteach

1450 (28 Hen. 6 (Drogheda)) c. 2 [P.R.O. vol. 2]

Beidh a cuid saoirsí etc. ag Éirinn.

1450 (28 Hen. 6 (Drogheda)) c. 3 [P.R.O. vol. 2]

Beidh a gcuid díolúintí etc. ag Baile Átha Cliath, Port Láirge agus Droichead Átha

1450 (28 Hen. 6 (Drogheda)) c. 4 [P.R.O. vol. 2]

Tailte, cíosanna, etc., arna ndeonú ag an Rí, le tabhairt ar ais dó

1450 (28 Hen. 6 (Drogheda)) c. 5 [P.R.O. vol. 2]

Seirbhís ríoga le fógairt, agus tobhach le déanamh

1450 (28 Hen. 6 (Drogheda)) c. 6 [P.R.O. vol. 2]

Daingniú ar orduithe na hardchomhairle is deireanaí a tionóladh

1450 (28 Hen. 6 (Drogheda)) c. 9 [P.R.O. vol. 2]

Féadfaidh giúisteoir agus oifigigh eile tailte, etc., a cheannach in Éirinn fad a bheidh siad in oifig, d’ainneoin reachtanna

1450 (28 Hen. 6 (Drogheda)) c. 10 [P.R.O. vol. 2]

Déileáil le Fynyn O’Driscoll mar namhaid

1450 (28 Hen. 6 (Drogheda)) c. 12 [P.R.O. vol. 2]

Ní ceadmhach soláthróir do thabhairt arbhair, féir, etc., ná deachúna ar leis an eaglais iad, gan chead

1450 (28 Hen. 6 (Drogheda)) c. 13 [P.R.O. vol. 2]

Bardasacht 2 choda talún, etc., i saoirsí na Mí agus Uladh arna sealbhú ag Janico agus John Dartas, Lios Cartáin, le tabhairt ar ais do Risteard, Diúc Eabhrac

1450 (28 Hen. 6 (Drogheda)) c. 15 [P.R.O. vol. 2]

Féadfaidh Ard-Easpag Ard Mhacha tailte, ceart bronnta, etc., a cheannach ar luach 100 marc sa bhliain

1450 (28 Hen. 6 (Drogheda)) c. 16 [P.R.O. vol. 2]

Cead ag Ard-Easpag Ard Mhacha, etc., £100 a ghearradh is airgead a íocadh as cur i gcoinne O’Neill agus daoine eile i Lú

1450 (28 Hen. 6 (Drogheda)) c. 17 [P.R.O. vol. 2]

Féadfaidh Ab na Maighdine Beannaithe, an Uaimh, tailte, ceart bronnta, etc., a cheannach ar luach £40 sa bhliain

1450 (28 Hen. 6 (Drogheda)) c. 18 [P.R.O. vol. 2]

Comóntaigh an Bhaile Ghaelaigh, Cill Chainnigh, paróistigh biocáirí halla chomónta Chainnigh a urscaoileadh ó gach curaíocht, measúnacht, etc.

1450 (28 Hen. 6 (Drogheda)) c. 19 [P.R.O. vol. 2]

Ceadúnas do Shéamas, Iarla Urmhumhan, dul ar oilithreacht chuig Cantebury agus chuig áiteanna eile, agus a bheith as láthair ar feadh bliana

1450 (28 Hen. 6 (Drogheda)) c. 20 [P.R.O. vol. 2]

Tiocfaidh William agus Nicholas Arture as Luimneach i láthair agus beidh siad freagrach as duaisfhíonta a urghabháil is fíonta a bhaineann le Séamas, Iarla Urmhumhan, le linn é a bheith gafa i Sasana

1450 (28 Hen. 6 (Drogheda)) c. 21 [P.R.O. vol. 2]

Cead a thabhairt do Sir Edmond Mulso baile a thógáil ar a dtabharfar Mulsoscourt i bhFear Cuillinn, etc.

1450 (28 Hen. 6 (Drogheda)) c. 22 [P.R.O. vol. 2]

Ceadúnas do Sir Esmond Mulso leas-seanascal ar shaoirse na Mí a cheapadh, le linn é a bheith as láthair i gcogaí an Rí

1450 (28 Hen. 6 (Drogheda)) c. 23 [P.R.O. vol. 2]

Riobard, Easpag Fhearna, a scaoileadh ó fhreastal ar pharlaimintí nó ar ardchomhairlí mar gheall ar a aois agus ar éiglíocht

1450 (28 Hen. 6 (Drogheda)) c. 24 [P.R.O. vol. 2]

Ceadúnas do Sir William Welles leas-seanascal ar shaoirse na Mí a cheapadh, le linn é a bheith as láthair i gcogaí an Rí

1450 (28 Hen. 6 (Drogheda)) c. 25 [P.R.O. vol. 2]

Nuair a fhágfaidh méara agus báillí Bhaile Átha Cliath an Chathair ar sheirbhís an Rí, féadfaidh siad ionadaithe a cheapadh chun pléadálacha a thionól

1450 (28 Hen. 6 (Drogheda)) c. 26 [P.R.O. vol. 2]

Lú, etc., a urscaoileadh ó éaluithe i leith dhúnbhású ag na hÉireannaigh

1450 (28 Hen. 6 (Drogheda)) c. 27 [P.R.O. vol. 2]

Féadfaidh Thomas Bathe, Éiséatóir na hÉireann, ionadaí a cheapadh

1450 (28 Hen. 6 (Drogheda)) c. 28 [P.R.O. vol. 2]

Dhíotchúisigh Walter Birford seisiún díshealbhaithe nuálaigh i gcoinne John Heyne

1450 (28 Hen. 6 (Drogheda)) c. 29 [P.R.O. vol. 2]

Custaim a dheonú don Rí mar fóirdheontas, 19 Hen. 6, a chúlghairm

1450 (28 Hen. 6 (Drogheda)) c. 30 [P.R.O. vol. 2]

Déanfar brabúis talún, arna ndearadh chun Babesbridge thar abhainn na Bóinne a dheisiú, a sheachadadh ar Ab na hUaimhe agus ar dhuine eile, lena gcaitheamh ar dheisithe

1450 (28 Hen. 6 (Drogheda)) c. 31 [P.R.O. vol. 2]

Reacht arna dhéanamh in Éirinn 8 Hen. 6 maidir le héadach Sasanach arna dhíol ag ceannaithe Sasanacha le leasú de réir an reachta Shasanaigh

1450 (28 Hen. 6 (Drogheda)) c. 32 [P.R.O. vol. 2]

Féadfaidh Maurice de la Noe, ceannaí na Briotáine, teacht i dteannta 60 duine chun bia agus deoch a sholáthar i Luimneach

1450 (28 Hen. 6 (Drogheda)) c. 33 [P.R.O. vol. 2]

Beidh Baile Mhic Andáin, Contae Chill Chainnigh, saor ó thalláistí, etc, ar feadh 10 mbliana, chun a bhallaí a dheisiú

1450 (28 Hen. 6 (Drogheda)) c. 34 [P.R.O. vol. 2]

Féadfaidh ceannaithe agus loingsigh teacht go Corcaigh, Port Láirge, etc., le harbhar

1450 (28 Hen. 6 (Drogheda)) c. 35 [P.R.O. vol. 2]

Beidh bailte arna dtógáil ag Sasanaigh i gCill Dara saor ó thalláistí, etc., ar feadh 6 bliana

1450 (28 Hen. 6 (Drogheda)) c. 36 [P.R.O. vol. 2]

Litir buíochais chuig an Rí ar son Shéamais, Iarla Urmhumhan

1450 (28 Hen. 6 (Drogheda)) c. 38 [P.R.O. vol. 2]

Déanfar forógra go dtiocfaidh Walter Bernevale i láthair chun bheith freagrach do Laurence Taaf

1450 (28 Hen. 6 (Drogheda)) c. 39 [P.R.O. vol. 2]

Beidh cumhacht ag méara agus báillí Luimnigh chun príosún a fhorchur

1450 (29 Hen. 6) c. 1 [P.R.O. vol. 2]

Saoirsí, custaim, díolúintí, etc. de chuid na hEaglaise Naofa le teachtadh gan chur isteach

1450 (29 Hen. 6) c. 2 [P.R.O. vol. 2]

Beidh a cuid saoirsí féin, etc., ag Éirinn

1450 (29 Hen. 6) c. 3 [P.R.O. vol. 2]

Beidh a gcuid díolúintí, etc., ag Baile Átha Cliath, Port Láirge agus Droichead Átha, etc.

1450 (29 Hen. 6) c. 4 [P.R.O. vol. 2]

Deontas do Mhicheál, Ard-Easpag Bhaile Átha Cliath

1450 (29 Hen. 6) c. 5 [P.R.O. vol. 2]

An Pharlaimint le tionól roimh an gCáisc

1450 (29 Hen. 6) c. 6 [P.R.O. vol. 2]

Gníomhais, léasanna, etc., arna ndéanamh ag Thomas FitzGerrot, prióir as Cill Mhaighneann a cuireadh as oifig, ar neamhní

1450 (29 Hen. 6) c. 7 [P.R.O. vol. 2]

Litreacha paitinne chuig Robert Douedall, Príomh-Bhreitheamh, an Binse Coiteann, a dhaingniú, lena ndeonaítear £40 dó sa bhliain agus riaráistí atá dlite

1450 (29 Hen. 6) c. 8 [P.R.O. vol. 2]

Litreacha paitinne chuig John Cornewalshe, Príomh-Bharún, a dhaingniú, lena ndeonaítear 20 marc dó sa bhliain, etc.

1450 (29 Hen. 6) c. 9 [P.R.O. vol. 2]

Litreacha paitinne chuig John Chevir, Coimeádaí Rollaí Seansaireachta, a dhaingniú

1450 (29 Hen. 6) c. 10 [P.R.O. vol. 2]

Deontas do John Gogh, dara Barún an Státchiste, a dhaingniú

1450 (29 Hen. 6) c. 11 [P.R.O. vol. 2]

Deontas 100 scilling as Séipéal Iosóid agus Léim an Bhradáin do Thomas Sneterby, sáirsint-le-dlí, a dhaingniú

1450 (29 Hen. 6) c. 12 [P.R.O. vol. 2]

Deontas 100 scilling as Séipéal Iosóid agus Léim an Bhradáin do Robert Fitz Rery, Aturnae de chuid an Rí, a dhaingniú

1450 (29 Hen. 6) c. 13 [P.R.O. vol. 2]

Deontas 10 marc sa bhliain, as Cathair Bhaile Átha Cliath, etc., do Thomas Walshe, Cléireach na Comhairle, a dhaingniú

1450 (29 Hen. 6) c. 14 [P.R.O. vol. 2]

Cead do Christopher, Iarla Bhinn Éadair, mianach stáin agus luaidhe a chuardach i mBeann Éadair

1450 (29 Hen. 6) c. 15 [P.R.O. vol. 2]

Cead do Sir William Welles, seanascal shaoirse na Mí, chun ionadaí a cheapadh

1450 (29 Hen. 6) c. 16 [P.R.O. vol. 2]

Walter Corre le cur ar ais in oifig an príomhsháirsint, Contae Lú

1450 (29 Hen. 6) c. 17 [P.R.O. vol. 2]

Tobhach cruithneachta agus braiche ar Bhaile Átha Cliath, ar an Mí agus ar Lú, i leith Richard Ingrame do dhul i mbun na mianach airgid, luaidhe, etc., a d’aimsigh sé

1450 (29 Hen. 6) c. 18 [P.R.O. vol. 2]

Fóirdheontas £10 do John Shirton chun cuidiú le tógáil caisleáin i gCill Dara

1450 (29 Hen. 6) c. 19 [P.R.O. vol. 2]

Eiseofar forógra go dtiocfaidh Davy Semay agus daoine eile i láthair chun bheith freagrach as briseadh isteach i dteach Thomas Loue, etc.

1450 (29 Hen. 6) c. 20 [P.R.O. vol. 2]

Eiseofar forógra i gcoinne Laurance Meryfeld agus daoine eile as long agus earraí de chuig John Motte a thabhairt chun bealaigh

1453-54 (32 Hen. 6) c. 1 [P.R.O. vol. 2]

Gníomhartha a bhaineann le hIarla Chill Dara

1453-54 (32 Hen. 6) c. 2 [P.R.O. vol. 2]

Méara Bhaile Átha Cliath, etc., a dhíscaoileadh toisc reibiliúnaigh áirithe a ionchúiseamh

1453-54 (32 Hen. 6) c. 3 [P.R.O. vol. 2]

Seisiúin shaoirse na Mí le srianadh go dtí lá eile

1453-54 (32 Hen. 6) c. 4 [P.R.O. vol. 2]

Go dtionólfar an chúirt i saoirse na Mí os comhair Bhreitheamh na saoirse ar feadh bliana

1453-54 (32 Hen. 6) c. 5 [P.R.O. vol. 2]

Go ndéanfar eascaire go dtiocfaidh Máistir na Rollaí i láthair na parlaiminte chun taifid áirithe parlaiminte a scrúdú ar taifid iad ba chóir bheith faoina urláimh

1453-54 (32 Hen. 6) c. 6 [P.R.O. vol. 2]

Contae Bhaile Átha Cliath a leathnú

1453-54 (32 Hen. 6) c. 7 [P.R.O. vol. 2]

Cúirtbhanna arna dhéanamh ag Sir Nicholas Woder, ridire, a aisghairm

1453-54 (32 Hen. 6) c. 8 [P.R.O. vol. 2]

Toirmeasc ar bhuannacht nó coinmheadh (billéad) a fhorchur ar thailte eaglaise

1453-54 (32 Hen. 6) c. 12 [P.R.O. vol. 2]

Mionnaí síochána a ghlacadh

1453-54 (32 Hen. 6) c. 13 [P.R.O. vol. 2]

Tomhais arbhair

1453-54 (32 Hen. 6) c. 14 [P.R.O. vol. 2]

An Mhí, Cill Dara agus Oiriall a dhíscaoileadh ó fhóirdheontais

1453-54 (32 Hen. 6) c. 15 [P.R.O. vol. 2]

Á dhearbhú gur tháinig Bedlowe i láthair i gCaisleán Bhaile Átha Cliath

1453-54 (32 Hen. 6) c. 16 [P.R.O. vol. 2]

Léas arna dhéanamh ag prióir San Eoin Iarúsailéim & Thomas Bathe a sheachaint

1453-54 (32 Hen. 6) c. 17 [P.R.O. vol. 2]

Léas arna dhéanamh do Robert Dowall, Príomh-Bhreitheamh, a dhaingniú

1453-54 (32 Hen. 6) c. 18 [P.R.O. vol. 2]

Ceadúnas a dheonú do John Hall as Ráth Bhagóid

1453-54 (32 Hen. 6) c. 19 [P.R.O. vol. 2]

Ordú go n-íocfar dara Breitheamh Bhinse an Rí

1453-54 (32 Hen. 6) c. 20 [P.R.O. vol. 2]

Go bhféadfaidh John Gorge agus daoine eile tochsal a dhéanamh i leith cíosanna a shanntar dóibh chun go n-íocfar a dtáillí

1453-54 (32 Hen. 6) c. 21 [P.R.O. vol. 2]

Deontas Mhainéar Bhaile Mhic Gormáin a aisghairm

1453-54 (32 Hen. 6) c. 22 [P.R.O. vol. 2]

Chun oibleagáid a rinne Barún Dhealbhna a sheachaint

1453-54 (32 Hen. 6) c. 23 [P.R.O. vol. 2]

Chun banna de chuid na marglainne (margadh) arna dhéanamh ag Barún Dhealbhna a sheachaint

1453-54 (32 Hen. 6) c. 25 [P.R.O. vol. 2]

Ordú do Steven Derpatrick agus do dhaoine eile teacht i láthair bhinse an Rí, nó breithneofar ina bhfeileoin, etc., iad

1453-54 (32 Hen. 6) c. 27 [P.R.O. vol. 2]

Triail i leith dúnmharaithe a rinneadh i nGreenecastle, in Oiriall

1453-54 (32 Hen. 6) c. 28 [P.R.O. vol. 2]

Acht a aisghairm lena n-ordaítear do Michael Griffen teacht i láthair i mBinse an Rí

1453-54 (32 Hen. 6) c. 29 [P.R.O. vol. 2]

Talamh áirithe a dheonú ar feadh a shaoil do Sheansailéir N. Pádraig Bhaile Átha Cliath

1453-54 (32 Hen. 6) c. 30 [P.R.O. vol. 2]

Urscaoileadh Mhéara, etc., Bhaile Átha Cliath ó chodanna dá leas feofheirme (eastát feo shimplí le cíos arna fhorchoimeád don deontóir)

1453-54 (32 Hen. 6) c. 31 [P.R.O. vol. 2]

Méara agus báillí Bhaile Átha Cliath chun ceadúnais a thabhairt chun lasta, etc., a dhílódáil

1453-54 (32 Hen. 6) c. 32 [P.R.O. vol. 2]

Seilbh ar Beshelliston tugtha ar ais do James Cadeill in aghaidh éileamh Richard Beshell

1453-54 (32 Hen. 6) c. 33 [P.R.O. vol. 2]

Cead a dheonú d’Ab Chúirt San Tomás chun agartha i mBinse an Rí i gcoinne fíoraisc bhréagaigh i gCúirt an Státchiste

1453-54 (32 Hen. 6) c. 34 [P.R.O. vol. 2]

Táille chun Caisleán Cartheligh a choinneáil

1453-54 (32 Hen. 6) c. 35 [P.R.O. vol. 2]

Everard as Randeliston curtha ar ais

1453-54 (32 Hen. 6) c. 36 [P.R.O. vol. 2]

Paitinní arna ndéanamh chuig Nicholas Blackton a dhaingniú

1453-54 (32 Hen. 6) c. 37 [P.R.O. vol. 2]

Oifig an Dara cuimhneachán a dhaingniú

1453-54 (32 Hen. 6) c. 38 [P.R.O. vol. 2]

Oibleagáid arna déanamh ag Robert Barnewall agus John Prapeston do Sir Thomas Cusake, ridire, a sheachaint

1453-54 (32 Hen. 6) c. 39 [P.R.O. vol. 2]

John Bennet agus gníomh féich ar airgead a ghnóthú i gcoinne Phrióir San Eoin Iarúsailéim

1453-54 (32 Hen. 6) c. 40 [P.R.O. vol. 2]

Uisce Theach Munna

1453-54 (32 Hen. 6) c. 41 [P.R.O. vol. 2]

Caisleán Thamhlachta

1453-54 (32 Hen. 6) c. 42 [P.R.O. vol. 2]

Caisleán an Bhaile Mhóir

1453-54 (32 Hen. 6) c. 43 [P.R.O. vol. 2]

Dámhachtain as caisleán a thógáil i gContae Chill Dara

1453-54 (32 Hen. 6) c. 44 [P.R.O. vol. 2]

Seilbh ar Jokestown a thabhairt ar ais do Thomas Whyte

1453-54 (32 Hen. 6) c. 45 [P.R.O. vol. 2]

Thomas Johnson a dhaingniú chun oifig an Phríomh-Sháirsint i gContae Bhaile Átha Cliath

1453-54 (32 Hen. 6) c. 46 [P.R.O. vol. 2]

Port Láirge: ní thógfaidh báille uisce aon chustam ó aon cheann de na coimíní

1453-54 (32 Hen. 6) c. 47 [P.R.O. vol. 2]

Coimisiún le haghaidh daoine a fhostaíonn saothraithe chun obair a dhéanamh ar chlaíocha agus daingin ar theorainneacha Chontae na Mí

1453-54 (32 Hen. 6) c. 48 [P.R.O. vol. 2]

Coimisiún le haghaidh daoine a fhostaíonn saothraithe chun obair a dhéanamh ar chlaíocha agus daingin ar theorainneacha Chontae Lú

1453-54 (32 Hen. 6) c. 49 [P.R.O. vol. 2]

Coimisiún le haghaidh daoine a fhostaíonn saothraithe chun obair a dhéanamh ar chlaíocha agus daingin ar theorainneacha Chontae Chill Dara

1453-54 (32 Hen. 6) c. 50 [P.R.O. vol. 2]

Coimisiún le haghaidh daoine a fhostaíonn saothraithe chun obair a dhéanamh ar theorainneacha Chontae Bhaile Átha Cliath

1453-54 (32 Hen. 6) c. 51 [P.R.O. vol. 2]

Eascaire earráide

1455 (33 Hen. 6) c. 1 [P.R.O. vol. 2]

Saoirsí, custaim, díolúintí, etc. de chuid na hEaglaise Naofa le teachtadh gan chur isteach

1455 (33 Hen. 6) c. 2 [P.R.O. vol. 2]

Beidh a gcuid saoirsí féin, etc., ag Éirinn

1455 (33 Hen. 6) c. 3 [P.R.O. vol. 2]

Beidh a gcuid díolúintí féin ag Baile Átha Cliath, Port Láirge, Droichead Átha, etc.

1455 (33 Hen. 6) c. 4 [P.R.O. vol. 2]

Aimseoidh Edmond Fitz Symond urrús gan William Crossed, Prióir Bhaile Fhobhair, a bhuaireamh

1455 (33 Hen. 6) c. 5 [P.R.O. vol. 2]

Urscaoileadh Thomas Bath mar fhaighteoir mhainéir Léim an Bhradáin agus Shéipéal Iosóid, arna sealbhú i leas feofheirme ag Ospidéal San Eoin Iarúsailéim

1455 (33 Hen. 6) c. 7 [P.R.O. vol. 2]

Gnóthóidh Sinéad, baintreach Chríostóra, Iarla Chillín, £100 atá dlite dó ag Críostóir, Barún Shláine

1455 (33 Hen. 6) c. 10 [P.R.O. vol. 2]

Coimisiún chun reachtanna arna ndéanamh ó 8ú bliain an Rí anuas go dtí an t-am i láthair a chóipeáil ar rolla agus iad a eistréatadh sa Státchiste

1455 (33 Hen. 6) c. 11 [P.R.O. vol. 2]

Bacainní le tógáil ag droichid Leamhcáin agus Chill Mhaighneann i gcoinne naimhde Éireannacha

1455 (33 Hen. 6) c. 12 [P.R.O. vol. 2]

Ardoifigigh bhaile Bhaile Átha Fhirdia chun bheith ina ngiúistísí síochána ansin

1455 (33 Hen. 6) c. 13 [P.R.O. vol. 2]

£40 ag Micheál, Ard-Easpag Bhaile Átha Cliath

1455 (33 Hen. 6) c. 14 [P.R.O. vol. 2]

Sealbha na Cathaoireach le tabhairt ar ais d’Éamonn, Easpag na Mí, ar baineadh de iad faoi fháltais

1455 (33 Hen. 6) c. 15 [P.R.O. vol. 2]

Ceapachán James Prendregaste, nó Collyn, mar Chléireach an Hanaperium a dhaingniú

1455 (33 Hen. 6) c. 16 [P.R.O. vol. 2]

Breithiúnas 100 marc in aghaidh John Bernewall as Kilbrew ar neamhní

1455 (33 Hen. 6) c. 17 [P.R.O. vol. 2]

Eastáit Richard, mac agus oidhre Patrick Sedgrave, arna dtabhairt ar ais dó

1455 (33 Hen. 6) c. 18 [P.R.O. vol. 2]

Airgead deataigh le tobhach agus le caitheamh ar bhearta chun Contae Chill Dara a chosaint

1455 (33 Hen. 6) c. 20 [P.R.O. vol. 2]

Ba, caoirigh, earraí, etc., a baineadh le forneart ó Robert agus Anne Douedall as Ráth Chofaigh le tabhairt ar ais dóibh

1455 (33 Hen. 6) c. 23 [P.R.O. vol. 2]

Cosaint speisialta an Rí d’oilithrigh chuig teach San Muire na hUaimhe

1455 (33 Hen. 6) [P.R.O. vol. 2]

Daoine áirithe chun tochsail a dhéanamh i leith na n-íocaíochtaí atá dlite dóibh faoina n-oifig ó leas feofheirme Shéipéal Iosóid agus Léim an Bhradáin

1455 (34 Hen. 6) c. 1 [P.R.O. vol. 2]

Saoirsí, custaim, díolúintí, etc., de chuid na hEaglaise Naofa le teachtadh gan chur isteach

1455 (34 Hen. 6) c. 2 [P.R.O. vol. 2]

Teachtfaidh Éire a cuid saoirsí agus díolúintí féin

1455 (34 Hen. 6) c. 3 [P.R.O. vol. 2]

Beidh a gcuid custam agus díolúintí féin ag Baile Átha Cliath, Port Láirge agus Droichead Átha, etc.

1455 (34 Hen. 6) c. 4 [P.R.O. vol. 2]

Cúirtbhannaí Thomáis, Iarla Chill Dara, agus daoine eile le cur ar ceal

1455 (34 Hen. 6) c. 5 [P.R.O. vol. 2]

Gníomhóidh giúistís Shaoirse na Mí do Thomás, Iarla Chill Dara, seanascal, le linn dó bheith as láthair

1455 (34 Hen. 6) c. 6 [P.R.O. vol. 2]

Ní thionólfar ach aon pharlaimint nó aon ardchomhairle amháin sa bhliain

1455 (34 Hen. 6) c. 7 [P.R.O. vol. 2]

Ní thoghfar sirriam ina éiséatóir don bhliain seo chugainn

1455 (34 Hen. 6) c. 8 [P.R.O. vol. 2]

Seolfar teachtairí chun an Rí lena léireofar an baol mór atá ann don talamh, mura gcuirfear leigheas ar fáil

1455 (34 Hen. 6) c. 9 [P.R.O. vol. 2]

Pléadálacha, etc., don Mhí le bheith sa Tolsal, Droichead Átha, ar thaobh na Mí, agus d’Oiriall le bheith sa Tolsal ar thaobh Oirialla

1455 (34 Hen. 6) c. 11 [P.R.O. vol. 2]

Aisghairm Acht 33 Hen. 6 maidir le ceannaithe agus ceannaithe amháin a bheith ina méaraí ar Bhaile Átha Cliath agus ar Dhroichead Átha

1455 (34 Hen. 6) c. 12 [P.R.O. vol. 2]

Beidh £10 ag Sirriam Chontae Bhaile Átha Cliath as máirse an Chontae a chosaint

1455 (34 Hen. 6) c. 13 [P.R.O. vol. 2]

Beidh a éiséatóireacht féin de chuid saoirse na Mí ag Sir William Welles, d’ainneoin Reacht 32 Hen. 6

1455 (34 Hen. 6) c. 14 [P.R.O. vol. 2]

Tabharfaidh Richard Fitz Recher é féin suas chun bheith freagrach do Rolond Fitz Eustace

1455 (34 Hen. 6) c. 15 [P.R.O. vol. 2]

Litreacha paitinne a dhaingniú lena ndeonaítear £20 do Robert Douedall sa bhliain

1455 (34 Hen. 6) c. 16 [P.R.O. vol. 2]

Deontas a dhaingniú do Chríostóir, Iarla Bhinn Éadair, chun bheith ina chuid de Chomhairle an Rí, le £10 as na custaim nua

1455 (34 Hen. 6) c. 17 [P.R.O. vol. 2]

Ní fhulaingeoidh Críostóir, Iarla Bhinn Éadair, a ceapadh ar theachtaireacht chun an Rí, as treampán a cuireadh air

1455 (34 Hen. 6) c. 18 [P.R.O. vol. 2]

Achtacháin in aghaidh Esmond Bryan ar neamhní

1455 (34 Hen. 6) c. 19 [P.R.O. vol. 2]

Beidh tailte i mBaile an Mhuilinn de chuid an Rí, Contae Bhaile Átha Cliath, agus tailte Loghan saor ó fhóirdheontas nó talláiste, etc.

1455 (34 Hen. 6) c. 20 [P.R.O. vol. 2]

Díotáil, etc., i gcoinne Sheoin, Ard-Easpag Ard Mhacha, ar neamhní

1455 (34 Hen. 6) c. 21 [P.R.O. vol. 2]

Ardoifigigh bhaile Bhaile Átha Fhirdia chun bheith ina ngiúistísí síochána ansin

1455 (34 Hen. 6) c. 22 [P.R.O. vol. 2]

Beidh Arnald Malename agus Pownsset de Sowle ina n-áititheoirí

1455 (34 Hen. 6) c. 23 [P.R.O. vol. 2]

Mainéar Ráth Fearnáin le baint as lámha an Rí, agus an mainéar le tabhairt ar ais d’fheoid Esmond Birt

1455 (34 Hen. 6) c. 24 [P.R.O. vol. 2]

Ceadúnas do Nioclás, prióir do Connell, chun tailte áirithe, etc., a fháil

1455 (34 Hen. 6) c. 25 [P.R.O. vol. 2]

Éilíonn Philip Cowherd nó Maunsell tailte faoi ainghníomhartha, mar a líomhnaíodh

1455 (34 Hen. 6) c. 26 [P.R.O. vol. 2]

Áititheoirí iad Jenico Markes, de bhunadh na Gascóine, agus a chlann

1455 (34 Hen. 6) c. 27 [P.R.O. vol. 2]

Liúntais do thoghthóirí John Knight, iarshirriam chros na Mí, ina chuntas

1455 (34 Hen. 6) c. 28 [P.R.O. vol. 2]

Túir le tógáil ar dhroichid Chill Mhaighneann agus Leamhcáin, agus taobh le balla Mhainistir San Muire, i gcoinne na nÉireannach a bheidh ag teacht isteach i bhFine Gall

1455 (34 Hen. 6) c. 29 [P.R.O. vol. 2]

Ceadúnas do Mháthair-Ab Chluain Ard Baile na gCailleach a mhalartú le haghaidh Dexterstown agus Baile Shiurdáin

1455 (34 Hen. 6) c. 30 [P.R.O. vol. 2]

Díscaoiltear Sir John Douedall ó oifig sheanascal shaoirse Uladh

1455 (34 Hen. 6) c. 31 [P.R.O. vol. 2]

Maithiúnas do Simon Fitz Richard as gach cion, etc.

1455 (34 Hen. 6) c. 32 [P.R.O. vol. 2]

Acht i gcoinne Richard Fitz Richer ar neamhní

1455 (34 Hen. 6) c. 33 [P.R.O. vol. 2]

Íocfaidh longa a thógann Éireannaigh go Sasana mar dhéircigh pionós

1455 (34 Hen. 6) c. 34 [P.R.O. vol. 2]

Custaim arna ndeonú chun túr a thógáil in Ballycor, an Mhí

1455 (34 Hen. 6) c. 35 [P.R.O. vol. 2]

Tréas, etc., agus meirleachas i gcoinne John Haddesors agus James Chamberleyn a mhaitheamh

1455 (34 Hen. 6) c. 36 [P.R.O. vol. 2]

Acht i gcoinne Richard Tame, as earraí de chuid Thomas Loue a urghabháil, a neamhniú

1455 (34 Hen. 6) c. 37 [P.R.O. vol. 2]

Acht i gcoinne Davy Semay, as earraí de chuid Thomas Loue a urghabháil, a neamhniú

1455 (34 Hen. 6) c. 38 [P.R.O. vol. 2]

Maithiúnas do Patrick White agus do dhaoine eile as Patrick Sedgrave a urghabháil agus a bhá

1456 (35 Hen. 6) c. 1 [P.R.O. vol. 2 as c. 6]

Dleacht ar onnmhairiú airgid

1456 (35 Hen. 6) [c. 1] [P.R.O. vol. 2]

Saoirsí, custaim, díolúintí, etc. de chuid na hEaglaise Naofa le teachtadh gan chur isteach

1456 (35 Hen. 6) c. 2 [P.R.O. vol. 2]

Teachtfaidh Éire a cuid saoirsí agus díolúintí féin

1456 (35 Hen. 6) c. 3 [P.R.O. vol. 2]

Beidh a gcuid custam agus díolúintí féin ag Baile Átha Cliath, Port Láirge, Droichead Átha, etc.

1456 (35 Hen. 6) c. 4 [P.R.O. vol. 2]

Cúirtbhannaí Thomáis, Iarla Chill Dara, le cur ar ceal

1456 (35 Hen. 6) c. 5 [P.R.O. vol. 2]

Tabharfaidh ainbheartaigh áirithe i mBaile Átha Cliath, sa Mhí, in Oiriall agus i gCill Dara iad féin suas i gCaisleán Bhaile Átha Cliath

1456 (35 Hen. 6) c. 8 [P.R.O. vol. 2]

Blianta ar an ngannchuid is cúis le daoine d’imeacht as Éirinn

1456 (35 Hen. 6) c. 10 [P.R.O. vol. 2]

Ní dhéanfar tailte gan saothrú a mheasúnú, in aghaidh choimisiún an Rí

1456 (35 Hen. 6) c. 11 [P.R.O. vol. 2]

Gheobhaidh bráithreachas San Seoirse, Baile Átha Cliath, bó nó luach bó as creach i gContae Bhaile Átha Cliath, etc.

1456 (35 Hen. 6) c. 12 [P.R.O. vol. 2]

Íocfar custam ar gach airgead, buillean, etc., a thógfar as Éirinn

1456 (35 Hen. 6) c. 13 [P.R.O. vol. 2]

Pléadálacha, etc., don Mhí le bheith sa Tolsal, Droichead Átha, ar thaobh na Mí, agus d’Oiriall le bheith sa Tolsal ar thaobh Oirialla

1456 (35 Hen. 6) c. 15 [P.R.O. vol. 2]

Níor ídíodh tobhach 40 pingin taobh leis an talamh treafa sa Mhí, chun caiteachais misin go Sasana a íoc

1456 (35 Hen. 6) c. 16 [P.R.O. vol. 2]

Toibheofar £10 ar Chill Dara, as túr a thógáil i gCill Chuillinn

1456 (35 Hen. 6) c. 17 [P.R.O. vol. 2]

Paitinn 80 marc arna déanamh chuig Iarla Shrewsbury a dhaingniú, mar pháirtíocaíocht ar a tháillí mar Sheansailéir

1456 (35 Hen. 6) c. 18 [P.R.O. vol. 2]

An Clárfhada i lámha an Rí trí mhionaois Stephen FitzWilliam

1456 (35 Hen. 6) c. 19 [P.R.O. vol. 2]

Daingniú do Roger Crosse, Ard-Deagánach Bhaile Átha Cliath, gur deonaíodh saoire as Éirinn

1456 (35 Hen. 6) c. 20 [P.R.O. vol. 2]

Tionólfaidh an Giúistís seisiúin shaoirse na Mí fad a bheidh Thomas fitz-Morice, seanascal, as láthair

1456 (35 Hen. 6) c. 21 [P.R.O. vol. 2]

Prióir etc., Ospidéal San Eoin Iarúsailéim in Éirinn chun tochsail i leith cíosanna agus déirce, d’ainneoin iad a urghabháil chun lámha an Rí

1456 (35 Hen. 6) c. 22 [P.R.O. vol. 2]

Urscaoileadh fíneáil £20 ó Robert Houth ar a chuntas mar Shirriam Chontae Bhaile Átha Cliath

1456 (35 Hen. 6) c. 23 [P.R.O. vol. 2]

Urscaoileadh buannachta áirithe ina chuntas ó Laurence Taaff, iarshirriam Oirialla

1456 (35 Hen. 6) c. 24 [P.R.O. vol. 2]

Díotálacha, etc., i gcoinne Phrióir Bhaile Átha Fhirdia ar neamhní

1456 (35 Hen. 6) c. 25 [P.R.O. vol. 2]

Cúirtbhanna John Russell agus daoine eile ar neamhní

1456 (35 Hen. 6) c. 26 [P.R.O. vol. 2]

Ordú i gcoinne Richard Tame in agra Thomas Lous ar neamhní

1456 (35 Hen. 6) c. 27 [P.R.O. vol. 2]

Urghabháil theamparáltais Easpagóideacht Chill Dara ar neamhní, lámha an Rí aistrithe

1456 (35 Hen. 6) c. 28 [P.R.O. vol. 2]

Ní chuirfidh Stephen Derpatrick ná daoine eile isteach ar Ab San Tomás, Baile Átha Cliath, i ndeachúna pharóiste Dhoire Phádraig, an Mhí

1456 (35 Hen. 6) c. 29 [P.R.O. vol. 2]

Davy Fleming agus daoine eile arna nglacadh mar phríosúnaigh ar muir ag longa Briotánacha

1456 (35 Hen. 6) c. 30 [P.R.O. vol. 2]

Tiocfaidh Esmond agus Johan Walsh i láthair agus taispeánfaidh siad a dteideal chun tailte Sheanchonnach, etc., i gContae Bhaile Átha Cliath ar tailte iad a éilíonn Richard Laweles

1456 (35 Hen. 6) c. 31 [P.R.O. vol. 2]

Tiocfaidh William Fraynes agus James Darcie i láthair chun bheith freagrach as éagóir a rinneadh ar Richard Caddell i mainéar Átha Luimnigh, Contae na Mí

1458 (36 Hen. 6) c. 1 [P.R.O. vol. 2]

Saoirsí, custaim, díolúintí, etc. de chuid na hEaglaise Naofa le teachtadh gan chur isteach

1458 (36 Hen. 6) c. 2 [P.R.O. vol. 2]

Teachtfaidh Éire a cuid saoirsí agus díolúintí

1458 (36 Hen. 6) c. 3 [P.R.O. vol. 2]

Beidh a gcuid custam agus díolúintí féin ag Baile Átha Cliath, Port Láirge, Droichead Átha, etc.

1458 (36 Hen. 6) c. 4 [P.R.O. vol. 2]

Aisghairtear reacht an 35ú bliain i gcoinne John Cantwell, Ard-Easpag Chaisil

1458 (36 Hen. 6) c. 5 [P.R.O. vol. 2]

Maidir le cuntais na bpríomhsháirsintí agus sirriamaí

1458 (36 Hen. 6) c. 7 [P.R.O. vol. 2]

Rialacháin chun cosaintí Lú a neartú

1458 (36 Hen. 6) c. 9 [P.R.O. vol. 2]

Beidh cónaí ar oifigigh aimseartha in Éirinn

1458 (36 Hen. 6) c. 11 [P.R.O. vol. 2]

Ceadúnas d’Edward Somerton, dara giúistís, cantarlann a bhunú ag altóir San Muire in Eaglais San Nioclás, gar don Ard-Chros, Baile Átha Cliath

1458 (36 Hen. 6) c. 12 [P.R.O. vol. 2]

Deonaíodh údarás do John Chevir cantarlann a bhunú in Eaglais San Michin, Baile Átha Cliath

1458 (36 Hen. 6) c. 13 [P.R.O. vol. 2]

Deonaíodh údarás do Robert Preston, Iarla Bhaile Mhic Gormáin, cantarlann a bhunú i séipéal gar d’eaglais N. Pádraig Steach Maoilín, Contae na Mí

1458 (36 Hen. 6) c. 14 [P.R.O. vol. 2]

Comhaontófar Baile Maine, Baile na Béithe agus Baile Muiris, deoise Chill Dara, le teach Chonaill

1458 (36 Hen. 6) c. 15 [P.R.O. vol. 2]

Gnóthóidh Richard Nugent, barún Dhealbhna, £100 ó William Botiller

1458 (36 Hen. 6) c. 16 [P.R.O. vol. 2]

Díscaoileadh Richard Nugent, Barún Dhealbhna, i leith saincheisteanna nó forghéilltí atá dlite de

1458 (36 Hen. 6) c. 17 [P.R.O. vol. 2]

Maidir le comhionannas muirear ar an Domhnach Mór

1458 (36 Hen. 6) c. 18 [P.R.O. vol. 2]

Féadfaidh Diúc Eabhrac seisiúin de chuid a shaoirse in Áth Troim a thionól, cibé acu an mbeidh an seanascal i láthair nó nach mbeidh

1458 (36 Hen. 6) c. 19 [P.R.O. vol. 2]

Déanfar cion den chreach a tógadh ó naimhde Éireannacha a thabhairt do bhráithreachas San Seoirse, Baile Átha Cliath, chun tacú le hoibreacha ar eaglais San Seoirse

1458 (36 Hen. 6) c. 20 [P.R.O. vol. 2]

Litreacha paitinne ó oifig an dara léirscríobhaí de chuid an Státchiste chuig Richard Tame a dhaingniú

1458 (36 Hen. 6) c. 21 [P.R.O. vol. 2]

Aisghairtear Acht a rinneadh i gcoinne Esmond Botiller agus daoine eile

1458 (36 Hen. 6) c. 22 [P.R.O. vol. 2]

Aisghairtear Acht lena n-eisreachtaítear John Hadsors

1458 (36 Hen. 6) c. 23 [P.R.O. vol. 2]

Orduithe i gcoinne Richard Fitz Richer ar neamhní

1458 (36 Hen. 6) c. 24 [P.R.O. vol. 2]

Dún Dealgan a chosaint trí chlais a bhaint chun a ligean don fharraige rith thart air

1458 (36 Hen. 6) c. 25 [P.R.O. vol. 2]

Deonaíodh saorshéipéal na Tríonóide Naofa, Corcaigh, do Henry Kyng

1458 (36 Hen. 6) c. 26 [P.R.O. vol. 2]

Tabharfar a tailte ar ais d’Alice Talbot, bean Launcelot Fitz Richard

1458 (36 Hen. 6) c. 27 [P.R.O. vol. 2]

Meirleachas in aghaidh William Shillingford agus daoine eile, ó Chill Mhantáin, ar neamhní

1458 (36 Hen. 6) c. 28 [P.R.O. vol. 2]

Ceadúnas do Willian Welleston, Baile Átha Cliath, chun obair ar mhianaigh i gCluain Maghna, Contae Loch Garman

1458 (36 Hen. 6) c. 29 [P.R.O. vol. 2]

Beidh buannacht mhainéir de Róiste, Contae Lú, ag Richard Bellewe

1458 (36 Hen. 6) c. 30 [P.R.O. vol. 2]

Aisghairtear reacht i gcoinne Henry Walsh agus daoine eile

1458 (36 Hen. 6) c. 31 [P.R.O. vol. 2]

Aisghairtear reacht i gcoinne Richard Bellewe de Róiste

1458 (36 Hen. 6) c. 32 [P.R.O. vol. 2]

Sásóidh Henry agus William Walsh John Ley as capall a cailleadh

1458 (36 Hen. 6) c. 33 [P.R.O. vol. 2]

Maithiúnas do Piers Bermyngham agus aisghairm Achta ina choinne

1458 (36 Hen. 6) c. 34 [P.R.O. vol. 2]

Fiosrófar imeachtaí maidir le cúirtbhanna Richard Chamer ó Bhaile an Chnoic

1458 (36 Hen. 6) c. 35 [P.R.O. vol. 2]

Richard Eustace, canónach tuarastail Lusca, a mhaitheamh i leith forálacha a ghabhann don tuarastal sin

1459 (37 Hen. 6) c. 1 [P.R.O. vol. 2]

Saoirsí, custaim, díolúintí, etc. de chuid na hEaglaise Naofa le teachtadh gan chur isteach

1459 (37 Hen. 6) c. 2 [P.R.O. vol. 2]

Teachtfaidh Éire a cuid saoirsí

1459 (37 Hen. 6) c. 3 [P.R.O. vol. 2]

Beidh a gcuid custam agus díolúintí ag Baile Átha Cliath, Port Láirge agus Droichead Átha, etc.

1459 (37 Hen. 6) c. 4 [P.R.O. vol. 2]

Féadfaidh an giúistís seisiúin de chuid saoirse Átha Troim a thionól fad a bheidh an seanascal as láthair

1459 (37 Hen. 6) c. 5 [P.R.O. vol. 2]

Pléadálacha, etc., don Mhí le bheith sa Tolsal, Droichead Átha, ar thaobh na Mí, agus d’Oiriall le bheith sa Tolsal ar thaobh Oirialla

1459 (37 Hen. 6) c. 6 [P.R.O. vol. 2]

Féadfaidh mainistir San Tomás an Mairtíreach gar do Bhaile Átha Cliath a mainéir etc., a theachtadh

1459 (37 Hen. 6) c. 7 [P.R.O. vol. 2]

Cead chun tuairisceán ar eascaire certiorari a leasú thar ceann Bharún Shláine

1459 (37 Hen. 6) c. 8 [P.R.O. vol. 2]

Beidh litreacha, etc., ag Robert agus Anne Douedall maidir le héileamh Anne gur iníon agus oidhre John Wogan í

1459 (37 Hen. 6) c. 9 [P.R.O. vol. 2]

Paitinn chuig Richard Bermyngham a dhaingniú lena ndeonaítear oifig Sheansailéir na Céarach Uaithne etc. dó

1459 (37 Hen. 6) c. 10 [P.R.O. vol. 2]

Beidh buannacht tailte ag Thomas Talbot i mBaile Átha Cliath, sa Mhí agus i gCill Dara

1459 (37 Hen. 6) c. 11 [P.R.O. vol. 2]

Daingniú gur deonaíodh 20 marc sa bhliain do Dhroichead Átha chun droichead, ballaí, etc., a dheisiú

1459 (37 Hen. 6) c. 12 [P.R.O. vol. 2]

Gheobhaidh Richard Mareward, barún na Scríne, £10 mar chomha as seirbhísí

1459 (37 Hen. 6) c. 14 [P.R.O. vol. 2]

Paitinn chuig Rowland Fitz Eustace agus Thomas Cusack a dhaingniú lena ndeonaítear oifigigh Chléireach na Corónach, etc., dóibh

1459 (37 Hen. 6) c. 15 [P.R.O. vol. 2]

Díotáil in aghaidh Richard Ward agus daoine eile ar neamhní

1459 (37 Hen. 6) c. 16 [P.R.O. vol. 2]

Cead do John agus Amy Bellewe agus do Walter agus Anne Dillon chun cíosanna, etc., a fháil i gceart Amy agus Anne mar oidhrí Christopher Flemyng

1459 (37 Hen. 6) c. 17 [P.R.O. vol. 2]

Fiosrúchán i dtaobh Henry Bathe do theacht go Cill Dara, agus cuma an chogaidh air, ar neamhní

1459 (37 Hen. 6) c. 18 [P.R.O. vol. 2]

Paitinní chuig Jenico Dartas de chuid oifig Lámhscríobhaí, etc., an Bhinse Choitinn a dhaingniú

1459 (37 Hen. 6) c. 19 [P.R.O. vol. 2]

Fiosrúchán a neamhniú, ar an bhfionnachtain gur Éireannaigh iad John Ardagh agus John Cadegan, agus folaíocht Shasana acu

1459 (37 Hen. 6) c. 20 [P.R.O. vol. 2]

Déanfar forógra i gcoinne William Botiller agus daoine eile ag agairt de chuid John Burton

1459 (37 Hen. 6) c. 21 [P.R.O. vol. 2]

Díscaoiltear caillteanais sa Státchiste do Richard Fynsam agus daoine eile

1459 (37 Hen. 6) c. 22 [P.R.O. vol. 2]

Tugtar talamh chun Droichead Maudelyne i nDamhliag

1459 (37 Hen. 6) c. 23 [P.R.O. vol. 2]

Beidh cumhacht ag paitinn maithiúnais Shéamais Uí Chathasaigh, d’ainneoin nach bhfuarthas rátha

1459 (37 Hen. 6) c. 24 [P.R.O. vol. 2]

Maidir le caisleán a thógáil i gCorcaigh, gar do Bhré

1459 (37 Hen. 6) c. 25 [P.R.O. vol. 2]

Paitinní a dhaingniú lena ndeonaítear oifig Lámhscríobhaí, etc., an Bhinse Choitinn do Jenico Dartas

1459 (37 Hen. 6) c. 26 [P.R.O. vol. 2]

Deontas do Meiler de la Mare chun caisleán Moybreckre a dheisiú

1460 (38 Hen. 6) c. 1 [P.R.O. vol. 2]

Saoirsí, custaim, díolúintí, etc. de chuid na hEaglaise Naofa le teachtadh gan chur isteach

1460 (38 Hen. 6) c. 2 [P.R.O. vol. 2]

Teachtfaidh Éire a cuid saoirsí

1460 (38 Hen. 6) c. 3 [P.R.O. vol. 2]

Beidh a gcuid custam agus díolúintí ag Baile Átha Cliath, Port Láirge agus Droichead Átha

1460 (38 Hen. 6) c. 4 [P.R.O. vol. 2]

Paitinn lena gceaptar Diúc Eabhrac ina leifteanant ar Éirinn ar feadh 10 mbliana a dhaingniú

1460 (38 Hen. 6) c. 5 [P.R.O. vol. 2]

Chun Diúc Eabhrac a chosaint etc., mar leifteanant

1460 (38 Hen. 6) c. 6 [P.R.O. vol. 2]

Níl ceangal ar Éirinn ach de réir dhlíthe a Parlaiminte

1460 (38 Hen. 6) c. 7 [P.R.O. vol. 2]

£20 ag géillsinigh in aghaidh na bliana chun boghdóir a choimeád ar mhuin capaill, ullamh chun cogaidh, le bogha agus saigheada

1460 (38 Hen. 6) c. 9 [P.R.O. vol. 2]

Dearbhú go dtiocfaidh Thomas Bathe i láthair chun bheith freagrach as cionta áirithe

1460 (38 Hen. 6) c. 11 [P.R.O. vol. 2]

Monaíocht etc., a rialáil

1460 (38 Hen. 6) c. 13 [P.R.O. vol. 2]

Tabharfaidh príomhsháirsintí cuntas sa Státchiste nuair a thabharfaidh sirriamaí etc., cuntas ann

1460 (38 Hen. 6) c. 15 [P.R.O. vol. 2]

Maidir le brabúis tailte arna n-aistriú chun úsáid an aistritheora

1460 (38 Hen. 6) c. 16 [P.R.O. vol. 2]

Tabharfaidh glacadóirí cuntas i leith fóirdheontais i saoirse na Mí, i Státchiste thiarnas Bhaile Átha Troim

1460 (38 Hen. 6) c. 17 [P.R.O. vol. 2]

Eisreachtaítear William Overey i dtréas

1460 (38 Hen. 6) c. 18 [P.R.O. vol. 2]

Tiocfaidh Ard-Easpag Thuama agus easpaig Luimnigh, Imligh, Chill Dalua, Dhoire, an Dúin agus Choinnire i láthair sa tSeansaireacht

1460 (38 Hen. 6) c. 19 [P.R.O. vol. 2]

Pléadálacha in Oiriall le bheith i dTolsal Dhroichead Átha, ar thaobh Oirialla

1460 (38 Hen. 6) c. 20 [P.R.O. vol. 2]

Féadfaidh clochar theach San Muire, Baile Átha Troim, a abaí a thoghadh gan cheadúnas

1460 (38 Hen. 6) c. 21 [P.R.O. vol. 2]

Cuirtear John Babe ar ais i nDroim Ineasclainn etc.

1460 (38 Hen. 6) c. 22 [P.R.O. vol. 2]

Tionólfar seisiúin cúirte shaoirse na Mí os comhair Ghiúistís Diúc Eabhrac fad a bheidh an seanascal as láthair

1460 (38 Hen. 6) c. 23 [P.R.O. vol. 2]

Mainéar Ráth Fearnáin, etc. le baint as lámha an Rí

1460 (38 Hen. 6) c. 24 [P.R.O. vol. 2]

Tiocfaidh Risteard Ó Broin agus daoine eile i láthair sa tSeansaireacht chun bheith freagrach do Nicholas Abbot

1460 (38 Hen. 6) c. 25 [P.R.O. vol. 2]

Tar éis do James Bathe agus a bhanchéile, Katherin Flemyng scarúint óna chéile, féadfaidh caingean féich a bheith aici ina choinne, etc.

1460 (38 Hen. 6) c. 26 [P.R.O. vol. 2]

Forógra go dtiocfaidh Bartholomew Bath i láthair os comhair na Comhairle chun bheith freagrach as Jenet, baintreach John Whitacre, a chur ó thailte i gContae na Mí agus i nDroichead Átha

1460 (38 Hen. 6) c. 27 [P.R.O. vol. 2]

Cead do Michael Trevers dul isteach i dtailte Dhubair agus Coolockrathe go dtí go mbeidh sé sásta maidir le fiach atá dlite de Pierce Coulok

1460 (38 Hen. 6) c. 28 [P.R.O. vol. 2]

Maidir le gníomhas blianachta do Patrick Ronan, cléireach

1460 (38 Hen. 6) c. 29 [P.R.O. vol. 2]

Tiocfaidh John Tankard i láthair sa tSeansaireacht agus taispeánfaidh sé gníomhas do thailte Chathaoir Bhaile Átha Cliath

1460 (38 Hen. 6) c. 30 [P.R.O. vol. 2]

Beidh ionad ag Sir Robert Preston, Tiarna Bhaile Mhic Gormáin, sa Pharlaimint mar a bhí ag a athair agus a sheanathair

1460 (38 Hen. 6) c. 31 [P.R.O. vol. 2]

Maidir le maitheamh fiach i lámha Robert Young, Londain

1460 (38 Hen. 6) c. 32 [P.R.O. vol. 2]

Beidh a duar ag Margaret Nugent, iar-bhanchéile William Botiller

1460 (38 Hen. 6) c. 33 [P.R.O. vol. 2]

An tAcht um athshealbhú (á chumasú don Rí maoin áirithe a urghabháil, le haghaidh críoch áirithe agus ar feadh tréimhsí áirithe)

1460 (38 Hen. 6) c. 34 [P.R.O. vol. 2]

Eiseofar certiorari maidir le hurghabháil Mhala

1460 (38 Hen. 6) c. 35 [P.R.O. vol. 2]

Ceadúnas do Sheanmóirí na mBráithre, Baile Átha Cliath, chun tailte etc., a shealbhú arna dtabhairt dóibh mar dhéirc

1460 (38 Hen. 6) c. 36 [P.R.O. vol. 2]

Forógra go dtiocfaidh Esmond Botiller agus daoine eile i láthair chun bheith freagrach as a dtréas, etc.

1460 (38 Hen. 6) c. 37 [P.R.O. vol. 2]

Forógra go dtiocfaidh Edmund Richardson agus daoine eile i láthair chun bheith freagrach as a n-iompar

1460 (38 Hen. 6) c. 38 [P.R.O. vol. 2]

Rialacháin maidir le móin a bhaint as portach Bhaile an Ridire

1460 (38 Hen. 6) c. 39 [P.R.O. vol. 2]

Ceadúnas d’Éamonn, Iarla Inis Mhac an Duirn, Seansailéir na hÉireann, chun ionadaí a cheapadh

1460 (38 Hen. 6) c. 40 [P.R.O. vol. 2]

Luach na mbonn a ghlacfar in Éirinn a shocrú

1460 (38 Hen. 6) c. 41 [P.R.O. vol. 2]

Neamhniú Achta arna dhéanamh i gcoinne Thomas Talbot, prióir Ospidéal San Eoin Iarúsailéim in Éirinn

1460 (38 Hen. 6) c. 42 [P.R.O. vol. 2]

Ceadú léasa arna dhéanamh le Diúc Eabhrac

1460 (38 Hen. 6) c. 43 [P.R.O. vol. 2]

Cead do Piers Couloke chun dul isteach ar thailte Dame Maude, iarbhanchéile Sir John Hadsore, i Lú

1460 (38 Hen. 6) c. 44 [P.R.O. vol. 2]

Maidir le claíocha etc., a thógáil sa Chaisleán Nua agus i Ráth an Dúin chun na máirsí a chosaint

1460 (38 Hen. 6) c. 45 [P.R.O. vol. 2]

Beidh litir theistiméireachta ag Robert Douedall agus a bhanchéile maidir lena hoidhreacht i Sir Benfro

1460 (38 Hen. 6) c. 46 [P.R.O. vol. 2]

Maithiúnas d’Esmond Botiller i leith feileonachtaí, etc.

1460 (38 Hen. 6) c. 47 [P.R.O. vol. 2]

Tiocfaidh John Cornewalsh, Príomh-Bharún an Státchiste, i láthair agus beidh sé freagrach as gan freastal ar an bParlaimint mar dhuine den Chomhairle

1460 (38 Hen. 6) c. 48 [P.R.O. vol. 2]

Tiocfaidh Henry Walshe i láthair agus beidh sé freagrach as a iompar

1460 (38 Hen. 6) c. 49 [P.R.O. vol. 2]

Féadfaidh Breithiúna na Príomh-Áite (Cúirt na bPléadálacha Coiteanna) breithiúnas a thabhairt i Cruys v. Bateman, in ainneoin gur aistríodh an chúirt sin go Droichead Átha le linn na próise

1460 (38 Hen. 6) c. 50 [P.R.O. vol. 2]

De bhrí gur thug iar-ardeaspaig neamhaird ar mhaoin Chathaoir Bhaile Átha Cliath, tá na máirsí meata

1460 (38 Hen. 6) c. 51 [P.R.O. vol. 2]

Beidh caingean féich ag Katherine Flemyng i gcoinne James Bath, an fearchéile a bhfuil sí colscartha leis

1460 (38 Hen. 6) c. 52 [P.R.O. vol. 2]

Áitreabh, etc. i gCill Chuillinn le baint as lámha an Rí

1460 (38 Hen. 6) c. 53 [P.R.O. vol. 2]

Ceadúnas do Phrióir San Giles, Little Malvern, agus don chlochar, bheith as láthair as Éirinn ar feadh 3 bliana, agus iad ina ministrí ar Chluain Saileach

1460 (38 Hen. 6) c. 54 [P.R.O. vol. 2]

Féadfaidh ceannaithe éadaí ar a dtugtar dosaenacha a dhíol in Éirinn arna séalú le séala an Rí

1460 (38 Hen. 6) c. 55 [P.R.O. vol. 2]

Beidh díotálacha ar thréas, etc., i gcoinne Piers Neele ar neamhní

1460 (38 Hen. 6) c. 56 [P.R.O. vol. 2]

Féadfaidh Sir James Pykeryng agus Henry Cartmall achomharc a dhéanamh i gcoinne bhás John Higham, thar ceann a bhanchéile

1460 (38 Hen. 6) c. 57 [P.R.O. vol. 2]

Maithiúnas do Patrick agus Geffyn White as tréas, etc.

1460 (38 Hen. 6) c. 58 [P.R.O. vol. 2]

Beidh cead ag Tiarna Bhaile Mhic Gormáin agus daoine eile dul go Sasana

1460 (38 Hen. 6) c. 59 [P.R.O. vol. 2]

Beidh cead ag Thomas St. Just, ministir Bhaile Átha Troim, dul go Sasana

1460 (38 Hen. 6) c. 60 [P.R.O. vol. 2]

Beidh cead ag Roger Eyton, Príomh-Léirscríobhaí an Státchiste, dul go Sasana

1460 (38 Hen. 6) c. 61 [P.R.O. vol. 2]

Beidh cead ag Nicholas Harpisfeld, Príomh-Oiriseach an Státchiste, etc., as Baile Átha Troim, dul go Sasana

1460 (38 Hen. 6) c. 62 [P.R.O. vol. 2]

Beidh cead ag John Wall, ministir Ghalatroma, dul go Sasana

1460 (38 Hen. 6) c. 63 [P.R.O. vol. 2]

Íocfaidh méara, etc., Luimnigh a leas feofheirme, nár íocadh

1461 (1 Edw. 4) [P.R.O. vol. 5, Appendix I [1]]

Loghadh ar chuid de leas feofheirme Chathair Bhaile Átha Cliath

(1 Edw. 4) c. 1 [P.R.O. vol. 3]

Saoirsí, custaim, díolúintí, etc. de chuid na hEaglaise Naofa le teachtadh gan chur isteach

(1 Edw. 4) c. 2 [P.R.O. vol. 3]

Beidh a cuid díolúintí, etc., ag Éirinn

(1 Edw. 4) c. 3 [P.R.O. vol. 3]

Beidh a gcuid custam, etc., ag Baile Átha Cliath, Port Láirge agus Droichead Átha

(1 Edw. 4) c. 4 [P.R.O. vol. 3]

Déanfar boinn nua airgid

(1 Edw. 4) c. 5 [P.R.O. vol. 3]

Cruithneacht agus arbhar a thógáil amach as an tír

(1 Edw. 4) c. 6 [P.R.O. vol. 3]

Gheobhaidh Sir Thomas Plunket 12 chrann as páirc Bhaile Átha Troim

(1 Edw. 4) c. 7 [P.R.O. vol. 3]

Saincheisteanna a cailleadh in agraí de chuid Richard Nugent, barún Dhealbhna, ar neamhní

(1 Edw. 4) c. 8 [P.R.O. vol. 3]

Féadfaidh prócadóirí Eaglais Chill Mocheallóg, Contae Luimnigh, tailte, cíosanna, etc., a ghlacadh

(1 Edw. 4) c. 9 [P.R.O. vol. 3]

Gheobhaidh William Sutton brabúis a bhardachta go dtí go dtoibheoidh sé a riaráistí

(1 Edw. 4) c. 10 [P.R.O. vol. 3]

Gheobhaidh Katherine Petit, baintreach Sir John Kerdyf, eascaire duair

(1 Edw. 4) c. 11 [P.R.O. vol. 3]

Tiocfaidh Thomas Broun, Port Láirge, i láthair chun bheith freagrach as eascaire earráide

(2 Edw. 4) c. 1 [P.R.O. vol. 3]

Díscaoilfear comóntaigh Bhaile Átha Cliath, etc., ó mheirse a tabhaíodh toisc gan freastal ar Knockalyn agus Slewyn

(2 Edw. 4) c. 2 [P.R.O. vol. 3]

Beidh gach duine freagrach as a chionta féin agus as cionta a chlainne agus a chuid fear

(2 Edw. 4) c. 3 [P.R.O. vol. 3]

Beidh na huaisle freagrach as daoine dímhaoine

(2 Edw. 4) c. 5 [P.R.O. vol. 3]

Daingniú na reachtanna agus na ndeontas, etc., i bhfabhar Chathair Bhaile Átha Cliath

(2 Edw. 4) c. 6 [P.R.O. vol. 3]

Cruthófar feoirlingí nua as umha measctha le hairgead

(2 Edw. 4) c. 7 [P.R.O. vol. 3]

Gheobhaidh sirriam na Mí £10 le haghaidh 3 bliana, cúiteamh i leith caillteanas

(2 Edw. 4) c. 8 [P.R.O. vol. 3]

£40 do Tiarna Bhaile Mhic Gormáin agus do Sir Thomas Plunket i leith caisleán a thógáil ag áth Kinnafad

(2 Edw. 4) c. 9 [P.R.O. vol. 3]

Daingniú dheontas custam i mBaile Átha Troim, etc., i leith cánach pábhála agus cánach infhallaithe

(2 Edw. 4) c. 10 [P.R.O. vol. 3]

Breithneofar Diúc Somerset agus roinnt daoine eile ina bhfealltóirí, agus forghéillfidh siad tailte, etc.

(2 Edw. 4) c. 11 [P.R.O. vol. 3]

Tionólfar seisiúin an Rí don Mhí sa Tolsal, Droichead Átha, ar thaobh na Mí, agus do Lú agus Oiriall sa Tolsal ar an taobh sin

(2 Edw. 4) c. 12 [P.R.O. vol. 3]

Litreacha paitinne a dhaingniú chuig Sir William Welles de chuid oifigí Sheansailéir agus Phríomh-Bhuitléir na hÉireann

(2 Edw. 4) c. 13 [P.R.O. vol. 3]

Reacht 28 Hen. 6 maidir le caisleán etc., Bhaile Íobhair ar neamhní

(2 Edw. 4) c. 15 [P.R.O. vol. 3]

Suífidh Sir Robert Preston, Tiarna Bhaile Mhic Gormáin, mar Thiarna Cheannanais in Osraí, sa Pharlaimint os cionn David Flemyng, Barún Shláine, etc.

(2 Edw. 4) c. 16 [P.R.O. vol. 3]

Féadfaidh Sir Robert Preston, Tiarna Bhaile Mhic Gormáin, tochsail i leith cíosanna bliantúla ar mhainéir, etc., arna ndeonú chuige le litreacha paitinne

(2 Edw. 4) c. 17 [P.R.O. vol. 3]

Féadfaidh Sir Robert Barnewall, Iarla Trimlestown, tochsail i leith mhainéar Bhaile Átha Troim

(2 Edw. 4) c. 18 [P.R.O. vol. 3]

Daingniú, formheas agus dearbhú litreach paitinne

1463 (3 Edw. 4) c. 1 [P.R.O. vol. 3]

Saoirsí, custaim, díolúintí, etc. de chuid na hEaglaise Naofa le teachtadh gan chur isteach

1463 (3 Edw. 4) c. 2 [P.R.O. vol. 3]

Beidh a cuid díolúintí, etc., ag Éirinn

1463 (3 Edw. 4) c. 3 [P.R.O. vol. 3]

Beidh a gcuid custam, díolúintí, etc., ag Baile Átha Cliath, Port Láirge agus Droichead Átha

1463 (3 Edw. 4) c. 4 [P.R.O. vol. 3]

Oifig Bhreitheamh na hÉireann a dheimhniú do Thomás, Iarla Chill Dara

1463 (3 Edw. 4) c. 5 [P.R.O. vol. 3]

Féadfaidh Iarla Dheasmhumhan, mar ionadaí de chuid Diúc Clarence, ionadaí a cheapadh

1463 (3 Edw. 4) c. 6 [P.R.O. vol. 3]

An tAcht um athshealbhú, lena gceadaítear tailte agus brabúis a bhaineann leis an Rí ó cheart a urghabháil

1463 (3 Edw. 4) c. 7 [P.R.O. vol. 3]

Dearlaic Alice, baintreach Iarla Shláine, ar neamhní

1463 (3 Edw. 4) c. 8 [P.R.O. vol. 3]

Coimeád Cheatharlach, an Rois, etc., le cur faoi chúram Iarla Dheasmhumhan

1463 (3 Edw. 4) c. 10 [P.R.O. vol. 3]

Deonaítear brabúis na margaí i nDún Garbhán agus Ráth Caola chun na bailte sin a chosaint

1463 (3 Edw. 4) c. 11 [P.R.O. vol. 3]

Dearbhú leasanna feofheirme Dhún Gharbhán a ligean amach d’Iarla Dheasmhumhan

1463 (3 Edw. 4) c. 12 [P.R.O. vol. 3]

Déanfaidh John Lofft, etc., buirgéisigh éilitheacha ar Mhangairit, agra agus seirbhís, etc., d’Easpag Luimnigh

1463 (3 Edw. 4) c. 13 [P.R.O. vol. 3]

Beidh buannacht tailte ag Christopher Bellew

1463 (3 Edw. 4) c. 14 [P.R.O. vol. 3]

Tabharfar fóirdheontas do Richard Bellew i leith caisleán de Róiste a dheisiú

1463 (3 Edw. 4) c. 15 [P.R.O. vol. 3]

Beidh tailte i mBaile Chócaigh, etc., ag Robert agus Roger Rocleford ar feadh 20 bliain

1463 (3 Edw. 4) c. 16 [P.R.O. vol. 3]

Géillfidh William Harrold chun bheith freagrach as dúnmharú agus slad i mBaile Amhlaoibh, Dún Droma, Contae Bhaile Átha Cliath

1463 (3 Edw. 4) c. 17 [P.R.O. vol. 3]

Tiocfaidh daoine a áitíonn oidhreacht an Rí i gConnachta i láthair agus taispeánfaidh siad an teideal atá acu

1463 (3 Edw. 4) c. 18 [P.R.O. vol. 3]

Beidh aistriú, léasanna, etc., ag prióirí Fitzgerot agus Talbot, neambhailí

1463 (3 Edw. 4) c. 19 [P.R.O. vol. 3]

An tAcht i gcoinne James Ketyng, prióir San Eoin Iarúsailéim, i leith Sir Robert Douedall, a neamhniú

1463 (3 Edw. 4) c. 20 [P.R.O. vol. 3]

Cairt inspeximus d’Ospidéal San Eoin Iarúsailéim

1463 (3 Edw. 4) c. 22 [P.R.O. vol. 3]

Géillfidh Esmond Roche, agus taispeánfaidh sé an teideal atá aige

1463 (3 Edw. 4) c. 23 [P.R.O. vol. 3]

Na hAchtanna i gcoinne Richard Bermyngham, nach maireann, a neamhniú

1463 (3 Edw. 4) c. 24 [P.R.O. vol. 3]

Muileann Eascrach, bealach uisce, etc., le tabhairt ar ais do John Chevir

1463 (3 Edw. 4) c. 25 [P.R.O. vol. 3]

Géillfidh James de Dokeray, chun bheith freagrach i leith na gcúiseamh a rinne sé i gcoinne Iarla Dheasmhumhan

1463 (3 Edw. 4) c. 26 [P.R.O. vol. 3]

Géillfidh William Wyncheton, chun teideal chun Eaglais Chill Barra Meidín a thaispeáint

1463 (3 Edw. 4) c. 27 [P.R.O. vol. 3]

Géillfidh Richard Bossher, chun teideal chun tuarastal Killawgy a thaispeáint

1463 (3 Edw. 4) c. 28 [P.R.O. vol. 3]

Géillfidh Laurence Taaff, chun teideal a thaispeáint

1463 (3 Edw. 4) c. 29 [P.R.O. vol. 3]

Maithiúnas do Christopher Wellesley as tréas, etc.

1463 (3 Edw. 4) c. 30 [P.R.O. vol. 3]

Géillfidh James White agus duine eile i leith Thomas Notte agus duine eile a robáil etc.

1463 (3 Edw. 4) c. 31 [P.R.O. vol. 3]

An tAcht um athshealbhú trí mheán an Rí do bhaint oifigí ar shiúl

1463 (3 Edw. 4) c. 32 [P.R.O. vol. 3]

Daingniú deontais do Germyn Lynche maidir le monaíocht na hÉireann

1463 (3 Edw. 4) c. 33 [P.R.O. vol. 3]

Géillfidh Henry Mann, chun teideal a thaispeáint chun Pevreleston, Contae na Mí

1463 (3 Edw. 4) c. 34 [P.R.O. vol. 3]

Tiocfaidh James Hay i láthair, chun teideal a thaispeáint chun Baile Uí Ling, etc., Contae Loch Garman

1463 (3 Edw. 4) c. 35 [P.R.O. vol. 3]

Agra i gcoinne Ard-Easpag Bhaile Átha Cliath agus Robert Ashe, neamhbhailí

1463 (3 Edw. 4) c. 36 [P.R.O. vol. 3]

Féadfaidh prócadóirí N. Pádraig, Loch Garman, áirgí, etc., a fháil don eaglais sin

1463 (3 Edw. 4) c. 37 [P.R.O. vol. 3]

Deontas do Shan Peadar agus San Pól, Loch Garman, a dhaingniú

1463 (3 Edw. 4) c. 38 [P.R.O. vol. 3]

Díscaoiltear Ard-Easpag Bhaile Átha Cliath ó sheirbhís ríoga, as Coileacht, agus é bánaithe

1463 (3 Edw. 4) c. 39 [P.R.O. vol. 3]

Buailfear boinn i nDún Doire, Contae Phort Láirge

1463 (3 Edw. 4) c. 40 [P.R.O. vol. 3]

Tiocfaidh Hugh Rocheford agus daoine eile i láthair os comhair Mhéara Phort Láirge, chun bheith freagrach do John Wadeyn

1463 (3 Edw. 4) c. 41 [P.R.O. vol. 3]

Na bearta a bheidh le déanamh ag Barún Dhealbhna chun an Bharúntacht a chosaint

1463 (3 Edw. 4) c. 42 [P.R.O. vol. 3]

Tabharfaidh Nicholas Nugent cuntas, in éindí Bharún Dhealbhna, ar shuimeanna a fuarthas ar thailte morgáistithe

1463 (3 Edw. 4) c. 43 [P.R.O. vol. 3]

Gheobhaidh Barún Dhealbhna seirbhís ríoga ó Coladoghran, Baile Muine, an Clochrán

1463 (3 Edw. 4) c. 44 [P.R.O. vol. 3]

Féadfaidh pobal Chorcaí, Luimnigh, Phort Láirge agus Eochaille earraí a mhalartú leis na hÉireannaigh

1463 (3 Edw. 4) c. 45 [P.R.O. vol. 3]

Gheobhaidh Elice, baintreach Richard Bourk, ó Chathair Chinn Lis, a duar, ach sin as a thailte seisean

1463 (3 Edw. 4) c. 46 [P.R.O. vol. 3]

Déanfar ciste bhaile Loch Garman dá ngairtear an “chuid choitinn” a chaitheamh ar imfhálu

1463 (3 Edw. 4) c. 48 [P.R.O. vol. 3]

Daingniú deontas, etc., do Luimneach

1463 (3 Edw. 4) c. 49 [P.R.O. vol. 3]

Éistfidh agus breithneoidh méara, etc., Luimnigh caingean William Comyn ón gCathair sin i gcoinne daoine a dhíthalmhaigh é de thailte sa Chontae

1463 (3 Edw. 4) c. 50 [P.R.O. vol. 3]

Deontas chun caisleán Kilmahuke, Contae Chill Dara, a thógáil

1463 (3 Edw. 4) c. 51 [P.R.O. vol. 3]

Gheobhaidh Tiarna Portlester mainéar Portlester

1463 (3 Edw. 4) c. 52 [P.R.O. vol. 3]

Deontas chun caisleán a thógáil sa Chúl, Contae Loch Garman

1463 (3 Edw. 4) c. 53 [P.R.O. vol. 3]

Duar Margaret, banchéile Patrick Corger, atá as láthair i gCathair Luimnigh

1463 (3 Edw. 4) c. 54 [P.R.O. vol. 3]

Beidh buannacht tailte i gContae na Mí ag Christopher Plunket

1463 (3 Edw. 4) c. 55 [P.R.O. vol. 3]

Féadfaidh Easpag an Leasa Mhóir agus Phort Láirge tailte, etc., a cheannach

1463 (3 Edw. 4) c. 56 [P.R.O. vol. 3]

Beidh Presterathe ag Ministir San Labhrás, Dunmoe, an Mhí, chun séiplíneach a chothabháil i séipéal San Caitríona

1463 (3 Edw. 4) c. 58 [P.R.O. vol. 3]

Seolfar litreacha chun an Rí maidir le seirbhísí Iarla Dheasmhumhan

1463 (3 Edw. 4) c. 59 [P.R.O. vol. 3]

Ní thógfar tochsal i nDún Odhar, etc.

1463 (3 Edw. 4) c. 60 [P.R.O. vol. 3]

Beidh eaglais N. Colm Choinfe ag Mainistir San Tomás, Baile Átha Cliath

1463 (3 Edw. 4) c. 61 [P.R.O. vol. 3]

Beidh Barnaby Chamberlyn, agus daoine eile, freagrach as dúnmharú John Halton, etc.

1463 (3 Edw. 4) c. 62 [P.R.O. vol. 3]

Deonú oifig Sheansailéar na hÉireann d’Iarla Chill Dara a dhaingniú

1463 (3 Edw. 4) c. 63 [P.R.O. vol. 3]

Deonú oifig Leifteanant na hÉireann do Dhiúc Clarence a dhaingniú

1463 (3 Edw. 4) c. 64 [P.R.O. vol. 3]

Beidh John Fitz Richard agus daoine eile freagrach d’Alice Talbot, faoi mar atá do Glaspistol, etc.

1463 (3 Edw. 4) c. 65 [P.R.O. vol. 3]

Deonú oifige mar bhailitheoirí custaim do Walter Delahide agus do dhaoine eile a dhaingniú

1463 (3 Edw. 4) c. 66 [P.R.O. vol. 3]

Deonú oifig Sheansailéar na Céarach Uaithne, etc., do Walter Delahyde agus do dhuine eile a dhaingniú

1463 (3 Edw. 4) c. 67 [P.R.O. vol. 3]

100 marc le tobhach i leith Thiarna Bhaile Mhic Gormáin agus daoine eile, a raibh siad ceangailte ina leith

1463 (3 Edw. 4) c. 68 [P.R.O. vol. 3]

Seolfar litreacha chun an Rí maidir le seirbhísí Iarla Dheasmhumhan

1463 (3 Edw. 4) c. 69 [P.R.O. vol. 3]

Deonú oifig an Phríomh-Sheomairlín, an Státchiste, do Nicholas Strangways a dhaingniú

1463 (3 Edw. 4) c. 70 [P.R.O. vol. 3]

Féadfaidh Prióir Oirimh i gConnachta deontais a fháil i gcíosanna déirce, etc.

1463 (3 Edw. 4) c. 71 [P.R.O. vol. 3]

Aisghairm Achta roimhe seo lenar cuireadh iallach ar Martyn Barnewall é féin a chur i láthair os comhair Chonstábla Chaisleán Léim an Bhradáin

1463 (3 Edw. 4) c. 72 [P.R.O. vol. 3]

Aisghairm Achta roimhe seo lenar cuireadh iallach ar Richard Fitz Richer teacht i láthair os comhair Phríomh-Áit an Rí (Cúirt na bPléadálacha Coiteanna)

1463 (3 Edw. 4) c. 73 [P.R.O. vol. 3]

Cuirfear Thomas Bermyngham ar ais i mbun sháirsinteacht na Mí

1463 (3 Edw. 4) c. 74 [P.R.O. vol. 3]

Measúnófar mainéar Bhaile Uí Dhonnagáin i bhfóirdheontais de réir leathfhearainn

1463 (3 Edw. 4) c. 75 [P.R.O. vol. 3]

Tiocfaidh Déan agus Caibidil Chill Dara i láthair na Parlaiminte trí phrócadóir

1463 (3 Edw. 4) c. 76 [P.R.O. vol. 3]

Rachaidh Thomas Yong agus daoine eile isteach ar Bhaile Stiofáin agus ar thailte eile, Contae na Mí

1463 (3 Edw. 4) c. 77 [P.R.O. vol. 3]

Bainfidh Feadh Cuilinn, Contae Bhaile Átha Cliath, le Cathair Bhaile Átha Cliath

1463 (3 Edw. 4) c. 79 [P.R.O. vol. 3]

Measúnófar Ráth Eascair, Contae Lú, mar aon fhearann amháin

1463 (3 Edw. 4) c. 80 [P.R.O. vol. 3]

Taispeánfaidh Barún na Scríne teideal chun mainéar Ráth Chonaill

1463 (3 Edw. 4) c. 81 [P.R.O. vol. 3]

Beidh Easpag Bhaile Átha Cliath le cur ar ais i mbun seirbhísí as Galmoreston, etc.

1463 (3 Edw. 4) c. 82 [P.R.O. vol. 3]

Babesbridge, Contae na Mí, a dheisiú

1463 (3 Edw. 4) c. 83 [P.R.O. vol. 3]

Sásóidh Esmond Hay agus daoine eile John Clone i leith robála

1463 (3 Edw. 4) c. 84 [P.R.O. vol. 3]

Eascaire duair d’Elizabeth, banchéile John Eustace, as mainéar Chaisleán Cnucha

1463 (3 Edw. 4) c. 85 [P.R.O. vol. 3]

Díotáil i gcoinne John Eustace a neamhniú

1463 (3 Edw. 4) c. 86 [P.R.O. vol. 3]

Robáil James White

1463 (3 Edw. 4) c. 87 [P.R.O. vol. 3]

Taispeánfaidh Richard Harrold teideal chun an Bhaile Nua, etc., Contae Bhaile Átha Cliath

1463 (3 Edw. 4) c. 88 [P.R.O. vol. 3]

Beidh Philip Synnot agus daoine eile freagrach do John Wadeyn

1463 (3 Edw. 4) c. 89 [P.R.O. vol. 3]

Bille i gcoinne Johannet Casse ar neamhní

1463 (3 Edw. 4) c. 90 [P.R.O. vol. 3]

Taispeánfaidh Martin Bernevale teideal chun Briggesend

1463 (3 Edw. 4) c. 91 [P.R.O. vol. 3]

Daingniú an Achta lena scaoiltear an Clárfhada, Contae Bhaile Átha Cliath, de chíos

1463 (3 Edw. 4) c. 92 [P.R.O. vol. 3]

Duar bhaintreach Thomas Suterby

1463 (3 Edw. 4) c. 93 [P.R.O. vol. 3]

Beidh pinsean bliantúil ag Robert Castell

1463 (3 Edw. 4) c. 94 [P.R.O. vol. 3]

Díscaoiltear John Vale ó chuntais sa Státchiste

1463 (3 Edw. 4) c. 95 [P.R.O. vol. 3]

Beidh £10 ag James Brewer ó Mhainéar, etc., Phort Láirge

1463 (3 Edw. 4) c. 96 [P.R.O. vol. 3]

Beidh buannacht tailte, etc., ag Robert St. Laurence, mar oidhre Iarla Bhinn Éadair

1463 (3 Edw. 4) c. 97 [P.R.O. vol. 3]

Deontas £20 sa bhliain don Tríonóid Naofa, Baile Átha Cliath, a dhaingniú

1463 (3 Edw. 4) c. 98 [P.R.O. vol. 3]

Maidir le fiacha atá dlite do Robert Yong, Londain

1463 (3 Edw. 4) c. 99 [P.R.O. vol. 3]

Cantarlann a bhunú in Eaglais Dhún Búinne

1463 (3 Edw. 4) c. 100 [P.R.O. vol. 3]

Féadfaidh séiplínigh Choláiste nua San Muire, Eochaill, tailte, etc., a fháil

1463 (3 Edw. 4) c. 101 [P.R.O. vol. 3]

Beidh muileann uisce agus uisce ag Teach Sheanmóirí na mBráithre, an Nás, gar don Nás agus do Yagoestown

1463 (3 Edw. 4) c. 102 [P.R.O. vol. 3]

Paitinn maithiúnais agus scaoilte d’ardoifigigh bhaile phríomhúdarásacha, etc., an Rois

1463 (3 Edw. 4) c. 103 [P.R.O. vol. 3]

Gearrfaidh Sirriam Chontae Chorcaí tobhach chun Ridirí na Síre a íoc

1463 (3 Edw. 4) c. 104 [P.R.O. vol. 3]

Clocha a bhaint chun túr a thógáil ag droichead Chill Mhaighneann

1463 (3 Edw. 4) c. 105 [P.R.O. vol. 3]

An tAcht um athshealbhú trí mheán an Rí do thógáil oifigí áirithe ar ais

1463 (3 Edw. 4 No. 2) c. 5 [P.R.O. vol. 3]

Beidh Thomas Hay agus daoine eile freagrach i leith feileonachtaí, etc.

1463 (3 Edw. 4 No. 2) c. 6 [P.R.O. vol. 3]

Féadfaidh Ionadaí an Leifteanaint ionadaí a cheapadh

1463 (3 Edw. 4 No. 2) c. 10 [P.R.O. vol. 3]

Rialacháin maidir le cionsoláthairtí fíonta atá le tógáil ag Sir William Welles, Príomh-Bhuitléir na hÉireann

1465 (5 Edw. 4) c. 1 [P.R.O. vol. 3]

Saoirsí, custaim, díolúintí, etc. de chuid na hEaglaise Naofa le teachtadh gan chur isteach

1465 (5 Edw. 4) c. 2 [P.R.O. vol. 3]

Beidh a cuid saoirsí féin, etc., ag Éirinn

1465 (5 Edw. 4) c. 3 [P.R.O. vol. 3]

Teachtfaidh Baile Átha Cliath, Port Láirge agus Droichead Átha, etc., a gcuid custam, etc.

1465 (5 Edw. 4) c. 4 [P.R.O. vol. 3]

Deontas £30 sa bhliain a dhaingniú le haghaidh téarma, do John Bennet agus daoine eile, a bheidh le caitheamh ar bhallaí, claiseanna agus geataí Bhaile Átha Cliath

1465 (5 Edw. 4) c. 5 [P.R.O. vol. 3]

Beidh 10 marc sa bhliain ag Patrick Cogle, Cléireach na Corónach

1465 (5 Edw. 4) c. 6 [P.R.O. vol. 3]

Maithiúnas do William Archer, príomhúdarás, agus d’áititheoirí eile Chill Chainnigh as a dtréas, etc.

1465 (5 Edw. 4) c. 7 [P.R.O. vol. 3]

Breithiúnais, eisreachtuithe, etc., i gcoinne Thomas Abbay, ar neamhní

1465 (5 Edw. 4) c. 8 [P.R.O. vol. 3]

Breithiúnais, eisreachtuithe, etc., i gcoinne John Clerne ar neamhní

1465 (5 Edw. 4) c. 9 [P.R.O. vol. 3]

Aisghairm ar Acht is luaithe á cheangal ar John Milton as Damhliag teacht i láthair

1465 (5 Edw. 4) c. 11 [P.R.O. vol. 3]

Géillfidh John Drake agus daoine eile as Contae na Mí i mBaile Átha Cliath

1465 (5 Edw. 4) c. 19 [P.R.O. vol. 3]

Cruthóidh Germyn Lynche, gabha óir, boinn airgid i mBaile Átha Cliath, Baile Átha Troim, Port Láirge agus Gaillimh

1465 (5 Edw. 4) c. 20 [P.R.O. vol. 3]

Paitinn chun Tomás, Iarla Dheasmhumhan, a dhaingniú i leith mhainéir Bhaile Átha Troim, etc., ar feadh a shaoil

1465 (5 Edw. 4) c. 21 [P.R.O. vol. 3]

Deontas chun Tomás, Iarla Dheasmhumhan, a dhaingniú

1465 (5 Edw. 4) c. 22 [P.R.O. vol. 3]

Gníomhas ó Esmond Botiller chuig Tomás, Iarla Chill Dara, a dhaingniú

1465 (5 Edw. 4) c. 23 [P.R.O. vol. 3]

Paitinn chuig Gerald fitz Gerrot a dhaingniú

1465 (5 Edw. 4) c. 24 [P.R.O. vol. 3]

Maithiúnas d’Esmond Botiller, mac Iarla Dhún Búinne as gach tréas, etc.

1465 (5 Edw. 4) c. 25 [P.R.O. vol. 3]

Féadfaidh an Dr. John Fitz Rery agairt a dhéanamh ar Chathair Bhaile Átha Cliath i leith blianachta 8 marc

1465 (5 Edw. 4) c. 26 [P.R.O. vol. 3]

Seanmóirí na mBráithre de chuid Chill Chainnigh a bhunú chun bheith saor ó thobhach tuata

1465 (5 Edw. 4) c. 27 [P.R.O. vol. 3]

Cuirfear William Saint Laurence ar ais in oifig Aimiréal na hÉireann

1465 (5 Edw. 4) c. 28 [P.R.O. vol. 3]

Beidh coimeád mhainéir Chaisleán Nua Liamhna agus Theach Sagart ag Sir Rowland FitzEustace agus John, Tiarna Wenlock

1465 (5 Edw. 4) c. 29 [P.R.O. vol. 3]

Paitinn chuig Thomas Newbury a dhaingniú maidir le 10 marc sa bhliain as Mainéar Eascrach

1465 (5 Edw. 4) c. 30 [P.R.O. vol. 3]

Paitinn chuig Thomas Newbury a dhaingniú maidir le 10 marc sa bhliain as Caisleán Nua Liamhna

1465 (5 Edw. 4) c. 31 [P.R.O. vol. 3]

Beidh £3 16 scilling agus 8 bpingin ag John Bennet ar feadh 60 bliain ar choinníoll go leanfaidh sé de thúr a thógáil i mBaltire

1465 (5 Edw. 4) c. 32 [P.R.O. vol. 3]

Díscaoiltear Piers Cruys ó chuid dá phríomhchíos ó Chromghlinn de dheasca a chuid caillteanas óna ghabháil ag Uí Bhroin

1465 (5 Edw. 4) c. 33 [P.R.O. vol. 3]

Bráithreachas an phobail ar a dtabharfar bráithreachas San Nioclás Easpag Dhún Samhnaí

1465 (5 Edw. 4) c. 34 [P.R.O. vol. 3]

Ceadaítear séalaí ionpháirteacha ómóis Diúc Eabhrac

1465 (5 Edw. 4) c. 35 [P.R.O. vol. 3]

Ceadúnas do James, Iarla Urmhumhan, agus do dhaoine eile chun Cuallacht Gréasaithe Bhaile Átha Cliath a bhunú, ar a dtabharfar Cuallacht na Maighdine Beannaithe; freisin chun cantarlann a bhunú in Eaglais San Micheál, an tSráid Ard, Baile Átha Cliath

1465 (5 Edw. 4) c. 36 [P.R.O. vol. 3]

Comhlacht fear arm do Chontae na Mí a bhunú

1465 (5 Edw. 4) c. 37 [P.R.O. vol. 3]

Cuirtear i leith Mhichíl, Ard-Easpag Bhaile Átha Cliath, gur thug sé fogha faoi Stephen FitzWilliam i Ráth Miontáin

1465 (5 Edw. 4) c. 40 [P.R.O. vol. 3]

Tá John, Ard-Easpag Ard Mhacha, i bhfiacha Lombard Bhanc Medici, Londain, chun £551 6 scilling agus 6 phingin a íoc le James Welles

1465 (5 Edw. 4) c. 41 [P.R.O. vol. 3]

Íocfaidh builleann airgid a thagann chun miontaí in Éirinn faoi mar a d’íoc sé roimhe seo

1465 (5 Edw. 4) c. 42 [P.R.O. vol. 3]

Deontas £4 10 scilling sa bhliain do Robert Rochefort a dhaingniú

1465 (5 Edw. 4) c. 43 [P.R.O. vol. 3]

Daingniú gur deonaíodh mainéir an Chaisleáin Dhuibh agus an Domhnaigh Mhóir, Contae na Mí, do Walron Wellesley

1465 (5 Edw. 4) c. 44 [P.R.O. vol. 3]

Ní dhéanfar dochar do Sheon, Ard-Easpag Ard Mhacha, iar-Ab san Uaimh, le meirleachas i gcoinne John Bulle, Ab na hUaimhe

1465 (5 Edw. 4) c. 45 [P.R.O. vol. 3]

Féadfaidh Seon, Ard-Easpag Ard Mhacha, ionadaí a cheapadh ina oifig mar Mhaor na Síochána d’Oiriall agus Lú

1465 (5 Edw. 4) c. 46 [P.R.O. vol. 3]

Ollscoil Dhroichead Átha

1465 (5 Edw. 4) c. 47 [P.R.O. vol. 3]

Toibheofar luach £10 d’airgead agus íocfar é le Esmund Welleslry, Barún Norragh, Contae Chill Dara, chun caisleán a thógáil ansin

1465 (5 Edw. 4) c. 48 [P.R.O. vol. 3]

Beidh £10 sa bhliain ag Sirriam Chontae na Mí, mar gheall ar chaiteachais na hoifige

1465 (5 Edw. 4) c. 49 [P.R.O. vol. 3]

Déanfar paitinn lena ndeonófar cead do Risteard, Easpag Chill Dara, a bheith as láthair ó Éirinn ar feadh trí bliana

1465 (5 Edw. 4) c. 50 [P.R.O. vol. 3]

Daingniú gur deonaíodh 10 marc do Sheanmóirí na mBráithre i mBaile Átha Cliath as leas feofheirme na Cathrach

1465 (5 Edw. 4) c. 51 [P.R.O. vol. 3]

Daingniú ar chead do John Alleyn, preibindire Bhinn Éadair, a bheith as láthair ó Éirinn ar feadh 4 bliana

1465 (5 Edw. 4) c. 52 [P.R.O. vol. 3]

Beidh 7 marc sa bhliain ag John Barnewall as Droimeanach agus Eleanor a bhanchéile

1465 (5 Edw. 4) c. 53 [P.R.O. vol. 3]

Fiosrúchán lenar cinneadh gur Éireannach é John Kevernok, Biocáire Lusca, ar neamhní

1465 (5 Edw. 4) c. 54 [P.R.O. vol. 3]

Urghabhadh Áitreabh Margaret, Banphrióir Lios an Mhuilinn, i nDún Sinche agus i mBaile Uí Cheallaigh

1465 (5 Edw. 4) c. 55 [P.R.O. vol. 3]

Géillfidh Laurence Nettervile ó Damhliag ag Caisleán Bhaile Átha Cliath

1465 (5 Edw. 4) c. 56 [P.R.O. vol. 3]

Daingniú gur deonaíodh oifig an Phríomh-Léirscríobhaí sa Státchiste do Roger Rochford

1465 (5 Edw. 4) c. 57 [P.R.O. vol. 3]

Rachaidh Christopher Berford isteach i dtalamh i Seanbhaile an Chorrbhaile, i mBarúntacht na hUaimhe, a bhí ar seilbh le déanaí ag James, Iarla Urmhumhan

1465 (5 Edw. 4) c. 58 [P.R.O. vol. 3]

Urghabhadh Osberstown, Baile Eoin agus Baile Phámar, Contae Chill Dara, ó Patrick Flatisbery

1465 (5 Edw. 4) c. 59 [P.R.O. vol. 3]

Cead do Thomas Sherlok as Cill Chainnigh aturnae a dhéanamh i gCúirt na bPléadálacha Coiteanna

1465 (5 Edw. 4) c. 60 [P.R.O. vol. 3]

Tiocfaidh John Rooth, John Fowlyng agus daoine eile a chuireann isteach ar John Fowlyng as Droichead Átha ina áirgí i gCill Chainnigh i láthair sa Phríomh-Áit (Cúirt na bPléadálacha Coiteanna) chun teideal a thaispeáint

1465 (5 Edw. 4) c. 61 [P.R.O. vol. 3]

Bainfear lámha an Rí ó áitreabh san Fhiodh Ard, Contae Thiobraid Árann

1465 (5 Edw. 4) c. 62 [P.R.O. vol. 3]

Beidh £10 ag Roger Penkeston as Contae Chill Dara chun túr a thógáil ag Baile na gCeapach

1465 (5 Edw. 4) c. 63 [P.R.O. vol. 3]

Beidh £10 ag Richard Taaff as Contae Lú chun túr a thógáil ag Baile Chúc

1465 (5 Edw. 4) c. 64 [P.R.O. vol. 3]

Maithiúnas do Henry Walshe as Carraig Mhaighin agus do dhaoine eile as foghlacha, etc.

1465 (5 Edw. 4) c. 65 [P.R.O. vol. 3]

Acht lena n-ordaítear do Robert Taillour as Sord teacht i láthair, ar neamhní

1465 (5 Edw. 4) c. 66 [P.R.O. vol. 3]

Eisreachtú, etc., i gcoinne James agus Christopher Bellewe ar neamhní

1465 (5 Edw. 4) c. 67 [P.R.O. vol. 3]

Acht lena n-ordaítear do John Nugent géilleadh, a neamhniú

1465 (5 Edw. 4) c. 68 [P.R.O. vol. 3]

Acht lena n-ordaítear do John Fleming géilleadh, a neamhniú

1465 (5 Edw. 4) c. 69 [P.R.O. vol. 3]

Acht lena n-ordaítear do William Balfe géilleadh, a neamhniú

1465 (5 Edw. 4) c. 70 [P.R.O. vol. 3]

Acht lena n-ordaítear do James Fleming géilleadh, a neamhniú

1465 (5 Edw. 4) c. 71 [P.R.O. vol. 3]

Acht lena gciontaítear Walter Cruys in ardtréas a neamhniú

1465 (5 Edw. 4) c. 72 [P.R.O. vol. 3]

Géillfidh James Pursell don chinneadh dlíthiúil maidir le teideal William Saint John

1465 (5 Edw. 4) c. 73 [P.R.O. vol. 3]

Tabharfar tailte ar ais do William agus Elizabeth Davy is tailte ar cuireadh as a seilbh iad faoi fhiosrúchán

1465 (5 Edw. 4) c. 74 [P.R.O. vol. 3]

Bainfear lámha an Rí ó thailte áirithe, agus áiteoidh James Fay iad

1465 (5 Edw. 4) c. 75 [P.R.O. vol. 3]

Daingniú gur deonaíodh oifig rialaitheoirí custam agus coicéid i mBaile Átha Cliath agus Droichead Átha do Gerrot Fitzgerrot agus do Thomas Walshe

1465 (5 Edw. 4) c. 76 [P.R.O. vol. 3]

Díscaoiltear William Nugent ó ghéilleadh i mBaile Átha Cliath

1465 (5 Edw. 4) c. 77 [P.R.O. vol. 3]

An tAcht lena gceanglaítear ar Robert Cusake, Nicholas Husse agus Patrick Husse géilleadh i gCaisleán Bhaile Átha Cliath, a neamhniú

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 1 [P.R.O. vol. 3]

Saoirsí, custaim, díolúintí, etc. de chuid na hEaglaise Naofa le teachtadh gan chur isteach

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 2 [P.R.O. vol. 3]

Beidh a cuid saoirsí féin, etc., ag Éirinn

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 3 [P.R.O. vol. 3]

Beidh a gcuid díolúintí ag Baile Átha Cliath, Port Láirge, Droichead Átha, etc.

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 4 [P.R.O. vol. 3]

Iniúchadh ar chuntais tobhaigh ar Chontae na Mí

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 5 [P.R.O. vol. 3]

Acht 5 Edw. 4 c. 38 maidir le héadach Sasanach, a neamhniú

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 6 [P.R.O. vol. 3]

Déanfar an “cíos dubh”, a d’íoctaí le naimhde an Rí go dtí seo, a íoc le leifteanant an Rí

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 7 [P.R.O. vol. 3]

Bainfear boinn atá easnamhach ó thaobh meáchain, ach cúiteofar an easpa in airgead reatha

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 8 [P.R.O. vol. 3]

Ordóidh an Eaglais do ghéillsinigh a bheith géilliúil don Rí

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 9 [P.R.O. vol. 3]

Déanfar boinn airgid a bhualadh

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 10 [P.R.O. vol. 3]

Géillfidh Hubbert Fitz Nicholas agus daoine eile

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 11 [P.R.O. vol. 3]

Díotálacha i gcoinne Riobaird, Iarla Bhinn Éadair, agus roinnt dá sheirbhísigh agus tionóntaí, a neamhniú

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 12 [P.R.O. vol. 3]

Aisghabháil bhronnadh bhiocáireacht na Scríne ag Seon, Ab San Muire, Baile Átha Cliath, a dhaingniú

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 13 [P.R.O. vol. 3]

Ceadúnas do Sheon, Iarla Worchester, agus daoine eile, cantarlann a bhunú ag altóir San Caitríona in eaglais San Secundinus, i nDún Seachnaill

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 14 [P.R.O. vol. 3]

Forghníomhú le déanamh i leith William Lynton, prióir na Tríonóide Beannaithe, Baile Átha Cliath, in agra de chuid William Dudley

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 15 [P.R.O. vol. 3]

Déanfaidh Ard-Easpag Bhaile Átha Cliath, mar Iarla Dheilginis, báille uisce a cheapadh ansin

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 16 [P.R.O. vol. 3]

Eisreachtú i gcoinne William Herbrik ar neamhní

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 17 [P.R.O. vol. 3]

Iarlaí Dheasmhumhan agus Chill Dara agus Edward Plunkett ciontaithe i dtréas

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 18a [P.R.O. vol. 3]

Beidh Reachrainn ag Seon, Iarla Worchester

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 18b [P.R.O. vol. 3]

Beidh Seanascal, Contae na Mí, ag Seon, Iarla Worchester

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 20 [P.R.O. vol. 3]

Beidh cumhacht ag leifteanant chun Tithe na dTiarnaí agus na gComóntach a chúiseamh agus a dhíscaoileadh

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 24 [P.R.O. vol. 3]

Ní thógfaidh aon duine seithe craiceann buí as an tír

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 25 [P.R.O. vol. 3]

Aontú, etc., na dtuarastal agus na leithreasuithe áirithe le Réamhchantóireacht, Cisteoireacht agus ard-deagánacht Ghleann Dá Loch i N. Pádraig, Baile Átha Cliath, etc.

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 26 [P.R.O. vol. 3]

Paitinn go ndéanfar an Dara Giúistís ar Phléadálacha de Bharnaby Barnewell a dhaingniú

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 27 [P.R.O. vol. 3]

Paitinn do John Alleyn, Déan N. Pádraig

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 28 [P.R.O. vol. 3]

Achtanna, eisreachtú, etc., i gcoinne James Butler, a neamhniú

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 29 [P.R.O. vol. 3]

Tiocfaidh Christopher, mac John Douedall, ridire, i láthair

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 30 [P.R.O. vol. 3]

Beidh 20 marc ag William Sutton sa bhliain in imeacht a shaoil

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 31 [P.R.O. vol. 3]

Beidh Patrick Cogle ina Chléireach de chuid na Corónach sa tSeansaireacht

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 32 [P.R.O. vol. 3]

Beidh certiorari ag John Darcy, Platin, chun ceart an Rí ar mhainéir áirithe a dheimhniú

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 33 [P.R.O. vol. 3]

Beidh custaim ag an bhFiodh Ard, Contae Thiobraid Árann, chun ban bhaile a imfhálú agus a phábháil

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 34 [P.R.O. vol. 3]

Géillfidh John Plunkett agus daoine eile chun bheith freagrach do Henry Dowedall

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 35 [P.R.O. vol. 3]

Íocfaidh William Grampney £15 agus costais le Matthew Philipp

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 36 [P.R.O. vol. 3]

Maithiúnas as gach tréas, feileonacht, etc., d’Esmund Fitz Richard

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 37 [P.R.O. vol. 3]

Maithiúnas d’Elizabeth Fleming, banchéile Christopher Cruys

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 38 [P.R.O. vol. 3]

Meirleachais i gcoinne Robert Taylor ó Shord a fhreaschur

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 39 [P.R.O. vol. 3]

Deonú £300 do Chros Loch Garman chun túir cosanta a thógáil ar abhainn Theach Munna, etc.

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 40 [P.R.O. vol. 3]

Fiosrúchán i gcoinne Joan Cristofore a neamhniú; rachaidh sí isteach ar áitreabh i mBaile na mBreathnach

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 41 [P.R.O. vol. 3]

Fiosrúchán i gcoinne Walter Proute agus a bhean chéile a neamhniú; rachaidh siad isteach in áitreabh i mBaile Gháire

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 42 [P.R.O. vol. 3]

Eisreachtú, etc., i gcoinne John Drake as Rahood, ar neamhní

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 43 [P.R.O. vol. 3]

Eisreachtú, etc., i gcoinne Barnaby Chamberleyn, ar neamhní

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 44 [P.R.O. vol. 3]

Eisreachtú, etc., i gcoinne John Weston, ar neamhní

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 45 [P.R.O. vol. 3]

Tiocfaidh James Gernon, sirriam Oirialla, i láthair agus beidh sé freagrach do Walter Verdon

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 46 [P.R.O. vol. 3]

Géillfidh Thomas agus Oliver Fannyng, taispeánfaidh siad ceart chun tiarnais áirithe, etc., Contae Thiobraid Árann

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 47 [P.R.O. vol. 3]

Oibleagáid Sir William Welles ar neamhní

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 48 [P.R.O. vol. 3]

An tAcht um athshealbhú maoine áirithe go lámha an Rí, etc.

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 49 [P.R.O. vol. 3]

Éigiontú Roland Fitz-Eustace, Iarla Portlester, sa chúiseamh i dtréas

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 50 [P.R.O. vol. 3]

Féadfaidh an Leas-Leifteanant a údarú don Seansailéir an Pharlaimint a chur ar athló, a scor, etc.

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 51 [P.R.O. vol. 3]

Beidh saoirse in Ulaidh ag a mbeidh gach cumhacht choimhdeach, oifigeach coimhdeach agus dlínse choimhdeach

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 52 [P.R.O. vol. 3]

Robert Bold agus daoine eile a mhaitheamh as airgead bearrtha a chur ar aghaidh

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 53 [P.R.O. vol. 3]

Mainéar Bhaile Dardas a shaoradh ó mhuirir

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 54 [P.R.O. vol. 3]

Díotálacha, etc., faoi Acht lena rialáiltear éadach Sasanach, a neamhniú

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 55 [P.R.O. vol. 3]

Tiocfaidh Robert Rocheford agus John Nugent i láthair chun teideal a thaispeáint

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 56 [P.R.O. vol. 3]

Déanfaidh Robert Fitz-Eustace, constábla, faire leordhóthanach i gCaisleán an Bhaile Mhóir

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 57 [P.R.O. vol. 3]

Maithiúnas do Thomás, Iarla Chill Dara

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 59 [P.R.O. vol. 3]

Paitinn do Robert Bold chun bheith as láthair ó Éirinn ar feadh 8 mbliana

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 60 [P.R.O. vol. 3]

Paitinn do Maurice Burghill chun bheith as láthair ó Éirinn ar feadh 8 mbliana

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 61 [P.R.O. vol. 3]

Beidh ioncam na déanachta ag John Alleyn, Déan N. Pádraig

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 62 [P.R.O. vol. 3]

Géillfidh John Rothe agus daoine eile, chun bheith freagrach do John Fowlyng, maidir le teideal chun áitribh áirithe

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 63 [P.R.O. vol. 3]

Geffrey Delamare a eisreachtú i dtréas

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 65 [P.R.O. vol. 3]

Measúnacht ar Chontae Chill Dara maidir leis an Nás a imfhálú

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 66 [P.R.O. vol. 3]

Measúnacht ar Chontae Chill Dara maidir le caisleán a thógáil ag Droichead Chill Chuillinn

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 67 [P.R.O. vol. 3]

Measúnacht maidir le comha £40 do Nicholas Broun

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 68 [P.R.O. vol. 3]

Deich marc a dheonú do Sheanmóirí na mBráithre, Droichead Átha

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 69 [P.R.O. vol. 3]

Gearóid Dheasmhumhan a eisreachtú i dtréas

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 71 [P.R.O. vol. 3]

Paitinn do Sir John Cornewalshe, Príomh-Bharún, £23 6 scilling agus 8 bpingin a fháil sa bhliain, a dhaingniú

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 72 [P.R.O. vol. 3]

Paitinn, lena ndéantar Robert Bold ina Bharún Ráth Tó, a dhaingniú

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 73 [P.R.O. vol. 3]

Reacht arna dhéanamh i Sasana i gcoinne na hiar-Bhanríona Margaret, James, an iar-Iarla Wiltshire agus daoine eile, a dhaingniú

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 74 [P.R.O. vol. 3]

Beidh acra talún ag an Rí atá ag síneadh le háth Agane chun caisleán cosanta a thógáil

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 75 [P.R.O. vol. 3]

Tiocfaidh Sir Robert Dowdall i láthair chun bheith freagrach as taifead a scriosadh

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 77 [P.R.O. vol. 3]

Beidh Sir Thomas Plunket agus John Chevir ina nGiúistísí Pléadálacha

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 78 [P.R.O. vol. 3]

Beidh na hoidhreachtaí d’eaglais San Dáibhí, Cill Saileacháin, i bhfeidhm

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 79 [P.R.O. vol. 3]

Gach cion, etc., a mhaitheamh do mhéara, etc., Dhroichead Átha

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 80 [P.R.O. vol. 3]

Tiocfaidh Uilliam, Easpag Imligh, agus daoine eile i láthair chun bheith freagrach do Nioclás, prióir San Muire, Ceanannas, Contae Chill Chainnigh, maidir le foráil i leith an Phrióireacht sin a shealbhú in commendam

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 81 [P.R.O. vol. 3]

Achtanna Caibidle N. Pádraig, Baile Átha Cliath, chun go mbeidh soláthar na seirbhíse diaga agus an oinigh i bhfeidhm, amhail is dá ndéanfaí amhlaidh tráth an bhunaithe

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 82 [P.R.O. vol. 3]

Aontacht bhiocáireacht Ard Breacan

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 83 [P.R.O. vol. 3]

Beidh 10 scilling de phríomhchíos ag Cairmilítigh San Muire, Droichead Átha

1467-68 (7 & 8 Edw. 4) c. 84 [P.R.O. vol. 3]

Gearrfaidh baile Cheanannais custaim áirithe as an mbaile a threisiú

1469 (8 Edw. 4) [P.R.O. vol. 5, Appendix I [3]]

Loghadh agus maithiúnas a rinneadh roimhe seo i leith Ismay Barnewall, ar banchéile anois í le Robert Bold, a dhaingniú

1469-70 (8 & 9 Edw. 4) [P.R.O. vol. 5, Appendix I [4]]

Daingniú gur dheonaigh na Ríthe Anraí 2 agus Seon talamh do Mhainistir San Muire, Baile Átha Cliath

1469-70 (8 — 10 Edw. 4) [P.R.O. vol. 5, Appendix I [5]]

Díscaoiltear Mainistir San Muire, Baile Átha Cliath, ó chíosanna a íoc i gContae Bhaile Átha Cliath

1469-70 (8 — 10 Edw. 4) [P.R.O. vol. 5, Appendix I [6]]

Gach fiach agus cuntas a mhaitheamh do Bharnaby Barnewell

1470 (10 Edw. 4) c. 1 [P.R.O. vol. 3]

Saoirsí, custaim, díolúintí, etc. de chuid na hEaglaise Naofa le teachtadh gan chur isteach

1470 (10 Edw. 4) c. 2 [P.R.O. vol. 3]

Beidh a cuid saoirsí, etc., ag Éirinn

1470 (10 Edw. 4) c. 3 [P.R.O. vol. 3]

Beidh a gcuid díolúintí ag Baile Átha Cliath, Port Láirge, Droichead Átha, etc.

1470 (10 Edw. 4) c. 4 [P.R.O. vol. 3]

Rialacháin maidir leis an monaíocht

1470 (10 Edw. 4) c. 5 [P.R.O. vol. 3]

Luach bonn a laghdú d’aon leath amháin

1470 (10 Edw. 4) c. 6 [P.R.O. vol. 3]

Achtanna, etc., i gcoinne Thomáis, Iarla Chill Dara, a aisghairm

1470 (10 Edw. 4) c. 7 [P.R.O. vol. 3]

Ar Thomás, Iarla Chill Dara, d’fháil báis, bainfear lámha an Rí óna thailte, etc.

1470 (10 Edw. 4) c. 8 [P.R.O. vol. 3]

Na daoine a bhfuil maoin de chuid Sheoin, Iarla Worchester, acu, tabharfaidh siad suas í

1470 (10 Edw. 4) c. 9 [P.R.O. vol. 3]

Géillfidh tionóntaí Theach Sagart a sos cogaidh leis an Tuathalach

1470 (10 Edw. 4) c. 11 [P.R.O. vol. 3]

Cánacha i gcabhair ar Galweston, Cill Dara

1470 (10 Edw. 4) c. 12 [P.R.O. vol. 3]

Bailiúchán fóirdheontas i dtír Harrold (na bailitheoirí a dhíscaoileadh ó fhóirdheontais i mbarúntacht an Chaisleáin Nua)

1470 (10 Edw. 4) c. 13 [P.R.O. vol. 3]

Beidh buannacht mainéar, etc., ag Thomas Flemyng

1470 (10 Edw. 4) c. 14 [P.R.O. vol. 3]

Beidh buannacht mainéar, etc., ag Esmond Plunket

1470 (10 Edw. 4) c. 15 [P.R.O. vol. 3]

Ní bheidh cairteacha díolúine ann d’oifig an tsirriam, Contae Bhaile Átha Cliath

1470 (10 Edw. 4) c. 16 [P.R.O. vol. 3]

Beidh 20 marc ag sirriam Chontae na Mí i leith caiteachas

1470 (10 Edw. 4) c. 17 [P.R.O. vol. 3]

Deonaítear cíosanna, etc., ón gCaisleán Nua Liamhna do Chuallacht San Muire, Mullach Eadrad

1470 (10 Edw. 4) c. 18 [P.R.O. vol. 3]

Seirbhísí áirithe a shaoradh do San Wolstan, Co. Chill Dara

1470 (10 Edw. 4) c. 19 [P.R.O. vol. 3]

Féadfaidh Ab Dhamhliag an chora ar abhainn na Bóinne a dheisiú ag an nGráinseach

1470 (10 Edw. 4) c. 20 [P.R.O. vol. 3]

Bronntanais, léasanna, etc., arna dtabhairt agus arna ndéanamh ag Mainistir Tintern ó bhí Thomas Young le bheith ina Ab, ar neamhní

1470 (10 Edw. 4) c. 21 [P.R.O. vol. 3]

Beidh duar ag Dame Margaret, iar-bhanchéile William Butler, as mainéir Dhún Búinne agus Moymet

1470 (10 Edw. 4) c. 23 [P.R.O. vol. 3]

Paitinn chuig Patrick Cogley chun tailte áirithe a áitiú ar feadh a shaoil nádúrtha

1470 (10 Edw. 4) c. 24 [P.R.O. vol. 3]

Maithiúnas do John fitz-Gerrot as tréas, etc.

1470 (10 Edw. 4) c. 25 [P.R.O. vol. 3]

Aon iompar mídhleathach a mhaitheamh do Nicholas Plunket agus é a chur ar ais i mbun seilbhe ar thailte agus tionóntáin áirithe

1470 (10 Edw. 4) c. 26 [P.R.O. vol. 3]

Feo-úinéireacht ar thailte, etc., de chuid John Heywood ar neamhní

1470 (10 Edw. 4) c. 27 [P.R.O. vol. 3]

Acht lena gcuirtear iallach ar Thomas Hammond teacht i láthair giúistísí a aisghairm

1470 (10 Edw. 4) c. 28 [P.R.O. vol. 3]

Cuirtear Ard-Easpag Bhaile Átha Cliath ar ais i mbun a chirt i Reachrainn

1470 (10 Edw. 4) c. 29 [P.R.O. vol. 3]

Tobhach chun túr a thógáil in Readstown, Contae na Mí

1470 (10 Edw. 4) c. 30 [P.R.O. vol. 3]

Tobhach chun túr a thógáil i mBaile an Bheileogaigh, Contae na Mí

1470 (10 Edw. 4) c. 31 [P.R.O. vol. 3]

Sir Robert Bold a fhorscaoileadh ó gach cuntas maidir le Mainéar Chúl Muilín

1470 (10 Edw. 4) c. 32 [P.R.O. vol. 3]

Paitinn (a bhaineann le cíosanna a bheidh le híoc le pearsana aonair ainmnithe) do Robert Rocheford a dhaingniú

1470 (10 Edw. 4) c. 33 [P.R.O. vol. 3]

Cáin i leith talún de chuid Propress Lios an Mhuilinn

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 1 [P.R.O. vol. 3]

Saoirsí, custaim, díolúintí, etc. de chuid na hEaglaise Naofa le teachtadh gan chur isteach

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 2 [P.R.O. vol. 3]

Beidh a cuid díolúintí, etc., ag Éirinn

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 3 [P.R.O. vol. 3]

Beidh a gcuid díolúintí, etc., ag Baile Átha Cliath, Port Láirge, etc.

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 4 [P.R.O. vol. 3]

Toghchán Thomáis, Iarla Chill Dara, ina Ghiúistís ar Éirinn, bailí sa dlí

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 5 [P.R.O. vol. 3]

Boghdóirí chun Contae Bhaile Átha Cliath, etc., a chosaint

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 6 [P.R.O. vol. 3]

Rialacháin maidir le monaíocht

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 7 [P.R.O. vol. 3]

Géillfidh William Wellesley agus daoine eile

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 8 [P.R.O. vol. 3]

Féadfaidh James Ketyng, Prióir San Eoin in Éirinn, imeacht ar feadh 2 bhliain

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 9 [P.R.O. vol. 3]

Daingniú litreacha paitinne lena gceaptar Rowland Fitz Eustace Tiarna Portlester, Cisteoir na hÉireann

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 10 [P.R.O. vol. 3]

Daingniú gur deonaíodh prióireacht San Caitríona, gar do Léim an Bhradáin, do Mhainistir San Tomás, Baile Átha Cliath

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 11 [P.R.O. vol. 3]

Teachtfaidh Mainistir San Muire, Baile Átha Cliath, tailte a deonaíodh nó a dheonófar di

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 12 [P.R.O. vol. 3]

Sir Robert Douedall agus Robert Fitz Rery, Giúistísí Chúirt na bPléadálacha Coiteanna

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 13 [P.R.O. vol. 3]

Daingniú paitinne lena gceaptar Thomas Douedall ina Choimeádaí ar na Rollaí

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 14 [P.R.O. vol. 3]

Athcheapadh Richard Bellewe i mainéar de Róiste, etc., Contae Lú

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 15 [P.R.O. vol. 3]

Beidh £10 ag Richard Bellewe chun túr a thógáil i mBaile an Chaisleáin, Dún Dealgan

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 16 [P.R.O. vol. 3]

Deontas do bhaile Cheanannais, Contae na Mí

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 17 [P.R.O. vol. 3]

Praghsanna a rialáil le haghaidh díol earraí de dhroim díluachála bonn

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 18 [P.R.O. vol. 3]

Ní ceadmhach arbhar a thógáil as Éirinn

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 19 [P.R.O. vol. 3]

Paitinn do Phrióir San Eoin in Éirinn agus daoine eile a dhaingniú

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 20 [P.R.O. vol. 3]

Aon fhearann amháin a bheidh i gCruisetown agus in Ballabane, Contae Lú

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 21 [P.R.O. vol. 3]

Paitinn do Gerot Fitz Gerot a dhaingniú mar Chonstábla chaisleán Bhaile Átha Cliath

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 22 [P.R.O. vol. 3]

Tiocfaidh Andrew Fitz Remonde i láthair chun teideal a thaispeáint chun tailte in Northton, Contae Loch Garman

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 23 [P.R.O. vol. 3]

Beidh Baile an Bheileogaigh díolmhaithe ó chánacha

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 24 [P.R.O. vol. 3]

Maidir le cánacha, etc., ar chónaitheoirí ar an bhFaiche, Loch Garman

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 25 [P.R.O. vol. 3]

Urscaoileadh cíosa do Thomas Sharpe a dhaingniú

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 26 [P.R.O. vol. 3]

Teachtfaidh Ospidéal San Eoin in Éirinn tailte a deonaíodh nó a dheonófar dó

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 27 [P.R.O. vol. 3]

Teachtfaidh an Rí a shaoirse de chuid na Mí, le Seanascal, etc.

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 28 [P.R.O. vol. 3]

Eisreachtaítear Cléirigh Éireannacha, a ndearnadh Fothoscairí an Phápa díobh, faoin Reacht Riarthóirí

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 29 [P.R.O. vol. 3]

Measúnóirí cánacha, Contae na Mí

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 30 [P.R.O. vol. 3]

Ionduchtú sagart Éireannach etc., a mhaitheamh d’Uilliam, Easpag na Mí

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 31 [P.R.O. vol. 3]

Paitinn d’Esmond Plunket maidir le deonú tailte, etc., a dhaingniú

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 32 [P.R.O. vol. 3]

Tiocfaidh John Roucestre agus daoine eile i láthair chun teideal, etc., a thaispeáint chun tailte i dTeach Moshagard, Moorfin agus Monfin i gContae Loch Garman

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 33 [P.R.O. vol. 3]

Tiocfaidh John Roucestre agus daoine eile i láthair, chun teideal, etc., a thaispeáint chun tailte i dTeach Moshagard, Ballyyodan, Ballygoloyges agus in áiteanna eile

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 34 [P.R.O. vol. 3]

Tiocfaidh John Roucestre agus daoine eile i láthair, chun teideal, etc., a thaispeáint chun tailte i dTeach Cuimsean, Contae Loch Garman

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 35 [P.R.O. vol. 3]

Teideal ag Teach na Naomh Uile, Baile Átha Cliath, chun raice san fharraige ag a mainéar i mBaile Dúill, a dhaingniú

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 36 [P.R.O. vol. 3]

Daingniú John Rathe i mbiocáireacht Cholm Cille, Sord

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 37 [P.R.O. vol. 3]

Féadfaidh Christopher Preston, atá ag dul go Londain chun tabhairt faoi léann an Dlí, arbhar a thabhairt leis mar thacaíocht dó

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 38 [P.R.O. vol. 3]

Paitinn chuig Henry Duff mar Sháirsint le dlí a dhaingniú

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 39 [P.R.O. vol. 3]

Paitinn chuig Thomas Sharpe mar Phríomh-Léirscríobhaí an Státchiste a dhaingniú

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 40 [P.R.O. vol. 3]

Féadfaidh Thomas Cusake, atá ag dul go Londain chun tabhairt faoi léann an Dlí, arbhar a thabhairt leis mar thacaíocht dó

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 41 [P.R.O. vol. 3]

Féadfaidh Richard Codde cruithneacht agus braich a cheannach agus iad a thabhairt go Sasana, etc.

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 42 [P.R.O. vol. 3]

Beidh dúiche Richard Verdon, Tearmann Feichín, díolmhaithe ó fhóirdheontas

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 43 [P.R.O. vol. 3]

Piers Cruys agus a bhanchéile a urscaoileadh ó chion den chíos i gCromghlinn

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 44 [P.R.O. vol. 3]

Acht i gcoinne William Wellesley, ón Daingean, a neamhniú

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 45 [P.R.O. vol. 3]

Acht i gcoinne Nicholas Kynton agus duine eile a neamhniú

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 46 [P.R.O. vol. 3]

Acht i gcoinne Richard agus John Taaff a neamhniú

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 47 [P.R.O. vol. 3]

Féadfaidh seiceadóirí Uilliam, Easpag na Mí, a chuid earraí a dhiúscairt

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 48 [P.R.O. vol. 3]

Tabharfaidh bailitheoirí fóirdheontais, Contae Bhaile Átha Cliath, cuntas

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 49 [P.R.O. vol. 3]

Cuirfear saothraithe ar fáil chun imchosaint Theach Sagart a neartú

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 50 [P.R.O. vol. 3]

Meirleachas i gcoinne Christopher Nugent a neamhniú

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 51 [P.R.O. vol. 3]

Paitinn do Robert Rocheford mar chonstábla Chaisleán Bhaile Átha Troim a dhaingniú

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 52 [P.R.O. vol. 3]

Paitinn (príomhchíos Bhaile Átha Troim a dheonú) do Roger Rocheforte a dhaingniú

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 53 [P.R.O. vol. 3]

Paitinn do Philip Eustace mar Phríomh-Oiriseach a dhaingniú

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 54 [P.R.O. vol. 3]

Achtanna i gcoinne Easmoinn, Iarla Dhún Búinne a neamhniú

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 55 [P.R.O. vol. 3]

Deontas do Thomas Walker mar Lámhscríobhaí, Eascairí an Rí, etc.

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 56 [P.R.O. vol. 3]

Tiocfaidh príomhúdarás na Gaillimhe agus daoine eile i láthair maidir le breithiúnas a phróiseáil

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 57 [P.R.O. vol. 3]

Taispeánfaidh Méara, etc., an Rois teideal chun custam, etc., a baineadh ó shaoránaigh Phort Láirge, ag taisteal síos a n-abhainn dóibh le hearra

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 58 [P.R.O. vol. 3]

Beidh Ruairí, Ab na Mainistreach Móire, agus a theach, faoi chosaint an Rí

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 59 [P.R.O. vol. 3]

Rialacháin maidir le lasta a iompar ar long go Sasana agus go dtí an Bhreatain Bheag

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 60 [P.R.O. vol. 3]

Paitinn lenar thóg Tiarna Bhaile Mhic Gormáin Cill Dealga ar neamhní

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 61 [P.R.O. vol. 3]

Daingniú gur deonaíodh oifig an tseanascail, saoirse na Mí, do Sir Robert Bolde

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 62 [P.R.O. vol. 3]

Cead do James Fleming, Barún Shláine, agus daoine eile a bheith as láthair i Sasana

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 63 [P.R.O. vol. 3]

Toibheoidh an Coimisiún díospóidí, etc., de chuid an Bhinse Choitinn

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 64 [P.R.O. vol. 3]

Beidh a tháille 20 marc ag Nicholas White, barún an Státchiste

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 65 [P.R.O. vol. 3]

Maithiúnas do William Grampe, an Máistir Monaíochta, as cionta maidir le boinn a mhaitheamh

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 66 [P.R.O. vol. 3]

Paitinn do William Moleynes agus Thomas Sharpe, mar Sheansailéir na Céarach Uaithne, etc., sa Státchiste, a dhaingniú

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 67 [P.R.O. vol. 3]

Acht i gcoinne Robert Fleming a neamhniú

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 68 [P.R.O. vol. 3]

William Lucok, Ab San Peadar agus San Pól, an Cnoc, gar do Lú

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 69 [P.R.O. vol. 3]

Deontas do chuallacht San Muire a dhaingniú

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 70 [P.R.O. vol. 3]

Ní fhulaingeoidh Robert Eustace toisc bád a cheannach chun arbhar dochraithe a thabhairt chun na Breataine Bige

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 71 [P.R.O. vol. 3]

Acht i gcoinne Thomas Bath a neamhniú

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 72 [P.R.O. vol. 3]

Walter Delahyde a shaoradh ó chuntas

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 73 [P.R.O. vol. 3]

Cuirtear James Fleming, barún Shláine, ar ais i mbun eastát

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 74 [P.R.O. vol. 3]

Beidh buannacht iomlán a eastát ag Edmond Plunket

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 75 [P.R.O. vol. 3]

Cuirtear Christopher Bellew ar ais i mbun a eastát

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 76 [P.R.O. vol. 3]

Nicholas Russell a urscaoileadh ó Dromyn i leith meirleachais

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 77 [P.R.O. vol. 3]

Géillfidh Thomas Abell, chun feitheamh ar thoradh breithiúnais

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 78 [P.R.O. vol. 3]

Díotálacha i gcoinne John Barry, Baile Átha Cliath, a neamhniú

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 79 [P.R.O. vol. 3]

Meirleachas i gcoinne William Francome agus daoine eile a fhreaschur

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 82 [P.R.O. vol. 3]

Tiocfaidh comharba agus pátrún eaglais San Eoin, Loch Garman, i láthair agus taispeánfaidh sé teideal

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 83 [P.R.O. vol. 3]

Tiocfaidh Richard Dexcestre i láthair chun bheith freagrach do Maude, iar-bhanchéile John Dexcestre

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 84 [P.R.O. vol. 3]

Ceadúnas do Robert Dexcestre chun bheith as láthair ó Éirinn

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 85 [P.R.O. vol. 3]

Tiocfaidh Edmond Walsh i láthair chun bheith freagrach do Bhiocáirí N. Pádraig

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 86 [P.R.O. vol. 3]

Tiocfaidh Thomas Athy i láthair chun bheith freagrach do Joan Athy

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 87 [P.R.O. vol. 3]

Beidh aiseag teamparáltais ag Seon, Ard-Easpag Bhaile Átha Cliath

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 88 [P.R.O. vol. 3]

Cuirtear Sir John Pylkynton ar ais i mbun Constáblacht Chaisleán Chill Mhantáin

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 89 [P.R.O. vol. 3]

Beidh a tháillí mar aturnae an Rí ag Nicholas Sutton

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 90 [P.R.O. vol. 3]

Ní chuirfear i gcoinne cuntasóirí maidir le fiacha os comhair 20 Hen. 6

1471-72 (11 & 12 Edw. 4) c. 91 [P.R.O. vol. 3]

Tiocfaidh Richard Cantewell i láthair chun bheith freagrach i leith bhás Hugh Rochford

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 1 [P.R.O. vol. 4]

Saoirsí, custaim, díolúintí, etc. de chuid na hEaglaise Naofa le teachtadh gan chur isteach

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 2 [P.R.O. vol. 4]

Beidh a cuid díolúintí ag Éirinn, etc.

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 3 [P.R.O. vol. 4]

Beidh a gcuid custam, etc., ag Baile Átha Cliath, Port Láirge agus Droichead Átha

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 5 [P.R.O. vol. 4]

James Flemyng, Barún Shláine, a bheidh mar Shirriam na Mí

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 7 [P.R.O. vol. 4]

Daingniú deontas a rinneadh in 10 & 11 Edw. 4 faoi “teste” Iarla Chill Dara, Giúistís na hÉireann

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 8 [P.R.O. vol. 4]

Beidh sannadh ó Chisteoir na hÉireann chun oifigigh Chúirteanna an Rí bailí

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 9 [P.R.O. vol. 4]

Ní mhuirearófar cuntais ná ní chuirfear ina gcoinne i ndiaidh “30 bliain” an Rí Anraí 6

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 10 [P.R.O. vol. 4]

Tiocfaidh John Fannyn, etc., bonnadóirí i gCúige Mumhan, i láthair sa pharlaimint; mura dtiocfaidh, eisreachtófar ina bhfealltóirí iad

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 11 [P.R.O. vol. 4]

Ceadúnas asláithreachta do Sheon, Ard-Easpag Bhaile Átha Cliath, chun a dhlúimh a fháil in Osney

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 12 [P.R.O. vol. 4]

Íocfaidh John Danston, feirmeoir eaglais San Séamus, Áth Buí, £20 le hEaspag na Mí, arna aisghabháil ó Ard-Easpag Ard Mhacha

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 13 [P.R.O. vol. 4]

Daingniú gur deonaíodh oifig an tSeansailéara do Roland Fitz Eustace, Iarla Portlester, agus do John Tapton, cléireach

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 14 [P.R.O. vol. 4]

Eisreachtú Thomas Brek Tuyt a neamhniú

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 15 [P.R.O. vol. 4]

Acht 11 Edw. 4 i bhfabhar Mainistir San Muire, Baile Átha Cliath, a dhaingniú

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 16 [P.R.O. vol. 4]

Féadfaidh Ab na Mainistreach Móire tithe, etc., a thógáil i gCallainn, áit nach ndéanann buirgéisigh amhlaidh

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 17 [P.R.O. vol. 4]

Bainfear lámha an Rí ó mhainéir Bharún Shláine

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 18 [P.R.O. vol. 4]

Rachaidh Barún Shláine isteach an athuair ina thailte agus ina oidhreacht agus teachtfaidh sé iad

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 19 [P.R.O. vol. 4]

Tiocfaidh Sir Laurence Taaf agus daoine eile i láthair sa Phríomh-Áit (Cúirt na bPléadálacha Coiteanna) chun bheith freagrach as tionóntaí Bharún Shláine a robáil

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 20 [P.R.O. vol. 4]

Deontais a dhaingniú do Theach San Muire, Baile Átha Troim, le haghaidh síorsholais os comhair íomhá na Maighdine Beannaithe, etc.

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 21 [P.R.O. vol. 4]

Féadfaidh Prióir Theampall Chríost Baile Átha Cliath dul isteach i mainéar Drumsalian, arna léasú aige faoi chomhéigean le John Begge

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 22 [P.R.O. vol. 4]

Gheobhaidh Ab Bhealach Conglais £10 chun caisleán a thógáil gar do Gheata na Gaoithe, Contae Chill Dara

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 23 [P.R.O. vol. 4]

Nuair a thionólfar seisiúin i nDroichead Átha, féadfaidh giúistísí pléadálacha Lú agus na Mí a éisteacht ansin

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 25 [P.R.O. vol. 4]

Féadfaidh John Fowling, méara Dhroichead Átha, ionadaí a cheapadh le linn dó a bheith as láthair ar oilithreacht, etc.

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 26 [P.R.O. vol. 4]

Féadfaidh méara agus báillí Phort Láirge dul ar oilithreacht agus an Chathair a fhágáil chun críoch eile

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 27 [P.R.O. vol. 4]

Beidh Baile Anraí, Contae Chill Dara, saor ó gach fóirdheontas, etc., ar iarraidh ó Roland Fitz Eustace

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 28 [P.R.O. vol. 4]

Sir Robert Bold a shaoradh ón gcúiseamh gur thóg sé freagraí brionnaithe ón Rí chun na Comhairle tríd an Leas-Chomhairle ar theist Richard Nangle, Cléireach chun na Comhairle

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 29 [P.R.O. vol. 4]

Tiocfaidh John Scurlage i láthair chun bheith freagrach as Richard Sale, seirbhíseach Barnaby Barnewall, a robáil

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 30 [P.R.O. vol. 4]

Daingniú oifig Chléireach agus Choimeádaí Rollaí Seansaireachta do Thomas Douedall

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 31 [P.R.O. vol. 4]

Daingniú gur deonaíodh oifig Dara Barún an Státchiste do Nicholas Sutton

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 32 [P.R.O. vol. 4]

Tiocfaidh Nicholas Kynton agus daoine eile i láthair sa Bhinse Coitinn agus taispeánfaidh siad teideal chun tailte i gContae Lú, arna n-éileamh ag William Welles

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 33 [P.R.O. vol. 4]

Tiocfaidh Richard, Easpag “éilitheach” Chill Dara, i láthair os comhair Bharúin an Státchiste chun bheith freagrach as James Douedall a mharú i gcíréib

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 34 [P.R.O. vol. 4]

Rachaidh John Clynton ó Clyntons-town isteach i mainéar Keppok, etc.

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 35 [P.R.O. vol. 4]

Beidh tailte Robert Rocheford in Kilbridem, etc., saor ó fhóirdheontais, cánacha, etc.

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 36 [P.R.O. vol. 4]

Daingniú gur deonaíodh Oifig Phríomh-Chléireach na Príomh-Áite, Choimeádaí na Rollaí, agus Chléireach na Corónach, etc., do John Danston agus James Acton

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 37 [P.R.O. vol. 4]

Tiocfaidh James Ketyng, Prióir San Eoin Iarúsailéim in Éirinn, i láthair i gCúirt na bPléadálacha Coiteanna chun bheith freagrach do Malachy Malone, Déan Chill Dara, i leith cheannasaíocht Thulaí, arna léasú le Malachy mar a dúradh

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 38 [P.R.O. vol. 4]

Rachaidh Richard Caddell isteach an athuair i mainéar Dowstown, Contae na Mí, arna urghabháil ag Christopher Feld

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 39 [P.R.O. vol. 4]

Géillfidh John Kenny agus aimseoidh sé urra i leith fiach a íoc le Thomas Archebold, nó a bheith freagrach i gCúirt na bPléadálacha Coiteanna

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 40 [P.R.O. vol. 4]

Tiocfaidh Peter agus William Fitz Symond i láthair chun teideal a thaispeáint chun tailte i gContae na Mí, a bhain roimhe sin le Patrick Flatisbery

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 41 [P.R.O. vol. 4]

Acht Eisreachtaithe i gcoinne Christopher Crompe a neamhniú

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 42 [P.R.O. vol. 4]

Meirse, etc., a dhíscaoileadh do Patrick Kelly ón Sceach Dhubh

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 43 [P.R.O. vol. 4]

An tAcht lena ndíobhtar Saoirse na Mí a neamhniú

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 44 [P.R.O. vol. 4]

Féadfaidh go mbeidh caingean féich ag iarlaí agus fir uaisle i gcoinne a saorshealbhóirí i bhfearainn chríche Bhaile Átha Cliath, Chill Dara, na Mí agus Oirialla, le haghaidh seirbhíse ríoga, etc.

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 47 [P.R.O. vol. 4]

Na cairde de chuid ceannaí Éireannaigh a gabhadh i Sasana i leith fabht duine eile, féadfaidh siad aon cheannaí ó Shasana atá anseo a thógáil agus é a choinneáil go dtí go dtabharfar an té eile ar aird

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 48 [P.R.O. vol. 4]

Mar chúiteamh i leith a phríosúnachta, etc., beidh earraí ag Iarla Chill Dara, ó Iarla Worcester, an duine a chuir i bpríosún é

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 49 [P.R.O. vol. 4]

Beidh Prióir San Eoin Iarúsailéim in Éirinn saor ó fhóirdheontais, etc.

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 50 [P.R.O. vol. 4]

Beidh Teach Mhaighdean Bheannaithe na Mainistreach Móire faoi chosaint an Rí ar feadh bliana

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 51 [P.R.O. vol. 4]

Críostóir, Ab Bhaile Átha Troim, ar a bhealach go Sasana ar sheirbhís phoiblí; ní thógfaidh aon duine coinmheadh ná buannacht ar áirgí Theach na Maighdine Beannaithe, Baile Átha Troim, ná ní chreachfaidh aon duine aon oilithreach a thagann chun an Tí chéanna

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 52 [P.R.O. vol. 4]

Daingniú deontas £10 sa bhliain ó Chill Dealga, Contae na Mí, do Theach na Maighdine Beannaithe, Baile Átha Troim i leith aifrinn speisialta

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 53 [P.R.O. vol. 4]

Féadfaidh Sir Robert Eustace bóthar a dhúnadh trí Bhaile Uí Shuingean, agus bóthar eile gar dó sin a thabhairt

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 54 [P.R.O. vol. 4]

Urscaoileadh 5 mharc sa bhliain ó Oliver Plunkett in imeacht shaol Sir Robert Preston, Tiarna Bhaile Mhic Gormáin

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 55 [P.R.O. vol. 4]

Cuirtear Richard Verdon ar ais i mbun Dhún Áine, Contae Lú, a d’urghabh James Gernon go héagórach

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 56 [P.R.O. vol. 4]

Richard Nangle a urscaoileadh i leith meirse, etc.

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 57 [P.R.O. vol. 4]

Beidh £10 ag Esmond Wellesley chun caisleán a thógáil i Láthrach Cora, Contae na Mí

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 58 [P.R.O. vol. 4]

Géillfidh Muiris Óg agus teaghlach Ghearóid, etc., chun bheith freagrach i leith tréas a rinneadh do ghéillsinigh an Rí, etc.

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 59 [P.R.O. vol. 4]

Rialacháin maidir le monaíocht; le bualadh i gCaisleán Bhaile Átha Cliath amháin

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 60 [P.R.O. vol. 4]

Teaghlach Boghadóirí agus Gaithleannach le tógáil i mBaile Átha Cliath, sa Mhí, i gCill Dara agus in Oiriall

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 61 [P.R.O. vol. 4]

Acht i gcoinne John Cornewalsh a neamhniú

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 62 [P.R.O. vol. 4]

Measúnóidh Ard-Easpag Bhaile Átha Cliath agus daoine eile suimeanna ar Chontae Bhaile Átha Cliath i leith saighdiúirí a earcú chun cur i gcoinne theaghlach Ghearóid, etc.

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 63 [P.R.O. vol. 4]

Cead do Nicholas Douedall, preibindire Chluain Meathan chun dul go dtí Oxford go ceann 8 mbliana chun dul i mbun léinn

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 64 [P.R.O. vol. 4]

Díotáil agus próiseas i gcoinne James Barby as cruithneacht a ládáil agus a thabhairt chun na Breataine Bige, a neamhniú

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 65 [P.R.O. vol. 4]

Cuirtear Roger Moron, Cisteoir Fhearna, ar ais i mbun Eaglais an Chairn, etc., arbh é Easpag Fhearna a chuir i láthair di é, agus an tAcht ina gcoinne a neamhniú

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 66 [P.R.O. vol. 4]

Bainfear lámha an Rí ó Ráth Beagáin agus rachaidh John Fyvian isteach ann

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 67 [P.R.O. vol. 4]

Rachaidh Richard Goldyng isteach in Houthstown, Contae Lú, mar thionónta le cúirtéis, i gceart a bhanchéile Joan Houth

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 68 [P.R.O. vol. 4]

Acht i gcoinne Matthew Fraunces a neamhniú; cuirfear an Matthew sin a dúradh ar ais i mbun áitribh i saoirse Chathair Phort Láirge

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 69 [P.R.O. vol. 4]

Muirearófar tailte Sir Morice Burghyll agus Thomas Dowedall agus a mbanchéilí in Ballybrene, etc., Contae Bhaile Átha Cliath, mar aon fhearann amháin

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 70 [P.R.O. vol. 4]

Agraí, etc., i gCúirt an Átha Bhuí ó Nicholas Ford i gcoinne Patrick Proutefote le bheith ar neamhní

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 71 [P.R.O. vol. 4]

Beidh £10 ag Nicholas Verdon chun caisleán a thógáil in Lowaryngstown, Contae Lú

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 72 [P.R.O. vol. 4]

Daingniú gur deonaíodh Coimeád Pháirc an Rí i mBaile Átha Troim agus Sáirsinteacht an Bhrú san áit chéanna d’Esmond Tankard

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 73 [P.R.O. vol. 4]

Acht i gcoinne Robert Barnewall a neamhniú

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 74 [P.R.O. vol. 4]

Tiocfaidh John Galbarry i láthair, chun teideal a thaispeáint ar an mBá, Cluain Dolcáin, a thug an tArd-Easpag do Bhiocáirí Ard-Eaglais N. Pádraig, Baile Átha Cliath

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 75 [P.R.O. vol. 4]

Tiocfaidh Richard Broune i láthair chun teideal a thaispeáint ar Ballydoneghan, etc., Contae Loch Garman, atá á éileamh ag Katherine Sutton agus William Sutton

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 76 [P.R.O. vol. 4]

Íocfaidh buirgéisigh Ráth Tó as buirgéidigh dramhaíola nó déanfaidh siad atógáil orthu nó cuirfidh siad tionóntaí iontu laistigh de 12 mhí; féadfaidh an tiarna déanamh amhlaidh mura ndéanfaidh siad féin é

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 77 [P.R.O. vol. 4]

Deonaítear Fearann an Chlóis sa Mhala d’áititheoirí Gralagh agus an Churraigh chun go bhféadfaidh siad séiplíneach a choimeád chun seirbhís dhiaga a cheiliúradh i Séipéal N. Macolyn, i bparóiste Chnoc an Alabhóidigh

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 78 [P.R.O. vol. 4]

Díotálacha agus próiseas i gcoinne Thomas Bathe, Barún Lú, agus daoine eile a neamhniú

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 79 [P.R.O. vol. 4]

Fiosrúchán maidir le mainéir na Cúlóige agus Chlochráin, etc., a neamhniú

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 80 [P.R.O. vol. 4]

Tréas, etc., a mhaitheamh do John Drake

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 81 [P.R.O. vol. 4]

Tiocfaidh Robert Skorlock i láthair i gCúirt na bPléadálacha Coiteanna chun bheith freagrach i leith William Onacy do dhul isteach i mainéar Arodstwon agus tionóntaí Christopher Bernewall a chreachadh ar ordú uaidh féin

1472-73 (12 & 13 Edw. 4) c. 82 [P.R.O. vol. 4]

Tiocfaidh John Walshe, ar a dtugtar Breathnach freisin, agus daoine eile i láthair chun teideal measáistí etc., in Eochaill, a thaispeáint, arna n-éileamh ag William Unak

1474 (14 Edw. 4) c. 1 [P.R.O. vol. 4]

Saoirsí, custaim, díolúintí, etc. de chuid na hEaglaise Naofa le teachtadh gan chur isteach

1474 (14 Edw. 4) c. 2 [P.R.O. vol. 4]

Beidh a cuid díolúintí, etc., ag Éirinn

1474 (14 Edw. 4) c. 3 [P.R.O. vol. 4]

Bunaítear Bráithreachas Armais San Seoirse

1474 (14 Edw. 4) c. 4 [P.R.O. vol. 4]

Fágfaidh Dr. Marcel na Róimhe Éire

1474 (14 Edw. 4) c. 6 [P.R.O. vol. 4]

Leanúnachas iarmhar na dtéarmaí agus na ndeontas a rinne Anraí 6 agus Éadbhard 4 de chuid ciona de leas feofheirme Chathair Bhaile Átha Cliath, chun ballaí agus geataí na Cathrach a dheisiú

1474 (14 Edw. 4) c. 7 [P.R.O. vol. 4]

Teideal Easpag na Mí a dhaingniú do mhainéir, saoirsí, díolúintí, etc., áirithe

1474 (14 Edw. 4) c. 8 [P.R.O. vol. 4]

Beidh blianachtaí, etc., arna ndeonú ag Easpag na Mí do dhaoine ar neamhláithrithe anois iad ar neamhní mura bhfillfidh na deontóirí agus mura dtabharfaidh siad seirbhís

1474 (14 Edw. 4) c. 9 [P.R.O. vol. 4]

Tógfar earraí, etc., de chuid filí agus díthreabhach a bhfuil cónaí orthu i gContae Chill Dara, ar thalamh Sasanach gan cheadúnas

1474 (14 Edw. 4) c. 10 [P.R.O. vol. 4]

Ceadúnas d’abaí eaglais San Tomás, San Muire agus do Phrióir na Naomh Uile, a bhfuil sealúchas acu i measc na nÉireannach chun plé etc., leis na hÉireannaigh

1474 (14 Edw. 4) c. 11 [P.R.O. vol. 4]

Beidh oilithrigh, etc., a thagann ar cuairt chuig Eaglais San Caitríona, Fieldtown, faoi chosaint an Rí

1474 (14 Edw. 4) c. 12 [P.R.O. vol. 4]

Beidh Mainéar Portlester, etc., saor ó chánacha ar feadh 3 bliana

1474 (14 Edw. 4) c. 13 [P.R.O. vol. 4]

Beidh an chumhacht ag James Ailmer tochsail ar thailte atá i lámha an Rí mar gheall ar mhionaois Walter Mareward

1474 (14 Edw. 4) c. 15 [P.R.O. vol. 4]

Déanfar Litreacha Paitinne i leith ceadúnais do chlochar Grace Adieu chun tailte, etc., a fháil

1474 (14 Edw. 4) c. 16 [P.R.O. vol. 4]

Déanfar Litreacha Paitinne ó Cheadúnas asláithreachta ó Éirinn do John Leche, ministir Fhionnghlaise

1474 (14 Edw. 4) c. 17 [P.R.O. vol. 4]

Déanfar Litreacha Paitinne ó cheadúnas do Thomás, Iarla Chill Dara, agus daoine eile chun bráithreachas a bhunú in ómós don Mhaighdean Bheannaithe agus do San Caitríona Maighdean

1474 (14 Edw. 4) c. 18 [P.R.O. vol. 4]

Deontas díolmhaithe ó sheirbhís giúiré, etc., do Christopher Byrt a dhaingniú

1474 (14 Edw. 4) c. 19 [P.R.O. vol. 4]

Acht i gcoinne James Cruys a neamhniú

1474 (14 Edw. 4) c. 20 [P.R.O. vol. 4]

Ceartóidh Cléireach na Parlaiminte earráidí sa Rolla (Acht lena neamhnítear gabháil Ráth Beagáin)

1474 (14 Edw. 4) c. 21 [P.R.O. vol. 4]

Is ag James Dokray, Constábla Chaisleán Charraig Fhearghusa, a bheidh na tailte in Oiriall a dheonaítear dó

1474 (14 Edw. 4) c. 22 [P.R.O. vol. 4]

Acht agus eisreachtú i gcoinne John Veldon agus Gerrot Veldon a neamhniú

1474 (14 Edw. 4) c. 23 [P.R.O. vol. 4]

Rachaidh Dame Alson Petite isteach i Mainéar Sheantraibh

1474 (14 Edw. 4) c. 24 [P.R.O. vol. 4]

Measúnófar Mainéar an Átha Bhuí mar 2 fhearann amháin

1475 (15 Edw. 4) c. 1

Tochsal

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 1 [P.R.O. vol. 4]

Saoirsí, custaim, díolúintí, etc. de chuid na hEaglaise Naofa le teachtadh gan chur isteach

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 2 [P.R.O. vol. 4]

Beidh a cuid pribhléidí etc., ag Éirinn

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 3 [P.R.O. vol. 4]

Beidh a gcuid díolúintí, etc., ag Baile Átha Cliath, Port Láirge agus Droichead Átha

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 4 [P.R.O. vol. 4]

Íocfaidh Cléireach an Hanaperium, na Sirriamaí, etc., suimeanna áirithe le Cléireach na nOibreacha, Caisleán Bhaile Átha Cliath, i leith dheisiú an Chaisleáin as eisiúintí Hanaperium, etc.

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 5 [P.R.O. vol. 4]

Ní bheidh miontaí in aon áit seachas i mBaile Átha Cliath, Droichead Átha agus Port Láirge

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 6 [P.R.O. vol. 4]

Beidh cairteacha díolmhaithe ó oifig an tSirriam ar neamhní

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 7 [P.R.O. vol. 4]

Is é an Máistir amháin, nó duine a mbeidh sé freagrach as, a leáfaidh nó a bhuailfidh airgead a iomprófar chun an mhionta

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 9 [P.R.O. vol. 4]

Beidh 20 marc ó eisiúintí an Chontae ag Oliver Plunkett, Sirriam na Mí

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 10 [P.R.O. vol. 4]

Géillfidh Thomas Welles agus daoine eile agus tiocfaidh siad i láthair chun bheith freagrach i gCúirt na bPléadálacha Coiteanna nó sa Státchiste i leith robálacha, etc., i gContae na Mí

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 11 [P.R.O. vol. 4]

Cosaint, etc., do Sheon, Ard-Easpag Bhaile Átha Cliath, a dhaingniú

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 12 [P.R.O. vol. 4]

Acht Eisreachtaithe i gcoinne Sir John Ormonde, deartháir agus oidhre James, Iarla Wiltshire agus Urmhumhan, agus James mar a dúradh, a neamhniú

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 13 [P.R.O. vol. 4]

Beidh Baile Ráth Cairn saor ó airgead fearainn, etc., arna dheonú sa Pharlaimint seo

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 14 [P.R.O. vol. 4]

Féadfar tochsail i leith cíosa atá dlite do Mhainistir San Muire, Baile Átha Cliath, as áitreabh i gContae na Mí a thabhairt chun póna sa Mhainistir sin

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 15 [P.R.O. vol. 4]

Beidh buannacht Bharúntacht Dhealbhna ag Christopher Nugent, Barún Dhealbhna

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 16 [P.R.O. vol. 4]

Blianachtaí arna ndeonú ag Nioclás, iar-Phrióir Chonaill, d’Éireannaigh, ar neamhní

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 17 [P.R.O. vol. 4]

Ní leathnófar tailte Assy ach amháin ag leathchíos fearainn agus mairfidh sé 40 bliain

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 18 [P.R.O. vol. 4]

Paitinní do Sir Thomas Danyell, Barún Ráth Guaire, a dhaingniú

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 19 [P.R.O. vol. 4]

Imeoidh an Dr. Marcel as Éirinn, ní thabharfaidh Prióir Chill Mhaighneann tearmann dó

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 20 [P.R.O. vol. 4]

Deontas 12 phingin d’Esmond Botiller, Barún Dhún Búinne, ó gach fearann i gContae na Mí, chun caisleán a thógáil i nDún Búinne

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 21 [P.R.O. vol. 4]

Ní chuirfear Patrick Paslowe ar ghiúiréithe fiosrúchán, etc.

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 22 [P.R.O. vol. 4]

Féadfaidh Banphrióir agus Clochar Lios Muilinn tailte, etc., a cheannach

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 23 [P.R.O. vol. 4]

Daingniú gur deonaíodh ceadúnas asláithreachta ó Éirinn do Phrióir, etc., Lanthony near Gloucester

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 24 [P.R.O. vol. 4]

Daingniú gur deonaíodh ceadúnas asláithreachta ó Éirinn do Phrióir, etc., an chéad Lanthony chun dul chun na Breataine Bige

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 25 [P.R.O. vol. 4]

Beidh Caisleán Nua Liamhna saor ó choinmheadh agus buannacht

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 26 [P.R.O. vol. 4]

Fiosrúcháin arna ndéanamh ar bhás Sir James Bathe a neamhniú, beidh buannacht a thailte i gCill Bhríde, etc., ag Maud, a bhaintreach, mar mharthanóir faoi dheontas

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 27 [P.R.O. vol. 4]

Tiocfaidh Esmond Harrold i láthair i gCúirt na bPléadálacha Coiteanna chun teideal a thaispeáint ar an mBá, Cluain Dolcáin, arna thabhairt do Bhiocáirí eaglais N. Pádraig, Baile Átha Cliath, i leith aifreann seachtainiúil a chothabháil

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 28 [P.R.O. vol. 4]

Tiocfaidh Prióir Ospidéal San Eoin Iarúsailéim in Éirinn i láthair sa Phríomh-Áit (Cúirt na bPléadálacha Coiteanna) agus tabharfaidh sé freagra i gcaingean féich ar agra Sir Robert Dovedall agus daoine eile

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 29 [P.R.O. vol. 4]

Cáineadh na hEaglaise le raideadh i gcoinne tionóntaí i mBaile na nGael, Cill Chainnigh, a choimeádann cíos is iníoctha in ionad talláistí, etc., le Biocáirí Halla Coitinn N. Cainneach Chill Chainnigh

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 30 [P.R.O. vol. 4]

Tréas, etc., a mhaitheamh do William Grete, iar-Phrióir theach San Eoin Baiste, gar do Bhaile Átha Troim, agus do Richard Bellewe

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 31 [P.R.O. vol. 4]

Acht Eisreachtaithe i gcoinne Christopher Nugent agus daoine eile a neamhniú

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 32 [P.R.O. vol. 4]

Féadfaidh Walter Cusak dul isteach i dtailte atá i lámha an Rí mar gheall ar mhionaois Walter Mareward, chun tochsal i leith cíosa a dheonaigh Richard Mareward, Barún na Scríne, dó

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 33 [P.R.O. vol. 4]

Díotáil sa Phríomh-Áit (Cúirt na bPléadálacha Coiteanna) i gcoinne Robert Dexestre a neamhniú

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 34 [P.R.O. vol. 4]

Cantarlann a bhunú in Eaglais San Eoin Baiste, Piercetown Laundey

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 35 [P.R.O. vol. 4]

Urscaoiltear John Fowlyng sinsearach, Méara Dhroichead Átha, ó oifig Phríomhúdarás Chill Chainnigh a shealbhú fad a bheidh sé ina chónaí i nDroichead Átha

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 36 [P.R.O. vol. 4]

Nuair a sheolfar seisiúin i nDroichead Átha, féadfar caingne a éireoidh sa Mhí agus i Lú a chinneadh ansin

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 37 [P.R.O. vol. 4]

Díotáil i gcoinne Bhanphrióir Odhra agus daoine eile a neamhniú

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 38 [P.R.O. vol. 4]

Daingniú gur deonaíodh oifig Phríomh-Bhreitheamh na bPléadálacha a bheidh le seoladh os comhair an Rí do Philip Bermyngham

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 39 [P.R.O. vol. 4]

Ceapachán Esmund Dudelay chun oifig Chonstábla Chaisleán Shoird ag Ard-Easpag Bhaile Átha Cliath a neamhniú

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 40 [P.R.O. vol. 4]

Deonófar pinsean do Nicholas Chamer ar é do thabhairt Eaglais N. Brochán Ballymany do Theach na Maighdine Beannaithe, Conall

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 41 [P.R.O. vol. 4]

Blianacht arna deonú ag Henry, iar-Ab ar Bhealach Conglais (anois ina Ab ar Dhubhuisce), chun a úsáide féin, ar neamhní fad a bheidh sé ina Ab ar Theach ar bith eile

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 41B [P.R.O. vol. 4]

Beart de Kilcogher, Contae Lú, a bhaineann le Roland fitz Eustace, a mheasúnú ina fhearann

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 42 [P.R.O. vol. 4]

Féadfaidh Teach na Maighdine Beannaithe, an Uaimh, Abaí a thoghadh gan cheadúnas ar Abaí iad a bheidh coisricthe agus suiteáilte ag an Oirdeanáire

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 43 [P.R.O. vol. 4]

Tiocfaidh méara agus báillí Chorcaí agus daoine eile i láthair chun an Rí a shásamh i dtaobh a ndíspeagtha nuair nár fhreastail siad ar ghearán James Brewer i gcoinne John Barret agus Davy Ultagh, etc.

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 44 [P.R.O. vol. 4]

Acht i gcoinne Dháibhí, Easpag Osraí, a neamhniú

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 45 [P.R.O. vol. 4]

Acht Eisreachtaithe i gcoinne Thomas Welles, a neamhniú

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 46 [P.R.O. vol. 4]

Acht Eisreachtaithe i gcoinne Richard Taaf, Thomas Taaf agus Barnaby Chamberleyn

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 47 [P.R.O. vol. 4]

Acht Eisreachtaithe i gcoinne William Wellesley

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 48 [P.R.O. vol. 4]

Acht Eisreachtaithe i gcoinne Nicholas Husse

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 49 [P.R.O. vol. 4]

Acht Eisreachtaithe i gcoinne William Eustace agus daoine eile

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 50 [P.R.O. vol. 4]

Beidh tailte ag Richard Everard agus daoine eile i gCill Bhearaigh, etc., mar oidhrí ar Olive Rendill as Rendillstown gan chur isteach ar oidhrí Edward Plunkett

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 51 [P.R.O. vol. 4]

Gníomhas deontais do bhaile Syddan ó Philip Telyng a dhaingniú

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 52 [P.R.O. vol. 4]

Ar Ard-Easpaig agus Easpaig d’fháil bháis, agus le linn asláithreachta, coinneoidh caomhnóirí spioradáltachtaí dea-chuí ar bhansa a mainéar, etc., as brabúis na ndúichí

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 53 [P.R.O. vol. 4]

Ciontófar i dtréas na daoine sin a chuireann an dlí ar bhullaí sa Róimh ar phearsana Eaglasta atá san oifig faoi láthair in Éirinn agus iad a fhorghníomhú

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 54 [P.R.O. vol. 4]

Déanfar saorfhir nó saoránaigh Bhaile Átha Cliath atá táinsithe i dtréas, etc., agus sa phríosún, a scaoileadh faoi bhannaí

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 55 [P.R.O. vol. 4]

Tiocfaidh Davy Crewagh, Méara Luimnigh, agus daoine eile i láthair chun bheith freagrach as cionsoláthar fíona de chuid Iarla Urmhumhan a thógáil, ar fíonta iad a tháinig go Luimneach

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 56 [P.R.O. vol. 4]

Saorfhir Phort Láirge a urscaoileadh ó phuntáiste

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 57 [P.R.O. vol. 4]

Is é Gilbert Talbot a fheidhmeoidh saoirse Loch Garman le linn mhionaois Sheoirse, Iarla Shrewsbury

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 58 [P.R.O. vol. 4]

Katherine, iníon Sir Roland Fitz Eustace agus Margaret Jenico, a bhanchéile, a dhlisteanú

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 59 [P.R.O. vol. 4]

Íocfaidh báid a théann isteach i bPort Thuaidh Chill an Chlochair dolaí le hIarla Portlester i leith dheisiú an Phoirt

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 60 [P.R.O. vol. 4]

Beidh 6 mharc sa bhliain as Mullach Eadrad ag James Madoke, mac léinn in Oxford, go dtí go bhfaighidh sé beathúnas inniúil agus beidh iarmhar na ndeachúna, etc., ag comharba Mhullach Eadrad

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 61 [P.R.O. vol. 4]

Ceadúnas do Sir Robert St. Lawrence, Iarla Bhinn Éadair, chun dul go Sasana go ceann bliana agus ceathrú, agus £40 á thabhairt aige leis

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 62 [P.R.O. vol. 4]

Paitinní maithiúnais do Sir Roland Fitz Eustace agus daoine eile

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 63 [P.R.O. vol. 4]

Ceadúnas asláithreachta as Éirinn do Philip Bermyngham, Príomh-Bhreitheamh Bhinse an Rí, agus £100 á thabhairt aige leis

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 64 [P.R.O. vol. 4]

Tabharfaidh talamh Ab, etc., Furness, gar do Great and Little Bewbeke, Contae na Mí, ranníoc, etc., leis an gcléir mar bheart de Great Bewbeke, etc.

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 65 [P.R.O. vol. 4]

Rachaidh Prióir, etc., an Bhaile Nua gar do Bhaile Átha Troim, isteach ar pháirc, etc., gar do Chnoc Bhré, Contae na Mí, arna deonú ag Jenet Rocheford

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 66 [P.R.O. vol. 4]

Tiocfaidh Sir Robert Eustace i láthair i gCúirt na bPléadálacha Coiteanna chun teideal a thaispeáint ar Garragh, gar do Dhamhliag, arna éileamh ag Prióir Lanthony near Gloucester

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 67 [P.R.O. vol. 4]

Prióir, etc. Theach San Eoin Baiste, Droichead Átha, agus Thomas Kente, Caomhnóir Theach San Séamas, Droichead Átha, a urscaoileadh ó phríomhchíos chun baile Dhroichead Átha

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 68 [P.R.O. vol. 4]

Féadfaidh Prióir, etc., Theach na Maighdine Muire de Urso, Droichead Átha, tailte, etc., a cheannach anuas go dtí luach £10 sa bhliain

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 69 [P.R.O. vol. 4]

Walter Fitz Symond, Séiplíneach, Réamhchantóir, de chuid Eaglais N. Pádraig, Baile Átha Cliath, ceadúnaithe chun dul chun na Róimhe

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 70 [P.R.O. vol. 4]

Féadfaidh Prióir agus Clochar Theach Sheanmóirí na mBráithre, Cill Chainnigh, dul isteach in 2 mheasáiste sa bhaile sin arna ndearadh ag Patrick Shortals dóibh

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 71 [P.R.O. vol. 4]

Fiosrúchán a rinneadh ar bhás Anne Barnewall, iar-bhanchéile Sir William Welles, athbhanchéile John Darcy Platin, ar neamhní

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 72 [P.R.O. vol. 4]

Fiosrúchán a rinneadh os comhair Éiséatóir Shaoirse na Mí, 3 Hen. 6, maidir le Sir Simon Cusak, a neamhniú

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 73 [P.R.O. vol. 4]

Rachaidh Henry Waren agus Patricia a bhanchéile isteach ar an tríú cuid de thailte Thomas Babe as Dairbhreach, nach maireann, i gceart dhuar Patricia mar a dúradh

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 74 [P.R.O. vol. 4]

Beidh Banphrióir Theach na Maighdine Beannaithe, Tearmann Feichín, saor ó thalláistí, etc., ar a cuid dúichí

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 75 [P.R.O. vol. 4]

Beidh buannacht mhainéar Má an Rátha, etc., ag Christopher Nugent,

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 76 [P.R.O. vol. 4]

Fiosrúchán i dtaobh William Balf, a neamhniú

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 77 [P.R.O. vol. 4]

Muirearófar tailte James Dillon i mBaile na hAbhann agus in Baliestown, Contae na Mí, i dtalláistí, etc., i leith leathchíos fearainn

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 78 [P.R.O. vol. 4]

Tarraingeofar fearann an Chlóis sa Mhala (arna dheonú mar dhéirc an Rí le haghaidh shéipéal San Maculyne) agus riaráistí ar an gcéanna as Ard-Rolla an Státchiste

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 79 [P.R.O. vol. 4]

Beidh Patrick Molgan inphearsan agus féadfaidh sé fiacha a fhuascailt, etc., d’ainneoin gur mionaoiseach é

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 80 [P.R.O. vol. 4]

Fiosrúchán a rinneadh maidir le Katherine Dowedall ar neamhní; féadfaidh Richard Begge agus Margaret a bhanchéile dul isteach i measáiste i Sord

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 81 [P.R.O. vol. 4]

Díotáil i gcoinne Henry Foule agus daoine eile a neamhniú

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 82 [P.R.O. vol. 4]

Tiocfaidh John Sweteman agus James Botler i láthair sa Phríomh-Áit (Cúirt na bPléadálacha Coiteanna) chun teideal a thaispeáint chun tailte, etc., i gContae Loch Garman, arna n-éileamh ag Nicholas Chevir

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 83 [P.R.O. vol. 4]

Tiocfaidh Nicholas Codde agus daoine eile i láthair chun bheith freagrach as dul isteach go forneartach i Ráth Easpaig agus capaill, caoirigh, etc., a ghoid ó Robert Broun

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 84 [P.R.O. vol. 4]

Ní dhéanfar aon bhóthar ná cosán thar an gclaí a shíneann ó shéipéal Naomh Bríd gar do Thamhlacht go dtí Teach Sagart

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 85 [P.R.O. vol. 4]

Tiocfaidh Thomas agus Alexander Eustace agus John Large i láthair chun bheith freagrach as tionóntaí de chuid Robert agus Joan Dowedall a robáil, etc.

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 86 [P.R.O. vol. 4]

Na suimeanna áirithe a dheonaítear as leas feofheirme Bhaile Átha Cliath chun ballaí, geataí, etc., a dheisiú, leanfar díobh chun méara agus comóntaigh na Cathrach sin ar feadh téarma breise ar éag do na téarmaí a deonaíodh roimhe seo

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 87 [P.R.O. vol. 4]

Ab San Muire, Baile Átha Cliath, Prióir Chonaill agus Prióir na Naomh Uile, Baile Átha Cliath, a bhfuil sealúchas acu i measc na naimhde Éireannacha, féadfaidh siad soláthairtí, etc., a iompar chun brabús a dtithe

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 88 [P.R.O. vol. 4]

Beidh Fraine i bparóiste Átha Buí, Contae na Mí, saor ó fhóirdheontais, etc., ar feadh 6 bliana (seachas an fóirdheontas a dheonaíonn an Pharlaimint anois) ar iarraidh ó Sir Roland Eustace

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 89 [P.R.O. vol. 4]

Daingniú gur deonaíodh mainéir Bhéalgaird agus Bhaile Fhobhair do Christopher Nugent ar feadh a shaoil

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 90 [P.R.O. vol. 4]

Beidh Banphrióir na Maighdine Beannaithe, Tearmann Feichín, agus a cuid tionóntaí, saor ó thalláistí, etc., ar feadh 20 bliain

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 91 [P.R.O. vol. 4]

Davy Roche, mac Morice Roche, agus Alice, a bhanchéile, a dhlisteanú

1475-76 (15 & 16 Edw. 4) c. 92 [P.R.O. vol. 4]

Thomas Unak, mac William Unak agus Elean, a bhanchéile, a dhlisteanú

1476 (16 Edw. 4) [P.R.O. vol. 4, Appendix]

Cáilíochtaí ridirí, etc., de chuid na Parlaiminte

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 1 [P.R.O. vol. 4]

Saoirsí, custaim, díolúintí, etc. de chuid na hEaglaise Naofa le teachtadh gan chur isteach

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 2 [P.R.O. vol. 4]

Beidh a cuid saoirsí, etc., ag Éirinn

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 3 [P.R.O. vol. 4]

Beidh a gcuid saoirsí, díolúintí, etc. ag Baile Átha Cliath, Port Láirge agus Droichead Átha

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 4 [P.R.O. vol. 4]

Íocfaidh Contae Bhaile Átha Cliath agus Contae Lú fóirdheontas le William, Easpag na Mí, i leith a chostas ag seoladh ambasadóirí agus ag cosaint na tíre

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 5 [P.R.O. vol. 4]

Féadfaidh Easpag na Mí, Leas-Leifteanant na hÉireann, atá ag dul go Sasana chun leasa an phobail, ionadaí a cheapadh

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 6 [P.R.O. vol. 4]

Féadfaidh Easpag na Mí, an Leas-Leifteanant, nó a ionadaí duine nó daoine a cheapadh mar ionadaí chun an Pharlaimint a thosú nó a scor

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 7 [P.R.O. vol. 4]

Féadfaidh John Plunket ó Dhún Samhnaigh tochsail i gcion Walter de La Hide de mhainéar Dhún Seachnaill le haghaidh 12 mharc

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 8 [P.R.O. vol. 4]

John Clerk agus Christian Colton a dhearbhú ina gcol ceathracha agus ina n-oidhrí ar Sir John Scren nó Scryn

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 9 [P.R.O. vol. 4]

Daingniú deontais d’Ab agus Clochar Theach na Maighdine Muire, an Uaimh

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 10 [P.R.O. vol. 4]

15 acra lasmuigh de Bhaile Átha Troim a dheonú do Phrióir agus Clochar Theach San Peadar, an Baile Nua, Baile Átha Troim, ar feadh 50 bliain

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 11 [P.R.O. vol. 4]

Beidh tailte de chuid John Netervile ó Ballygarth arna dtreabhadh aige saor ó fhóirdheontas, etc.

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 12 [P.R.O. vol. 4]

Tailte i mBaile an Phrióra agus in Killerther, Contae Lú, a bhaineann le Teach San Eoin Baiste, Droichead Átha, le srathú mar aon fhearann amháin

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 13 [P.R.O. vol. 4]

Cuirfidh Tiarnaí na Parlaiminte a lámha le litir chun an Rí á iarraidh air buíochas a ghabháil le hEaspag na Mí as a chuid seirbhísí mar Leas-Leifteanant

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 14 [P.R.O. vol. 4]

An custam nua dá ngairtear puntáiste a aisghairm

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 15 [P.R.O. vol. 4]

Beidh tailte Dhubair, Contae Bhaile Átha Cliath, a bhaineann le Mainistir San Muire, Baile Átha Cliath, saor ó fhóirdheontais, etc.

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 16 [P.R.O. vol. 4]

Aon duine a chónaíonn ar thailte atá ranníocach le cléir Dheoise Bhaile Átha Cliath, ní measúnóir é ná ní bailitheoir fóirdheontas, etc., é ar nithe a bhaineann leis an gContae, etc.

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 17 [P.R.O. vol. 4]

Luacháil nua maoine a dhéanamh ar Lú; an 18 scór fearann a laghdú go 12 scór

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 18 [P.R.O. vol. 4]

Luacháil nua maoine ar Thír an Iúir agus Caminse, Co. Bhaile Átha Cliath, a cheartú

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 19 [P.R.O. vol. 4]

Beidh cúram thúr Ataghten ar shirriamaí Cho. na Mí

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 20 [P.R.O. vol. 4]

Luachálfar Caisleán Mháirtín, Co. na Mí, mar leathfhearann

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 21 [P.R.O. vol. 4]

Airgead a buaileadh le déanaí i Luimneach, i gCorcaigh, in Eochaill, etc., sa Mhumhain a cháineadh

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 23 [P.R.O. vol. 4]

Luach bonn óir a shocrú

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 24 [P.R.O. vol. 4]

Beidh Galmorestown, Co. Chill Dara, saor ó fhóirdheontais, cánacha, etc.

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 25 [P.R.O. vol. 4]

Beidh Barnaby Barnewall, Dara Giúistís na Príomh-Áite (Cúirt na bPléadálacha Coiteanna) ina Chustaiméir ar Dhroichead Átha

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 26 [P.R.O. vol. 4]

Beidh ag Easmonn, Ard-Easpag Ard Mhacha, gach brabús, etc., a bhaineann leis an gcathaoir agus a d’éirigh ó d’éag John, an t-iar-Ard-Easpag

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 27 [P.R.O. vol. 4]

Tionscnófar díotálacha i gcoinne Sheoin, Ard-Easpag Bhaile Átha Cliath, sa Pharlaimint; beidh a chomhghleacaithe nó a chléir aige mar chomhtheisteoirí; ar é a éigiontú, beidh díotálacha, etc., ina choinne ar neamhní

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 28 [P.R.O. vol. 4]

Na deontais a rinne Liam, iar-Phrióir Ospidéal San Eoin Baiste lasmuigh den Gheata Nua, Baile Átha Cliath, agus prióirí eile, do Bhráithreacha an tí sin, cuirfear ar ais i lámha an Phrióra iad

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 29 [P.R.O. vol. 4]

Deonaítear ocht marc sa bhliain ó leas feo-fheirme Bhaile Átha Cliath don Dr. FitzRery agus tugann sé féin don chathair iad; beidh an méid céanna ag Méara agus Comóntaigh Bhaile Átha Cliath mar chabhair d’Eaglais San Seoirse agus mar chabhair chun an Chathair a imfhálú agus a phábháil, ar feadh 40 bliain

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 30 [P.R.O. vol. 4]

Beidh 100 scilling sa bhliain ag Henry Duff, Sáirsint an Rí sa Dlí, as debita Chontae Lú

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 31 [P.R.O. vol. 4]

Dan William Waryng a eisreachtú má chuireann sé bullaí áirithe i bhfeidhm chun Ruairí Ab na Mainistreach Móire a chur as oifig

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 32 [P.R.O. vol. 4]

Rachaidh James Flemyng, Barún Shláine, agus Elizabeth a bhanchéile, isteach an athuair ar an tríú cuid de thailte, etc., de chuid Iarla Uí Chillín, a hiar-fhearchéile, ónar dhíbir Easmonn, anois ina Iarla Uí Chillín, Elizabeth

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 33 [P.R.O. vol. 4]

Barúntacht Dhealbhna a luacháil mar 6 fhearann

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 34 [P.R.O. vol. 4]

Beidh 4 scilling agus 4 phingin ag Morice Walshe ó gach fearann i mBarúntacht Ráth an Dúin chun Caisleán Bhaile Shéamais a atógáil

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 35 [P.R.O. vol. 4]

Beidh dolaí ag Andrew Tuyt ó bheithígh agus earraí a théann ar an mbóthar idir Ráth Chonaill agus an Coillín chun claí a thógáil d’fhonn cosc a chur ar naimhde Éireannacha a theacht isteach

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 36 [P.R.O. vol. 4]

Sasanach é Davy Grenan, biocáire Timsoole; fiosrúchán á fháil ina Éireannach a neamhniú

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 37 [P.R.O. vol. 4]

Féadfaidh Walter Cusake ó Bhaile Ghearóid tochsail ar thailte san Aill agus i mBaile Uí Lachnáin, Contae Bhaile Átha Cliath, i gcás mainneachtana ar 6 mharc sa bhliain a íoc le Margaret Cusak, cé go bhfuil na tailte i lámha an Rí

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 38 [P.R.O. vol. 4]

Gníomhas a dhaingniú lena ndeonaítear teach fraince i bPort Láirge do Nicholas Cosyn, ónar díbríodh é de bhun Acht 3 Edw. 4

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 39 [P.R.O. vol. 4]

Má dhéanann aon Éireannach cion ar ghéillsinigh an Rí, féadfar aon duine dá fhine a ghabháil agus a earraí a choinneáil go dtí go gcúiteofar an éagóir; beidh “Sautes” mídhleathach i gcás go ndlífear an duine a bheith freagrach don dlí coitinn

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 40 [P.R.O. vol. 4]

Fóirdheontas a bhailiú ó chléir Chill Dara

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 41 [P.R.O. vol. 4]

Acht arna agairt ag Robert Rice ó Luimneach i leith leathchíos 2 mhuileann uisce a bheith aige ar neamhní, ar iarratas ó Esmond Lang

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 42 [P.R.O. vol. 4]

Géillfidh John O’Hedian, Ard-Dheagánach Chaisil, agus daoine eile, chun trialach i gCúirt na bPléadálacha Coiteanna ar an gcúiseamh go bhfuair siad Bulla d’Ard-Dheagántacht Osraí i gcoinne Laurence Mortymer, arna cheapadh ina Ard-Dheagánach mar thabhartas ón Rí

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 43 [P.R.O. vol. 4]

Luach bonn óir coigríoch in airgead Éireannach a shocrú

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 44 [P.R.O. vol. 4]

Daingniú gur deonaíodh coimeád theamparáltais Chathaoir Ard Mhacha d’Esmund Connesburgh, Ard-Easpag Ard Mhacha

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 45 [P.R.O. vol. 4]

Tobhach ar Bhaile Átha Cliath, ar Lú, ar an Mí agus ar Chill Dara i leith saighdiúirí a íoc arna bhfruiliú ag Sir Robert Preston, Tiarna Bhaile Mhic Gormáin, an t-iar-Leasleifteanant

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 46 [P.R.O. vol. 4]

Beidh cumhacht ag an Leas-Leifteanant foráil a dhéanamh sa Pharlaimint seo do dhaoine dá ndearna an tAcht um athshealbhú dochar agus a agraíonn ina leith sin

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 47 [P.R.O. vol. 4]

Daingniú gur dheonaigh Hen. 6 ceadúnas do Phrióir agus clochar Mháthair Bheannaithe Inis Phádraig chun tailte a fháil go dtí luach £40 sa bhliain

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 48 [P.R.O. vol. 4]

Urscaoilfear Richard Power ó oifig Shirriam Chontae Phort Láirge; toghfaidh Méara agus Comhairle Phort Láirge Sirriam an Chontae go bliantúil as seo amach

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 49 [P.R.O. vol. 4]

Beidh ceadúnas asláithreachta ó Éirinn ag Ab agus Clochar Aba Austin, Briostó, ar feadh 20 bliain

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 50 [P.R.O. vol. 4]

Daingniú gur deonaíodh Constáblacht Chaisleán Charraig Fhearghusa do James Dokeray

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 51 [P.R.O. vol. 4]

Tiocfaidh Esmond Dalton agus daoine eile i láthair sa Phríomh-Áit (Cúirt na bPléadálacha Coiteanna) chun bheith freagrach as cíos ó thailte Thomas Nangle, Barún na hUaimhe, agus éisc óna choraí ar an Eithne a urghabháil

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 52 [P.R.O. vol. 4]

Féadfaidh Déan, etc., Naomh Pádraig, Baile Átha Cliath, a ndeachúna, a mbeathúnais, etc., atá ina luí i measc naimhde Éireannacha, a dhíol, a ligean chun feirmeoireachta, etc. leis na naimhde Éireannacha sin, etc.

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 53 [P.R.O. vol. 4]

Tiocfaidh Walter White agus daoine i láthair sa Phríomh-Áit (Cúirt na bPléadálacha Coiteanna) chun bheith freagrach do Germyn Lynch

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 54 [P.R.O. vol. 4]

Litreacha paitinne a dhéanamh ó cheadúnas chun cantarlann a bhunú i séipéal na Maighdine Beannaithe in eaglais pharóiste San. Nioclás, an Ghrianóg, i ndeoise na Mí

1476-77 (16 & 17 Edw. 4) c. 55 [P.R.O. vol. 4]

Tiocfaidh James Penkeston i láthair i gCúirt na bPléadálacha Coiteanna chun bheith freagrach as gan déanamh de réir eascairí, etc.

1478 (18 Edw. 4) [P.R.O. vol. 5, Appendix I [7]]

Tabharfar tailte i Sláine, Contae na Mí, ar ais do John Boys agus Genet Palmer

1478 (18 Edw. 4) [P.R.O. vol. 5, Appendix I [9]]

Ceadófar do Walter Mareward dul isteach ina oidhreacht i gcontaetha Bhaile Átha Cliath agus na Mí

1478 (18 Edw. 4) [P.R.O. vol. 5, Appendix I [10]]

Daingniú gur ceapadh Thomas Archbold, ar a dtugtar Thomas Galmole freisin, ina mháistir ar an mionta in Éirinn

1478 (18 Edw. 4) [P.R.O. vol. 5, Appendix I [11]]

Daingniú gur deonaíodh £20 sa bhliain don Tríonóid Naofa, Baile Átha Cliath, as leas feo-fheirme Chathair Bhaile Átha Cliath

1478 (18 Edw. 4) [P.R.O. vol. 5, Appendix I [12]]

Clochar Odhra a urscaoileadh ó gach fóirdheontas agus cánachais eile a íoc

1478 (18 Edw. 4. sess. 2) c. 1 [P.R.O. vol. 4]

Cill Mhaighneann: cuirfear tailte, cíosanna, etc., ar ais i lámha an Phrióra agus na mBráithreacha

1478 (18 Edw. 4. sess. 2) c. 2 [P.R.O. vol. 4]

Cill Mhaighneann: gheobhaidh Prióir agus Bráithreacha Ospidéal San Eoin Iarúsailéim in Éirinn ar ais

1478 (18 Edw. 4. sess. 2) c. 3 [P.R.O. vol. 4]

Beidh cumhacht ag Iarla Chill Dara, Giúistís na hÉireann, chun an Pharlaimint seo a chur ar athló agus a scor

1478 (18 Edw. 4) c. 1 (between sess. 2 and 3) [P.R.O. vol. 4]

Meirleachas i gcoinne Dhéan Chill Dara ar agra Richard Parker ar neamhní

1478 (18 Edw. 4) c. 2 (between sess. 2 and 3) [P.R.O. vol. 4]

Gheobhaidh an tAb agus an Clochar Teach na Maighdine Beannaithe, Baile Átha Troim, ar ais

1478 (18 Edw. 4) c. 3 (between sess. 2 and 3) [P.R.O. vol. 4]

Íocfaidh Barnaby Bernewall £20 le John Fyan, arna fhorchur go héagórach aige mar Ghiúistís na Príomh-Áite ar John mar a luadh

1478 (18 Edw. 4) c. 4 (between sess. 2 and 3) [P.R.O. vol. 4]

Ceart William Walshe chun tailte, etc., i gCorcaigh, i nDún Garbhán, in Eochaill, etc. a dhaingniú

1478 (18 Edw. 4) c. 5 (between sess. 2 and 3) [P.R.O. vol. 4]

Beidh prióirí na Naomh Uile, Baile Átha Cliath (tiarnaí Bhaile Dúill) ina nAimiréil ar Bhaile Dúil, etc.

1478 (18 Edw. 4) c. 6 (between sess. 2 and 3) [P.R.O. vol. 4]

Rachaidh Nicholas Gaydon, muilleoir mhuileann San Eoin, Baile Átha Cliath, isteach ar na muilte ansin, agus a oifig bainte de go héagórach

1478 (18 Edw. 4) c. 7 (between sess. 2 and 3) [P.R.O. vol. 4]

Tréas, etc., a mhaitheamh do William Cornell agus daoine eile

1478 (18 Edw. 4) c. 8 (between sess. 2 and 3) [P.R.O. vol. 4]

Maidir le 14 acra a dheonú do Phrióireacht Lanthony near Gloucester chun droichead Dhamhliag a dheisiú, ar acraí iad a bhain roimhe seo le Séipéal San Máire Mhaigdiléana, Damhliag

1478 (18 Edw. 4) c. 9 (between sess. 2 and 3) [P.R.O. vol. 4]

Daingniú gur dheonaigh Ospidéal San Eoin Iarúsailéim in Éirinn léas do Philip Venevall agus a bhanchéile

1478 (18 Edw. 4) c. 10 (between sess. 2 and 3) [P.R.O. vol. 4]

Prióir agus Bráithreachas Ospidéal San Eoin Iarúsailéim in Éirinn do dheonú oifigí Sheanascal agus Uiséir an Halla do Richard Glerne agus John Tallon

1478 (18 Edw. 4. sess 3) c. 1 [P.R.O. vol. 4]

Cuirfidh Sirriam Chontae Bhaile Átha Cliath a eascaire ar ais le hainmneacha na ridirí a toghadh chun na Parlaiminte seo

1478 (18 Edw. 4. sess 3) c. 2 [P.R.O. vol. 4]

Beidh a cuid díolúintí, etc., ag Éirinn

1478 (18 Edw. 4. sess 3) c. 3 [P.R.O. vol. 4]

Saoirsí, custaim, díolúintí, etc. de chuid na hEaglaise Naofa le teachtadh gan chur isteach

1478 (18 Edw. 4. sess 3) c. 4 [P.R.O. vol. 4]

Beidh a gcuid saoirsí agus díolúintí ag Baile Átha Cliath, Port Láirge agus Droichead Átha, etc.

1478 (18 Edw. 4. sess 3) c. 5 [P.R.O. vol. 4]

Beidh cairde ag Sirriam Lú chun eascaire thoghadh ridirí don Chontae a thabhairt ar ais

1478 (18 Edw. 4. sess 3) c. 6 [P.R.O. vol. 4]

Parlaimint arna tionól ag Iarla Chill Dara sa Nás, contrártha d’ordú an Rí, ar neamhní

1478 (18 Edw. 4. sess 3) c. 8 [P.R.O. vol. 4]

Ní ghlaofaidh gobharnóirí na hÉireann ar Pharlaimintí a thionól, etc., in aon áit ach amháin Baile Átha Cliath agus Droichead Átha

1478 (18 Edw. 4. sess 3) c. 9 [P.R.O. vol. 4]

Paitinní lena gceaptar mac an Rí, Seoirse, ina Leifteanant ar Éirinn agus Henry Lord Gray ina leas-leifteanant aige, a dhaingniú

1478 (18 Edw. 4. sess 3) c. 10 [P.R.O. vol. 4]

Modh toghcháin do Ghiúistís na hÉireann

1478 (18 Edw. 4. sess 3) c. 11 [P.R.O. vol. 4]

Gach eascaire faoin Mór-Shéala ar neamhní go dtí go dtabharfaidh Sir Roland Fitz Eustace é ar ais don Tiarna, an Leas-Leifteanant; idir an dá linn, déanfar séala nua

1478 (18 Edw. 4. sess 3) c. 12 [P.R.O. vol. 4]

Cuirfidh Prióir Chill Mhaighneann, Constábla Chaisleán Bhaile Átha Cliath, faoi deara Droichead an Chaisleáin a dheisiú is droichead a bhris sé féin

1478 (18 Edw. 4. sess 3) c. 13 [P.R.O. vol. 4]

Saoirse na Mí a athshuíomh

1478 (18 Edw. 4. sess 3) c. 14 [P.R.O. vol. 4]

Ní dhéanfaidh an cisteoir aon scór nó sannadh ar ioncam an Rí ach amháin le toiliú Leifteanant na hÉireann nó a Leas-Leifteanant

1478 (18 Edw. 4. sess 3) c. 15 [P.R.O. vol. 4]

Fóirdheontas a dheonú don Leas-Leifteanant le caitheamh ar shaighdiúirí chun an talamh a chosaint

1478 (18 Edw. 4. sess 3) c. 16 [P.R.O. vol. 4]

Acht um athshealbhú (tailte a bhaineann leis an Rí de cheart a urghabháil an athuair)

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 1 [P.R.O. vol. 4]

Saoirsí, custaim, díolúintí, etc. de chuid na hEaglaise Naofa le teachtadh gan chur isteach

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 2 [P.R.O. vol. 4]

Beidh a cuid saoirsí, etc., ag Éirinn

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 3 [P.R.O. vol. 4]

Beidh a gcuid pribhléidí, díolúintí, etc., ag Baile Átha Cliath, Port Láirge agus Droichead Átha, etc.

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 4 [P.R.O. vol. 4]

Fóirdheontas a dheonú d’Iarla Chill Dara, Leas-Leifteanant

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 5 [P.R.O. vol. 4]

Acht um athshealbhú (gach talamh agus pribhléid, etc., a bhaineann leis an Rí de cheart a urghabháil)

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 6 [P.R.O. vol. 4]

Paitinn lena gceaptar Easpag na Mí ina Sheansailéir a dhaingniú

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 7 [P.R.O. vol. 4]

Paitinn Chosanta d’Ard-Easpag Bhaile Átha Cliath a dhaingniú agus ceadúnas chun dul isteach ar theamparáltais an Ard-Easpaig

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 8 [P.R.O. vol. 4]

Beidh buannacht leathchíos mhainéar Chaisleán Cnucha, etc. ag Sir Roland Fitz Eustace, Tiarna Portlester, agus a bhanchéile

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 9 [P.R.O. vol. 4]

Díotálacha sa Phríomh-Áit (Cúirt na bPléadálacha Coiteanna) i gcoinne Thomas Omore agus daoine eile as arbhar de chuid Sir Robert Eustace a dhó ag Ballymoro, etc., a neamhniú

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 10 [P.R.O. vol. 4]

Beidh £10 ag Sir Roland Eustace, Tiarna Portlester, agus ag Prióir Chonaill chun caisleán a thógáil in Bolablught, Contae Chill Dara

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 11 [P.R.O. vol. 4]

Athachtú Achta a ritheadh sa Pharlaimint i mBaile Átha Troim lenar maitheadh do James Flemyng, Barún Shláine, agus Elizabeth a bhanchéile, gach fíneáil, etc., a bhí dlite don Rí

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 12 [P.R.O. vol. 4]

Deontas do Richard Bellewe chun túr a thógáil i mBaile an Chaisleáin, Dún Dealgan

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 13 [P.R.O. vol. 4]

Maithiúnas do Phrióir na Naomh Uile, Baile Átha Cliath, agus daoine eile as tréas, etc.

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 14 [P.R.O. vol. 4]

Féadfaidh Robert Rochford agus Katherine Rochford tochsaill i mainéar Má an Rátha i leith blianachta arna deonú ag Christopher Nugent

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 15 [P.R.O. vol. 4]

Urscaoilfear tailte fásaigh i dTeach Sagart ó fhóirdheontais, etc.

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 16 [P.R.O. vol. 4]

Géillfidh Nicholas, mac Esmond Fitz Richere, agus daoine eile chun bheith freagrach as gearáin

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 17 [P.R.O. vol. 4]

Géillfidh Pierce Botiller agus daoine eile chun bheith freagrach do Morice Martyn i leith príosúnachta agus gill

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 18 [P.R.O. vol. 4]

Tiocfaidh Esmond Fitz Richer i láthair ag an mBinse Coitinn chun teideal a thaispeáint chun tiarnas Moynalvy, Contae na Mí, atá á éileamh ag Iarla Chill Dara

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 19 [P.R.O. vol. 4]

Achtanna um athshealbhú arna rith sa Nás agus i mBaile Átha Troim a neamhniú ach amháin maidir le hoifig an tSeansailéara

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 20 [P.R.O. vol. 4]

Eascairí chun fónamh sa Pharlaimint a thabhairt ar ais

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 21 [P.R.O. vol. 4]

Fóirdheontas chun Éire a chosaint a dheonú don Leas-Leifteanant

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 22 [P.R.O. vol. 4]

Saoirse na Mí a neamhniú

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 23 [P.R.O. vol. 4]

Féadfaidh an Leas-Leifteanant foráil a dhéanamh do dhaoine dá ndéanann an tAcht um athshealbhú difear

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 24 [P.R.O. vol. 4]

Cumhacht d’Iarla Chill Dara chun an puntáiste a dheonaítear don Chaptaen agus do na Bráithreacha Arm a ligean chun feirmeoireachta ar feadh bliana

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 25 [P.R.O. vol. 4]

Díotáil agus meirleachas i gcoinne Thomas Welles ar neamhní

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 26 [P.R.O. vol. 4]

Urscaoiltear Ospidéal San Eoin Iarúsailéim in Éirinn ó chuntas i leith an leasa feofheirme de chuid mhainéir Léim an Bhradáin agus Shéipéal Iosóid, a deonaíodh do Thomas Daniell, Tiarna Ráth Guaire, ón uair a tháinig sé isteach

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 27 [P.R.O. vol. 4]

Bráithreachas Arm a chomhdhéanamh

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 28 [P.R.O. vol. 4]

Cumhacht chun boinn a bhualadh

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 29 [P.R.O. vol. 4]

Measúnófar Tiarnas Moylagh i leith 2 fhearann agus ina leith sin amháin, ar feadh 10 mbliana

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 30 [P.R.O. vol. 4]

Géillfidh Robert Misset ó Bhaile an Bheileogaigh agus daoine eile do Chonstábla Chaisleán Bhaile Átha Cliath chun bheith freagrach as Belle Barnewall a fhuadach

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 31 [P.R.O. vol. 4]

Daingniú gur deonaíodh constáblacht Chaisleán Bhaile Átha Cliath do Phrióir Ospidéal San Eoin Iarúsailéim in Éirinn

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 32 [P.R.O. vol. 4]

Tiocfaidh Johnet Whitsell, athbhanchéile Robert Powere, agus Richard Daly, a mac, i láthair i gCúirt na bPléadálacha Coiteanna chun teideal a thaispeáint chun 2 mheasáiste i bPort Láirge, atá á n-éileamh ag Christopher Hall

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 33 [P.R.O. vol. 4]

Beidh saoirse i Loch Garman ag George, Iarla Shrewsbury, a bheidh le feidhmiú in imeacht a mhionaoise ag Davy Ketyng, Seanascal, faoi Gilbert Talbot ar deonaíodh coimeád an Chontae dó

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 34 [P.R.O. vol. 4]

Forchur fóirdheontas i gCill Dara, sa Mhí agus i Lú agus ceapachán bailitheoirí, etc., na bhfóirdheontas sin, ó scor na Parlaiminte seo go tosach suí na chéad Pharlaiminte eile

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 35 [P.R.O. vol. 4]

Deontas chun túr a thógáil in Kesshbaigne, an Mhí

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 36 [P.R.O. vol. 4]

Muinneoidh an Sirriam fir chun bealaí isteach agus bóithre a ghearradh gar d’Arst, Contae Chill Dara, a chuidíonn leis na naimhde Éireannacha

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 37 [P.R.O. vol. 4]

Próiseas do sheirbhís ríoga 12 Edw. 4, i gcoinne tionóntaí de chuid an Rí a d’íoc cheana féin, ar neamhní

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 38 [P.R.O. vol. 4]

Eisreachtuithe, etc., i gcoinne Easpag na Mí agus daoine eile a neamhniú

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 39 [P.R.O. vol. 4]

Bunaítear Cairt Chuallacht na gceannaithe Sasanacha atá ag trádáil in Éirinn i Séipéal Mhuire na nGrást, gar do dhroichead Bhaile Átha Cliath

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 40 [P.R.O. vol. 4]

John White agus daoine eile a shaoradh ó phuntáiste a íoc, agus saoirsigh Bhaile Átha Cliath iad

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 41 [P.R.O. vol. 4]

Breithneofar Conne Oneyll agus a chlann le hElianore a bhanchéile ina ngéillsinigh Shasanacha

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 43 [P.R.O. vol. 4]

Daingniú gur deonaíodh oifig dara Giúistís an Bhinse Choitinn do Henry Duff

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 44 [P.R.O. vol. 4]

Maithiúnas do Christopher Douedall agus daoine eile as eisreachtuithe, etc.

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 45 [P.R.O. vol. 4]

Maithiúnas do Christopher Douedall agus daoine eile as gach tréas, feileonacht, etc.

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 46 [P.R.O. vol. 4]

Daingniú gur deonaíodh oifig Lámhscríobhaí na Príomh-Áite d’Esmonde Tankard agus do Thomas Walker

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 47 [P.R.O. vol. 4]

Ceadúnas a dhaingniú arna thabhairt ag Ospidéal San Eoin Iarúsailéim in Éirinn do John Butler agus Nicholas Madiane chun cora a dhéanamh sa Pholl a shníonn le hais thiarnas Chill Bharra, Contae Phort Láirge

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 48 [P.R.O. vol. 4]

Ní bheidh aon éileamh ag leanaí Margery, banchéile James Eustace, ar shealbha Christopher agus Elizabeth Eustace, ar leanaí iad a rugadh do Margery agus fir eile

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 49 [P.R.O. vol. 4]

Déanfar luacháil ar Bhaile Uí Chorra, Co. Bhaile Átha Cliath, mar fhearann, agus mar fhearann amháin, le linn asláithreacht Walter Eustace i Sasana chun an dlí a éisteacht

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 50 [P.R.O. vol. 4]

Katherine agus Jenet, iníonacha Robert Rede, a dhearbhú ina n-oidhrí air

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 51 [P.R.O. vol. 4]

Triallfaidh giúiré agra idir Esmonde Lang agus Robert Rice i Luimneach

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 53 [P.R.O. vol. 4]

Reacht Ric. 2 i gcoinne neamhláithrithe a dhaingniú

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 54 [P.R.O. vol. 4]

Ní thabharfaidh ceannaithe Sasanacha earraí chun margaí an Chabháin, Ghránaird, an Longfoirt, nó aon chontae Éireannaigh ná ní thógfaidh siad earraí leo ón gcéanna

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 55 [P.R.O. vol. 4]

Tabharfaidh bailitheoirí fóirdheontais don Mhí agus do Bhaile Átha Cliath cuntas i leith cionranna nár íocadh

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 56 [P.R.O. vol. 4]

Géillfidh John Drake agus daoine eile, chun bheith freagrach as tréas, robálacha agus feileonachtaí

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 57 [P.R.O. vol. 4]

Deonú tailte, deachúna, etc., i bPort Láirge arna ndéanamh ag Ospidéal San Eoin Iarúsailéim in Éirinn, a athshealbhú

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 58 [P.R.O. vol. 4]

Maithiúnas do Dhéan Naomh Pádraig agus daoine eile

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) c. 60 [P.R.O. vol. 4]

Maidir le pribhléidí, etc., arna ndeonú ag Walter Lacy, Tiarna na Mí, do bhaile Dhamhliag

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) [P.R.O. vol. 5, Appendix I [13]]

Daingniú gur ceapadh John Estrete mar sháirsint an Rí sa dlí in Éirinn agus socruithe chun é a íoc go bliantúil

1479-80 (19 & 20 Edw. 4) [P.R.O. vol. 5, Appendix I [14]]

Ceadófar do mhéara, báillí agus comóntaigh Bhaile Átha Cliath tochsail ar gach talamh laistigh den Chathair, cé go bhféadfaidh sé go mbeidh siad i lámha an Rí nó daoine eile

1481 (20 Edw. 4) c. 1 [P.R.O. vol. 4]

Ní scaoilfear Remonde McMahon gan aontú ó mhéaraí Bhaile Átha Cliath agus Dhroichead Átha, etc.

1481 (20 Edw. 4) c. 2 [P.R.O. vol. 4]

Maidir le Baile an Chócaigh, Contae Lú, a thrinsiú

1481 (20 Edw. 4) c. 3 [P.R.O. vol. 4]

Beidh fíneáil, etc., ar leathchíos mhainéar Chaisleán Cnucha, etc., bailí faoin dlí

1481 (20 Edw. 4) c. 4 [P.R.O. vol. 4]

Tiocfaidh Príomhach Ard Mhacha i láthair i gCúirt na bPléadálacha Coiteanna maidir le deontas 10 marc sa bhliain a éilíonn Roland fitz Eustace, Tiarna Portlester

1481 (20 Edw. 4) c. 5 [P.R.O. vol. 4]

Dlínse eaglasta Ab na Mainistreach Móire

1481 (20 Edw. 4) c. 6 [P.R.O. vol. 4]

Ceadúnas asláithreachta do Bharún Shláine

1481 (20 Edw. 4) c. 7 [P.R.O. vol. 4]

Ceadúnas asláithreachta do Robert St. Lawrence, Tiarna Bhinn Éadair

1481 (20 Edw. 4) c. 8 [P.R.O. vol. 4]

Cúnamh do Bhíocunta Bhaile Mhic Gormáin chun caisleán a thógáil i mBaile Mhac Dun, Contae Bhaile Átha Cliath

1481 (20 Edw. 4) c. 9 [P.R.O. vol. 4]

Taispeánfaidh saorshealbhóirí faoi Ard-Easpag Bhaile Átha Cliath teideal agus urscaoilfidh siad riaráistí cíosa, etc.

1481 (20 Edw. 4) c. 10 [P.R.O. vol. 4]

Íocfaidh aturnaetha Iarla Urmhumhan 10 marc sa bhliain le Sir Roland Eustace

1481 (20 Edw. 4) c. 11 [P.R.O. vol. 4]

Maithiúnas d’Esmonde Plunket, Tiarna Chillín, agus do John Cryste, as tréas, etc.

1481 (20 Edw. 4) c. 13 [P.R.O. vol. 4]

Beidh Barnaby Bernewell ina Chustaiméir ar Phort Dhroichead Átha, agus coinneoidh sé a tháille mar Dhara Giúistís na Príomh-Áite (Pléadálacha Coiteanna) as na custaim

1481 (20 Edw. 4) c. 14 [P.R.O. vol. 4]

Féadfaidh Alexander Plunket Éireannaigh a cheangal agus a thochsail má thagann siad isteach i dtalamh Sasanach gar do Dhún gCuaille, Contae Lú, i leith “puint airgid”

1481 (20 Edw. 4) c. 15 [P.R.O. vol. 4]

Daingniú gur deonaíodh oifig Dara Barún an Státchiste do Thomas Archebolde

1481 (20 Edw. 4) c. 16 [P.R.O. vol. 4]

Urscaoilfear Baile Eoin, Contae Bhaile Átha Cliath, ó gach cineál fóirdheontas ar iarraidh ó Bartholomew Aylmer

1481 (21 Edw. 4) c. 1 [P.R.O. vol. 4]

Acht um athshealbhú ag an Rí ar thailte a deonaíodh do dhaoine áirithe

1481 (21 Edw. 4) [P.R.O. vol. 4: Christ Church Deed No. 331]

Géillfidh Henry Alton agus fanfaidh sé i gcoimeád go dtí go sásóidh sé Prióir agus Clochar na Tríonóide Naofa, Baile Átha Cliath, i leith bosca airgid a thóg sé ó ardaltóir na hArdeaglaise, agus an tSacraimint Naofa ann

1481-82 (21 & 22 Edw. 4) [P.R.O. vol. 5, Appendix I [15]]

Daingniú gur ceapadh John Estrete mar sháirsint an Rí le dlí in Éirinn agus socruithe chun é a íoc go bliantúil

1481-82 (21 & 22 Edw. 4) [P.R.O. vol. 5, Appendix I [16]]

Daingniú gur deonaíodh frithdhílse blianachta as leas feofheirme Chathair Bhaile Átha Cliath arna dhéanamh ag Robert Dowdall lena mhac Thomas

1481-82 (21 & 22 Edw. 4) [P.R.O. vol. 5, Appendix I [18]]

Ceadúnas do Liam, Easpag na Mí, agus Seansailéir na hÉireann, chun dul ar oilithreacht go Sasana agus chun ionadaí a cheapadh

1481-82 (21 & 22 Edw. 4) [P.R.O. vol. 5, Appendix I [19]]

Géillfidh Edward Bardon agus déanfaidh sé aiseag le prióir Áth an Tuisil i leith robálacha agus príosúnachta neamhdhleathaí

1481-82 (21 & 22 Edw. 4) [P.R.O. vol. 5, Appendix I [20]]

Pribhléidí agus custaim a dheonú do Bhaile Átha Fhirdia, Contae Lú

1483 (22 Edw. 4) [P.R.O. vol. 5, Appendix I [21]]

Ní íocfar sanntaí as custaim agus coicéad Bhaile Átha Cliath go dtí go ndéanfar íocaíocht as an ioncam sin le John Estrete

1483 (1 Ric. 3) [c. 1]

Bualadh leath-bhonn de réir an chaighdeáin Shasanaigh a údarú

1484 (1 Ric. 3) c. 1 [P.R.O. vol. 5]

Saoirsí, custaim, díolúintí, etc. de chuid na hEaglaise Naofa le teachtadh gan chur isteach

1484 (1 Ric. 3) c. 2 [P.R.O. vol. 5]

Pribhléidí agus saoirsí thalamh na hÉireann a dhaingniú

1484 (1 Ric. 3) c. 3 [P.R.O. vol. 5]

Saoirsí agus díolúintí cathracha agus bailte a dhaingniú

1484 (1 Ric. 3) c. 4 [P.R.O. vol. 5]

Saothraithe a sholáthar le haghaidh oibreacha ar mhainéar Chill Dara leis an Iarla Chill Dara

1484 (1 Ric. 3) c. 5 [P.R.O. vol. 5]

Margadh, custaim agus saorthalamh cluiche i Má Nuad a dhaingniú d’Iarla Chill Dara

1484 (1 Ric. 3) c. 6 [P.R.O. vol. 5]

Tabharfaidh William agus Thomas Comyn cuntas i leith na bhfíonta cionsoláthair i Luimneach

1484 (1 Ric. 3) c. 7 [P.R.O. vol. 5]

Glacfar, ar fud na hÉireann, le bonn an rí a bhuailtear i gCaisleán Bhaile Átha Cliath agus in áiteanna eile

1484 (1 Ric. 3) c. 8 [P.R.O. vol. 5]

Déanfaidh máistir an mhionta boinn, leathbhoinn, pinginí agus leathphinginí de réir treoracha

1484 (1 Ric. 3) c. 9 [P.R.O. vol. 5]

Gheobhaidh leas-leifteanant na hÉireann brabúis an mhionta in imeacht a théarma oifige

1484 (1 Ric.3) c. 10 [P.R.O. vol. 5]

Díolúine a dheonú do Mhainistir San Muire, Baile Átha Cliath, ó fhóirdheontas a íoc agus ó chánachas eile i ndeoise na Mí

1484 (1 Ric. 3) c. 11 [P.R.O. vol. 5]

Teachtfaidh giúistísí an bhinse choitinn buntáistí nós imeachta le heascaire phribhléide faoi mar a theacht a réamhtheachtaithe

1484 (1 Ric. 3) c. 12 [P.R.O. vol. 5]

Géillfidh Davy agus Patrick Keating do Chaisleán Bhaile Átha Cliath chun cuntas a thabhairt i leith sheirbhís ríoga shaoirse Loch Garman

1484 (1 Ric. 3) c. 13 [P.R.O. vol. 5]

Deonú oifige sa mhionta a rinneadh le Germyn Lynch a athshealbhú, agus forálacha chun monaíocht ghóchumtha a dhiúltú agus gníomh a ghlacadh i gcoinne góchumadóirí

1484 (1 Ric. 3) c. 14 [P.R.O. vol. 5]

Daingniú Achta a formhuiníodh chun a léite tar éis scor na Parlaiminte i Luimneach agus nár léadh de dheasca Edw. 4 d’fháil bháis

1484 (1 Ric. 3) c. 15 [P.R.O. vol. 5]

Daingniú nascacht Elizabeth, baintreach John Darcy ó Platin

1484 (1 Ric. 3) c. 16 [P.R.O. vol. 5]

Beidh Patrick Feld freagrach d’eascaire earráide i gcoinne breithiúnais féich i mBinse an Rí

1484 (1 Ric. 3) c. 17 [P.R.O. vol. 5]

Daingniú blianachta ó cheannasacht Chill Sáráin do Roger Walcott, ceannaí, chun fiach a urscaoileadh

1484 (1 Ric. 3) c. 18 [P.R.O. vol. 5]

Deonú £10 agus carraeireachta ar Chontae Chill Dara chun cuidiú le Sir Thomas Fitz Gerald caisleán a thógáil i Leacach

1484 (1 Ric. 3) c. 19 [P.R.O. vol. 5]

Deonú tailte de chuid na prióireachta Doiminicí i mBaile Átha Troim, arna dhéanamh gan toiliú an chlochair, a neamhniú

1484 (1 Ric. 3) c. 20 [P.R.O. vol. 5]

An maitheamh ag Thomas Dowdall i leith £10 a fhaightear sa bhliain ó leas feofheirme Chathair Bhaile Átha Cliath, is urscaoileadh leordhóthanach é don mhéara agus do na báillí sa státchiste

1484 (1 Ric. 3) c. 21 [P.R.O. vol. 5]

Daingniú ar dheontais arna ndéanamh ag prióir an Ospidéil le Robert agus Thomas Dowdall

1484 (1 Ric. 3) c. 22 [P.R.O. vol. 5]

Ceadúnas do Peter Lynch ón nGaillimh chun dul isteach i measáiste agus siléar ansin de réir dámhachtana a thug príomhúdarás na Gaillimhe agus John Blake i ndíospóid idir Lynch agus William Deyne

1484 (1 Ric. 3) c. 23 [P.R.O. vol. 5]

Tiocfaidh James Collynge i láthair chun bheith freagrach as cúisimh gur bhrionnaigh sé Séala Mór na hÉireann agus gur eisigh sé litreacha paitinne maithiúnais do Geoffrey Artour, cisteoir Ardeaglais Luimnigh

1484 (1 Ric. 3) c. 24 [P.R.O. vol. 5]

Ceadúnas do mhéaraí agus báillí Phort Láirge chun dul ar oilithreacht go Santiago de Compostela

1484 (1 Ric. 3) c. 25 [P.R.O. vol. 5]

Daingniú tailte i gContae Phort Láirge do Maurice Broun, saoránach de chuid Phort Láirge

1484 (1 Ric. 3) c. 26 [P.R.O. vol. 5]

Ceadúnas d’áititheoirí Bhaile Mhic Thriúin chun dul i ndiaidh ceannairceach Sasanach agus naimhde Éireannacha agus chun earraí a urghabháil ar luach a gcaillteanas; tionóntáin thréigthe a fhorghéilleadh chun úsáid an bhaile

1484 (1 Ric. 3) c. 27 [P.R.O. vol. 5]

Géillfidh James Bath i gCaisleán Bhaile Átha Cliath i leith cionta áirithe a rinne sé i gContae na Mí

1484 (2 Ric. 3) [c. 1]

Acht lena ndaingnítear soláthar, maithiúnas agus buannacht theamparáltais Ualtair, Ard-Easpag Bhaile Átha Cliath

1485 (2 & 3 Ric. 3) c. 1 [P.R.O. vol. 5]

Saoirsí na hEaglaise a dhaingniú

1485 (2 & 3 Ric. 3) c. 2 [P.R.O. vol. 5]

Saoirsí agus pribhléidí thalamh na hÉireann a dhaingniú

1485 (2 & 3 Ric. 3) c. 3 [P.R.O. vol. 5]

Saoirsí agus díolúintí cathracha agus bailte a dhaingniú

1485 (2 & 3 Ric. 3) c. 4 [P.R.O. vol. 5]

Ceadúnas don Leas-Leifteanant an Pharlaimint a choinneáil ar siúl, a scor nó a chur ar athló in imeacht a asláithreachta trí mheán ionadaí a cheaptar faoina rí-bharántas

1485 (2 & 3 Ric. 3) c. 5 [P.R.O. vol. 5]

Ceadúnas d’Ab San Tomás an mairtíreach gar do Bhaile Átha Cliath chun dul ar oilithreacht go Canterbury d’ainneoin Reacht na Neamhláithrithe

1485 (2 & 3 Ric. 3) c. 6 [P.R.O. vol. 5]

Géillfidh fir uaisle áirithe ó chontaetha Lú agus na Mí do Chaisleán Bhaile Átha Troim chun bheith freagrach i leith cúiseamh a chinnfidh an Leas-Leifteanant agus an Chomhairle

1485 (2 & 3 Ric. 3) c. 7 [P.R.O. vol. 5]

Ceadúnas d’Iarla Chill Dara agus daoine eile chun cantarlann a bhunú in eaglais San Nioclás, Dún Dealgan

1485 (2 & 3 Ric. 3) c. 8 [P.R.O. vol. 5]

Reacht Henry Fitz Empress a dhaingniú

1485 (2 & 3 Ric. 3) c. 9 [P.R.O. vol. 5]

Blianacht £100 a dheonú as ardeaspagacht Bhaile Átha Cliath do Sheon, iar-Ard-Easpag

1485 (2 & 3 Ric. 3) c. 10 [P.R.O. vol. 5]

Ceadúnas 2 bhliain d’Ard-Easpag Bhaile Átha Cliath chun cléir Éireannach a sholáthar do bheathúnais atá faoina chomaoin

1485 (2 & 3 Ric. 3) c. 11 [P.R.O. vol. 5]

Seilbh shítheach ar mhainéar Chill Rua a dhaingniú do Simon Byrford, atá i seilbh mhainéar Ráth Tó i ngnáthshocáiste

1485 (2 & 3 Ric. 3) c. 12 [P.R.O. vol. 5]

Laghdú ar an luacháil i leith fóirdheontais de chuid tailte Sir Roland fitz Eustace i mBaile Uí Anluain agus Aronane

1485 (2 & 3 Ric. 3) c. 13 [P.R.O. vol. 5]

Ceadúnas do Sir Alexander Plunket, iarshirriam na Mí, chun iarmhéid thuarastal Uí Chonchúir a thobhach

1485 (2 & 3 Ric. 3) c. 14 [P.R.O. vol. 5]

Fóirdheontas £100 ó Chontae Bhaile Átha Cliath, na Mí, Chill Dara agus Lú a dheonú don leas-leifteanant le haghaidh cosanta i gcoinne na plá san am atá i láthair

1485 (2 & 3 Ric. 3) c. 15 [P.R.O. vol. 5]

Saothraithe agus cairteacha a mheasúnú chun caisleán Iarla Chill Dara i gCaisleán Dhiarmada a thógáil chun tailte i gContae Cheatharlach a aisghabháil

1485 (2 & 3 Ric. 3) c. 16 [P.R.O. vol. 5]

Fóirdheontas 43 mharc a dheonú ó Chontae Lú mar fhóirithint do thionóntaí áirithe atá á gcur ar fuascailt ag ceithearnaigh Éireannacha

1485 (2 & 3 Ric. 3) c. 17 [P.R.O. vol. 5]

Fóirdheontas aon mharc amháin in aghaidh an fhearainn ó chontaetha Bhaile Átha Cliath, na Mí, Chill Dara agus Lú don leas-leifteanant

1485 (2 & 3 Ric. 3) c. 18 [P.R.O. vol. 5]

A thuarastal a dheonú do Cahir O’Connor arb éard é 3 scilling agus 4 phingin in aghaidh an fhearainn i gContae na Mí

1486 (1 & 2 Hen. 7) [c. 1] [Analecta Hibernica No. 10]

Laghdú ar fhóirdheontas a dheonú do John Jordan agus John Walsh

1486 (1 & 2 Hen. 7) [c. 2] [Analecta Hibernica No. 10]

Acht um fhóirdheontas

1486 (1 & 2 Hen. 7) [c. 3] [Analecta Hibernica No. 10]

Robert Lauleys agus daoine eile a chreachadh sa Wirral

1486 (1 & 2 Hen. 7) [c. 4] [Analecta Hibernica No. 10]

An Chabrach Bheag a áireamh i ndíolúintí Bhaile Átha Cliath

1486 (1 & 2 Hen. 7) [c. 6] [Analecta Hibernica No. 29]

Ceapachán Henry White in oifig Phríomh-Oiriseach an Státchiste a dhaingniú

1486 (1 & 2 Hen. 7) [c. 7] [Analecta Hibernica No. 29]

Robert Taaf ó Marshalrath agus Nicholas Taaff ó Ballybragan, Sirriam Lú

1486 (1 & 2 Hen. 7) [c. 8] [Analecta Hibernica No. 29]

Acht i gcoinne phrióir Lanthony, neamhláithrí

1487 (2 & 3 Hen. 7) [c. 1] [Analecta Hibernica No. 29]

Fóirdheontas cléiriúil

1488 (3 Hen. 7) [c. 1] [Analecta Hibernica No. 29]

Máirsí agus Machaire

1488-89 (4 Hen. 7) [c. 1] [Analecta Hibernica No. 10]

Teorainneacha na Páile a shainiú

1489 (4 Hen. 7) [c. 1] [Analecta Hibernica No. 29]

Tailte Nicholas Hussey ó Perstoun Marchal i bPortereston agus Rathbeggan, Contae na Mí, a eisiamh ó fhóirdheontas

1489 (4 Hen. 7) [c. 2] [Analecta Hibernica No. 29]

Maithiúnas ríoga do shaoránaigh Bhaile Átha Cliath agus daingniú a bpribhléidí

1489 (4 Hen. 7) [c. 3] [Analecta Hibernica No. 29]

Prióir agus clochar na Naomh Uile a urscaoileadh ó gach cáin i leith a dtailte

1489 (4 Hen. 7) [sess. 2 c. 1] [Analecta Hibernica No. 29]

Rollú ar iarraidh Janico Husse ó Castelton de Taveragh

1490 (5 Hen. 7) [c. 1] [Analecta Hibernica No. 29]

Stephen Dovedall of le Newton ó Thearmann Feichín, Contae Lú, a shaoradh ó gach sárú ar shíocháin an Rí

1491 (6 Hen. 7) [c. 1] [Analecta Hibernica No. 10]

Glas Naíon a shaoradh ó choinmheadh agus buannacht

1491 (6 Hen. 7) [c. 2] [Analecta Hibernica No. 29]

Ceadúnas do Ghearóid, Iarla Chill Dara, agus daoine eile chun cantarlann a bhunú san Áth Buí

1492 (7 Hen. 7) [c. 1]

Saoirse fóirdheontais do James Dillon

1492 (7 Hen. 7) [c. 3]

Breithiúnas ó chúirt mhéarachta na Gaillimhe a fhreaschur

1492 (7 Hen. 7) [c. 4]

Forálacha i gcoinne chreachadóirí Sir Gilbert Debenham

1493 (8 Hen. 7) [c. 1] [P.R.O. vol. 5]

Gach díotáil agus breithiúnas i gcoinne Uaitéir, Ard-Easpag Bhaile Átha Cliath, a neamhniú

1493 (8 Hen. 7) c. 2 [P.R.O. vol. 5]

Ceadúnas chun Éireannaigh a thíolacadh do bheathúnais

1493 (8 Hen. 7) c. 3 [P.R.O. vol. 5]

Díotálacha i gcoinne mhéara, báillí agus chomóntaigh Chathair Phort Láirge ar neamhní

1493 (8 Hen. 7) c. 4 [P.R.O. vol. 5]

Tailte Oileán Uí Chéin agus Bhaile Dhiarmada, Contae Phort Láirge, a thabhairt ar ais do Maurice Wise

1493 (8 Hen. 7) c. 5 [P.R.O. vol. 5]

Saoirsí na hEaglaise a dhaingniú agus foráil i gcoinne na ndaoine a sháraíonn iad

1493 (8 Hen. 7) c. 7 [P.R.O. vol. 5]

Ní chuirfidh paróiste Bhaile Bachaille, Contae Bhaile Átha Cliath, ach aon chairt capaill amháin ar fáil nuair is gá sin le haghaidh turas cogaidh

1493 (8 Hen. 7) c. 8 [P.R.O. vol. 5]

Maithiúnas d’ab San Muire, Baile Átha Cliath, as gach tréas agus cionta eile

1493 (8 Hen. 7) c. 9 [P.R.O. vol. 5]

Baile Uí Dhúda, i bparóiste na hEascrach, Contae Bhaile Átha Cliath, a urscaoileadh ó chíos a íoc

1493 (8 Hen. 7) c. 10 [P.R.O. vol. 5]

Ceapfar John Wyse, Príomh-Bharún an Státchiste, ina ghiúistís speisialta i gcontaetha Chill Chainnigh agus Phort Láirge

1493 (8 Hen. 7) c. 11 [P.R.O. vol. 5]

Deontais arna ndéanamh ag Séamas, Iarla Urmhumhan, agus Seon, Iarla Urmhumhan, a thosú an athuair

1493 (8 Hen. 7) c. 12 [P.R.O. vol. 5]

Beidh oifig phríomhsháirsint Chontae na Mí ag Edward of Bermingham agus a oidhrí

1493 (8 Hen. 7) c. 13 [P.R.O. vol. 5]

Cumhacht ag an Leas-Leifteanant coinníollacha a dhéanamh go dtí lánscor na Parlaiminte seo

1493 (8 Hen. 7) c. 14 [P.R.O. vol. 5]

Íocfaidh William Porter agus John Beker cíosanna le Clement Fitz Lenes ó Bhaile Átha Cliath

1493 (8 Hen. 7) c. 15 [P.R.O. vol. 5]

Tiocfaidh John agus Margaret Fitz John i láthair chun teideal a thaispeáint chun Osberstown agus tailte eile i gContae Chill Dara

1493 (8 Hen. 7) c. 16 [P.R.O. vol. 5]

Gach Acht i gcoinne Christopher Barnewall a aisghairm

1493 (8 Hen. 7) c. 17 [P.R.O. vol. 5]

Acht i gcoinne Christopher Barnewall a aisghairm

1493 (8 Hen. 7) c. 18 [P.R.O. vol. 5]

Beidh a duar ag Elizabeth Barnewall, baintreach Nicholas Hussey, barún Ghalatroma

1493 (8 Hen. 7) c. 19 [P.R.O. vol. 5]

Tiocfaidh Simon Petit i láthair chun teideal a thaispeáint ar an Muileann gCearr agus ar Bhaile na nGael, ar iarraidh ó Edmond Botiller, barún Dhún Búinne

1493 (8 Hen. 7) c. 20 [P.R.O. vol. 5]

Acht um athshealbhú (gach talamh agus teideal a bhaineann ó cheart leis an Rí a urghabháil)

1493 (8 Hen. 7) c. 21 [P.R.O. vol. 5]

Géillfidh George Nettervill agus daoine eile chun bheith freagrach as tréas, robálacha agus cionta eile

1493 (8 Hen. 7) c. 22 [P.R.O. vol. 5]

Achtanna i gcoinne Thomas agus William Botiller a neamhniú

1493 (8 Hen. 7) c. 23 [P.R.O. vol. 5]

Ceadúnas asláithreachta do John fitz Lenes, preibindire Shoird, atá ag tabhairt faoin léann in Oxford

1493 (8 Hen. 7) c. 24 [P.R.O. vol. 5]

Ceadúnas asláithreachta do Richard Eustace, preibindire Shoird, atá ag staidéar in Oxford

1493 (8 Hen. 7) c. 25 [P.R.O. vol. 5]

Beidh dramhthailte ag Sir James Ormond i gcontaetha Chill Chainnigh agus Thiobraid Árann mura dtiocfaidh na hoidhrí chun iad a áitiú

1493 (8 Hen. 7) c. 26 [P.R.O. vol. 5]

Beidh Déan N. Pádraig, Baile Átha Cliath, a chomharbaí agus a thionóntaí, díolmhaithe ó chánacha a íoc

1493 (8 Hen. 7) c. 27 [P.R.O. vol. 5]

Tiocfaidh Sir Roland fitz Eustace, iarchisteoir na hÉireann, i láthair agus tabharfaidh sé cuntas i leith a théarma oifige

1493 (8 Hen. 7) c. 28 [P.R.O. vol. 5]

Tiocfaidh Edmond Vale agus daoine eile i láthair chun bheith freagrach as an ionsaí ar Simon Murghell

1493 (8 Hen. 7) c. 29 [P.R.O. vol. 5]

Rachaidh Patrick Dillon i seilbh ar an leathchuid de thailte Bhaile Stafaird agus Bhaile Gil, Contae na Mí

1493 (8 Hen. 7) c. 30 [P.R.O. vol. 5]

Mainéar Moymurdry, Contae na Mí, a urscaoileadh ó choinmheadh agus buannacht agus muirir eile a íoc

1493 (8 Hen. 7) c. 31 [P.R.O. vol. 5]

Measúnófar Baile na Scadán agus tailte eile i gContae Bhaile Átha Cliath mar dhá fhearann

1493 (8 Hen. 7) c. 32 [P.R.O. vol. 5]

Gheobhaidh prióireacht Inis Pádraig custam nua ar árthaí iascaireachta ar a dtugtar puntáiste chun go bhféadfaidh sí cuan gar do na Sceirí a chríochnú

1493 (8 Hen. 7) [P.R.O. vol. 5, Appendix 2]

Oilithrigh atá ar cuairt chuig Ardeaglais Theampall Chríost a chosaint

1494-95 (10 Hen. 7) c. 1

Saoirsí na hEaglaise

1494-95 (10 Hen. 7) c. 2

Díolúintí agus pribhléidí thalamh na hÉireann

1494-95 (10 Hen. 7) c. 3

Saoirsí cathracha agus bailte

1494-95 (10 Hen. 7) c. 4

Chun úsáid coinmhidh agus buannachta a eisreachtú (úsáid airgid agus bia don duine agus don chapall gan íoc as tailte a chosaint)

1494-95 (10 Hen. 7) c. 8

12 phingin as gach punt de chuid ceannaithe (custaim) a dheonú don Rí in imeacht 5 bliana

1494-95 (10 Hen. 7) c. 11

Acht um athshealbhú talún do lámha an Rí

1494-95 (10 Hen. 7) c. 14

Taifid arna ndéanamh in ainm Edw. 6 (Lambert Simnel) a chealú

1494-95 (10 Hen. 7) c. 15

Ní Tiarna San Eoin Iarúsailéim aon duine mura d’fhuil Shasanach é

1494-95 (10 Hen. 7) c. 16

Tiarna Killmayne

1494-95 (10 Hen. 7) c. 17

Tiarna San Eoin

1494-95 (10 Hen. 7) c. 18

Tiarna Kyllmayne

1494-95 (10 Hen. 7) c. 24

Maitheamh d’Iarla Chill Dara agus Sir James Ormond

1494-95 (10 Hen. 7) c. 26

Beidh an Cisteoir ina Ghobharnóir fad a bheidh an tIonadaí as láthair

1494-95 (10 Hen. 7) c. 27

Blianachtaí a eascraíonn as coinmheadh agus buannacht a urscaoileadh (úsáid airgid agus bia don duine agus don chapall gan íoc as tailte a chosaint)

1494-95 (10 Hen. 7) c. 31

An tAcht i gcoinne Lollardach agus eiriceach a údarú

1494-95 (10 Hen. 7) c. 33

Beidh údarás ag an Seansailéir an Pharlaimint a choinneáil ag imeacht agus an Pharlaimint a lánscor fad a bheidh an Leas-Leifteanant as láthair

1494-95 (10 Hen. 7) c. 34

Tógfar díoga thart faoin bPáil

1494-95 (10 Hen. 7) c. 41

Iarla Chill Dara a eisreachtú i leith tréasa

1494-95 (10 Hen. 7) c. 42

Acht Eisreachtaithe James FitzThomas Gerald agus daoine eile

1494-95 (10 Hen. 7) c. 43

Údarás don Leas-Leifteanant agus don Chomhairle coimhthiú arna ndéanamh ag daoine spioradálta a scrúdú

1494-95 (10 Hen. 7) c. 44

Údarás don Seansailéir blianachtaí a ordú lena ndeonaítear sealúchas spioradálta

1494-95 (10 Hen. 7) c. 45

Aiseag sealúchais spioradálta na hEaglaise

1494-95 (10 Hen. 7) c. 46

Ordú le haghaidh íocaíochta do Thomas Garthe

1494-95 (10 Hen. 7) c. 47

Pinsin chun Iarla Chill Dara agus daoine eile a aisghairm

1494-95 (10 Hen. 7) c. 48

Tailte Theach San Eoin a thabhairt ar ais do Phort Láirge lenar deonaíodh é

1494-95 (10 Hen. 7) c. 49

Richard Arnold ó Bhaile Átha Cliath

1494-95 (10 Hen. 7) Statute Roll c. 11 (a)

Míniú ar choinníoll i bhfabhar Ardeaglais Theampall Chríost

1495 (10 Hen. 7) c. 17 [1494-95 (10 Hen. 7) Analecta Hibernica c. 32]

Síocháin agus cogadh a dhéanamh go príobháideach

1498-99 (14 Hen. 7) [c. 2]

Marcóidh tiarnaí i ndiallait ar mhodh na Sasanach nó cuirfear fíneáil orthu

1498-99 (14 Hen. 7) [c. 3]

Cuirtear iallach ar thiarnaí fallaingeacha a chaitheamh sa pharlaimint faoi mar a dhéantar i Sasana

1498-99 (14 Hen. 7) [c. 4]

Puntáiste

1498-99 (14 Hen. 7) [c. 5]

Fóirdheontas, cáin ar thalamh

1498-99 (14 Hen. 7) [c. 6]

Iarla Chill Dara a chur ar ais

1498-99 (14 Hen. 7) [c. 7]

Tomás, Iarla Urmhumhan, a eisiamh ón Acht um athshealbhú

1499 (14 & 15 Hen. 7) [c. 8]

Reacht Henry fitz Empress a dhaingniú

1499 (14 & 15 Hen. 7) [c. 9]

An Reacht a bhaineann le neamhláithrithe a athachtú

1508-09 (24 Hen. 7) [c. 1]

Saoirsí, custaim, díolúintí, etc. de chuid na hEaglaise Naofa le teachtadh gan chur isteach

1508-09 (24 Hen. 7) [c. 2]

Díolúintí agus saoirsí thalamh na hÉireann a áirithiú

1508-09 (24 Hen. 7) [c. 3]

Cánacha ar fhearainn

1516 (8 & 9 Hen. 8) c. 1

Saoirsí, custaim, díolúintí, etc. de chuid na hEaglaise Naofa le teachtadh gan chur isteach

1516 (8 & 9 Hen. 8) c. 2

Saoirsí agus díolúintí thalamh na hÉireann a dhaingniú

1516 (8 & 9 Hen. 8) c. 3

Saoirsí agus díolúintí Bhaile Átha Cliath agus bailte corparáideacha eile a dhaingniú

1516 (8 & 9 Hen. 8) c. 4

Cánacha

1516 (8 & 9 Hen. 8) c. 5

Litreacha faoin Rí-Bharántas ó Shasana

1516 (8 & 9 Hen. 8) [c. 6]

Ceadúnais asláithreachta a tharraingt siar agus an Reacht a bhaineann le neamhláithrithe a dhaingniú

1516 (8 & 9 Hen. 8) [c. 7]

Ceannach arbhair a chosc, ach amháin i margadh, agus ceannach deachúna

1516 (8 & 9 Hen. 8) [c. 8]

Ceannaithe a bheidh ag allmhairiú ó Shasana, tabharfaidh siad cion faoi leith boghanna fada agus saighead

1516 (8 & 9 Hen. 8) [c. 10]

Toirmeasc ar onnmhairiú agus allmhairiú ach amháin trí phríomhchalafoirt

1531 (23 Hen. 8) [c. 1]

300 marc sa bhliain a áirithiú do Chuntaois Chill Dara ó mhainéir éagsúla

1531 (23 Hen. 8) [c. 2]

Acht 22 Edw. 4. a aisghairm, lenar deonaíodh contaetha Chill Dara agus Cheatharlach d’Iarla Chill Dara, maidir le daoine ó Shasana

1533 (24 & 25 Hen. 8 sess. 2) c. 1

Acht um fhóirdheontas (cánacha)

1537-37 (28 Hen. 8) c. 1 [P.R.O. vol. 5 as 1536-37 (28 & 29 Hen. 8) c. 1]

Iarla Chill Dara agus daoine eile a eisreachtú

1536-37 (28 Hen. 8) c. 9 [P.R.O. vol. 5 as 1536-37 (28 & 29 Hen. 8) c. 13]

Eastát Sir Waltier Delahide a fhorghéilleadh

1536-37 (28 Hen. 8) c. 23 [P.R.O. vol. 5 as 1536-37 (28 & 29 Hen. 8) c. 38]

Teach ministir Dhún Garbhán

1536-37 (28 & 29 Hen. 8) c. 18 [P.R.O. vol. 5]

Na chéad torthaí ó mhainistreacha

1536-37 (28 & 29 Hen. 8) c. 20 [P.R.O. vol. 5]

Maithiúnais

1536-37 (28 & 29 Hen. 8) c. 21 [P.R.O. vol. 5]

Damhliag

1536-37 (28 & 29 Hen. 8) c. 35 [P.R.O. vol. 5]

Maithiúnais

1536-37 (28 & 29 Hen. 8) c. 39 [P.R.O. vol. 5]

Na horduithe a dhéanfaidh na coimisinéirí agus daoine eile a dhaingniú

1536-37 (28 & 29 Hen. 8) c. 41 [P.R.O. vol. 5]

Dearbhú an achta um fhóirdheontas (cánacha)

1536-37 (28 & 29 Hen. 8) c. 42 [P.R.O. vol. 5]

Orduithe arna dtógáil ag na coimisinéirí agus daoine eile

1542 (33 Hen. 8) c. 7

Tochsal i leith cíosa

1542 (33 Hen. 8 sess. 1) Analecta Hibernica c. 10

Tochsal

1542 (33 Hen. 8 sess. 2) c. 5

Cill Mhaighneann agus tithe cráifeacha eile a chur faoi chois

1542 (33 Hen. 8 sess. 2) Analecta Hibernica c. 1

Is é an Rí, a oidhrí agus a chomharbaí a bheidh ina Ríthe ar Éirinn

1542 (34 Hen. 8 sess. 2) c. 1

Mainéar Dhún Garbhán

1543 (34 Hen. 8 sess. 2) Analecta Hibernica c. 1

Acht um fhóirdheontas (cánacha)

1556 (3 & 4 Phil. & Mar) c. 1

Contaetha Laoise agus Uíbh Fhailí

1556 (3 & 4 Phil. & Mar.) c. 6

Robáil: Aiseag

1560 (2 Eliz.) c. 7

Prióireacht nó Ospidéal San Eoin Iarúsailéim

1560 (2 Eliz.) c. 8

Sir Oswald Massingberde

1569 (11 Eliz.) c. 3

Tailte Christopher Eustace

1569 (11 Eliz. sess. 3) c. 1

Eisreachtú Shane O’Neill, etc.

1569 (11 Eliz. sess. 3) c. 3

Eisreachtú Thomas Fitzgerald, Ridire an Ghleanna

1569 (11 Eliz. sess. 4) c. 2

Iarla Chill Dara a chur ar ais i mbun “a fhola”

1570 (12 Eliz.) c. 5

Eisreachtuithe áirithe

1570 (12 Eliz. sess. 2) c. 1

Eisreachtú Thomas Queverford

1571 (13 Eliz.) c. 3

Eisreachtú John Fitzgerald, ar a dtugtar an Ridire Geal

1585 (27 Eliz.) c. 1

Eisreachtú James Eustace, Tiarna Bhealach Conglais

1585 (27 Eliz.) c. 2

Aiseag “i bhfuil” Laurence Delahyde

1586 (28 Eliz.) c. 7

Eisreachtú Iarla Dheasmhumhan agus daoine eile

1586 (28 Eliz.) c. 8

Eisreachtú John Brown agus daoine eile

1586 (28 Eliz.) c. 9

Aiseag “i bhfuil” bhanchéile Taaffe

1613-15 (11, 12 & 13 Jas. 1) c. 4

Eisreachtú Iarla Thír Eoghain agus daoine eile

1634 (10 Chas. 1 sess. 2) c. 2

Uachtanna

1634 (10 Chas. 1 sess. 2) c. 19

Trialacha i leith feileonachta

1634-35 (10 & 11 Chas. 1) c. 7

Tochsal i leith cíosa

1634-35 (10 & 11 Chas. 1) c. 17

Arbhar a dhó sa tuí

1639 (15 Chas. 1) c. 1

Pléadáil i bhfaisnéis ionsá

1662 (14 & 15 Chas. 2 sess. 4) c. 12

Fadú an ama a theorannaítear leis an Settlement Act

1662 (14 & 15 Chas. 2 sess. 4) c. 20

Deontas do Shéamas, Diúc Urmhumhan

1665 (17 & 18 Chas. 2) c. 14

Léasanna Ardeaglais N. Pádraig

1665 (17 & 18 Chas. 2) c. 16

Droichead ag Ceapach Choinn

1665 (17 & 18 Chas. 2) c. 21

Sruthchúrsa i Sráid N. Pádraig

1695 (7 Will. 3) c. 9

Mionnaí naomhaithiseacha

Profane Oaths Act 1695

1697 (9 Will. 3) c. 5

Eisreachtachas faoi leith a dhaingniú

1697 (9 Will. 3) c. 7

Sochar na cléire

1697 (9 Will. 3) [c. 18]

£2,500 a chruinniú mar fhóirithint d’áititheoirí bhaile Dhroichead na Bandan

1698 (10 Will. 3) c. 15

Caiseal Dhún Canann

1698 (10 Will. 3) c. 16

An Settlement Act a mhíniú

1705 (4 Ann.) c. 7

Dleacht onnmhairithe ar shíol ráibe

1709 (8 Ann.) c. 4

Féadfaidh leanaí iarbháis rudaí a fháil mar oidhreacht

1709 (8 Ann.) c. 13

Paróistí Ard Mhacha

1710 (9 Ann.) c. 7

Beithígh a cheannach agus a dhíol

1715 (2 Geo. 1) c. 22

Beithígh a chiorrú

1717 (4 Geo. 1) c. 9

Achtanna áirithe a leasú

1717 (4 Geo. 1) c. 14

Deoise Thuama: Ospidéal an Chóta Uaithne i gCorcaigh

1717 (4 Geo. 1) c. 15

Gaillimh

1717 (4 Geo. 1) c. 16

Bardas Chill Chainnigh

1719 (6 Geo. 1) c. 6

Eascairí earráide, etc.

1719 (6 Geo. 1) c. 15

Cathracha a phábháil, dóiteáin, etc.

1719 (6 Geo. 1) c. 16

Sruthchúrsa in Abhainn na Dothra

1725 (12 Geo. 1) c. 10

Áiteanna cónaithe eaglasta, etc.

1727 (1 Geo. 2) c. 18

Beathaí beaga a mhéadú: Feabhsúcháin ag tionóntaí eaglaise

1727 (1 Geo. 2) c. 22

Curáidigh a choimeád

1729 (3 Geo. 2) c. 14

Máistir agus fear oibre: Ceardchumainn

1729 (3 Geo. 2) c. 19

Bóthar Bhaile Átha Cliath agus na hUaimhe

1731 (5 Geo. 2) c. 4

Slándáil trádála

Security of Trade Act 1731

1731 (5 Geo. 2) c. 17

An bóthar ón Tarbh Dubh go dtí an tÁth Buí i gContae na Mí

1731 (5 Geo. 2) c. 18

An bóthar ó Chill Chuillinn i gContae Chill Dara go Cathair Chill Chainnigh

1731 (5 Geo. 2) c. 19

An bóthar ó Chill Chainnigh go Cluain Meala a dheisiú

1731 (5 Geo. 2) c. 20

An bóthar ó Chathair Chorcaí go dtí an sruthán ar an teorainn idir Corcaigh agus Tiobraid Árann a dheisiú

1731 (5 Geo. 2) c. 21

An bóthar ón Nás i gContae Chill Dara go Maryborough i gContae na Banríona

1731 (5 Geo. 2) c. 22

An bóthar ón gCaisleán Nua i gContae Luimnigh go Cathair Luimnigh agus uaidh sin go Cathair Chorcaí a dheisiú

1731 (5 Geo. 2) c. 23

Faoiseamh do chreidiúnaithe Bhanc Mead

1733 (7 Geo. 2) c. 8

Fianna a ghoid

1733 (7 Geo. 2) c. 17

An bóthar idir an Nás agus Contae Laoise a dheisiú

1733 (7 Geo. 2) c. 20

An bóthar a théann ó Chathair Chorcaí go Sliabh Chill Uird, Contae Chorcaí, a dheisiú

1733 (7 Geo. 2) c. 22

Bóithre sa Mhí a dheisiú

1733 (7 Geo. 2) c. 23

An bóthar ón Dún go Béal Feirste, Contae Aontroma, a dheisiú

1733 (7 Geo. 2) c. 25

Bóithre ón gClár agus ón nGaillimh go baile Inse i gContae an Chláir a dheisiú

1733 (7 Geo. 2) c. 26

Faoiseamh do chreidiúnaithe Bhanc Burton

1735 (9 Geo. 2) c. 14

Bóithre san Iarmhí agus i Longfort

1735 (9 Geo. 2) c. 15

Bóithre in Aontroim agus i nDoire a dheisiú

1735 (9 Geo. 2) c. 17

Bóithre sa Dún agus in Aontroim

1735 (9 Geo. 2) c. 18

Bóithre in Ard Mhacha agus in Aontroim

1735 (9 Geo. 2) c. 19

Bóithre in Ard Mhacha agus sa Dún

1735 (9 Geo. 2) c. 21

Bóithre san Iarmhí agus i Longfort

1735 (9 Geo. 2) c. 22

Bóithre i dTiobraid Árann agus i Laois

1735 (9 Geo. 2) c. 23

Bóithre i gCill Dara agus i Laois

1735 (9 Geo. 2) c. 24

Bóithre i gcontaetha Chill Chainnigh agus Chill Dara

1735 (9 Geo. 2) c. 26

Bóthar ó Chill Chainnigh go Cluain Meala

1735 (9 Geo. 2) c. 27

Faoiseamh do chreidiúnaithe Bhanc Burton

1737 (11 Geo. 2) c. 17

Bóithre san Iarmhí, i Longfort, i Ros Comáin, i dTiobraid Árainn agus i Luimneach

1737 (11 Geo. 2) c. 18

Bóithre ó Luimneach go Tiobraid Árann

1739 (13 Geo. 2) c. 13

Bóithre in Aontroim

1739 (13 Geo. 2) c. 14

Bóthar i gContae Laoise go Contae Thiobraid Árann

1739 (13 Geo. 2) c. 15

Bóithre a théann ó Chontae Thiobraid Árann go Contae Chorcaí

1739 (13 Geo. 2) c. 16

Bóithre a théann ó Chontae Thiobraid Árann go Contae Uíbh Fhailí agus Contae na hIarmhí

1743 (17 Geo. 2) c. 8

Tuarastal a íoc

Truck Act 1743

1743 (17 Geo. 2) c. 13

Bóithre i dTiobraid Árann agus Luimneach

1745 (19 Geo. 2) c. 19

Bóithre i Luimneach agus Corcaigh

1745 (19 Geo. 2) c. 20

Bóthar ón Nás go Maryborough

1747 (21 Geo. 2) c. 10

Toghchóras agus clárú parlaiminteach: Cáilíocht le haghaidh oifige bardasaí

1747 (21 Geo. 2) c. 13

Dolaí

1751 (25 Geo. 2) c. 8

Printísigh

Apprentices Act 1751

1747 (21 Geo. 2) c. 11

Uachtanna

1751 (25 Geo. 2) c. 15

Meáchain agus tomhais

Weights and Measures Act 1751

1751 (25 Geo. 2) c. 17

Bóithre ó Thiobraid Árann go Cill Chainnigh

1751 (25 Geo. 2) c. 18

Bóithre i Laois agus in Uíbh Fhailí

1751 (25 Geo. 2) c. 19

Bóithre i gCill Dara, Laois, Cill Chainnigh agus Ceatharlach

1751 (25 Geo. 2) c. 20

Bóithre i gcontaetha Uíbh Fhailí agus Chill Dara

1751 (25 Geo. 2) c. 21

An bóthar ó Chill Chainnigh go dtí Cluain Meala: Faoiseamh Richard Gore agus John Wallis

1751 (25 Geo. 2) c. 22

Faoiseamh do chreidiúnaithe Bhanc Burton

1753 (27 Geo. 2) c. 3

Loingseoireacht an Lagáin

1755 (29 Geo. 2) c. 8

Printísigh

Apprentices Act 1755

1755 (29 Geo. 2) c. 13

Sráideanna Bhaile Átha Cliath

1755 (29 Geo. 2) c. 16

Gnólachtaí baincéirí

1755 (29 Geo. 2) c. 19

Bóithre i gCorcaigh, i Luimneach agus i gCiarraí

1755 (29 Geo. 2) c. 20

Bóithre i dTiobraid Árann agus i gCorcaigh

1755 (29 Geo. 2) c. 21

Faoiseamh do chreidiúnaithe gnólachtaí áirithe baincéirí

1755 (29 Geo. 2) c. 22

Faoiseamh do chreidiúnaithe gnólachtaí áirithe baincéirí

1755 (29 Geo. 2) c. 23

Faoiseamh do chreidiúnaithe de chuid baincéirí áirithe

1757 (31 Geo. 2) c. 5

Paróistí i ndeoise an Droma Mhóir

1757 (31 Geo. 2) c. 12

Faoiseamh do chreidiúnaithe Bhanc Burton

1757 (31 Geo. 2) c. 18

Bóthar ó Chaisleán an Chomair go Luimneach

1757 (31 Geo. 2) c. 20

Droichead Bhál, Luimneach

1759 (33 Geo. 2) c. 4

Faoiseamh do chreidiúnaithe Bhanc Malone

1759 (33 Geo. 2) c. 15

Droichead Essex i mBaile Átha Cliath: Droichead Bhál i Luimneach

1761 (1 Geo. 3) c. 15

Bóithre Aontroma

1761 (1 Geo. 3) c. 19

Droichid i gCorcaigh

1763 (3 Geo. 3) c. 6

Loingseoireacht an Lagáin

1763 (3 Geo. 3) c. 10

Faoiseamh do chreidiúnaithe Bhanc Wilcock

1763 (3 Geo. 3) c. 16

Úsáid charthanach

1763 (3 Geo. 3) c. 31

Bóthar ó Dhún Dealgan go Droichead na Banna

1763 (3 Geo. 3) c. 32

Bóthar ó Bhaile Átha Cliath go Cill Chainnigh

1763 (3 Geo. 3) c. 36

Bóithre i mBaile Átha Cliath

1765 (5 Geo. 3) c. 12

Cistí Chumann Bhaile Átha Cliath: ní chaithfidh síntiúsóirí atá chun deiridh vóta

1765 (5 Geo. 3) c. 13

Bóthar i gContae Chorcaí

1765 (5 Geo. 3) c. 25

Bóithre in Áth Luain agus Ros Comáin

1765 (5 Geo. 3) c. 26

Bóithre i gCill Dara, i Laois, in Uíbh Fhailí agus i dTiobraid Árann

1765 (5 Geo. 3) c. 27

Bóithre i Lú agus in Ard Mhacha

1765 (5 Geo. 3) c. 28

Bóithre i mBaile Átha Cliath, i gCill Dara agus i Laois

1767 (7 Geo. 3) c. 10

Bóithre i gCorcaigh agus i gCiarraí

1767 (7 Geo. 3) c. 11

Bóithre i gCiarraí agus i Luimneach

1767 (7 Geo. 3) c. 13

Bóthar sa Dún agus in Aontroim

1767 (7 Geo. 3) c. 15

Cumann Bhaile Átha Cliath: próiseas dlíthiúil a sheirbheáil ar a rúnaí cúnta

1767 (7 Geo. 3) c. 17

Paróiste Ard Mhacha

1767 (7 Geo. 3) c. 18

Creidiúnaithe Theophilus Desbrisay

1767 (7 Geo. 3) c. 22

An Marlartán Ríoga i mBaile Átha Cliath

1771-72 (11 & 12 Geo. 3) c. 13

Sráid Saicbhil agus Sráid Maoilbhríde

1771-72 (11 & 12 Geo. 3) c. 26

Loingseoireacht an Lagáin

1771-72 (11 & 12 Geo. 3) c. 35

Bóthar gar do Leamhcán a dhúnadh

1773-74 (13 & 14 Geo. 3) c. 12

Loingseoireacht an Lagáin

1773-74 (13 & 14 Geo. 3) c. 28

Bóthar ó Bhaile Átha Cliath go Dún Léire

1773-74 (13 & 14 Geo. 3) c. 29

Bóithre i gCorcaigh, i dTiobraid Árann agus i gCill Chainnigh

1773-74 (13 & 14 Geo. 3) c. 30

Bóithre i Lú

1773-74 (13 & 14 Geo. 3) c. 31

Bóithre i gCiarraí agus i Luimneach

1773-74 (13 & 14 Geo. 3) c. 33

Bóithre sa Chlár agus i Luimneach

1773-74 (13 & 14 Geo. 3) c. 34

Bóithre i mBaile Átha Cliath: cur i láthair i gContae na Cathrach

1773-74 (13 & 14 Geo. 3) c. 36

Bóithre in Ard Mhacha agus sa Dún

1773-74 (13 & 14 Geo. 3) c. 39

Bóthar ó Bhaile Átha Cliath go Cinn Átha Gad

1773-74 (13 & 14 Geo. 3) c. 40

Leabharlann phoiblí in Ard Mhacha

1773-74 (13 & 14 Geo. 3) c. 46

Fóirithint na mbocht

1775-76 (15 & 16 Geo. 3) c. 12

Bóithre i gCill Dara, i gCill Chainnigh, i gContae na Banríona agus i gCeatharlach

1775-76 (15 & 16 Geo. 3) c. 13

Bóithre i gCill Dara agus i gContae na Banríona

1775-76 (15 & 16 Geo. 3) c. 17

Forbaí a mhalartú: Paróiste Ard Mhacha

1775-76 (15 & 16 Geo. 3) c. 24

Uisce píopa Bhaile Átha Cliath

1775-76 (15 & 16 Geo. 3) c. 27

Tiarna talún agus tionónta: Daoine a chur amach toisc cíosanna a bheith gan íoc

1775-76 (15 & 16 Geo. 3) c. 28

Bóithre Bhaile Átha Cliath

1775-76 (15 & 16 Geo. 3) c. 33

Raic a chreachadh

1775-76 (15 & 16 Geo. 3) c. 36

Bóithre i gContae na Banríona agus i dTiobraid Árann

1775-76 (15 & 16 Geo. 3) c. 37

Bóithre i mBaile Átha Cliath agus sa Mhí

1775-76 (15 & 16 Geo. 3) c. 38

Uacht George Vaughan

1777-78 (17 & 18 Geo. 3) c. 12

An Cumann Carthanach Ceoil i mBaile Átha Cliath a chorprú

1777-78 (17 & 18 Geo. 3) c. 37

Bóithre i mBaile Átha Cliath agus sa Mhí

1777-78 (17 & 18 Geo. 3) c. 39

Bóithre i dTiobraid Árann, i gContae an Rí agus san Iarmhí

1777-78 (17 & 18 Geo. 3) c. 40

Bóithre i dTiobraid Árann, i gContae an Rí agus i gContae na Banríona

1779-80 (19 & 20 Geo. 3) c. 13

Uisce píopa Bhaile Átha Cliath

1779-80 (19 & 20 Geo. 3) c. 15

Leanúint de dhlíthe atá ag dul in éag: Bochtáin i Lios na gCearrbhach

1779-80 (19 & 20 Geo. 3) c. 19

Teaglamaí a chosc

1779-80 (19 & 20 Geo. 3) c. 27

Leasú ar an Cork Improvement Act

1779-80 (19 & 20 Geo. 3) c. 32

Loingseoireacht an Lagáin

1779-80 (19 & 20 Geo. 3) c. 42

Trádáil bácála Chorcaí

1779-80 (19 & 20 Geo. 3) c. 43

Bóithre i mBaile Átha Cliath agus sa Mhí

1779-80 (19 & 20 Geo. 3) c. 44

Bóithre i mBaile Átha Cliath

1779-80 (19 & 20 Geo. 3) c. 45

Bóithre i gCill Chainnigh agus i dTiobraid Árann

1779-80 (19 & 20 Geo. 3) c. 46

Bóithre i dTiobraid Árann agus sa Chlár

1779-80 (19 & 20 Geo. 3) c. 47

Bóithre i dTiobraid Árann, in Uíbh Fhailí agus san Iarmhí

1779-80 (19 & 20 Geo. 3) c. 48

Bóithre i dTiobraid Árann agus i gCorcaigh

1779-80 (19 & 20 Geo. 3) c. 49

Bóithre i dTiobraid Árann agus i gCorcaigh

1779-80 (19 & 20 Geo. 3) c. 51

Eastát Sir Henry Cavendish

1781-82 (21 & 22 Geo. 3) c. 13

Ospidéal San Eoin i Luimneach

1781-82 (21 & 22 Geo. 3) c. 19

Teach an Chustaim Bhaile Átha Cliath

1781-82 (21 & 22 Geo. 3) c. 20

Fiacha na corónach

State Debts Act 1781

1781-82 (21 & 22 Geo. 3) c. 39

Bóthar ó Bhaile Átha Cliath go dtí an Muileann gCearr

1781-82 (21 & 22 Geo. 3) c. 40

Leanúint de dhlíthe atá ag dul in éag

1781-82 (21 & 22 Geo. 3) c. 48

Reachtanna Sasanacha (Yelverton's Act) a dhaingniú

Calendar Act 1781

1781-82 (21 & 22 Geo. 3) c. 52

Maoir eaglaise

1781-82 (21 & 22 Geo. 3) c. 64

Bóthar ó Chill Chainnigh go Cluain Meala

1783-84 (23 & 24 Geo. 3) c. 15

Lastas na loinge Vriendscap

1783-84 (23 & 24 Geo. 3) c. 20

Trádáil a Chosc

Obstruction of Trade Act 1783

1783-84 (23 & 24 Geo. 3) c. 27

Bóthar ó Dhún Dealgan go Droichead na Banna

1783-84 (23 & 24 Geo. 3) c. 31

Sráideanna Bhaile Átha Cliath: Halla an Línéadaigh

1783-84 (23 & 24 Geo. 3) c. 43

Creidiúnaithe John Tunnadine

1783-84 (23 & 24 Geo. 3) c. 44

Príosún Luimnigh

1783-84 (23 & 24 Geo. 3) c. 45

An duine a ghlacann meirle

1783-84 (23 & 24 Geo. 3) c. 46

Tiarna talún agus tionónta: Cionroinnt

1783-84 (23 & 24 Geo. 3) c. 51

Saoránaigh na Ginéive a lonnú ar thailte na Corónach i bPort Láirge

1783-84 (23 & 24 Geo. 3) c. 57

Sráideanna Bhaile Átha Cliath: Ospidéal an Rotunda

1783-84 (23 & 24 Geo. 3) c. 59

Éagumas Thiarna Loch Cuan

1785 (25 Geo. 3) c. 21

Díblíocht eaglasta (Teach na Cathaoireach i Luimneach)

1785 (25 Geo. 3) c. 33

Bóthar an Aonaigh: Acht a aisghairm

1785 (25 Geo. 3) c. 39

Otharlann Chaisil

1785 (25 Geo. 3) c. 40

Otharlann Chontae na Banríona

1785 (25 Geo. 3) c. 43

Cearnóg Rutland agus Ospidéal an Rotunda

1785 (25 Geo. 3) c. 53

Fiacha na Corónach

State Debts Act 1785

1785 (25 Geo. 3) c. 64

Calafort agus Oifig Ballasta Bhéal Feirste

1785 (25 Geo. 3) c. 65

Eastát Conyngham

1786 (26 Geo. 3) c. 14

Bóithre chontae Bhaile Átha Cliath

1786 (26 Geo. 3) c. 36

Teach bruithnithe John Kyan

1786 (26 Geo. 3) c. 38

Uiscebhealach intíre

1786 (26 Geo. 3) c. 42

Eastát Robert Brooke

1786 (26 Geo. 3) c. 56

Teach Loingseoireachta i mBaile Átha Cliath

1786 (26 Geo. 3) c. 58

Droichead i bPort Láirge

1786 (26 Geo. 3) c. 59

Suíomh le haghaidh príosúin i Luimneach

1787 (27 Geo. 3) c. 21

Teach Cúirte Chontae an Dúin

1787 (27 Geo. 3) c. 41

Máistrí meáchain

Weights and Measures Act 1787

1787 (27 Geo. 3) c. 52

Luaidhe, iarann, etc., a ghoid

1787 (27 Geo. 3) c. 58

Bóthar i dTiobraid Árann

1788 (28 Geo. 3) c. 37

Goid caorach

1788 (28 Geo. 3) c. 39

Príosún Chorcaí

1788 (28 Geo. 3) c. 43

Canáil gar do Mhullach Íde

1788 (28 Geo. 3) c. 50

Feabhsú Bhaile Átha Cliath: uisce agus bóithre

1789 (29 Geo. 3) c. 31

Canáil i Loch nEachach

1790 (30 Geo. 3) c. 38

Bóthar i dTiobraid Árann agus i gCill Chainnigh

1790 (30 Geo. 3) c. 43

Ardeaglais an Dúin

1790 (30 Geo. 3) c. 47

Bóthar ó Luimneach go Corcaigh

1791 (31 Geo. 3) c. 39

An Chuideachta Ríoga Mianadóireachta

1791 (31 Geo. 3) c. 40

Tiarna talún agus tionónta: Crainn a ghearradh

1791 (31 Geo. 3) c. 45

Cearnóg Mhuirfean

1791 (31 Geo. 3) c. 46

Réadlann Ard Mhacha

1792 (32 Geo. 3) c. 12

Gníomhais iontaobhais áirithe a mhíniú

1792 (32 Geo. 3) c. 14

Deontais: Cumann Bhaile Átha Cliath

1792 (32 Geo. 3) c. 25

Cúirtbhannaí forghéillte

1792 (32 Geo. 3) c. 34

Eastát Ard-Easpag Chorcaí

1792 (32 Geo. 3) c. 40

Leanúint de dhlíthe atá ag dul in éag

1792 (32 Geo. 3) c. 41

Creidiúnaithe Robert Brook

1793 (33 Geo. 3) c. 10

Loingseoireacht an Iúir

1793 (33 Geo. 3) c. 13

Deontais: Cumann Bhaile Átha Cliath

1793 (33 Geo. 3) c. 20

Bóthar an Chaisleáin Nua, Luimnigh agus Chorcaí

1793 (33 Geo. 3) c. 27

Carthanacht Morgan

1793 (33 Geo. 3) c. 32

Bóithre i gContae na Banríona, etc.

1793 (33 Geo. 3) c. 47

Praghas guail i gCorcaigh

1793 (33 Geo. 3) c. 48

Agra maidir le ceart chun easpag a ainmniú

1793 (33 Geo. 3) c. 54

Ballaí cé i mBaile Átha Cliath; calafort Bhaile Átha Cliath

1793 (33 Geo. 3) c. 56

Cur i láthair an Ard-Ghiúiré agus cáin bheistrí i gCathair Bhaile Átha Cliath

1794 (34 Geo. 3) c. 8

Dóiteán ar longa i mBaile Átha Cliath

1794 (34 Geo. 3) c. 9

Soláthar uisce i gcathracha agus i mbailte

1794 (34 Geo. 3) c. 12

Fóirithint do bheirt fhéichiúnaí dhócmhainneacha

1794 (34 Geo. 3) c. 15

Cumann Bhaile Átha Cliath: an Cumann Corpraithe um Chur chun cinn Scoileanna Sasanacha Protastúnacha

1795 (35 Geo. 3) c. 12

Tosóidh Achtanna Parlaiminte ó aontú ríoga

Pre-Union Irish Statutes (Commence-ment) Act 1795

1795 (35 Geo. 3) c. 16

Na hAchtanna um Bóithre a aisghairm

1795 (35 Geo. 3) c. 31

Fóirithint Peter Adams

1795 (35 Geo. 3) c. 34

Cur i láthair Ard-Ghiúiré Bhaile Átha Cliath

1796 (36 Geo. 3) c. 4

Bóthar i dTiobraid Árann

1796 (36 Geo. 3) c. 45

Déantúis olla agus cadáis

1796 (36 Geo. 3) c. 60

Carthanacht Hutchinson

1797 (37 Geo. 3) c. 34

Teach Tionscail Bhaile Átha Cliath

1797 (37 Geo. 3) c. 55

Bóthar ó Bhaile Átha Cliath go Cill Chuillinn

1798 (38 Geo. 3) c. 22

Bóthar i gCorcaigh

1798 (38 Geo. 3) c. 25

Cúirteanna Bille Sibhialta

1798 (38 Geo. 3) c. 28

Bóthar sa Dún agus in Aontroim

1798 (38 Geo. 3) c. 34

Teach Tionscail Bhaile Átha Cliath

1798 (38 Geo. 3) c. 40

Cuideachta Mianadóireachta na hÉireann

1798 (38 Geo. 3) c. 71

Blianacht ar Iarla San Uinseann

1798 (38 Geo. 3) c. 77

Eisreachtú an Tiarna Edward FitzGerald, agus beirt eile, nach maireann

1798 (38 Geo. 3) c. 79

Deontais